Alþýðublaðið - 09.12.1959, Blaðsíða 5

Alþýðublaðið - 09.12.1959, Blaðsíða 5
í ÚTVAKP SUMRÆÐUNUM í fyrrakvöld gerði Guðmundur 1. Guðmundsson utanríkisráð- herra fjármál ríkisins nokkuð að umtalsefni. Hann sagði m.a.: Fjármál hafa mjög dregizt inn í málþófsumræðurnar. Hef ur stjórnarandstaðan fundið að því, að fvrs+a umræða hefur ekki farið fram um fjárlaga- frumvarpið og hamrað á því, að niðurstöðutölur þess bentu til þess, að alvarlegur halli muni vera í ríkisbúskapnum á ýfir- standandi ári. BREYTINGAR Á TEKJUSKATTI. Ástæðan fyrir því, að fjár- lagafrumvarpið hefur ekki ver ið tekið til umræðu er einfald- lega sú, að vegna fyrirætlana ríkisstjórnarinriar um breyt- ingu á tekjuskattinum verður gjörbreyting á tekjuöflun fjár- lagafrumvarpsins og væntan- legar ráðstafanir í efnahags- málum, hverjar, sém þær verða — munu verka miög á fjárlaga ingum á liðnu sumri. En hvað er þá hæft í því, að halli verði á rekstri þjóðarbús- ins á árinu 1959. Var tekjuá- ætlun fjárlaganna fölsuð? Voru útgjaldaliðirnir blekking? TEKJUR MEIRI EN ÁÆTLAÐ VAR. Árið 1959 er ekki enn liðið. Endanlegar tölur um afkomu rík'ssjóðs liggja því ekki fyrir og munu ekki liggja fyrir fyrr en á fyrstu mánuðum næsta árs. Nokkru áður en ég fór úr fjármálaráðuneytinu fór hins- ve'gar fram aJhugun á því, hvað ætia mætti um afkomu ríkis- sióðs árið 1959 miðað við þá vitneskju, sem fengin var og reynslu undanfarinna ára. — Þessi athugun hefur nú verið endurskoðuð. N ðui'staðan er sú — að því er bezt verður séð að t»kiur ríkissióðs muni á árinu 1959 fara talsvert fram úr á- ætlun fjárlaga. Er það einkum tekju- os eignaskatturinn. — stimpilgjöld og tekjur ríkis- frumvarpið í heild. Eðlilegt er, stofnana. sem virðast ætla að að fullnægjandi vitneskja liggi fyrir um þessi mál í heild áð- ur en fiárlagafrumvarp er tekið til meðferðar enda óvinnandi verk að endurskoða frumvarpið og ganga frá því fyrr en vitað er hvernig þessum málum verð ur slíÍDað. Skyldu hefur hins vegar verið fullnægt með bví að semja og leggja fram fjárlaga- frumvarp, sem í einu og öllu byggir á gildandi lögum, ríkj- andi ástandi og óbreyttu fjár- hagskerfi. EKKI NÝR SÖNGUR. Það er ekkert nýtt að stiórn- arandstaðan geri sér tíð’’ætt um mikin halia á ríkisbúskapnum á ár'nu 1959. Þegar verið var að afgreiða hallalaus fjárlög árs- ins á Albingi á s. 1. vetri full- yrti stjórnarandstaðan, að um hreina fölsun væri að ræða. — Staðhæft var. að tekiuáætlun fjárlaganna væri í engu sam- ræmi við raunveruleikann og mvndu tekiurnar reynast til muna minni en fiárlögin gerðu ráð fvrir. Sama máli gegndi um giaUlí'tdWna. S+iórnarandstað- an fullvrti. að niðurskurður sá, sem fvrrverandi ríkisstjórn fékk sambvkktan á fiárlaga- frumvarpinu, væri pappírssam- þvkkt. sem reynast mvndi ó- framkvæmanlpg og mvndu út- giöid ríkissjóðs fara langt fram úr áætlun. Fiárlögin í heihí ka^laði ó- reiðuvíxil ríkisstiórnar Albýðu flokksins, ‘sem falla myndi á ])i“ðiua m,'ð mlkliim hunpra. Þennan boðsknn flutti stiórn arands+aðan bióð'nnj af miklu kappi í tvennum Alþingiskosh- gefa betri raun en ráð bafði verið fyrir gert. Heildartekjurn ar eru á fjárlögum áætlaðar um 1.030 millj. kr.., en virðast miög varlega áætlað á milli 1.080—1.090" molj. kr., Útigökl ríkissjóðs samkvæmt fjárlögum ársins 1959 munu að vísu nú sem fyrr fara nokkuð fram úr áætlun, þrátt fyrir til- raunir ríkisstjórnarinnar til að draga úr umframgreiðslum. — Útgiöldin voru áætluð um 1.030 millj. kr., en virðast ætla að nálgast 1.090 milj. kr., Útgjöld ríkissjóðs á árinu virðast því ætla að reynast mjög nærri þeirri upphæð, sem tekjurnar kom til með að nema. Er því ekki ástæða til að óttast greiðsluhalla hjá ríkissjóði á árinu 1959. Hringnótabáfar Framhald af 1. síðu. ur, Muninn með 150, Jón Gunn laugsson með 100 tunnur og þrír aðrir bátar með yfir 100 tunnur. Grindavík í gær. — Hingað bárust í dag 1508 tunnur síldar úr 16 bátum. Ársæll var hæstur með 400 tunnur, hringnótabát- ur, Arnfirðingur var með 163 tunnur og Júlía með 118 tunn- ur. Síldin er mjög góð og áber- andi betri en áður hjá hring- nótabátum. Framlhakl af 1. síðu. þeim tíma töluðu fylgismenn ríkisstjórnarinnar rúmlega átta stundir, og áætla má, að atkvæðagreiðslur og önniir formsatriði hafi tekið urn sex stundir. Þá er eftir ræðutími stjórnarandstöðunnar: 50 st. Sennilegt er, að Einar Ol- geirsson hafi einn talað sam- tals lengri tíma en allir 33 þingmenn stjórnarflokkanna. Eysteinn Jónsson hefur vafa- laust talað í 5—6 stundir sam- tals. Það teljast mikil þingstörf að halda fundi í 64 stundir á tveim vikum. Til sam,anburðar má geta þess, að í fyrrahaust stóðu allir fundir alþingis frá 10. októ ber til 30. desember aðeins 45 stundir og 16 mínútur. Mestall- an hann tíma sat þingið aðgerða lítið, meðan Hermann Jónas- son, þáverandi forsætisráð- herra, var að semja við verka- lýðssamtökin og ýmsa aðra að- ila en þingið um lausn brýnustu vandamála þjóðarinnar. Fram- sóknarmenn og kommúnistar kölluðu það ekki að vanvirða alþingi og sáu Þá enga hættu fyrir þingræðið. Þeir töluðu þá ekki um valdatöku Hiltres. Það er ekki sama, hver á heldur.. Hvað er a® gerast Nýju Delhi, 8. des. (Reuter). NEHRU forsætisráðherra sagði á þingfundi í dag, að landamæradeila Indverja og Kínverja mundi standa í langan tíma og Indverjar yrðu að efla þungaiðnað í landinu, og framleiða bæði fallbyssur og smjör. Hann kvað fimm ára áætlunina um framleiðslu landsins miða að því að efla bæði hag alls almennings og varn ir landsins. „Við munum halda áfram að vinna að friðsamlegri sambúð og berj ast gegn hernaðarbandalög- um en við megum ékki van- rækja varnir okkar“. Neneil hjá Titó Belgrad, 8. des. (Reuter). PIETRO NENNI formað- ur sósíalistaflokks Ítalíu er væntanlegur í heimsókn til Júgóslavíu á næstunni. Mun han ræða við Tito forseta og fleiri ráðamenn landsins. Talið er að heimsókn hans stand; í sambandi við tilraun ir Júgóslava til þess að hefja nánari samvinnu við sósíal- ista á vesturlöndum. til Ungverjalands hefði hún nægar sannanir fyrir því, að fjöldi manns hefði ver!ð of- sóttur og tekinn af lífi vegna uppreisnarinnar haustið 1956. Aðalfulltrúi Ungverja sagði að ekki mætti spilla andrúmsloftinu í alþjóða- málum með því að ræða Ung verjalandsmálið nú. 11 harna móðír i Höfðaborg, 8. des. CReuter). RÁÐHERRA í ríkisstiórn Suður-Afríku hefur gefið út yfirlýsingu um ástæðurnar fyrir því, að Elizabeth Mafe keng, 11 barna móðir og verkalýðsfor'ngi var dæmd í útlegð fyrir nokkrum vik- um. Segir ráðherrann, að hún hafi fengist við starf- semi, sem miðaði að því að skaða ríkið. Einnig að hún hafi með framferði sínu kvnnt undir lít lsvirðingu fyrir lögum og reglu. Frú Mafekeng tókst að flýja áður en færa átti hana í ú'legð og dvelur hún nú í Basutolandi. Fréjus, 8. des. (Reuter). ÞAÐ var tilkynnt í dag, að búizt væri við að um 384 manns hafi farizt í flóðun- um þar á dögunum. Óvíst er þó enn um afdrif 110 manna — og eru þeir taldir með. — Af þeim líkum er nú hafa fundizt eru 22 lík enn ó- þekkjanleg. (Meðfylgjandi mynd sýnir björgunarstarf í Fréjus). Mitterand ákærSur París, 8. des. (Reuter). HÖFÐAÐ hefur verið mál á hendur Mitterand fyrrver- andi ráðherra í Frakklandi fyrir að hafa sýnt dómstól- iinum litilsvirðingu. Er hann sakaður um að hafa haldið leyndum kynnum sínum af Pesquet fyrrverandi þing- manni, en hann segist hafa undirbúið gerviárás á Mitt- erand í samráði við hann sjáifan. Pesquet var nýlega fangelsaður en er nú laus í bili. Eisenhower farinn frá ICaraehi New York, 8. des. (NTB-AFP). UMRÆÐUR um Ungverja landsmálið hófust á þingi Sameinuðu þjóðanna í dag. Fulltrúi Bandaríkjanna á þinginu, Henry Cabot Lodge lagði fram ályktunartillögu 24 ríkja. Er þar kvartað yfir því að ríkisstjórnir Sovétríkj anna og Ungverjalands skuli hafa haft að engu fyrri álykt anir Sameinuðu þjóðanna varðandi þetta mál. Lodge sagði að þrátt fyrir að rannsóknarnefnd SÞ hefði verið meinað að koma Karachi, 8. des. (NTB-Reuter). FUNDUR Eisenhowers forseta Bandaríkjanna og Ayub Khan forseta Pakist- an lauk í Karachi í dag. — Eisenhower var ákaft fagn- að í Karachi í dag eins og við komuna í gær. Éftir fund forsetanna var gefin út sam- eiginleg tilkynning um við-. ræður þeirra. Er þar lýst fullu samkomulagi þjóðhöfð ingjanna um flest m kilvæg málefni í alþjóðaviðskiptum. Eisenhower sagði í ræðu í dag, að í styrjöld nú gæti enginn unnið sigur og að al- menningur krefðist friðar og sátta. „Það er engin ástæða til að hikað verði yið að hefja samninga um afvopn- un“, sagði Eisenhower, Undirbúningur að komu Eisenhowers til Nýju Dehli er í fullum gangi og fögnuðu komu forsetans enda væri hann boðberi friðarins. Dagblöð í Peking halda á- fram árásum sínum á Eisen- hower og segja að för hans til 11 landa víða um heim sé farin í þeim einum tilgangi að herða enn á kalda stríð- inu. Gelmfarar Pasadena, 8. des (Reuter). BANDARÍKJASTJÓRN hefur boðið Rússum að nota eftir megni net það, sem Bandaríkjainenn hafa komið upp til að fylgjast með gervi tunglum þegar að því kemur að þeir sertda mann út í geim inn. Talið er að með þessu móti geti Rússar verið í stöð- ugu sambandi við geimfara sína. — 9. des 1959 § AÍþýðublaðið

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.