Þjóðviljinn - 28.03.1973, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 28.03.1973, Blaðsíða 4
I SÍDA — ÞJÓDVILJINN Miðvikudagur 28. marz 1973. Norrœnir póstmenn gáfu 5000 norskar kr. Norræna póstmannaráoio hélt nýlega fund sinn i Osló. A þeim fundi mætti Axel Sigurðsson fyrir hönd islenzkra póstmanna. t lok fundarins afhentu fundarmenn Axeli gjöf aft upphæð 5000.1)0 'n. krónur sem renna skyldu til póstmanna i Vestmannaeyjum, A myndinni sést starfsfólk póstsins i Vestmannaeyjum er það veitti gjöfinni viötöku. A myndinni eru frá vinstri: Eggert Pálsson, Ingibjörg Guðmundsdóttir, Björg Sigjurjónsdóttir, Þorkell Guofinnsson, Kristín Baldvinsdóttir, Valgerður Magnúsdóttir og Arnór Hermannsson. A myndina vantar Guðna Olafsson. Stúdentar í Kiel lýsa yfir stuðningi Þýzkir stúdentar í fiskifræði við háskólann i Kiel hafa sent frá sér greinargerð um land- helgisbaráttu islend- inga. í henni er gerð grein fyrir ástandi fiski- stofna, efnahagshlið málsins eru gerð skil og rætt um réttarþróun við- víkjandi rétti til fisk- veiða á hafi úti og þar á meðal rakin þróun islenzkrar fiskveiðilög- sögu og hlutdeild alþjóðadómstólsins í Haag þar að lútandi. Þá er drepið á deildur sem átt haf a sér stað i Vestur- Þýzkalandi út af land- helgisdeilunni. 1 lok greinargerðarinnar er birt fundarsamþykkt félags liffræðinema við háskólann i Kiel frá 10.2 197:i,en þar segir i lokaorðum : ,,Viö viður- kennum réttmæti og nauðsyn þess að færa út fiskveiði- lögsöguna (il þess að (ryggja tilverugrundvöll islenzku þjóðarinnar. Þessi ráðstöfun nýtur auk þess stuðnings meirihluta meðlima Sameinuðu þjóðanna og er lið- ur i alheimsbaráttu kúgaðra þjóða gegn heimsvalda- sinnuðum rikjum. Þess vegna lýsum við yfir einhug okkar með baráttu islenzku þjóðar- innar og fordæmum ráð- stafanir þýzkra, enskra og sovetrússneskra auðhringa sem mótast af gróðasjónar- miðinu einu saman". 1 kaflanum um hagnýtingu fiskstofna er m.a. bent á þá staðreynd að sóknin i þorsk- stofna i N-Atlanzhafi sé nú svo mikil að frekari sókn muni frá útlöndum sé bægt frá með tollum EBE. 1 ályktun liffræðinemanna segir um leiðtoga sambands flutningamanna, að hann hafi i hyggju ,,að æsa þýzkan verkalýð gegn Islandi og beita honum til stuðnings þýzkra auðhringa" Gefá út greinargerð um landhelgisbaráttu Islendinga ekki valda aukningu á alla og að raunar megi halda sama afla með þvi að draga úr sókn um helming þess sem nú er. t>vi sé hér um ofveiði að ræða jafnt i liffræðilegu sem hag- fræðilegu tilliti. t kaflanum um efnahagsmál er sýnt fram á hve mjög efna- hagur Islehdinga sé háður fiskveiðum. Siðan er l'jallað um fiskiefnahagsmál V- Þýzkalands. Þar kemur m.a. fram að framleiðni vestur- þýzks fiskiðnaðar er undir meðallagi og skip þeirra afli mun minna en þau islenzku. Samt sem áður leggja nokkur stórfyrírtæki fé i slik fyrir- tæki. Það helgasfaf þvi,að þau stef'na að einokun á þessum iðnaði til þess að geta haft meiri áhrif á verðþróunina. Sem dæmi er tekið að tæpir 2/3 hlutar þýzka togaraflotans eru ( i eigu auðhringsins Unilever '. og bent á það að samkeppni A blaðamannafundi sem SfNE efndi til vegna greinar- gerðarinnar sagði ölafur Karvel Pálsson, sem lauk námi i fiskifræði i Kiel s.l. haust, ýmsar athyglisverðar sögur frá Kiel. Sagði hann að Hafrannsóknastofnunin i Kiel og haffræðideild háskólans þar væru merkustu og helztu stofnanir V-Þýzkalands á sviði hafrannsókna. Einnig sagði hann sögu sem skýtur anzi skökku við þau rök þýzkra stjórnvalda og útvegsfyrir- tækja að þau hafi mestar áhyggjur af verka- og sjó- mönnum sem verða atvinnu- lausir ef þýzku togararnir verða að draga úr veiðum við tsland. Sagðí hann að eínu sinni hefði verið allstór fisk- markaður i Kiel og að togarar hefðu landað þar. En svo kom að þvi að eigendum markaðs- ins þótti hann ekki nógu arð- bær svo þeir lokuðu honum og fluttu athafnasvæðið til Bremerhaven. Þá var ekki rætt um fólkið sem missti at- vinnuna. Einnig var rætt á fundinum um aðgerðir stúdenta i ýms- um löndum til stuðnings land- helgisbáráttu tslendinga. StNE hefur hvatt stúdenta til dáða og m.a. stutt þá með þvi að senda nokkur hundruð ein- tök af bæklingum rikis- stjórnarinnar um landhelgis- málið til stúdenta viða um lönd. Mest hefur starfsemin verið á Norðurlöndunum og i V-Þýzkalandi. Eins og menn vita hafa stúdentar i Osló unnið mikið starf til að kynna málstað okkar þar i landi,og i Kaupmannahöfn hefur sam- starfsnefnd sem skipuð er stúdentum frá Grænlandi, tslandi, Færeyjum og Noregi unnið ötullega að kynningu á sjónarmiðum okkar. t Sviþjóð hafa stúdentar einnig starfað, og i nokkrum þýzkum borgum hafa stúdentar kynnt okkar málstað með ýmsum aðgerð- um. Nú á næstunni hyggst sam- starfsnefndin i Höfn beita sér fyrir aðgerðum á Strikinu þar i borg og einnig hugsa stúdentar i Stokkhólmi sér til hreyfings. Eitt er athyglisvert og það er að ekkert hefur heyrzt frá islenzkum stúdentum i Kiel og Englandi, en eins og menn kannski muna hafa þeir sent StNE harðorð bréf þar sem mótmælt er afskiptum sam- bandsins af pólitik. Þeir eru kannski lika andvigir afskiptum StNE af landhelgis- málinu,eða hvernig á að skilja aðgerðarleysið? — ÞH Adolf Petersen: Leiðrétting eða Adolf Petersen hef ur sent okkur pistil þann, sem hér fylgir. Þjóðviljinn vill taka fram að villan ,,lóa" í staðinn fyrir,,tóa" var ekki frá Ragnari Erni komin, heldur var þar um að ræða leiða prentvillu, sem skrifast verður á reikning Þjóðviljans og þegar hefur verið leiðrétt. Gefum við þá Adolf Petersen orðið: í Þjóðviljanum 22. marz s.l. birtist smágrein sem ber yfir- skriftina ..Leiðrétting". Er þar vikið að Visnamálum minum i út- varpinu 14.marz s.l. Höfundur greinarkornsins er Ragnar Orn. Honum og öðrum þeim sem ef til vill álita að ég hafi ekki farið rétt( með vil ég gefa eftirfarandi upp- lýsingar sem ég bið Þjóðviljann að birta.- Stefán ólafsson prestur i Valla- nesi var fæddur um 1620 i Kirkju- bæ i Hróarstungu. Faðir hans var séra Olafur Einarsson í Valla- nesi.albróðirOdds biskups. Faðir þeirra var séra Einar Sigurðsson i Eydöium. Séra Stefán var skáld gott, og eru ljóð hans kunn; enn i dag syngja menn: Björt mey og hrein. eða, Fg veit eina baugalinu. Kvæði hans hafa verið gefin út, fyrst árið 1823 af Bókmennta- félaginu. en Fínnur Magnússon sá um þá útgáfu. Heildarútgáfa á kvæðunum kom út árið 1885-1886 hjá Bókmenntafélaginu. Dr. Jón Þorkelsson bjó þá útgáfu undir prentun. t þriðja sinn komu kvæði Stefáns út hjá Menningarsjóði árið 1948, og var það Andrés Björnsson sem sá um þá útgáfu. 1 öllum þessum útgáfum er visa sú eftir Stefán sem ég fór með i Visnamálum 14. marz s.l., en vegna þess að Ragnar Orn hefur misheyrt, þá set ég visuna hér. Ofan drifur snjó á snjó, snjóar hylja flóa tó, tóa krafsar móa mjó, mjóan hefur skó á kló. Það er tóa en ekki lóa sem krafsar i móa. Ragnar örn telur, sem vonlegt er, visuna vera eftir Hjálmar Jónsson i Bólu. Rétt er það visan er i bókinni þar sem Ragnar Orn segir hana vera. og visan er i þeim útgáfum af kvæðum Ekkiað hvika í landhelgis- málinu — segja vélstjórar á togurum Fundur Vél'stj órafélags' Islands, með vélstjórum á togurunum haldinn fimmtudag- inn 22. marz 1973. lýsir yfir fyllsta stuðningi við samþykkt Alþingis frá 15. febrúar 1972, i landhelgis- málinu, og skorar á rikisstjórn að hvika ekki frá þeirri stefnu sem þá var mörkuð. Jafnframt beinir fundurinn þeirri áskorun til rikisstjórnar, að hún geri allt sem unnt er, til eflingar landhelgisgæzlunní, svo hún fái valdið sem bezt þvi þýðingarmikla hlutverki að verja hina nýju fiskveiðilandhelgi. Bifreiða- smiðir kjósa sér heiðurs- félaga Aðalfundur Félags bifreiða- smiða var haldinn mánud. 26. febr. 5,1, að Hótel Sögu og var þetta timamótafundur þvi að 35 ár voru liðin frá þvi að félagið var stofnað, en það var stofnað af rúmlega 20ungum mönnum, sem unnið höfðu víð smfðar á yfir- byggingum bila um nokkurra ára skeið, en það var 1938 sem stofn- fundur er haldinn.og var Tryggvi Arnason kjörinn fyrsti formaður félagsins. A aðalfundinum nú var sam- þykkt með lófataki að kjósa þá Magnús Gislason og Harald Þórðarson heiðursfélaga Félags bifreiðasmiða fyrir ágæt störf i þágu félagsins siðastliðin 25 ár. Einnig var samþykkt að afhenda þeim heiðursskjal og gullmerki félagsins á 35 ára afmælishátfð- inni sem haldin var að Hótel Esju hinn 3. marz s.l. Aðalfundur kaus stjórn fyrir næsta starfsár og er hún þannig skipuð: Formaður: Astvaldur Andrésson. Varaform.: Hrafnkell Þórðarson. Ritari: Ólafur Guð- mundsson. Gjaldkeri: Eirikur Olafsson. Vararitari: Jón B. Guðmundsson. Hjálmars, er ég hef séð, en Ragnar Orn hefur mislesið þriðju hendinguna i visunni eins og hún er i bók Hjálmars: hun er svona: ...tóa grefur móa mjó ... Það er það sama sem skeður i misheyrn og mislestri, orðið tóa verður lóa hjá Ragnari Erni. Gott væri að fá viðhlitandi skýringu á þvi, hversvegna þessi vfsa Stefáns litið breytt er komin i bók Hjálmars. Allir sem þekkja nokkuð til verka Hjálmars vita gjörla að hann var ekki sá maður sem gat fundið sig i þvi að ásælast yrkingar annarra og gera þær að sinum. En hvers vegna? Kanski hefur Ragnar Orn svar við þeirri spurningu. Adolf J.E.Petersen

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.