Þjóðviljinn - 16.11.1973, Blaðsíða 5

Þjóðviljinn - 16.11.1973, Blaðsíða 5
VÖLUSKRÍN opnar i dag að Laugavegi 27 Ungt fólk sem myndað hefur hlutafélag sem það nefnir Völu- skrín, opnaði i gfler.leikfangabúð með sama nafni að Laugavegi 27 hér i borg. Undirheiti verslunar- innar er Sérverslun með þroska- leikföng og barnabækur. Þarna verða á boðstólum eink- um tréleikföng, spil og barnabæk- ur. Hafa vörurnar það flestar sammerkt að þær eru illfáanlegar eða ófáanlegar i venjulegum leik- fangaverslunum. Annað sem leikföngin eiga sameiginlegt er að þau eru hættulaus og yfirleitt endingargóð, en sama er ekki hægt að segja um obbann af þeim kynstrum leikfanga sem aðrar búðir selja. Leikföngin sem flest eru bresk og dönsk eru fyrir alla aldurs- hópa, en mest ber þó á leikföng- um fyrir yngstu aldurshópana. Litið er af islenskum leikföngum, en eigendur búðarinnar hafa hug á að fá fólk til að búa til leikföng af þvi tagi sem búðin selur. Þá má geta þess að þeir hafa samið leiðbeiningar um það hvers konar leikföng hæfa hverjum aldurs- flokki, og mun hann liggja frammi i búðinni. Eigendur verslunarinnar kynntu blaðamönnum skoðanir sinar á góðum leikföngum, og fara þær hér á eftir: „Við erum alltaf að tala um góð leikföng — hvað eigum við við? A hverju ári eru hundruð nýrra leikfanga sett á markaðinn, ný og hugvitsamlega hönnuð leikföng i öllum litum og formum. Venju- legar leikfangaverslanir eru troð- fullar upp i þak af þeim. Mörg þessara leikfanga skemmta og hafa ofan af fyrir barninu i Ný höfundaréttarnefnd 1 höfundalögunum frá 1972 er gert ráð fyrir, að skipuð verði höfundaréttarnefnd, er skal vera menntamálaráðherra til ráðu- neytis um höfundaréttarmálefni. Hinn 18. f.m. voru eftirtaldir skipaðir i nefndina: Þór Vil- hjálmsson, prófessor, samkvæmt tilnefningu Rfkisútvarpsins, Sig- urður Reynir Pétursson, hæsta- réttarlögmaður, samkvæmt til- nefningu Sambands tónskálda og eigenda flutningsréttar, Björn Bjarman, lögfræðingur, sam- kvæmt tilnefningu Rithöfunda- sambands Islands, en án tilnefn- ingar voru skipaðir i nefndina dr. Gaukur Jörundsson, prófessor, og Knútur Hallsson, skrifstofustjóri. (Frá menntamálaráðuneytinu) Föstudagur 16. nóvember 1973. ÞJÓÐVILJINN — SIÐA 5 Nýtt barnaleikrit Sannleiksfestin Frumsýning Leikfélags Hafnarfjarðar i dag SANNLEIKSFESTIN heitir nýtt barnaleikrit sem Leikfé- Leikararnir i Sannleiksfest- inni. Fremst eru þau Þóra Lovisa Friðleifsdóttir leik- stjóri og Gunnar Friðþjófsson sem samdi tónlistina. Aðrir leikarar eru Helga Björns- dóttir, Geirlaug Þorvaldsdótt- ir, Gunnar Magnússon, Guð- björg Helgadóttir, Skúli Gisla- son og Ingólfur Sigurðsson. lag Hafnarfjarfiar frumsýnir i kvöld. Kveikja leikritsins er gömul saga, en leikararnir sjálfir hafa samið leikinn og búið hann til flutnings. Leikstjóri er Þóra Lovisa Friðleifsdóttir, en tónlist með leikritinu er eftir Gunnar Friðþjófsson, og bæði eru þau einnig meðal leikenda. Kjarni þessa leikrits felst i máltækinu „Sannleikurinn er sagna best- ur". Litil stúlka skrökvar svo svakalega að foreldrar hennar fá ekki við neitt ráðið. Þau taka það til bragðs að fara með hana til Flosa galdra- karls sem kann það ráð sem dugar. Búast má við að leik- ritið verði vinsælt meðal barna, ekki sist vegna þess að persónurnar á sviðinu skir- skota beint til krakkanna i salnum, tala til þeirra og fá þá til að taka þátt i leiknum með sinum hætti. Sýningin i dag hefst kl. 5 siö- degis i Bæjarbiói. „Öðrw- visi ” leik- fanga- verslun skamman tima, og foreldrarnir dást að útliti þeirra. Fá þessara leikfanga komast i hóp góðra leikfanga. Hvetur leikfangið til leikja, leikur barnið sér að þvi langtim- um saman? Þetta er góð skilgrein ing á góðu leikfangi: leikfangi, sem barnið leikur sér að langtim- um saman og aftur og aftur. Hvers vegna er það svo mikil- vægt fyrir barnið að eiga góð leik- föng? Vegna þess, að frá fæðingu til 7 ára aldurs er leikur mikil- vægasti þáttur i athöfnum barns- ins, allt sem það lærir, lærir það af leik. Leikföng eru verkfæri Selja daglega Arinbjörn seldi i gær i Belgiu 60,4 tonn fyrir rúmar 3 miljónir króna, meðalverðið var rétt rúm- ar 50 krónur. Hamar átti einnig að landa i gær, en hann lenti i vondu veðri undan ströndum Belgíu og heyrðist ekkert til hans á þriðja sólarhring. Hann selur liklega i dag. ögri selur i Þýskalandi i dag, en Vigri og Hjörleifur á morgun. örvar selur sennilega á fimmtu- daginn i Belgiu. Nýtt frímerki Póst- og simamálastjórnin hef- ur gefið út nýtt frimerki aö verð- gildi kr. 50. Tilefnið er 100 ára af- mæli Alþjóða veðurfræðistofnun- arinnar. A merkinu er mynd af manni sem skyggnist til veðurs með hendur i vösum. Leikir eru mikilvægustu athafnir barna frá fæfiingu til 7 ára aldurs. Þess vegna þarfnast þau þroskandi leikfanga. Myndin er tekin í versl- uninni Völuskrini. (Ljósm. A.K.) leiksins, góð leikföng hvetja og veita ánægju i leik. Sagt hefur verið, að við þurfum að læra meira á fyrstu sjö árun- um en það sem eftir er ævinnar, og mestur hluti þessa lærdóms er fenginn úr leikjum. Það er vegna alls þessa, að nauðsynlegt er fyrir ung börn að eiga góð leikföng. Eftir 7 eða 8 ára aldur er leikur þýðingarminni. Þá eru börnin farin að ganga i skóla og orðin læs. Leikföng verða fyrir þau, eins og lullorðna, skemmtun eða hvild frá önnum dagsins. Fyrir ung börn er leikur vinna, og hvert barn á rétt á þvi að fá rétt leikföng til hjálpar i leik”. —ÞII Alltafer dr. Gylfi í ódýra flokknum Úr bókinni Stjórnum, nefnd- um og ráðum rikisins skal enn tiundað nokkuð úr bálki þar sem segir frá nefndum á veg- um menntamálaráðuneytis- ins. Þar skal þá fyrst drepið nið- ur sem segir frá nefnd um fjárfestingaþörf á sviði menntamála, en hún er skipuð árið 1965 og á samkvæmt skýringum höfunda bókarinn- ar að vera Efnahagsstofnun- inni til ráðuneytis. En Efna- hagsstofnunin hefur verið lögð niður, og það nokkru áður en bókin um nefndarmenn var gerð, svo höfundum hefði ver- af bákninu ið i lófa lagið að fella hana úr nefndatali, nema sofandahátt- urinn i menntamálaráðuneyt- inu sé svo algjör, aðfregnir af þvi að Efnahagsstofnunin starfi ekki, séu ekki komnar þangað enn. Ef svo er, að menntamálaráðherra veit ekki af þessu með Efnahags- stofnunina, er óafsakanlegt að hann skuli ekki hafa skipaö i nefnd þessa að nýju. Heldur sækja höfundar bók- arinnar i sig veðrið þar sem þeir ræða um byggingarnefnd náttúrugripasafns, en þar skýra þeir þó frá þvi, að nefndin hafi ekki formlega verið niður lögð, og koma þar með sökinni af slóðaskapnum yfirá menntamálaráðuneytið, þvi þetta orðalag ber að skilja svo að hún hafi lokið störfum. 1 bæklingi þessum er forseta landsins að finna i tveimur nefndum, stjórnarnefnd Lista- safns Einars Jónssonar og út- gáfustjórn Nordisk kultur- leksikon. Sú fyrrtalda nefndin mun vera ólaunuð, en af orða- lagi með upptalningu á nefnd- armönnum með þeirri siðar- töldu nefndinni, Þóknun, engin greidd á árinu, má skilja að þóknunin sé á næsta leiti. Vita þessirágætu herrar sem skipa nefndir og ráö, — eða þeir sem i sliku og þviliku sitja, — ekki af þvi, að samkvæmt stjórnar- skrá lýðveldisins íslands má forsetinn ekki hafa á hendi launuð störf, önnur en forseta- störfin? Eða hvers vegna er forseti Islands þá formaður fyrrgreindrar nefndar og hann var reyndar kosinn forseti 1968, ef rétt er munað. Erfitt starf hefur ein nefnd menntamálaráðuneytisins haft með að gera. Sú nefnd var Þá er ekki siðri driftin i stór- kratanum Benedikt Gröndal, sem þáði ölmusubitlinginn, forstöðumaður Fræðslu- myndasafns rikisins, en hann er formaður nefndar sem átti að vera til aöstoðar og ráðu- neytis um gerð sjónvarpsþátta til dönskukennslu i sjónvarp- inu en hún hefur starfað i tæp 3 ár. Ennþá höfum við ekki fengið að njóta hugarfrjósemi Benedikts i þessu efni. Sakni þess hver sem vill. Þá kemur ráðuneytissfcjór- inn í menntamálaráðuneytinu Birgir Thorlacius aftur við sögu sem formaður i eldfornri nefnd, sem raunar verður tvi- tug i febrúar, en það er Geysisnefnd, en hún átti það herrans ár 1953 að gera tillög- ur um endurbætur við Geysi og stýra þeim framkvæmdum. Framhald á bls. 14 skipuð 1962, fimm árum eftir að Norðurlandaráð ályktaði um þýðingar linnskra og is- lenskra sérfræðirita yfir á önnur Norðurlandamál, en neíndin var einmitt skipuð vegna þessarar ályktunar og þá væntanlega til að koma henni i framkvæmd. Nú, 16 ár- um eftir að samþykktin var gerð og tæpum 12 árum eftir að nefndin var skipuð, þvi hún var skipuð i janúar 1962, er hún enn að störfum að þvi er virðist. Væri nú ekki skyn- samlegt að draga þá ályktun af þessari nefndarskipan að þeir sem i nefndinni sitji séu ekki menn til að koma þvi i verk sem þeim var ætlað, eða er þetta svona flókið og erfitt verkefni? Ráðuneytisstjórinn i menntamálaráðuneytinu, Birgir Thorlacius, er formað- ur nefndarinnar.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.