Þjóðviljinn - 16.11.1973, Blaðsíða 8

Þjóðviljinn - 16.11.1973, Blaðsíða 8
8 SIÐA — ÞJ6ÐVILJINN Föstudagur 16. nóvember 1973. 30 manns hættu er forstöðukonu var sagt upp Mun krefjast opinberrar rannsóknar vegna ásakana um fjármálaóreiðu Þrátt fyrir eindregin mótmæli starfsfólks Skálatúnsheimilisins, Fé- lags þroskaþjálfara og Starfsmannafélags ríkis- stofnana, tilmæli foreldra og endurteknar sáttaum- leitanir af hálfu heil- brigðismálaráðuneytisins og menntamálaráðuneyt- isins hélt stjórn Skálatúns- heimilisins fast við þá á- kvörðun sína að reka for- stöðukonuna, Katrínu Guð- mundsdóttur, úr starfi. Afleiðingin: 30 manns hættu störfum í einu, þ.á.m. þroskaþjálfarar og kennarar. Börnin máttu venja sig við alger um- skipti á heimilinu og hefur 'slíkt hingað til ekki þótt æskileg fullkomlega heil- brigðum börnum, hvað þá þeim sem vanheil eru. Sem flestum mun kunnugt er Skálatún heimili fyrir vangefin börn, en i öllum þeim átökum, sem þar áttu sér staö i haust, virðist alveg hafa gleymst að taka tillit til hagsmuna þeirra. Vekur furðu, að foreldrar barn- anna skuli ekkert hafa látið frá sér heyra um málið. Kallaði þó foreldrafélagið eða Vinafélag Skálatúns saman fund i ágúst, þar sem reynt var að fá stjórn heimilisins til að taka uppsögn forstöðukonunnar til baka og mælst til aö ekki yrði gerö breyt- ing á kennslutilhögun og leik- þjálfun. t>aö var forstöðukonan, Katrin Guðmundsdóttir, sem stóð fyrir þvi, að komið var á skipulögðu þjálfunarstarfi með leikþjálf- unarhópum lyrir yngstu og þroskaminnstu vistmennina, auk þess sem jafnframt varð kennslu- aukning og fjölgun kennara. Einsog fram kom i frásögn af starfsemi Skálatúnsheimilisins i Þjóðviljanum i sumar var i leik- hópunum reynt að láta börnin komast i snertingu við sem fjöl- breyltustefni og einnig farið i úti- leiki, sund og gönguferðir, jafnvel bæjarferðir, þegar hægt var. Með slikri þjálfun er stefnt að þvi að gera börnin færari um að um- gangast aðra og þroska þá hæfi- leika sem i þeim búa. Voru æfin- lega sömu tvær stúlkur með börn- in, en u.þ.b. 8 börn i hópnum. f viðtölum við starfskonurnar kom fram, að aðalkost þessa fyrirkomulags töldu þær þá öryggistilfinningu, sem börnin öðluðust við að sama fólk ann- aðist það alltaf, en þegar þau eru örugg með sig og ánægð er auð- veldara að hjálpa þeim til ein- hvers þroska en ella. Þessi leikþjálfun með tilheyr- andi hópaskiptingu krafðist fleiri starfskrafta og virðist sem þar sé komin aðalástæðan fyrir uppsögn forstöðukonunnar, amk. voru það ástæöurnar, sem stjórnin lét uppi i byrjun. Taldi stjórinin aö halli á rekstri heimilisins stafaði af þessu skipulagi, en i stað þess að óska eftir hækkuðum daggjöldum td. eða auknum fjárstyrk skipaði hún forstöðukonunni bréflega að segja upp 3-4 starfsstúlkum og i sama umslagi lá svo uppsagnar- bréf til hennar sjálfrar, að þvi er Katrin Guðmundsdóttir sagði Þjóðviljanum, þegar hún var spurð um málið i fyrri viku vegna skrifa i einu dagblaðanna. Þau skrif komu reyndar vonum seinna, en ástæðan var sú, að starfsfólk Skálatúnsheimilisins og félagar i Félagi þroskaþjálfa, sem strax mótmæltu uppsögn Katrinar, voru eindregið talin af þvi ma. af viðkomandi yfir- völdum, að fara með málið i fjöl- miðla, þar sem vonast var til að takast mætti að koma á sættum. Höfðu td. verið lögð drög að skrif- um i Þjóðviljann um þetta mál, en þessir aðilar vildu þá sýna þann samstarfsvilja, að gera málið ekki opinbert að svo stöddu. Samstarfsvilja skorti hins- Katrin Guðmundsdóttir vegar algerléga hjá stjórn Skála- túnsheimilisins, sem sést best á þvi, að þegar heilbrigðismála- ráðuneytið gekk i málið og stakk upp á að skipuð yrði viðræðu- nefnd með fulltrúa frá þvi, menntamálaráðuneytinu og Skálatúnsstjórn hafnaði stjórnin þvi á stundinni og kvaðst hafa tekið sina ákvörðun. Það er útaf fyrir sig ærið umhugsunarefni, að yfirvöld heil- brigðismála skuli ekki geta haft neinn ráðstöfunar- né ihlutunar- rétt, þegar um er að ræða sjálfs- eignarstofnanir, jafnvel þótt sömu yfirvöld greiöi til viðkom- andi stofnana daggjöld, sem standa undir rekstrinum. Slikar stofnanir eru nokkuð margar hér á landi og þótt vissulega hafi legið mannkærleiki og fórnarlund að baki, þegar þessum góðgerðar- stofnunum var komið á fót, er engu að siður full ástæða til að endurskoða rekstrarfyrirkomu- lagið, hvort ekki sé eðlilegast að riki eða bæjarfélög sjái um rekst- urinn og hafi amk. ihlutunarrétt þegar hann byggist á dag- gjöldum, sem greidd eru af opin- beru fé. Þeir sem gott vilja gera hafa æriö starfssviö eftir sem áður og gætu td. búið stofnanirnar ýmsum þeim aukahlutum og tækjum, sem ofviða væri venju- legum opinberum rekstri, en gerði þeim lifið bjartara sem nytu. Einsog getið var áður birtist loks grein um þetta mál i einu dagblaðanna um siðustu mánaða- mót, mánuði eftir að 30 manns hættu störfum á Skálatúns- heimilinu i mótmælaskyni við ákvörðun heimilisstjórnarinnar að vikja forstöðukonunni frá. Reyndar gerði viðkomandi dag- blað greininni sem skrifuð var af fyrrverandi starfskonu ekki hærra undir höfði en að birta hana sem lesendabréf og birti um leið svar stjórnar heimilisins við greininni. Stjórnin fékk semsé að sjá hana áður en hún birtist og svarið var birt i sama blaði, þvi hætta skyldi ekki vera á, að les- endur yrðu fyrir of miklum áhrifum af grein starfskonunnar. I svari stjórnarinnar er þó ekki minnst á ráðningu of margs starfsfólks sem ástæðu uppsagnarinnar, heldur segir þar ma. orðrétt: „Það er vegna stjórnleysis á heimilinu, bæði varðandi manna- hald og innkaup og einnig óreiðu i fjármálum, að frk. Katrínu var Frá starfseminni f Skálatúni Föstudagur 16. nóvember 1973. ÞJÓÐVILJINN — StÐA 9 sagt upp. Grunur um fjárdrátt hefur þó engum komið i hug. Fjárhagur heimilisins, sem um langt árabil áður hafði alltaf veriö góður, var nú að komast i algert öngþveiti. Þegar beðið er um aukna fjárveitingu til vist- heimila af almannafé, umfram ákveðin daggjöld, er þaö skylda stjórna að taka fyrir óafsakan- lega óráðsiu, eins og þá, sem þvi miður var farin að eiga sér stað á Skálatúnsheimilinu.” Þjóðviljinn bar þessi ummæli stjórnarinnar undir Katrinu sjálfa og sagði hún, að fjármála- óreiða, öngþveiti og óráðsia væru alveg nýjar ástæður hjá stjórninni, en i þeim fælust svo alvarlegar ásakanir á sig, að hún myndi skilyrðislaust krefjast opinberrar rannsóknar og væri þá æskilegast aö jafnframt yröi rannsakað það samkrull, sem verið hefur og er á rekstri Skála- túnsbúsins og vistheimilisins. Hún sagöi, að hefði hún átt aö fækka starfsfólki hefði jafnframt orðið að leggja niður leikþjálf- unina, sem bæði hún og annað starfsfóik taldi þegar hafa borið talsverðan árangur og eiga eftir að sýna enn meiri árangur er fram i sækti og börnin yrðu eldri. Aliti hún i rauninni nokkuð ve) gert að koma þessari hópaþjálfun á án þess að bæta við fleiri starfs- kröftum og ef kvarta ætti undan óstjórn i sambandi við manna- hald væri það þá helst, aö kannski hafi verið gerðar of miklar kröfur til hvers og eins. Sjálf sagðist hún geta dæmt um það af reynslu, að starf forstöðukonu við svona stofnun væri i rauninni ekki fyrir eina manneskju, þvi þótt unnar væri 24 stundir á sólarhring kæmist maður ekki yfir það sem maður helst vildi. Þetta væri nú lika farið að viðurkenna, td. væri nú á sambærilegu heimili, Sól- borg, búið að ráða bæði forstöðu- konu og framkvæmdastjóra. 1 stöðu sinni á Skálatúni hefði hún haft bæði þessi störf og verið skólastjóri að auki.sagði Katrin. Með samanburði við aðrar álika stofnanir sagðist Katrfn viss um, að það sem hún keypti til heimilisins hefði ekki verið meira en gengur og gerist og sennilega minna. En þegar leikþjálfunin hefði byrjað hefði td. þurft að kaupa leikföng, sem ekki hafði verið gert áður, svo og föndur- efni. Þá hefði i sinni tið verið keypt meira handavinnuefni til heimilisins en áður, en á móti hefðu lika verið seldar þaðan handavinnuvörur fyrir mörgum sinnum hærri fjárhæðir en áður, td. fyrir 214 þús. kr. siðast er sýning var haldin. Það kom einnig fram hjá Katrinu, að Skálatúnsheimilið er i reikning hjá ákveðnum versl- unum og kvaöst hún ævinlega hafa afhent gjaldkera afrit reikninga og hann ekki gert athugasemdir. — En þegar ég hóf störf, fékk ég reyndar engin fyrir- mæli hjá stjórninni, átti vist bara að gera einsog fyrri forstöðukona, og þegar ég leitaði ráða hjá stjórninni var mér sagt að ráða framúr hlutunum sjálf. Hins- vegar likaði stjórninni ekki, þegar ég fór raunverulega að ráða framur málunum sjálf, sagði Katrin. Þegar stjórnin vildi fækka starfsfólki sýndi hún, að hún skildi ekki hvað um var að ræða i sambandi við þroskaþjálfun vist- manna og þegar ég ætlaði að ræða málin við formann stjórnarinnar kom i ljós, að hann hafði ekki einu sinni haft tima til að lesa greinar- gerð um leikþjálfunina, sem send var stjórnarmönnum til að kynna þeim það nýmæli starfseminnar. Virðist stjórnarformaðurinn vegna fjölþætts starfs" sins yfir- leitt hafa haft heldur litinn tima til að kynna sér starfsemi heim- ilisins. Rétt er að geta þess að lokum, að stjórn Skálatúnsheimilisins er skipuð tveim fulltrúum templara, sem lögðu til land undir heimilið, tveim frá Styrktarfélagi van- gefinna, og formaöur er Jón Sigurðsson borgarlæknir. ■ FRUMVARPID UM NÝJA FÓSTUREYÐINGALÖGGJÖF Konan sjálf er best til þess fallin aö taka ákvörðun i tilefni af frumvarpi því, að nýrri löggjöf um fóstureyðingar, sem nú liggur fyrir alþingi, hefur starfshópur Rauðsokka, er um málið f jallaði, sent öll- um alþingismönnum bréf það er hér birtist. Frumvarp um nýja fóstur- eyðingalöggjöf sem nú liggurifyrir alþingi og felur f sér breytingar er stefna aö auknu frjálsræöi kvenna til fóstureyöinga, hefur vakið upp nokkurn úlfaþyt, sem vænta mátti um svo róttækar breytingar þótt sjálfsagðar séu. 1 þvi sambandi má benda á, aö I nágrannalöndum okkar hefur frjálsræði verið stóraukiö, og i Danmörku, Sviþjóð og Englandi hafa nú verið lögleiddar frjálsar fóstureyðingar. Þessi þróun mun óhjákvæmilega hafa það i för með sér, ef frumvarpið um nýja fóstureyðingalöggjöf verður ekki samþykkt, að stúlkur, er þurfa á fóstureyðingu að halda, leysi vanda sinn með þvi að taka sér ferð á hendur til þessara landa, og eru slik ferðalög algeng nú þegar. En hvaða konur hafa bol- magn til að standa straum af dýrri utanlandsferð? Margar alls ekki og það eru þá e.t.v. þær sem helst þyrftu á henni að halda, þ.e.a.s. þær konur er lifa við öm- urlegustu aðstæður og eru litil- magnar þjóðfélagsins i sérhverju tilliti andlega sem fjárhagslega. Samþykkt fyrirliggjandi frum- varps ióbreyttri myndætti einnig að hafa i för meö sér, að ólöglegar fóstureyðingar legðust af og þar með væri úr sögunni auðmýking, sem fjöldi kvenna hefur látiö sig hafa, og ekki verður með orðum lýst, en af eðlilegum ástæðum hafa lifsreynslusögur kvenna er hafa látið eyða fóstri á ólöglegan hátt ekki verið dregnar mjög fram i dagsljósið i umræðum þeim er um þessar mundir fara fram um þessi mál. Þrjár skilgreiningar á þvi, hvenær einstaklingur verður til Margvislegar skoöanir hafa komið fram á opinberum vett- vangi einkanlega á móti þvi er tekur til sjálfsákvörðunarréttar konunnar i frumvarpinu, og bregður þá oft við næsta undar- legri röksemdafærslu. Þvi hefur verið haldið fram að fóstureyðing væri sambærileg við morð. Það munu vera til einar þrjár skil- greiningar á þvi hvenær einstak- lingur verður til, og hefur hver sina, páfinn, læknirinn og lög- fræðingurinn. Er ekki hæpið að tala um að eyða mannslifi, þegar fárra vikna hnúður er fjarlægöur úr móðurkviði? Það sem skiptir hér meginmáli er að fóstureyðing kemur i veg fyrir að fóstur verði aö manneskju. Mikið hefur verið rætt um þá hættu, sem lifi og heilsu konunnar er stefnt i við fóstureyðingu, og hafa einkum læknar látið sér tið- rætt um þetta atriði. Hér eru þó ekki allir á einu máli. Sumir læknar halda þvi fram að fóstur- eyðingar séu hættulegar aðgerð- ir, aðrir skipa þeim á bekk með algengustu skurðaðgerðum. En flestir munu þó sammála um að fæöing feli i sér meiri hættu en fóstureyðing. t þessu sambandi ber einnig að taka tillit til félags- legrar heilsu konunnar, sem get- ur verið stofnað i hættu með þvi að kona sé látin ala barn gegn vilja sinum, og andleg vanheilsa getur haft i för með sér likamlegt heilsuleysi. Konan sjálf best til þess fallin að taka ákvörðun Sumir vilja telja að sjálfs- ákvörðunarréttur konunnar til fóstureyðinga hafi i för með sér of mikla ábyrgð að leggja á herðar henni einni. En hún á að geta tek- iö ábyrgðina á nýju lifi sem hún fæðir af sér við vonlausar aðstæð- ur. Einnig hefur verið talað um að konan geti oft ekki séð hvaö sé henni fyrir bestu vegna hræðslu og þunglyndis á fyrstu vikum meögöngutimans. En hver getur það þá? Getur læknirinn séð betur hvað ókunnugri manneskju er fyrir bestu? Enginn utanaðkom- andi maður, kunnugur eða ókunn- ugurjgetur sett sig inn i allar hlið- ar vandamáls einstaklings. Þvi er konan sjálf best til þess fallin að taka þessa ákvörðun, enda verður hún sjálf að bera ábyrgð á henni. Hins vegar ber að sjálfsögðu, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, að fræða hana, áður en hún tekur ákvörðun sina, um þá hjálp sem þjóðfélagið býður, kjósi hún að eignast barnið. Heyrst hafa raddir um það, að með frjálsum fóstureyðingum sé i raun og veru verið að svipta kon- una frelsi, þvi að þá geti aðrir þröngvað henni til að láta eyða fóstri sinu. En hvað með hið gagnstæða? Það hlýtur að vera jafn alvarlegt fyrir hana að láta þröngva sér til að eignast barn sem hún óskar ekki eftir að eign- ast. Það er þröngvun sem svo lengi hefur viðgengist að margir taka ekki eftir henni. Það er ekki siömenntuðu þjóöfélagi samboðiö að ráðskast á svo örlagarikan hátt með lif þegna sinna. Skref i áttina til mannúðlegra þjóðfélags Kona á að vera ábyrg gerða sinna segja sumir. Sofi hún hjá karlmanni verður hún að taka af- ieiðingunum. En eins og kunnugt er fara tilfinningar og skynsemi ekki alltaf saman. Kynlifið er sjálfsagður þáttur i lifi hvers full- þroska einstaklings, og á siöustu árum hafa orðiö miklar framfarir á sviöi getnaðarvarna, þ.e.a.s. getnaðarvarnir gerast stööugt ör- uggari og auðveldari i notkun. Þó ber nokkuð á annmörkum, sem valda þvi, að stór hópur kvenna getur ekki notfært sér getnaðar- varnir, og auk þess eru engar getnaöarvarnir alls kostar örugg- ar. Aukin leiðbeining i notkun getnaðarvarna ásamt aukinni mæðrahjálp minnkar að sjálf- sögöu þörfina fyrir fóstureyðing- ar, en getur aldrei gert þær óþarf- ar. Það er ábyrgðarhluti að neita kornungri stúlku, sem ekki treystir sér til aö taka á sig móð- urábyrgð, um fóstureyöingu eöa slitinni margra barna móðUr, sem finnst hún vera orðin of göm- ul til að byrja á nýjan leik. Það er skref i áttina að mannúðlegra þjóðfélagi að þegnar þess séu vel- komnir i heiminn. Það er ekki virðingarvottur við lifið að láta ókunnuga ráða yfir lifi konu, að láta börn fæðast við hörmulegar aðstæður, að neyða börn og aðra sem litils mega sin tii að veröa foreldrar. Aður en þér greiðið atkvæði ýð- ar um þetta frumvarp, þá ihugið hve sjálfsögð mannréttindi það eru, að konan ráði sjálf yfir lik- ama sinum og lifi og ákveði sjálf hvort hún vill eignast börn, hve- nær hún vill eignast börn og hve mörg börn hún vill eignast. Fyrir hönd starfshóps Rauð- sokka um nýja fóstureyðingalög- gjöf. Helga ólafsdóttir Asvallagötu 8. Rauðsokkar senda alþingis- mönnum bréf Fiskiþing ályktar: Lokun stórra veiði- svæða gæti orðið öðrum landshlutum óhagstæð Þann 10. þ.m. lauk fiskiþingi, sem haldið var i Reykjavik. Þingið sendi frá sér fjölmargar ályktanir og birtum við hér tvær þeirra. Hagnýting fiskveiðilandhelginnar 1 þessu efni gerði fiskiþing ýtarlega ályktun i 9 liðum og var meginefni þeirra sem hér segir: Fiskiþing leggur áherslu á að lagasetning um nýtingu fiskveiði- landhelginnar verði frjálsleg og samræmd hagræn-liffræöilegum og félagslegum markmiðum i fiskveiðum og sjávarútvegi landsmanna. Þingið taldi óeðli- legt að veiðiheimildir væru fastbundnar með lagasetningu vegna stöðugra breytinga á fisk- göngum, útgerðarháttum, stærö og búnaði veiðiskipa og veiöar- færa. Þingið taldi, að lögfesta ætti það hlutverk Hafrannsóknar- stofnunarinnar, að láta i ljós álit stutt visindalegum rökum um heildarstefnu varðandi friöun og vernd fiskistofna, hins vegar yrði framkvæmd laga- og reglugerða Ihöndum landhelgisgæslunnar og lögregluyfirvalda i viökomandi byggðarlögum. Þingið taldi ekki hyggilegt að miða veiöiheimildir eingöngu við rúmlestatölu skipa, heldur frem- ur við tegund veiðarfæris, lengd skips og hestaflatölu. Þingið vildi og benda á að lokun stórra veiðisvæða, eins gert ér ráð fyrir i frumvarpi landhelgis- nefndar, hefði óhjákvæmilega i för með sér tilfærslu á sókn, sem gæti þá oröið öðrum landshlutum óhagstæð. Ennfremur ályktaði þingið að engar togveiðar skyldu heimilað- ar innan 4ra sjómilna frá strönd landsins, nema fyrir suðurströnd- inni. Þar bæri að miða við 3 sjóm. Þingið vildi aö heimilt væri að alfriða hrygningastöðvar þeirra fisktegunda, sem hrygna á botni og einnig takmörkuö svæði hrygninga- og uppeldisstööva annarra nytjafiska. Loks taldi þingið, að þegar um væri að ræöa leyfisveitingar á af- mörkuðum svæöum með ákveð- inni tegund veiðarfæris eöa á- kvörðun hámarksafla væri nauð- synlegt aö útgerðaraðilum væri gert slikt kunnugt með nægileg- um fyrirvara. Við breyttar lif- fræðilegar aðstæöur skal þó heimilt að afturkalla áður veitt leyfi. Fræðsla og tæknimál Þetta var einn mest ræddi málaflokkurinn á þinginu og það samþykkti tillögu i 14 liðum og fylgdi henni ýtarleg greinargerö. Meginefni tillögunnar i fræðslu- og tæknimálum er: að tekið sé uppi fræðslulöggjöfina, að ungl- ingar á skyldu- og gagnfræðastigi fái verklega kennslu i hagnýtum greinum fiskiðnaöar og sjó- mennsku. Að aukin verði fræðsía um hinar ýmsu greinar sjávarút- vegs i fjölmiðlum. Efld verði sú starfsemi að halda námskeið i verklegri sjóvinnu i sjávarpláss- um og bæjum og þá jafnframt haldið námskeið fyrir kennara i sjóvinnu. Kennaraskólinn veiti kennara- efnum sinum nægjanlega fræðslu til þess að kennarar geti upplýst nemendur um helstu þætti sjávarútvegsins. Að yfirvöld fræðslumála endurveki starfs- fræösludagana og sérstök áhersla verði lögð á að kynna unglingum möguleikana i sjávarútvegi. Að unnið verði ötullega að frekari uppbyggingu tæknideildar Fiski- félagsins, enda hafi nú sannast, aö tækniþjónusta viö sjávarút- veginn eigi hvergi betur heima en á vegum Fiskifélagsins. Að hlut- ast verði til um að auka mögu- leikana á viðgeröarþjónustu sigl- inga- og fiskleitartækja sem við- ast i sjávarplássunum og mönn- um gert kleift að hafa til reiöu varahluti til tækjanna.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.