Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.2002, Blaðsíða 22

Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.2002, Blaðsíða 22
Smáauglvsingar Simi: 550 5000 • Rafpástur: sniaauglysingar@dv.is • vcffang: dv.is Smáauglýsingadeild DV er opin: mánudaga til fimmtudaga kl. 9-20 föstudaga kl. 9-18 sunnudaga kl. 16-20 Tekið er á móti smáauglýsingum til kl. 20 til birtingar nœsta dag. ATH! Smáauglýsing í helgarblað verður þó að berast fyrir kl. 17 á föstudag. Þá hringir - við birtum - það ber árangur ATVINNUHUSNÆÐI Skrifstofuherbergi til leigu. Bjart og rúm- gott, góð aðstaða, miðsvæðis. Uppl. gefur Þór í síma 899 3760 eða 558 8640. GARÐYRKJA Gröfuþjónusta. Allar stærðir af gröfum með fleyg og jarðvegsbor. Útvegum holtagrjót og allt fyllingarefni, jöfnum lóðir, gröfum grunna. Sími 592 1663. HESTAMENNSKA Landsmót 2002. Til leigu 3ja herbergja íbúð 15 km frá mótsstað. Einnig hesthús og haga- ganga. Tilboð sendist til: thvera@simnet.is markaðstorgið I Mtilsölu • Smáauglýsingadeild DV er opin: mánudaga-fimmtudaga, kl. 9-20, fdstudaga, kl. 9-18 sunnudaga kl. 16-20. • Skilafrestur smáauglýsinga í DV til birtingar næsta dag: Mán.-fim. til kl. 20. Fös.tilkl. 17. Sunnud. til kl. 20. • Smáauglýsingar sem berast á Netinu þurfa að berast til okkar fyrir kl. 19 virka daga + sunnudaga og fyrir kl. 16 föstudaga. Smáauglýsingavefur DV er á dv.is Smá- auglýsingasíminn er 550 5000. Netfang: smaauglysingar@dv.is Sérfræðingar í flucgu veiði 3»r J ði ^A Sportvörugerðin hf.. Skipholt 5. s. 562 «3«3. Sérhæfd , Vínnubrögö ^Prungu-, l^ ^órviðge^ Vidgerðir og víOhald fasteigna er okkar fag! 1USAKLÆÐN>NGP ©555 1947 • Smáauglýsingar í lit. Langar þig til aö fá smáauglýsinguna þ£na í lit? Við bjóðum nú upp á stærri smáauglýsingar með litmynd. Frekari upplýsingar fást á Smáauglýs- ingadeild DV, sími 550 5000 eða smaauglysingar@dv.is_______________ Hydrostav íbúðargámar. Einangraðir með steinull, klæddir áli. Raflagnir, kló- setogvaskur. Vandaðir. Kaldasel ehf dalvegi 16b Kópavogi s. 544 4333_____________________________ Rúllugardfnur - rúllugardínur. Sparið og komið með gömlu rúllugárdínukeflin, rimlatjöld, sólgardínur, gardínust. f. am- eríska upps. o.fl. Ghiggakappar sf., Reyðarkvísl 12, Ártúnsh., s. 567 1086. Slovak kristal Mikið úrval af kristal ljósakrónum, kaffi-mokka- og tesettum. Matarsett. Gjafavörur við flest tæki- færi. Gæði og frábært verð. Dalvegi 16b, Kópavogi, s. 544 4331._______________ Til sölu frystikleti -18 mánaða gamall, sem nýr. 350 x 310 x 280 á hæð. Verð 500 þús. staðgreitt. Yfirtaka á láni 27.384 kr. á mánuði í 20 mán. Uppl. í síma 588 2759. Búdót til sölu, ísskápur, tekk boröstofu- borð, unglingarúm, skrifborð og fleira. Uppl. í síma 567 1390, fóstud. kl. 18-20 og laug. 10-12._____________________ Smáauglýsendur athugið! Á slóðinni: smaauglysingardv.is er hægt að skoða smáauglýsingar og panta. Einngi er hægt að senda tölvupóst á smaauglysingar@dv.is_______________ 3-6 kíló á viku? Ný öflug megrunarvara. Fríar prufur. Stuðningur og ráðgjöf. www.diet.is www.diet.is www.diet.is Hringdu núna! Margrét, sími 699 1060. Svampur f dýnur og púða, bátinn, sumar- bústaðinn, húsbflinn og fleira. Erum ódýrari. H. Gæðasvampur og bólstrun.Vagnhöfða 14, s. 567 9550. Tilboð óskasL Tilboð óskast í 40 feta gám með hurð og glugga, er dálítið ryðgaður. Er til sýnis við Húsasmiðjuna á Fiski- slóð. Uppl. í síma 868 6063. Fyriiiæki Viftu selja eða kaupa fyrirtæki? Sendu okkur línu: arsalir@arsalir.is Ársalir ehf, fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. Ehf. óskast keypt. Óska eftir að kaupa viðskiptakennitölu, tap ekki nauðsyn. Upplýsingar í síma 822 6601. Óska eftir MTX-boxi i bíl + magnara. Uppl. í síma 465 2201. Árni. Ekta fhkur ehf. S. 4661016 Útvatnaðurs, án beina, aður saltfiskur, ina, til að sjóða. Sérútvatnaður saltfiskur, án beinu, til að steikja. Saltfisksteikur (Lamos) jyrir veitingahús. Sétýraðingar t'sctitfiski! Óskastkeypt Kaupum dánarbú, búslóðir og ýmislegt fl.. Skeifan húsgagnamiðlun, Smiðju- vegi 30, 200 Kóp. S. 567 0960 og 557 7560.15 ára reynsla. heimilið ^ Dýrahald Einnig á sunnudögum - Breyttur af- greiöslutími. Nú getur þú nostrað við gæludýrin þín 7 daga víkunnar. Höfum opið aila sunnudaga, frá 10-16. Gæludýrabúðin Fiskó, Hlíðarsmára 12. Sími 564 3364._____________________ 6 Ijúfir kassavanir kettlingar fást gefins á góð heimili. Á sama stað er óskað eftir kaminu. Uppl. í sima 437 1303 / 697 3446. Heimilistæki AEG-uppþvottavé! til sölu. Upplýsingar í síma 566 7234 eða 698 0643. ffl Húsgögn Tíl sölu v/brottflutnings: Leðursófasett, svart 3+2+1, sófaborð, svart m/glerplötu og hillu, mahóní-bókahillur, 1,90 +1,.00, mahóní-sjónvarpssk.m/glerh.og 3 hill- um.Mahóní-innskotsborð. Upplýsingar í síma 895 8759 í dag og næstu daga. þjónusta +/+ Bókhald Bókhaldsstofa Reykjavíkur! Laugavegi 66. S. 868 5555. Kjama, MosfeUsbæ. S. 566 5555. Bókhald - vsk. - laun - ráðgjöf. Fyrir allar stærðir fyrirtækja. Persónuleg þjónusta. Dulspeki • heilun • • Símaspá 908 5050 • • •Læknamiðlun, heilsan, fyrirbæn, tarot* • spilaspá, draumráðningar, • • Laufey H.spámiðill • ________» Lóng reynsla *____________ Héðinn spámiðill veröur meö einkatíma í Reykjavík frá 13. maí til 17.maí, nokkrir tímar lausir enn. og Laufey H. spámiðill Uppl. gefur Héðinn í s. 8616657. Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumaráðningar og huglækningar. Leitum lausna við vandamálum. Verð við frá kl.15-2 í s. 908 6040. Hanna. Héðinn spámiöill, 908 6171. Ástin, draum- ráðningar, framtíðin, fiármálin og fyrir- tækið. 26 ára reynsla. Hringdu núna. Garðyrkja -Hellulagnir - Garðyrkja - Klipppingar- Getum bætt við okkur verkefnum í: garðyrkju, s.s nýbyggingu lóða, girðing- ar, solpaUar, grjothleðslur, heUul., kUpp- um tré og runna o.fl. Útv. efni. Fljót og góð þjón. Jóhannes Guðbjörnsson skrúð- garðyrkjumeistari, s. 849 3581.________ Hellulagnir-snjóbræðslukerfi-lóðafrá- gangur Nú er rétti tíminn til að ná sér í verktaka fyrir sumarið. Gröfum fyrir dren- og skolplögnum. HeUur og vélar ehf, s. 892 1129, www.heUurogvelar.is BP. Verkprýði. TjákUppingar. Heildar- lausn fynr garðinn, þ.e. mta-heUulögn, holtagrjót, paUasmíði, grindverk og gróður. S. 894 6160, skrudgar@binet.is Gröfuþjónusta. Allar stærðir af gröfum með fieyg og jarðvegsbor, útvegum holta- grjót og aUt fyUingarefni, jöfnum lóðir, gröfum grunna. Sími 892 1663. Trjáklippingar. KUppi tré og runna, felU tré, grisja og fjarlægi. Geri verðtilboð. Fljót og góð þjónusta. Garðaþjónusta Hafþórs, s. 897 7279. gjjt Húsaviðgerilir 892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 3611. Lekaþéttingar -þakviðgerðir - múrvið- gerðir -húsaklæðningar -öU mámingar- vinna -háþrýstiþvottur - sandblástur. Jt Spakonur Örlagalínan 595-2001 / 908-1800. Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, drauma- ráðningar. Fáðu svar við spurningu morgundagsins. Sími 908 1800 eða 595 2001 (Visa/Euro). Opin frá 16-24 aUa daga vikunnar. Þjómista Múr- og steypuþjónustan ehf., s. 896 6614, Fasteignarviðhald. • Háþrýstiþvottur. • Múr- og steypuviðgerðir. • Imúr-klæðningar. • Sflanböðun og öU málningarvinna. Gerum ástandsskoðun á fasteigninni og verðtflboð þér að kostnaðarlausu. » Kolbeinn Hreinsson múrarameistari. Al - Verktak ehf. S. 568 2121 - 8921270. • Steypuviðgerðir - múrverk. • Háþrýstiþvottur - sílanhúðun. • Lekaþéttingar - þakviðgerðir. • Móðuhr. glerja - glugga og ísetn. • Lögg. byggingam. og múraram. • I fararbroddi í 18 ár._______________ Ath., húseigendur, ath. Get bætt við sig verkefnum í breytingum, endurbótum og viðhaldi. Sumar-, íbúðar- og/eða iðn- aðarhúsnæði. Úti sem inni. TUboð/tíma- vinna. Óskar, s. 895 9801.____________ Ert þú aö flytja? Mikið fyrir lítið. Búslóðafi., fyrirtækjafl., píanófl,.búslóðalyfta o.fl. Extra stór bfll. Vanir menn. Flutnings- þjónusta Mikaels. S. 894 4560.________ Húsasmiöur getur bætt við sig verkefnum, smáum eða stórum. Uppl. í síma 553 0080._____________________________ Húsasmibur getur bætt við sig verkefnum, úti sem inni. Tilboð eða tímavinna. Upp- lýsingar í síma 893 9722, Kristján Ökukennsla Bifhjóla- og ökukennsla Eggerts. Benz. Lærðu fljótt & vel á bifhjól og/eða bfl. Eggert Valur Þorkelsson ökukennari. S. 893 4744,853 4744 og 565 3808. • Ökukennsla oq aðstoö viö endurtöku- próf. Kenni á Benz 220 C og Legacy, sjáffskiptan. Reyklausir bílar. S. 893 1560/587 0102, Páll Andrésson. tómstundir Byssur Skotatjlboð. 34 g, 25 stk., kr. 490 42 g, MAG, 25 stk., kr. 590 Vesturröst, Laugavegi 178. Sími 551 6770 og 581 4455.___________________ Byssuskápar fyrir 5 til 10 byssur. Sér- stakt læst öryggishótf fyrir annað. Sportvörugerðin, Skipholti 5, 562 8383. 243 kalíbera eða stærri riffill með sjónauka óskast. Uppl. í síma 860 2117. Fyrirférðamenn —Ævintýraferöir á Heklutopp!— —Við ökum með þig þangað í snjóbíl— —www.mmedia.is/toppbrenna— —toppferd@mmedia.is— —8611662— -487 5530— Fyrirveiðimenn Beitan í veiðiferðina: Maðkur, makrfll og gervibeita. Vesturröst, Laugavegi 178, s. 5516770 og 581 4455._______________ Sjóbirtings- og sjóbleikiuveiðileyfi i Þor- leifslæk og Hrauni í ólfusi. Vesturröst, Laugavegi 178, s. 5516770 og 5814455. ¦ ¦•fBl Tilboö - Hótel Atlantis, Grensásvegi 14. Herbergi 3500/4500, verð virkir d/helgi. HóteUbúð 5000/6500. AUt verð f. tvo. Bílaleigubfll 2500/3000. Sími 588 0000 ^f- Hestamennska Hesthús / Hestakerra. Til sölu nýuppgert 10 hesta hús á góðum stað 1 Víoidal. Kaffistofa/WC, 5x2 hesta stíur. Ársgöm- ul 5 hesta álkerra f/Sveini Jónssyni. Uppl. Viðar 892 1596________________ LANDSMÖT2002. Til leigu 3ja herbergja íbúð 15 km frá mótstað. Einnig hesthús og hagaganga. TUboð sendist tíl: thvera@simnet.is bílar og farartæki Bílartilsölu • Viltu birta mynd af bilnum þínum eða hjólinu þínu? Ef þú ætlar að setja myndaauglýsingu í DV stendur þér til boða að koma með bílinn eða hjóUð á staðinn og við tökum myndina (meðan birtan er góð), þér að kostnaðarlausu. Smáauglýsingadefld DV, Þverholti 11. Síminn er 550 5000. • Einnig er hægt að senda okkur mynd- ir á netfangið smaauglysingar@dv.is. Skilafrestur á myndum á Netinu er fyrir kl. 19 mánudaga-fimmtudaga, fyrir kl. 16 fostudaga og fýrir kl. 19 sunnudaga. Sem nýr og vel með farinn, TbyotaAvens- is Terra 03/2001. Beinsk.ekinn 12 þús. km. l,8wti, abs, cd, loftkæling, sumar og vetrardekk. Fæst á góðu verði gegn staðgr. Uppl. í síma: 690-3663 eða eftir kl,17ís: 554-1234.__________________ Smáauglýsendur, athugið! A slóðinni: smaauglysingardv.is er hægt að skoða smáauglýsingar og panta. Einnig er hægt að senda telvupóst á smaauglysingar@dv.is_______________ Suburban '88, dísil, 6,2, kram qott, mikið endurnýjaður, til sölu. Verð 1 rniUj. Uppl. í síma 863 9002.________________ Mig vantar smábíl í skiptum. Er með Subaru 1800, ssk., 4X4 station, árg.'92. Rafmagn í rúðum og speglum + kúla, vetrardekk á felgum. Mikið endurnýjað- ur. Uppl. sími 896-6110._____________ Blár Opel Vectra '98, 5 dyra, gullfallegur bíll, ekinn 66 þús. Alfelgúr, dráttarkrók- ur, geislaspilari. Bílalán ca 550 þús., verð 950 þús. Jóhann, 6996240._______ Góö Mazda 626, árg. '89, 4 dyra, sedan, sjálfskipt, skoðuð '03. Verð 110 þús. Mik- ið yfirfarin. Uppl. í s. 868 7188 og 557 1440._____________________________ Renault Scénic, 1600, 5 dyra, sjálfsk., ABS, ek. 83 þús. km, sumar- og vetrar- dekk á felgum, geislasp., dráttark. Lista- verð 1.150 þús. Uppl. í síma 895 0021. TilsöluVolvo460GL'93. Reyklaus bfll, sumar- og vetrardekk, dráttarkúla. Selst gegn staðgreiðslu. Uppl. í s. 483 1344, eftir kl. 16.00. Nissan Sunny '89, ekinn ca 200 þús. Nýsk. en þarmast smá lagfæringar. TU- boð óskast. Uppl. í síma 587 1319 / 899 9208._____________________________ Nýskoðaöur. Volvo 240GL árg. ''87, sjálfsk., gott eintak. Upplýsingar í síma 555 1980 eða 849 7977.______________ Opel Astra 1,2, árg. '98, ekinn 51 þús., fæst á 800 þús. Upplýsingar í síma 894 7109 eða 6921680.__________________ Til sölu Nissan Sunny SLX, árg. '91, ssk., ek. 178 þús. km. Tilboð óskast. Uppl. f síma 867 8302 og 564 5009. ^ð) Volkswagen WV Golf, árg. '87, 5 dyra, dráttarkr., út- varp/segulband, fallegur bfll, smurb. fylgir frá upph. Skoðaður '03. Verð 89 þús. Uppl. í síma 848 7182. Bílaróskast • Afsöl og sölutilkynningar.* Ertu að kaupa eða selja bfl? Þá höfum við handa þér ókeypis afsöl og sölutíUcyriningar á smáauglýsinga- defld DV, Þverholti 11. Síminn er 550 5000. • Opið: Mánudaga-fimmtudaga, kl. 9-20. Föstudaga, kl. 9-18. Sunnudaga, kl. 16-20._______________ Disiljeppi óskast, yngri en árg. '97, vel með farinn og í góou ástandi, sem greið- ast má með fasteignatryggðu skulda- bréfi. Yfirtaka á bflaláni að hluta kemur jafnvel til greina. Uppl. í síma 846 5970 eða 846 5971.______________________ Óska eftir Blazer 74-87, helst gefins. Einnig kerru má þarfhast lagfæringar. Uppl. í síma 897 0862 og 587 3934.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.