Lesbók Morgunblaðsins - 17.10.1998, Blaðsíða 10

Lesbók Morgunblaðsins - 17.10.1998, Blaðsíða 10
BYGGJA, BYGGJA LEIKSTJORNARFERILL EINARS PÁLSSONAR EFTIR HÁVAR SIGURJÓNSSON Ekki er á allra vitorði að rithöfundurinn og fræðimaður- inn Einar Pálsson var leikari að mennt og starfaði sem leikari og le íikstjóri hjá Leikfélagi Reykjavíkur og Þjóðleik- h úsinu á sjötta áratugnum. Hann varð formaður Leikfé- lags Reyl cjavíkur þegar félagið stóð á tímamótum en hvarf frá leiklistinni eftir hálfan annan áratug og snéri sér að öðrum störfum og hugðarefnum. EKKI verður um það deilt að þáttur Einars Pálssonar í sögu Leikfélags Revkjavíkur hafí verið áhrifaríkur. Einar gekk í félagið á tímamótum í sögu þess; hann var einn fjórtán nýrra félaga sem teknir voru inn á sögufrægum aðalfundi 28. ágúst 1950 þar sem tekist var á um tillögu þess efnis að leggja leikfélagið niður. Astæðan var að sjálfsögðu opnun Þjóðleikhússins í apríl sama ár og sumum þótti sem með því væri hlut- verki Leikfélags Reykjavíkur í raun lokið. Meiri- hluti félagsmanna leikfélagsins var ekki á sama máli og aðalfundurinn felldi tillöguna. Strax á eftir voru hinii’ fjórtán nýju félagar teknir inn í félagið. Formaður Leikfélags Reykjavíkur Einar Pálsson var ekki lengi óbreyttur félags- maður því á framhaldsaðalfundi mánuði síðar var hann kjörinn formaður Leikfélagsins. Um ástæður þess að svo ungur maður (25 ára) var valinn til formennsku hefur margt verið bolla- lagt en ljóst er að það var fyrir atbeina gamal- reyndra leikfélagsmanna, þeirra Þorsteins 0. Stephensen, Brynjólfs Jóhannessonar og Lárus- ar Sigurbjörnssonar, að leitað var í hóp unga fólksins eftir formanni á þessum tímamótum. Einar er jafnframt yngsti formaður LR frá upp- hafi. Ekki fórst honum þó formennskan verr úr hendi en svo, að hann var endurkjörinn í tvígang en gaf ekki kost á sér þegar kom að formanns- kjöri haustið 1953. Óhætt er að segja að Einar hafi orðið formað- ur Leikfélags Reykjavíkur á einum mesta vendi- punkti í sögu þess og stýrði því fyrstu skrefin inn í nýja tíma, enda urðu fyrstu árin eftir 1950 eins konar eldskírn félagsins um hvort það ætti sér tilverurétt við hlið hins nýja Þjóðleikhúss. I nóvember 1950 fylgdi hinn nýkjömi formað- ur fyrstu leiksýningu leikársins úr hlaði með þessum orðum í leikskrá. „Ástæðan fyrir því að Leikfélag Reykjavíkur var ekki lagt niður, þeg- ar Þjóðleikhúsið hóf sýningar, reyndist aðallega tvíþætt. I fyrsta lagi sú, að séð varð frá upphafi, að Þjóðleikhúsið mundi ekki geta tekið við öllum þeim leikkröftum, sem Reykjavík kynni upp á að bjóða á komandi árum, og svo hin, að það var álit vitrustu manna, að verulegur þroski í leiklist á íslandi væri undir því kominn, að fleiri leiksvið en leiksvið Þjóðleikhússins yrðu starfrækt í Reykjavík svo að samanburður mætti fást, og þannig séð fyrir því að ekki yrði slegið af þeim kröfum sem listræn túlkun útheimtir Tvö leiksvið i Reykjavik Þorsteinn Ö. Stephensen tók í sama streng og nýi formaðurinn í sömu leikskrá undir fyrirsögn- inni Nýr áfangi. „Þegar rætt var um framtíð Leikfélagsins kom hik á suma, eftir að félagið hafði orðið að sjá á bak svo mörgum góðum starfskröftum. [Réðust til Þjóðleikhússins. Innsk. HS.] Hinir voru þó fleiri, sem frá upphafi voru þeirrar skoðunar, að félagið hefði enn hlut- verk að vinna. Fjölgun fólks í Reykjavík og ná- grenni hennar var orðin svo mikil að full ástæða var til að ætla að tvö leikhús gætu starfað. Að- sókn almennings að leikhúsi fór sívaxandi og hlaut að aukast enn til muna við tilkomu Þjóð- leikhússins. Lítið leikhús með öðru vali viðfangs- efna var brýn nauðsyn við hlið hins stóra. í stétt leikara hafði mikil fjölgun orðið á síðari árum. Ef allir áttu að hafa hlutverk að vinna voru tvö leiksvið óhjákvæmileg nauðsyn.“ Til fróðleiks má geta þess að nú tæpum fimmtíu árum síðar eru tólf atvinnuleiksvið á Stór-Reykjavíkur- svæðinu. Asamt Einari voru kjörnir í stjórn Haukur Óskarsson og Vilhelm Norðfjörð og nutu þeir að sjálfsögðu dyggrar leiðsagnar þremenninganna sem áður voru nefndir. Varaformaður var kosinn Brynjólfur Jóhannesson og Þorsteinn Ö. Steph- ensen og Lárus Sigurbjömsson í leikritavals- nefnd. I ævisögu sinni Karlar eins og ég segir Brynjólfur svo frá: „Svo stóð á að enginn okkar eldri mannanna treystist til að taka við for- mennsku í félaginu; við Þorsteinn Ö. Stephensen vorum viðbundnir önnur störf okkar, en Lárus Sigurbjörnsson var nú starfsmaður Þjóðleik- hússins um sinn. A aðálfundinum vorum við þrír nefndir til þess að gera tillögu um stjórnarkjör og bar okkur saman um að maklegt væri að fá ungt fólk til að taka við forustu í félaginu. Varð það úr að Einar Pálsson var kosinn formaður á framhaklsaðalfundi félagsins um haustið, hinn efnilegasti leikari, nýkominn heim frá námi í Bretlandi en stjómarmenn með honum voru þeir Haukur Óskarsson og Vilhelm Norðfjörð. Við hinir eldri vorum þó jafnan í ráðum með stjórnarmönnum, og sátum við Þorsteinn Steph- ensen í leikritavalsnefnd með nýju stjórninni." Nútimaópera ó íslensku Einar Pálsson var fæddur 10. nóvember 1925, sonur hjónanna Páls Isólfssonar tónskálds og Kristínar Norðmann. Einar lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík 1945, prófi í forspjallsvísindum frá Háskóla íslands 1946 en hélt að því búnu til Lundúna og stundaði leiklist- amám við hinn virta skóla RADA, Royal Academy of Dramatic Art, og útskrifaðist þaðan með góðum vitnisburði vorið 1948. Síðar lauk Einar BA-prófum í ensku og dönsku frá HI (1957). Þegar heim kom hóf Einar strax störf að leiklist og vakti fljótt athygli sem leikari en greinilegt er að áhugi hans hefur fremur beinst að leikstjóm þegar frá leið. Einar hóf fljótt að leika með Leikfélagi Reykjavíkur að námi loknu en feril sinn sem leikstjóri hóf hann ekki fyrir alvöru fyrr en haustið 1952. Einar leikstýrði 7 leiksýningum hjá Leikfélagi Reykjavíkur frá haustinu 1952 til vors 1955, aðallega gamanleikjum en frumraun hans hjá LR sem leikstjóra var uppsetning á óp- erunni Miðlinum eftir Gian-Carlo Menotti. Ein- ar hafði þá þegar vakið athygli fyrir leikstjóm sýninga á eigin vegum, m.a. Spanskfluguna, sem sýnd var í Gúttó. Auk þeirra sýninga sem hér verður getið mun Einar hafa stýrt nokkrum fjölda leiksýninga með leikfélögum á lands- byggðinni á þessu tímabili, m.a. Leikfélagi Hveragerðis og Leikfélagi Akureyrar. Sýningin á Miðlinum var greinilegt merki um listræna dirfsku Einars en Miðillinn var glænýtt verk, nútímaópera eftir höfund sem lítt var þekktur hérlendis, enda varð aðsókn dræm þó sýningin vekti engu að síður mikið umtal og at- hygli. Einari þótti og hafa tekist vel við sviðsetn- inguna. lrAð auki var hún fyrsta óperan sem flutt var á íslensku og án aðstoðar leikstjóra og söngvara frá útlöndum." (LR-Aldarsaga 235) Samhliða sýningunni á Miðlinum var fmmsýnd- ur nýr íslenskur ballett, Ólafur Liljurós, eftir Sigríði Armann við tónlist eftir Jómnni Viðar. Verður . þessi sýning á Miðlinum og Ólafi Liljurós að teljast einn framsæknasti menning- EINAR ásamt Ingu Þórðardóttur í Einkalífi eftir Noel Coward í Þjóðleikhúsinu 1953. arviðburðurinn í Reykjavík á þessum tíma, þar sem ekki höfðu áður sést á íslensku leiksviði nú- tímaópera sungin á íslensku eða frumsaminn ís- lenskur ballett. Tvö lcassastykki Næst á eftir Miðlinum setti Einar á svið tvo gamanleiki sem fleyttu Leikfélaginu fjárhags- lega fram hjá stærstu skerjunum á fyrstu árum þess í samkeppninni við Þjóðleikhúsið. Fyrri gamanleikurinn var Góðir eiginmenn sofa heima eftir Walter Ellis sem frumsýndur var snemma árs 1953 með Alfreð Andrésson í aðalhlutverki. Sýningin sló sölumet og gekk fyrir fullu húsi til vors. Ari síðar sviðsetti Einar Frænku Charleys og hefur uppfærslan fengið á sig blæ goðsögunn- ar í tímans rás; aðalleikarinn Arni Tryggvason varð landsfrægur fyrir hlutverk sitt og „Frænk- an“, þetta elsta kassastykki Leikfélagsins, fór framúr sjálfri sér og var leikin 85 sinnum, sem var sýningarmet hjá Leikfélaginu. „Einar var mjög sjarmerandi og honum fylgdi mikill kraftur,“ segir Steindór Hjörleifsson sem var samferða Einari inn í Leikfélagið á hinum sögufræga aðalfundi haustið 1950 og þeir voru samstarfsmenn næstu árin. Ásamt Einari var Gunnar R. Hansen aðalleikstjóri félagsins á sjötta áratugnum og sviðsetti hann flestar sýn- ingar á vegum þess. Þuríður Pálsdóttir söng- kona, systir Einars, segir að þeir hafi verið mikl- ir vinir Þorsteinn Ö. Stephensen, Gunnar R. Hansen og Einar. „Til marks um það er sú stað- reynd að Einar skýrði son sinn Þorstein Gunnar í höfuðið á þessum tveimur vinum sínum,“ segir Þuríður. Samstarf þeirra Einars og Gunnars að málefnum Leikfélagsins var mjög náið og gott. í formannstíð Einars var starfræktur leiklistar- skóli á vegum Leikfélagsins og voru þeir aðal- kennarar Einar og Gunnar R. Hansen. Þarna stunduðu nám ýmsir sem áttu síðar eftir að láta að sér kveða á sviði leiklistar og annarra list- greina. Þessi skóli varð undanfari og að nokkru fyrirmynd að Leiklistarskóla Leikfélags Reykja- víkur sem tók til starfa 1959 og starfaði til vors 1969. „Þeir voru mjög ólíkir leikstjórar Einar Páls- son og Gunnar Hansen,“ segir Steindór Hjör- leifsson. „Einar var snöggur upp á lagið, með til- svör á reiðum höndum en Gunnar var rólegheit- in uppmáluð á hverju sem gekk. Það var gaman að vinna með Einari, bæði sem leikara og leik- stjóra. Einu sinni vorum við á leikferð á Akur- eyri með Volpone (1949) og Einar var að lesa umsögn í blaði um sýninguna. Þar komst gagn- rýnandinn svo að orði að Einar væri efnilegur leikari. „Hversu lengi á maður eiginlega að vera efnilegur," hrópaði Einar en Volpone var fyrsta sýningin sem hann tók þátt í með Leikfélaginu." Snjall leikstjóri „Einar var einn allra besti leikstjóri sem ég hef unnið með við óperuuppfærslu,“ segir Þuríð- ur Pálsdóttir en hún söng annað hlutverkið af tveimur í Miðlinum. „Hann var mjög næmur og flinkur og afskaplega vel skipulagður í öllum vinnubrögðum." Jóhann Pálsson garðyrkjustjóri Reykjavíkurborgar, sem lék á sjötta áratugnum bæði í Þjóðleikhúsinu og hjá Leikfélaginu var í hópi leikenda í Tehúsi ágústmánans sem Einar leikstýrði í Þjóðleikhúsinu. Hann minnist æfing- anna með hlýjum hug. „Einar skapaði alltaf mjög afslappað og þægilegt andrúmsloft á æf- ingum og kringum sýningar sínar. Ég lék í tveimur sýningum sem hann leikstýrði hjá Leik- félaginu, Góðir eiginmenn sofa heima og Kvennamál kölska. Hann var mjög skemmtileg- ur og hugmyndaríkur leikstjóri og var sérstak- lega tillitssamur við okkur sem vorum að byrja og höfðum litla reynslu." Byggio# byggja, bang! „Ég kunni afskaplega vel við Einar og hefði gjarnan viljað hafa hann lengur í leikhúsinu,“ segir Róbert Arnfinnsson sem starfaði með Einari í Þjóðleikhúsinu. Róbert lék á móti hon- um í Einkalífi og Konu ofaukið og lék í sýning- unum Haust og Húmar hægt að kveldi sem Einar leikstýrði. „Ég held að Einar hefði getað lagt miklu meira til málanna í leikhúsinu ef hann hefði ekki snúið sér að öðru, sérstaklega var eftirsjá að honum sem leikstjóra, en honum virtist falla leikstjórnin betur en að leika. Einar var svolítið líkur pabba sínum að því leyti að það fór aldrei á milli mála hver hann var en þetta var honum fullkomlega eðlilegt og alveg laust við dramb. Hann gat verið svolítið ör 10 LESBÓK MORGUNBLAÐSINS ~ MENNING/LISTIR 17. OKTÓBER 1998

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.