NT - 21.07.1984, Blaðsíða 17

NT - 21.07.1984, Blaðsíða 17
FASTEIGNA OGWÐBRÉFAMAfíKAÐUR Laugardagur 21. júlí 1984 17 ÞESSIfí AUGLÝSA: 6. Láttu okkur leita pro Fasteignasaiav Leitarpjonusta nolhPltl r-.-l IVVð Sinvu* 687520 6875 21 394 21 7. Fasteignasala - leigumiðlun Hverfisgötu 82 - simi 22241 - 21015 Skoðum og verðmetum samdægurs Heimasimar sölumanna 621208 - 77410 Friðrik Friðriksson lögfræðingur _ Fasteignasalan Q Hafnargötu 27 Sími 92-1420 KEFLAVÍK Bjarni F. Flalldorsson, viðskiptafræftingur Hilmar Petursson, sölumaður Komum og skoöum/verð- metum samdægurs. Lækjargötu 2 (Nyja Biö) Simar 21682-25290 Brynjólfur Eymundsson hdl. 10. HATÚNI 2_Jlo« 1 I Opið sunnudag 1-3 Arm Sigurpalsson s 5JS86 Sigurður Siglússon s 30008 B|Orn Baldursson logtr 4ra til 5 herbergja íbúðir Við Ásbraut Kóp. Ca. 95 fm 4ra herb. íbúð á fyrstu hæð. Falleg íbúð. Suðursvalir. Verð 1950 þús. Við Engihjalla Kóp. Ca. 110 fm 4ra herb. íbúð á átt- undu hæð í lyftublokk. Mikið út- sýni. Verð 2 millj. Við Hverfisgötu Ca. 70 fm 4ra herb. risíbúð í tví- býlishúsi. Verð 1350 þús. Við Seljabraut Ca. 110 fm 4-5 herb. endaíbúð á fyrstu hæð í sex íbúða stigag- angi, fullfrágengið bílaskýli með þvottaaðstöðu. Mikil sameign í kjallara, þvottaherb. innaf eld- húsi, suður svalir, bein sala. Verð 2.2 millj. Markaðs- 14. þjónustan Sítnar 26911-77182 Vesturberg Björt og góö 110 fm íbúð á efstu hæð. Verð 1850 þús. Skipti á minni íbúð mögul. Sérh. Barmahlíð - jarðhæð Mjög falleg 4ra herb. 108fm íbúð Nýstandsett með sérinng. Fal- legt parket og tvöfalt gler. Ibúðin er laus í ágúst. Hofsvallagata 90 ferm mjög góð kjallaraíbúð, nýtt gler, nýtt eldhús o.fl. Verð 1.750 þús. Kleppsvegur 117 fm mjög falleg íbúð á 5. hæð i lyftuhúsi. Verð 2,1 millj. Efstihjalli Glæsileg 4ra herb. íb. á 1. hæð I tveggja hæða sambýlishúsi. Eign í sérflokki. Ugluhólar 110 fm á 1. hæð. Eigna- 5. markaðurinn Sími26933 Kleppsvegur Um 117 fm íbúð á 1. hæð við Kleppsveg. Tvennar svalir. Fellin Um 120 fm íbúð I lyftublokk við Asparfell. 3 svefnherb. Þvotta- hús á hæð. Falleg íbúð. Fasteignaval 24. Símar: 22911-19255 Aðalland í Fossvogi Glæsileg 4-5 herbergja ca. 115 fm íbúð á tveimur hæðum með bílskúrsrétti. Frábært útsýni, skipti á 3 -4 herbergja íbúð æskileg. Verð 2300 þús. Krummahólar Skemmtileg 4 -5 herbergja ca. 114 fm íbúð á 2. hæð. Verðtilboð. Gunnarssund - Hf. Sérhæð. 4ra herbe/gja ca. 110 fm íbúð. Allt sér. Verð 1800 þús. Ýrabakki 2. hæð. 4ra herbergja ca.100 fm íbúð með auka herbergi I kjall- ara. Verð 1850-1900 þús. Hraunbær 1. hæð. 4ra herbergja ca. 115 fm íbúð. Verð 1900 þús. Dalsel 2. hæð. 4-5 herbergja ca. 117 fm. Skipti möguleg á dýrari. Verð 1950 þús. Klapparstígur Glæsileg 2-3ja herbergja ca. 200 fm (búö á 2. hæð í nýlegu húsi. Skipti á ódýrari möguleg. Verð 2100 þús. Flúðasel 2. hæð ca. 110 fm með sér þvottahúsi I íbúð. Skipti óskast á sérbýli f vesturbæ. Verð 1950 þús. Vesturbær Falleg jarðhæð 4-5 herbergja ca. 117 fm. Skipti möguleg á fok- heldu raðhúsi I Breiðholti. Verð 1850 þús. Engihjalli 7. hæð. 4-5 herbergja ca. 110 fm. Skipti möguleg á einbýli I Mosfellssveit. Verð 1950-2000 þús. Húseignin 12. Fasteignasala Simi: 28511 Stelkshólar Sérlega glæsileg 112 fm íbúð ásamt bílskúr. Verð 2.2 millj. Jörfabakki Sérlega góð 4ra herb. 112 fm endaíbúð á 2. hæö. Þvottaherb. og búr innaf eldhúsi. Stórar suðursvalir. Ákv. sala. Verð 1900 þús. Kríuhólar 105 fm íbúð á 3. hæð. Þvottahús I íbúðinni. Verð 1850 þús. Engihjalli Sérstaklega góð 117 fm 4ra herb. íbúð á 8. hæð. Tvennar svalir. Verð 2 millj. Mögul. að taka 2ja herb. upp I. Ákv. sala. Álftahólar Góð 4ra herb. íbúð á 3. hæö ásamt bílskúr. Tvennar svalir. Ákv. sala. Verð 2 millj. Vesturberg Björt og góð 110 fm íbúð á efstu hæð. Verð 1850 þús. Skipti á minni íbúð möguleg. Eigna- þjónustan 18. Símar: 26650-27380 5herb. og stærri Ásvallagata 115 fm 5 herb. efri hæð. Verð 2.3 millj. Arahólar 5 herb. sérl. skemmtileg íb. á 7. hæð (efsta hæð) ásamt bílskúr. Verð 2.2 millj. Hátún 3. Símar: 21870,20998 Þinghólsbraut 5 herb. 145 fm íb. á 2. hæð. Verð 2 millj. Fasteigna- 11. salan Eignanaust Símar 29555-29558 Baldursgata 115 fm 5-6 herb. íbúð. Sér inng. og sér hitaveita. Verð 1750 þús. Álfheimahverfi 160-170 fm 6 herb. sérh. i þríbýli. 2. hæð. í íbúðinni eru 4 svefnh. Falleg íbúð. Víðimelur 150 fm á 2 hæðum. Stækkunar- möguleikar. Verð 2.9 millj. Tjarnarból 120 fm á 1. hæð, klassaíbúð. Bílskúr. Verð 2.750 þús. Engihjalli 120 fm á 1. hæð, nýtt eldhús. Verð 2 millj. Eigna- 5. markaðurinn Sími26933 Kaplaskjólsvegur 140 fm 5-6 herb. endaíbúð. Verö 2.3 millj. Njarðargata 135 fm stórglæsil. íbúð á 2 hæðum. íbúðin er öll endurn. með Danfoss-hitakerfi. Bein sala. Verð 2250 þús. Austurstræti 23. Fasteignasala Símar: 26555-15920 Flúðasel Mjög falleg ca.120 fm íbúð á 2. hæð. Bílageymsla. Óvanalega gott útsýni. Verð 2.150-2.250 þús. Grettisgata Ca. 117 fm íbúð á 2. hæð. Frágengin baklóð. Mjög gott fyrir þá sem vilja vera miðsvæðis. Verð 2. millj. Háaleitisbraut Ca. 147 fm á 3ju hæð. 4 svefnh. Tvö baðherb. Stórar suður svalir, glæsilegt útsýni. Bílskúr. Verð tilboð. Skipti á 3ja-4ra herb. æskileg. Kvíholt Ca. 157 fm efri hæð I tvíbýlis- húsi. Góðar innr. Góðar svalir. Auk þess 30 fm í kj. Bílskúr. Ræktuö lóð. 3.2 millj. Krummahólar Penthouse ca. 170 fm á tveimur hæðum I lyftuhúsi. Frábært út- sýni. Þvottahús I íbúðinni, geymslur, tvö baðherb. Miklar og góðar innr., bílageymsla. Verð 2.7 millj. Laugavegur Tvær hæðir og ris, ca.116 fm með baklóð. Uppi er ca. 71 fm 3ja herb. íbúö en 45 fm 2ja herb. íbúð niðri, selst saman eöa sitt I hvoru lagi. Byggingaréttur er fyrir tvær hæðir til viðbótar. Verð 2.4 millj. Fasteigna- þjónustan 4. Sími: 26600 Eiðistorg Verð 3.300 þús. Breiðvangur Verð 2.500 þús. Krummahóiar Verð 2.700 þús. Kastalagerði Verð 2.600 þús. Miðbær m/bíiskúr Verð 2.000 þús. Skaftahlíð Verð 2.200 þús. Grettisgata Verð 2.000 þús. Laugarnes Verð 2.200 þús. Breiðvangur Verð 1.900 þús. Öldutún Verð 3.000 þús. Holtsgata Verð 2.000 þús. Barmahlíð Verö 2.200 þús. Engihjalli Skipti Miðtún 200 fm Verð 3.900 þús. Grund 15. Fasteignasaia Sími 29766 Vesturbraut - Hf Parhús 5-6 herbergja ca. 120 fm. Töluvert endurnýjað. Verð 2.100 þús. Laugateigur Falleg og björt ca. 150 fm hæð, 5-6 herbergja. Verð 2.900 þús. Húseignin 12. Fasteignasala Sími: 28511 Kríuhólar á 6 hæð í lyftublokk, frábært útsýni, afbragðs íbúð, verð ca: 1950 þús. Háaleitisbraut + bílskúrsréttur, 4 svefnherb. 2 svalir, suöur og vestur, endaibúð, gesta w.c. sem má breyta I þvottaherb. frábært útsýni. verð: 2.700 þús. Vesturbærinn + bílskúrsréttur á 2 hæð saml. inng. með efri hæð, afar snyrtileg eign, 3 svefnherb, þar af eitt forst.herb. 2 stofur. s-svalir. Kríuhólar 2 hæð, 136 fm laus strax, fæst í skiptum fyrir 2ja-3ja herb. íbúð, verð ca. 1950 þús. Laugarnes ca 124 fm, á 2 hæð, s-svalir, 3 svefnh. 2 stofur, verð: 2300 þús. Rauðalækur ca 122 fm íbúð á 3ju hæð, 2 aðskildar stofur, 3 svefnherb, s-svalir, frábært útsýni. Geymsla á hæöinni. Góð eign. verð: 2600 þús. Efra Breiðholt ibúð með minnst, 4 svefnherb og bílskúr, óskast fyrir kaupanda sem getur keypt strax. íbúðin þarf ekki að losna strax. Tilvaliö fyrir þá sem eru að byggja eða ekki búnir að finna sér ennþá. Verð hugm. 2100-2400 þús. Hraunbær, 120 fm með þvottaherb í íbúðinni óskast fyrir kaupendur sem eru tilb., aö kaupa. Góðar greiðslur, í boði Fossvogshverfi, ca 135 fm íbúð, m. þvottaherb. í íbúðinni, óskast fyrir kaupanda sem ertilbúinn að kaupa. Bílskúr er ekki nauðsyn, en má fylgja. Góðar greiðslur. Hvassaleiti, 5-6 herb. íbúð óskast, í fjölbýlis- húsi, helst með bílskúr. Norðurbærinn, Hafnarfirði, óskum fyrir kaupanda sem er með peningana tilbúna. Þarf ekki að losna strax. Óskum eftir 5 herb og stærri íbúðum á skrá. Skoðum/verðmetum samdægurs. Miðborg 9. Fasteignasala Simar 21682-25590 Við Mávahlíð Ca. 150 fm 5 herb. íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi með íbúðar- herb + geymslu í risi og geymslu + sameign í kjallara. Verð 3 millj. Markaðs- 14. þjónustan Símar 26911-77182 Bólstaðarhlíð Mjög góö efri hæö i fjórbýli ásamt bilskúr. Eignin er í mjög góðu ástandi innan sem utan. Góðar suðursvalir. Nánari uppl. á skrifstofunni. Eign í sérflokki. Verð 3.250 þús. Bólstaðarhlíð. 5 herb. 136 fm ásamt bílskúr í fjórbýli á 1. hæð. Bein sala. Verð 2.6 millj. Bugðulækur Sérhæð 150 fm íbúð. Bílskúrs- réttur. Allt sér. Nánari uppl. á skrifstofunni. Mávahlíð Sérhæð 120 fm á 1. hæð ásamt bílskúr. Mikið endurbætt eign. Verð 2.5 milj. Vallargerði 142 fm neðri sérhæð ásamt bílskúr. Vel gróinn og fallegur garður. Allt sér. Laus nú þegar. Verð 3.2 millj. Þinghólsbraut Mjög góð 4ra herb. jarðhæð í þríbýlishúsi. Sérinngangur. Út- sýni. Verð 2.3 millj. Fjárfesting 16 Sími: 687733 Sérhæð - Vesturbær Til sölu um 120 fm. sérh. á Högunum. Stærð um 127 fm. Allt sér. íbúðin er i góðu standi. Skipti á góðu einbýli í vesturbæ Seltjarnarnesi eða Skerjafirði æskileg. Fasteignaval 24. Símar: 22911-19255 Digranesvegur ca. 130 fm á 1. hæð í þríbýli. Verð 2.8 millj. Skipholt ca. 130 fm á 1. hæð í þríbýli. Bílskúr. Verð 3 millj. Austurbrún ca. 140 fm á 2. hæð í þríbýli. bílskúr. Verð 2.8 millj. Gnoðarvogur ca 140 fm á 1. hæð í fjórbýli, allt sér. Bílskúr. Verð 3.260 þús. Húseignir 20. & skip Sími28444 Baldursgata 115 fm. 5-6 herb. íbúð. Sérinn- gangur og sér hitaveita. Verð 1750 þús. Reykjavíkurvegur Mjög glæsileg 140 fm efri sérhæð. Skipti á minni íbúð t.d. í neðra Breiðholti möguleg. Verð 2.8 millj. Ásbúðartröð Hf. 167 fm 5 herb. stórglæsileg ibúð á efri hæð í glænýju tvíbýlishúsi ásamt bílskúr og ófullgerðri ein- staklingsíbúð á jarðhæð. Frá- bært útsýni. Verð 3,5 millj. Nýbýlavegur 90 fm íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr og einstaklingsibúð á jarðhæð. Verð 2,4 millj. Eigna- þjónustan 18. Símar: 26650-27380 HÍBÝLI & SKIP GARDASTRÆTI 38 - SÍMI 26277 ■ Brynjar Fransson, slmi: 46802 Jon Olalsson, hrl. Gisli Olatsson Skuli Palsson. hrl. Garbattrati 4S Kvotd- og hetgar Jon Arason loomaöur **mi »olust|Ofa Maltlutninga og laateignasala 76136. AUSTURSTRÆTI FASTEIGNAS ALAN AUSTURSTRCTI 9 - SÍMI 3955S - 159J0 26555 15920 Lögmenn: Gunnar Guðmundsson hdl. og Guðmundur K. Sigurjonsson hdl. 22 HRAUNHAMAR FASTE3GNASALA 54511 1 HAFNARFIRÐI Fasteignaaala — Bankaatraati Sími 29455 — 4 línur Friörik Stefansson viðskiptafræðingur Ægir Breiðfjorð, sölustjóri Á Q* ^^FASTEIGNASAIAN 10. (j^FJÁRFESTING FASTEIGNASALA ARMULA 1 105 REYKJAVIK Simi 68-77-33 LOGFRÆÐINGUR: PETUR ÞOR SIGURÐSSON Hdl. 'ignaval I Laugavegi 18,6. hæð. (Hús Mals og menningar.) I SjalfvirKur simavari gefur uppl. ulan skrilslofulima. Eggert Magnússon Grétar Haraldsson hrl. EIGN AÞJÓNUST AN HVERFISGOTU »8 SÍMAR 26650— 27380. Solumenn Orn Scheving Steingrimur Steingnmsson Gunnar Þ Arnason Logm Hoqm Jonsson hdl 20. 28444 HÚSEIGNIR Veltusundi 1 gjf it sími 28444* Dantel Arnason lögg. fasteignasali Örnólfur Örnolfsson, sölustjóri.

x

NT

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: NT
https://timarit.is/publication/305

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.