NT - 21.07.1984, Blaðsíða 18

NT - 21.07.1984, Blaðsíða 18
•3 (f' t ifui . t C ■» v.t,*.'*''* t> / l[L FAST8GM OG VEROBRÉFAIMRKAWI! Laugardagur 21. júlí 1984 18 ÞESSIR AUGLÝSA: 1. J2600_ 21750 30 ara raynala tryggír örugga þjonuatu L Agnar Gústafsson hrl., raEiríksgötu 4. ^***IMálflutnings- og fasteignastofa . Somu simar utan shritstotuti P 28611 Hús og Eignir 3. 4. Lúövik Gizurarson hrl. Valgerður Einarsdóttir Heimasími 17677. Fasteignasalan Hátún Nóatúni 17, s: 21870,20998 26600 allir þurfa þak yfír höfudið /^XFasteignaþjónustan Zr>/ iusturstnti /7, s ttSOO 5. 26933 ÍBÚD ER ORYGGI Yfir 15 ára örugg þjónusta Þorsteinn Steingrímsson lögg. fasteignasali mst a M taðurinn Langholtsvegur 5-6 herbergja ca. 216 fm á 3.hæð með 35 fm bílskúr. Verð 3.500 þús. Efstasund Mikið endurnýjuð sérhæð og ris ca. 150 fm með 42 fm fokheldum bílskúr, fallegum garðl. Verð 3.400 þús. Húseignin 12. Fasteignasala Sírni: 28511 Kastalagerði Kóp. 150 fm efri hæð. Upphafl. einbýli. 4 svefnherbergi, rúmgott baðherb. og eldhús, þokkal. inn- réttingar. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Stór ræktaður garður. Lítill bílskúr. Skipti á 3. herb. íbúð í vesturbæ eða miðbæ Rvíkur. Verð 2.600 þús. Óðinsgata 137 fm efsta hæð. 4 svefnherb. góðar svalir og mjög gott útsýni. Benson innréttingar, parket, þvottahús inn af eldhúsi. Tvöfalt verksm. gler. Danfoss kerfi. Skipti á minni sérhæð i sama hverfi. Verð 2.700 þús. Fasteignasalan Anpro 6. Símar: 39424-687520-687521 Dunhagi Góð sérhæð í vesturbæ, 160fm. Nánari uppl. um þessa eign eru veittar á skrifst. Rauðalækur 140 fm stórglæsileg eign, bíl- skúrsplata. Verð 3.3 millj. Lindarbraut 140 fm stórglæsileg eign, bíl- skúrsplata. Verð 2.6 millj. Baldursgata Nýstands. 2ja herb. ib. á 1. hæð í þríbýli, stórglæsil. Laus nú þegar. Verð 1.800 þús. Eigna- 5. markaðurinn Sími 26933 Oldutún 120 fm. mjög góð sérhæð ásamt 50 fm. innréttuðu risi. Sérinng. Sérhiti. Fagrakinn 104 fm. íbúð á 1. hæð með bílskúr. Allt sér. Verð 2.4 millj. Ásbúðartröð 167 fm. ibúð í tvíbýlishúsi. 4 svefnherb. í kjallara er 50 frri. óinnr. íbúð. bílskúr. Verð 3.5 millj. Kvíholt Góð efri hæð í tvíbýlishúsi 5 herb. Sér inng. Bílskúr. Verð 3.2 millj. Fasteignasalan Hraunhamar 22. Sími54511 Skerjafjörður-sérhæðir Neðri hæð 116 fm sérlega heppi- leg fyrir hreyfihamlað fólk. Efri hæð 116 fm með kvistum. íbúð- irnar verð afh. fljótl. fokh. að innan, fullbúnar að utan með gleri og útihurðum. 22 fm bílskúr- ar fylgja báðum íbúðunum. Teikn á skrifst. Efstasund Sérhæð og ris. Hæðin er ca. 95 fm og risið sem er 3ja ára gamalt 45 fm með 3 stórum og björtum svefnherb. Eignin er öll í topp standi úti sem inni. Nýr 42 fm bílskúr. Steinhús. Stór og fal- legur garður. Eignaval Sími:29277 17. Ægissíða - sérhæð oy bílskúr Efri sérhæð um 140 fm i þribýlis- húsi. Allt sér. 2-3 stofur 4 svefn- herbergi. Suðursvalir. 1 herbergi og 2 geymslur og þvottahús í kjallara. Bílskúr með heitu og köldu vatni og rafmagni. Skipt baklóð. Sameiginleg framlóð. Byggingarréttur ofan á húsið að hálfu. Verð: ca. 4 millj. Einkasala. Nesvegur - sérhæð 4ra herb. um 100 fm. hæð í sænsku timburhúsi. Þokkalegar innréttingar. Góð greiðslukjör. Góður garður Hús og eignir Símar: 28611-17677 2. Kársnesbraut Kóp. Gullfalleg 150 fm sérhæð, m/ bilskúr, glæsilegt útsýni. Æskileg skipti á einbýlishúsi á Reykjavík- ursvæðinu. Verð ca. 2,9 millj. Sérhæð - Barmahlíð 200 fm sérhæð á 1. hæð sem skiptist í tvær stórar stofur og 3 góð svefnherb., auk þess sem er stórt herb. í kjallara ásamt góð- um geymslum. Bílskúrsréttur. Ekkert áhvílandi. Bein sala. Verð 3,2 millj. Laus strax. Ösp 13. Fasteignasalan Símar 27080-15118 Gnoðarvogur 5-6 herb. íbúð, 150-160 fm á 2 hæð. Verð 2.6-2.7 millj. Hafnarfjörður 135 fm efri hæð í þríbýlishúsi 4 svefnherb og tvær stofur. Verð 2.8 millj. Híbýii & skip 25. Fasteignasala Sími 26277 Suðurhlíðar 90 fm. 3ja herb. sérhæð á 1. hæð. Frágengin lóö að framan og hellulagt bílastæði. Laus nú þegar. Verð 2 millj. Laugateigur Glæsileg 140 fm efri sérhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúrsrétti. 4 svefnherb. og mjög stórar stofur. Verð 2.9 millj. Skipti möguleg á 3ja-4ra herb. íbúð miðsvæðis. Borgargerði 148 fm sérhæð. Bílskúrsréttur. Verð 2.9 millj. Eiðistorg 145 fm sérstaklega glæsileg 6 herb. íbúð á 2 hæðum. Góðar svalir og blómaskáli. Verð 3250 þús. Austurstræti 23. Fasteignasala Símar: 26555-15920 Sólvallagata - þríbýli Ca. 108 fm íbúð á efstu hæð í þríbýli, stórir kvistir. Goðheimar - sólsvalir Ca. 100 fm falleg toþþíbúð í 4 býli, laus 1. okt. n.k. Efstasund - hæð + ris + bílsk. Hæð og ris 90 fm aðalhæð, forstofa, hol og saml. stofur, nýstandsett eldhús, baö og svefnherb. í risi eru góð svefnherb. og fl. Kvistir, nýtt þak. Bilskur. Ákv. sala eða skipti á minni íbúð. Borgargerði Ca. 150 fm 6 herb. sérhæð, 3-4 svefnherb. Fæst í skiþtum fyrir endaraðhús eða lítiö einbýli (ca 150 fm) Bílskúr skilyrði. Fasteigna- miðlun Sími687768 19. Hafnarfjörður við Ásbúöartröð, gullfalleg, nán- ast fullbúin, 167 fm, + 35 fm bílskúr. Aukreitis er 30 fm hobbý herb. við bílskúrinn. Verð: 3500 þús. Melar/Hagar kauþandi óskar eftir 130-160 fm íbúð helst með bílskúr eða bíl- skúrsrétti, háar og örar greiðslur í boði. Losunartími getur verið mjög rúmur, jafnvel fram á næsta vor. Aðrar staðsetn. koma til greina. Hæð og ris + bílskúr, við Miötún, hæðin er um 110 fm að innanmáli, 2 stofur, 2 svefnherb, baðherb, flfsalagt, eldhús, m.nýl.innrétt. góð teppi. Ris, ca. 63 fm innanmál, 3 svefnh. baðherb, lítið eldhús. Bílskúr þarfnast endurnýjunar við. Fallegur garður. Verð: 3.900 þús. Skipasund + bílskúr, íþúðin sem er um 115 fm. skiptist í 2 stofur 2 svefnh. nýl. innrétting- ar, bílskúrinn er nýbyggður. Verð: 2500 þús Digranesvegur 140 fm + 36 fm bílskúr, 2 stofur, 3 svefnh. s-svalir, eldh.m.nýl. innróttingum. Góð eign. Verð: 3 millj. Þinghólsbraut ca 127 fm brúttó, 3 svefnh, 1-2 stofur, björt og falleg íbúð, bein sala. Verð: 2-2.200 þús. Safamýri/Hvassaleiti 150-200 fm íþúð óskast fyrir fjársterkan kauþanda utan af landi, sem hefur mjög góðar greiðslur og örar. íbúðin þarf að vera fyrsta flokks eign. Losunar- tími ekki fyrirstaða. Vatnsholt/ Hjálmholt eru jafn áhugaverð. Miðborg 9. Fasteignasala Símar 21682-25590 Raðhús og parhús Raðhús - Fossvogur Til sölu 248 fm raðhús ásamt bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, gesta wc, geymslu, hol, borð- stofu, eldhús með borðkrók, stóra stofu og húsbóndaherb. niðri eru 3-4 svefnherb. bað, stórt fjölsk.herb. þvottaherb. stórar geymslur o.fl. Húsið er eitt af stærstu raðhúsum í Fossvogi neðan götu. Ákv. sala. Ásbúð - Garðabæ -raðhús Til sölu ca 166 fm raðhús með innb. bílskúr. Húsiö skiptist í forstofu, þvottaherbergi, vel inn- réttað snyrtiherb. með sturtu og 2 svefnherb. á jarðhæð. Uppi er hol, eldhús, stofa, 2 svefnherb. og bað, góð suðurverönd. Húsið er í ákv. sölu. Laust strax. Kjarrmóar - endaraðhús - Garðabæ 170 fm gott svo til nýtt hús. Forstofa, geymsla, þvottur, hol, 2 herb. og bað. Uppi er eldhús, stofa og 2 svefnherb. ( risi er möguleiki á stórri baðstofu og útsýni. Ákv. í sölu. Suðurlóð Parhús - í smíðum - Fossvogi Til sölu 334 fm parhús endahús, innb bílskúr. Húsið afhendist til- búið undir tréverk strax. Teikn- ingar og nánari uppl. á skrifstof- unni. Dalsel - endaraðhús Til sölu ca 225 fm endaraðhús. Á fyrstu hæð erforstofa, forstofu- herb. gesta wc. skáli, eldhús, stofa og borðstofa. Uppi eru 4 svefnherb. og baö. Völvufell - raðhús - ein hæð Ca 140 fm á einni hæð, 4 svefnherb. furuklætt eldhús, og krókur. Falleg eign. Verð ca. 3 millj. Fasteigna- 19. miðlun Sími687768 Vesturbær raðh. Glæsilegt nýtt endaraðhús viö Frostaskjól, ca 266 fm kj. og 2 hæðir, innb. bílskúr. Húsið er nánast tilb. og eru allar innr. sérlega vandaðar. Fæst í skiptum fyrir sérhæð í vestur- bænum helst með 4 herb. Hálsasel raðh. Ca. 176 fm raðh. á tveimur hæðum með innb. bílsk. Neðri hæð: Stofur, eldhús og eitt herb., uppi eru 4 svefnherb. og stór sjónvarpsskáli. Verð 3.5 millj. Álfhólsvegur raðh. Nýl. raðh., kj. og tvær hæðir, ca. 186 fm ekki alveg fullbúið . Sér inng. í kj. Verð 3 millj. Fiskakvísl raðh. Fokheld 130 fm íbúð í litlu fjölbýl- ish. ásamt 40 fm risi, 16 fm kjallaherb. og 32 fm bílskúr. Mjög skemmtileg eign. Verð 1900 þús. Byggðaholt Mos. Ca. 120 fm raöh. á tveimur hæðum. Uþpi eru stofur, eldhús og 1 herb. Niðri: 2 herb. þvotta- hús og geymsla. Verð 2.1-2.2 millj. Raufarsel Nýtt raðhús á tveimur hæðum ca. 212 fm og 60 fm óklárað ris. Innbyggöur bílskúr. Eldhús og stofur niöri, 4 herb. og bað uþpi. Möguleg skipti á 4ra herb. íbúð Kjarrmóar Skemmtilegt lítið raðhús á 2 hæðum, ca 93 fm. Fallegar inn- réttingar, parket á gólfum. Verð 2.2 millj. Látraströnd Gott raðhús á Seltj.nesi. 200 fm. Ákv. sala. Möguleikiáað skiptaáminnieign. Fagrabrekka Gott ca 260 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt 30 fm bílsk. Uppi: stofur, eldhús og á sérgangi 4 herb. og bað. Góð verönd og garður. Veðr 4.0-4.2 millj. eða skipti á 3ja-4ja herb., íb. á svipuðum slóðum. Unufell Gott ca. 125 fm endaraðhús ásamt bílskúr. Góðar innrétting- ar. Þvottahús innaf eldhúsi. Fal- legur garður. Ákv. sala. Herjólfsgata Hf. Góð ca. 115 fm efri hæð ásamt bílsk. Á hæðinni eru saml. stofur og 2 herb. aukaherb. í kj. fylgir,' manngengt ris fylgir. Byggingar- réttur og teikn. fyrir hækkun á risi fylgja. Fallegur garður. Skemmtil. staðsetn. Útsýni. Verð 2.5 millj. Leirutangi Mos. Parhús á einni hæð, 121 fm, 33 fm bílskúr. Selst fokhelt. Ath. eftir 3-6 mán. Seljandi lánar 300 þús. til þriggja ára og beðið eftir veðdeildarláni. Verð 1950 þús. Ásgarður Ca. 120 fm raðhús sem er tvær hæðir og kjallari. Laus strax. Þingholt 21. Sími 29455 Mosfellssveit Við Byggðarholt, á 2 hæðum, ca 172 fm alls, parket á öllum gólfum. Gesta wc, 6 herbergja alls, stofur og svefnherb. Gamli bærinn gamalt steinsteypt einbýlishús frá um aldamótin, á 3 hæðum, hver um sig ca 72 fm, þar af efsta hæðin rishæö. Gert var ráö fyrir 3ja herb. íbúð á hverri hæö. Verð: 2700 þús. Hafnarfjörður við Öldugötu, aö hluta úr timbri og hluta steinsteyþt, f allt ca 200 fm. Verð: 2600 þús. Sérhæð, Við Ásatröð í Hafnarfirði, ca 167 fm + 30 fm hobbýherþ. innaf bílsk. 35 fm bílskúr fylgir. íbúðin er 3 svefnh. og stofur. Verð: 3500 þús. Miðborg 9. Fasteignasala Símar: 21682-25590 Unufell Gott ca. 140 fm raðhús m. 23 fm bílskúr til sölu eða í skiptum fyrir 4ra herbergja ibúð. Verð aðeins 2.600.000 Húseignin 12. Fasteignasala Sími28511 Hvammar - Hafnarfirði Óvenjuglæsilegt raðhús á 2 hæðum samtals um 200 fm ásamt 30 fm bílskúr. Þetta er óvenjufallegt og vandað hús. Miklar viðarinnréttingar og arin- krókur niður úr stofu Hús og Eignir 2. Símar 28611-17677 Raðhús Dalsel Raðhús kjallari og 2 hæðir 3x75- 80 fm. Verð 3.8 millj. Flúðasel Endaraðhús á 3 hæðum 3x80 fm 4 svefnherb. 2 stofur, hobby- herb. innb. bílskúr. Híbýli & skip 25. Fasteignasala Sími26277 Norðurbær 130 fm. endaraðhús með bílskúr. Verð 3.5 millj. Óskast í skiptum fyrir endaíbúð í blokk. Hvammar Glæsilegt 240 fm. raðhús, 7 herb. Bílskúr. Verð 4.5 millj. Stekkjarhvammur 225 fm. fullfrágengið að utan. Fokhelt að innan. Bílskúr. Verð 2.3 millj. Yrsufell Reykjavík 145 fm. raðhús á einni hæð. Bílskúr. Verð 3.2 millj. Fasteignasalan Hraunhamar 22. Sími 54511 Hálsasel Raðhús á tveimur hæðum 176 fm með innb. bílskúr. 4 svefnherb. Vandaðar innr. Ákv. sala. Verð 3,5 millj. Eignaval Sími: 29277 17. Ásgarður ca. 130 fm á tveimur hæðum auk kjallara, laust strax. Verð 2.3 milij. Giljaland ca. 218 fm pallahús í góðu standi, bílskúr. Verð 4.3 millj. Hraunbær ca 145 fm á einni hæð, bílskúr, skipti möguleg. Verð 3.2 millj. Reynimelur ca 117 fm á einni hæð, frábær aðkoma, gott hús. Verð 2.7 millj. Norðurvangur ca. 138 fm á einni hæð, bílskúr, vandað gott hús. Verð 3.5 millj. Hraunbær ca. 145 fm á einni hæð. Bilskúr. Verð 3.2 millj. Otrateigur ca. 210 fm á tveimur hæðum. Bílskúr. Verð 3.8 millj. Víkurbakki ca 200 fm á tveimur hæðum. Bílskúr. Verð 4 millj. Húseignir & skip Sími 28444 20. j j faslelgnAsalAn 1 1 EIGNANAUST*^ i O RnlctnAnrhliA fi Rnukíavík. • ■ Bolstaðarhlíð 6 Reykjavík. Símar 29555 og 29558 Hrolfur Hjaltason viðskiptafræðingur. ^Qjhúseignin '+Qi^Sími 28511 ',rf'r,y Skólavöröustigur 18,2.h»ö Fasteignasala Sölumenn Pétur Gunnlaugsson lögfr. Árni Jensson húsasmiður. W <028511 13. JMtep FASTEICNASALAN Skólavörðustig 14 Simar 27080 - 15118 Halgi R Magnuison Vanlanlagum kaupandum og Mliendum til hagraóia vailum vló alhli&a ptonualu varóandi failaignavióakipti. Sko&um og varömatum aamdagura 14. FASTEIGNASALAN Kvöld- og helgarsimi 29962 Horöur Biarnaaon Malgi Schavmg Bryn|Ollur B|arkan vi&tk tr Markaðsþjónustan Skipholt 19

x

NT

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: NT
https://timarit.is/publication/305

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.