NT - 21.07.1984, Blaðsíða 20

NT - 21.07.1984, Blaðsíða 20
[il' FÁSfBGNÁ OG VEftmÉF/mmOUR Laugardagur 21. júlí 1984 20 FESSIFIJWGLÝSA: 1. J2600 W 21750 k30 ara reynsla tryggír orugga þjonustu Agnar Gúslafsson hrl., M /3 Eiríksgötu 4. M L*“lMalllutnings- A og fasteignastofa '.(xr... n 28611 Húsog Eignir 4 26600 allir þurfa þak yfír höfuóid 5. Lúðvik Gizurarson hrl. Valgerður Einarsdóttir Heimasimi 17677. Fasteignasalan Hátún Nóatúni 17, s: 21870,20998 Hilmar Valdimarsson. s. 687225 Olatur R. Gunnarsson, viösk.fr. Austurstræb 17, s. 26&00 Þorsteinn Steingrímsson lögg. fasteignasali 26933 ÍBÚÐ ER ÚRYGGI Yfir 15 éra örugg þjónusta Eigna _____ markaðurinn Einbýlishús Lágholt - Mosfellssveit 5-6 herbergja ca. 200 fm fallegt einbýli með 27 fm bílskúr. Húsið er tæplega tilbúið undir tréverk. Skipti æskileg á ibúð I bænum. Verð 2.200 þús. Eskiholt - Gb. Glæsilegt 430 fm einbýli með innbyggðum 53 fm bílskúr. Stór lóð. Mikið útsýni. Verð tilboð. Langholtsvegur Fallegt og haganlega innréttað 6 herbergja ca. 140 fm einbýli með 80 fm bílskúr og vinnuplássi. Verð 3.600 þús. Skólavörðustígur Steinhús 3x110 fm á góðum stað, húsið getur nýst sem íbúð - skrifstofur eða verslunarhús- næði. Verðtilboð. Húseignin 12. Fasteignasala Sími28511 Hraunbær Eitt af þessum skemmtilegu garðhúsum, ca. 150 fm. auk bílskúrs. Verð 3,3 millj. Blesugróf Ný húseign, sem er glæsileg 200 fm hæð auk bílskúrs, svo og 230 fm jarðhæð, sem notuð er sem atvinnuhúsnæði. Eignin er nær fullbúin og býður uppá mikla möguleika fyrir þann sem vill hafa glæsilega íbúð og rekstur I sama húsi. Verð aðeins kr. 6 millj. Eigna- 18. þjónustan Simar 26650-27380 Urðarst. Hf. Einbýli fokhelt I skiptum fyrir 3ja herb. Verð 1.900 þús. Hagaland Verð 3.200 þús. Smárafl. Gb. Verð 3.800 þús. Eyktarás Verð 5.800 þús. Hverfisgata Verð 1.200 þús. Álftanes Verð 3.300 þús. Laugarnes Verð 3.500 þús. Gufunes Verð 3.000 þús. Garðaflöt Verð 3.300 þús. Meltröð Verð 6.000 þús. Fagribær Verð 2.500 þús. Engjasel Verð 3.200 þús. Kaldasel Verö 3.400 þús. Kríunes Verð 5.200 þús. Gunnarss. Hf. Verð 1.600 þús. Harðarstíg. Hf. Verð 2.000 þús. Melabraut Verð 3.900 þús. Vallartröð Verð 4.200 þús. Stuðlasei Verð 6.500 þús. Eskiholt Verð 5.400 þús. Torfufell Verð 3.000 þús. Bjargartangi Verð 4.400 þús. Öldugata Verð 2.600 þús. Ásgarður Verö 3.900 þús. Melabraut Verö 3.900 þús. Vorsabær Verð 5.000 þús. Tunguvegur Verð 2.200 þús. Hafnarfjörður Verð 2.000 þús. Torfufell Verð 3.400 þús. Hafnarfjörður Verð 1.900 þús. Blesugróf Verð 4.300 þús. Otrateigur Verð 3.800 þús. Markaflöt Verð 6.300 þús. Freyjugata Verð 2.500 þús. Grund 15. Fasteignasala Sími29766 Vesturbær Sænskt timburhús, hæð og ris ca. 100 fm og grónum stað við Nesveg. Bílskúrsréttur. Verð 2 millj. Einbýli - Dynskógar Einbýlishús í Seljahverfi 250 fm að stærð. Húsið stendur í halla og er á tveimur hæðum. Á 1. hæð eru 4 herb. og snyrting ásamt rúmg. bílskúr. Á 2. hæð eru 4 svefnherb., stór stofa með arni, stórt og velbúið eldhús. Allar innr. sérsmíðaðar. Lóð frá- gengin, sérteiknuð. Ákv. sala. Verð 5.9 millj. Laugarnesvegur Einbýlishús, kjallari, hæð og ris 3+50 fm auk 35 fm bílskúrs. Æskileg skipti á 3ja-4ra herb. íbúð miðsvæðis í bænum. Verð ca. 2.6 millj. ðsp 13. Fasteignasalan Símar 27080-15118_______ Grettisgata 135 fm einbýli á 3 hæöum. Verð 1800 þús. Kópavogur 200 fm einb. á 2 hæðum í austurb. Kópav. Mögul. skipti á minni eign eða eignum. Selbrekka 150 fm einb. á 3 pöllum ásamt 40 fm bílsk. Verð 3,8 millj. Espilundur Mjög gott 150 fm hús á 1 hæð. Stór bílsk. Góður garður. Fasteigna- 11. salan Eignanaust Símar 29555-29558 Lindarsel. Ca. 200 fm glæsii. einb. hús. 42 fm bílskúr. Verð 4,7 millj. Byggðarholt Fallegt einbýlishús á einni hæð, ca 125 fm. Sogavegur Snoturt einb.hús tvær hæöir + kj. 50 fm bílsk. Mögul. að taka íbúð uppí. Lindarsel 200 fm glæsilegt einbýlishús. 45 fm bílskúr. Möguleiki á séríbúð í kjallara. Gott útsýni. Fasteigna- miðstöðin 10. Simar: 20424-14120________ Garðaflöt ca. 167 fm á einni hæð, 6 sv.herb., bílskúr, laust strax. Verö 4.250 þús. Garðabær Einbýlishús á tveimur hæðum ca. 260 fm. Tilbúið undir tréverk. Til afh. strax. Kvistaland ca. 270 frh á einni hæð, innr. í sérflokki, arin í stofu, fallegur bílskúr. Verð 6.5 millj. Kríunes ca. 320 fm á tveimur hæðum. Geta verið tvær íbúðir, bílskúr, skipti á minna húsi. Verð 5.2 millj. Húseignir & skip Sími28444 20. Hafnarfjörður Einbýli, timburhús hæð og ris samtals ca 70 fm. Verð 1500- 1550 þús Keilufell 148 fm einbýlishús timbur hæð ogris4svefnherb. Verð3.1 millj. Malarás Mjög stórt og glæsilegt einbýlis- hús á 2 hæðum. Húsið er í algerum sérflokki. Uppl. á skrif- stofunni. Mögul. að taka minni eign, í sama hverfi. Eigna- 5. markaðurinn Sími 26933 Digranesvegur Ca. 190 fm einbýli á tveimur hæðum. Niðri stofurogeldhús Uppi 4 stór herb. og bað. Ákv. sala. Verð 3.7-3.8 millj. Vesturbær Gott einbýli úr timbri, kj., hæð og ris. Grunnfl. ca. 90 fm. Séríb. í kj. Góö eign. Teikn á skrifst. Hraunbraut Kóp. Gott einbýli á einni hæð ca 110 fm. Mjög fallega staðsett. Góður garður sem liggur að friðuðu landi. Sérstakt tækifæri til að komast á góðan stað. Verð 3.2 millj. Suðurgata Hf. Fallegt eldra steinhús byggt 1945. Grunnfl. ca. 90 fm. Á 1. hæð eru eldhús, stofur og 1 herb. Á 2. hæð 4-5 svefnherb., séríb. í kj., óinnréttað baðstofur- is. Stór ræktuð lóð. Bílskúr. Verð 4.5 millj. Kópavogur Ca. 172 fm einbýli á tveim hæö- um ásamt stórum bílskúr. Tvær íbúðir í húsinu. Báðar með sérinng. Verð 3.6 millj. Suðurhlíðar Ca. 262 fm einbýli, 2 hæðir og 1/2 kj. Afh. fokh. eftir 3-4 mán. Áfangagreiðslur. Fast verð á árinu. Verð 3.2-3.3 millj. Teikn. og allar uppl á skrifst. Hjallabrekka Kóp. Fallegt einbýli að mestu á einni hæð, ca 132 fm ásamt 37 fm bílsk. og litlum 30 fm geymslukj. 4 svefnherb., hátt til lofts í stofu, mjög fallegur ræktaður garður. Góð staðsetn. Verð 3.7 millj. Laugarnesvegur Einbýli sem hægt er að stand- setja sem tvær hæðir. Eignin skiptist í eldra hús á tveim hæð- um og viðbyggingu á einni hæð. Byggingarréttur fyrir 2 hæðir of- aná. Samt. ca 215 fm + 32 fm bílskúr. Góður garður. Miklir möguleikar. Verð 3.7 millj. Ártúnsholt Ca. 210 fm einbýli + 34 fm bílsk. á besta stað I Ártúnsholti. Skilast fokhelt. Ákv. sala. Baldursgata Ca. 95 fm einbýli, steinh. á tveim hæðum. Nýl. endurn. Niðri eru 2 stofur og eldh. með þvottah. innaf. Uppi eru 2 herb. og gott flísal. bað. Lítill garður fylgir. Verð 1900 þús. Þingholt Sími29455 21. Þúf usel-Ei nbýl i-Tv íbýl i til sölu ca. 320 fm einbýlishús á mjög fallegum stað efst í botn- langa, friðað land á þrjá vegu. Óhindrað útsýni. Á jarðhæð er innb. ca. 43 fm bílskur, rúmgótt anddyri, og ca 95 fm falleg full- gerð íbúð, úr anddyri er rúmgóð- ur stigi á efri hæð sem er afhent undir múrverk, þar er m.a. gert ráð fyrir 4 sveinh. st. stofum ofl. Fallega teiknað hús. Ákv. í sölu. I Hólahverfi - Starrahólar V,Elliðaárdalinnm.miklu útsýni. Gott 285 fm hús, á aðalhæð, forstofa, húsbóndah, stofa, borð- stofa, 2 svefnherbergi, eldhús og gestasnyrting. Niðri er sjón- varpsskáli og stórt herb. Á sér- gangi eru 4 svefnherb. þvotta- herb. miklar geymslur. Stórt hobbyherb. o.fl. Bílskúr, ræktuð lóð. Húsið er byggt í fremstu röð og hefur stórkostlegt útsýni, kyrrð og ró Elliðaárdalsins. Ákv. sala. Eða skipti á minni sér- eign. Smáraflöt - einbýli - Garðabæ Til sölu gott einbýli ca. 200 fm. Hornlóð. Forstofa, gesta wc. hol, stofa með arin, borðstofa, sjón- varpsherb. st.eldhús m / borðkrók. Á sér gangi eru 4 svefnherb. bað og línherb. Bakinng. þvottaherb. og geym- sla. Nýtt á þaki. Gott skipulag. Rúmgott hús. Ákv. sala. Lækjarás - einbýli á einni hæð Til sölu ca 190 fm einbýlishús á einni hæð ásamt ca 40 fm bílskúr, forstofa, gesta wc. fors- tofuherb. sjónvarpsskáli, hús- bóndaherb. stofa, borðstofa, eldhús, þvotta herb. og búr inn af eldhúsi. Á sérgangi eru 4 svefnh. og baö. Húsið er ekki fullgert. Skipti á minni eign koma til greina. Mikið útsýni. Ákv. sala. Garðaflöt - einbýli - Garðabæ Til sölu gott einbýlishús 180 fm ásamt bílskúr. Hæð, hol, stofa með arin, borðstofa. Á sérgangi eru 3 svefnherb. nýstandsett bað, eldhús, þvottaherb. ofl. í kjallara (lítið niðurgrafinn) + eru 2 herbergi. Tvöfaldur bílskúr, lóðin ræktuð, útsýni. Ákv. sala Einbýli - Kópavogi - Meltröð Til sölu ca 215 fm einbýli ásamt 45 fm bílskúr, á mjög góðum stað. Eins og húsið er í dag eru 3-4 svefnh. með möguleika á 4. Stór stofa og eldhús með borðkrók. Baðið er nýstandsett. Hlaðin kerlaug úr Höganesstein- um, sturta og sauna. Stórgarður. Ýmis eignaskipti koma til greina. Ákv. sala. Sveigjanleg greiðslukjör. Hrauntunga - Kópavogi - einbýli Til sölu 230 fm einbýlishús ofan götu, sem skiptist þannig. Á jarðhæð er innb. bílskúr, vinnu- herb. þvottaherb. og geymslur. Uppi er forstofa, gesta wc. skáli,. stofa, borðstofa og eldhús, á sér gangi eru 4 svefnherb. og bað. Falleg lóð með stórum trjám. Skjólgott. Mikið útsýni. Ákv. sala eða skipti á minni eign. Hafnarfjörður - Norðurbær - stórt einbýlishús Til sölu við Heiðvang stórt einbýl- ishús. Hæðin er 140 fm 3 svefnherb. og fl. Kjallari 156 fm 4 herb. stofa, sauna og fl. (sérinng) Bílskúr 45 fm ásamt jafnstórum kjallara (sérinng) Ákv. sala eða skipti á minni eign. Sveigjan- leg greiðslukjör Geitháls - Sunnuhlíð 175 fm einbýlishús ásamt 15000 fm lóð rétt við bæjarmörkin. Verð 2.7 millj. Hentugt fyrir hesta- menn. Skipti á minni íbúð koma til greina. Nönnustígur - Hafnarfirði - einbýli Til sölu 3x58 fm. Eitt af þessum sjarmerandi litlu einbýlishúsum í Hafnarfirði, byggt 1930. Húsið er mjög mikiö endurnýjað, s.s. var allur fúi tekinn í burtu, nýtt þak nýtt járn nýir gluggar, gler miðstöð, rafmagn, ný eldhúsinn rétting, tæki, útihurð o.fl. o.fl Húsið skiptist þannig: Kjallari með sérinngangi. Sjónvarps- stofa, tvær geymslur, þvotta herb. snyrting með sturtu o.fl. s svalir, uppi í risi eru 4 svefnherb og bað, panelklætt í risi. Lóð Ákv. sala. Gufunesvegur - einbýli - 50 fm bflskúr Til sölu ca 132 fm einbýlishús á mjög friðsælum stað við Gufu- nesveg, timburhús, klætt með Lavella, hluti hússins er byggður 1980. 50 fm bilskúr. í húsinu eru m.a. 4 svefnherb. o.fl. Stutt að sjó. Fasteigna- miðlun Sími 687768 19. Hverafold 150 fm einbýlishús ásamt 43 fm bílskúr. Húsið afh. eftir 2 mán. tilb. undir máln. og fullfrág. að utan. Verð aðeins 3.6 millj. Hvannalundur 120 fm fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt 37 fm bílskúr. Góður garður. Skipti koma til greina á 2ja-3ja herb. íbúð með bílskúr. Helst í Garðabæ eða hafnarfirði. Verð 3.2 millj. Hólahverfi 270 fm einbýlishús sem er tvær og hálf hæð ásamt sökklum fyrir tvöfaldan bílskúr. Skipti möguleg á raðhúsi í Fossvogi eða einbýli í Smáíbúðahverfi. Verð 4.8-4.9 millj. Ártúnshöfði 210 fm fokh. einb.h. á besta stað á Ártúnshöfða ásamt 30 fm bílsk. Teikn. á skrifst. Verð 3 millj. Ægisgrund 130 fm einbýlish. á einni hæð ásamt hálfum geymslukj. og bíl- skúrsr. Góð greiðslukjör. Verð 3.8 millj. Frostaskjól Fokhelt einb.hús á tveimur hæðum. Skipti mögul. á einb.húsi í Garðabæ og Vestur- bæ. Verð 2.9 millj. Karfavogur 230 fm stórglæsil. einb.h. á 2 hæðum með séríb. í kj. Frábær lóð og vel ræktuð. Verð 4.5 millj. Austurstræti 23. Fasteignasala Símar: 26555-15920 Einbýlishús Eskiholt Garðarbæ Ca. 360 fm pallahús með vönd- uðum innr., Á jarðhæð er mögu- leiki á að gera sér íbúð. Tvöfaldur bílskúr. Garðhús, glæsilegt út- sýni. Verð 6,8 millj. Fagrabrekka Kóp. Ca. 210 fm hæð og kjallari með innb. bílskúr, og stórum og fal- legum garði. Hitalögn í bílaplani. Glæsileg eign á góðum stað. Verð 4.8 m. Furulundur Garðabæ Ca. 203 fm hús á einni hæð meö tvöföldum bílskúr. Arin í stofu. Falleg frágengin lóð, fallegt um: hverfi. Verð tilboð. Hófgerði Kóp. Ca. 90 fm + óinnr., ris. Stór garður. Verð 3.5 millj. Arnarnes Næstum fullbúið ca. 320 fm hús á tveimur hæðum, með þrennum svölum og góðu útsýni. Á jarð- hæð getur verið 2ja herb. íbúð. Innb. tvöfaldur bílskúr. Verð tilboð. Ljárskógar Ca. 290 fm á einni og hálfri hæð. Góðar innr., tvöfaldur bílskúr, frágengin mikið ræktuð lóð, gott útsýni. Verð 5.6 millj. Vatnsendablettur Kóp. Ca. 80-85 fm timburhús á ca. 9000 fm lóð. Gott fyrir þá sem vilja vera fjarri skarkalanum. Glæsilegt útsýni. 5 hestahús og hlaða fylgir. Verð 17-1800 þús. Fasteigna- þjónustan Sími: 26600 4. 6. Láttu okkur leita Aiáfe pro Fasteignasaia, Leitarþjonusta 7. Simar 6Ö7520 687521 3942A Fasteignasala - leigumiðlun Hverfisgötu 82 - simi 22241 - 21015 Skoðum og verðmetum samdægurs Heimasimar sölumanna 621208 - 77410 Friðrik Friðriksson lögfræðingur 8. Fasteignasalan Hafnargötu 27 Sími 92-1420 KEFLAVÍK Bjarni F. Halldorsson. viðsklptafræðlngur Hilmar Petursson, sölumaður 9. MIÐMOBfi 10. FASTEIGNASALA 1'""’.S,01 rt r/tít 20424 ■ 14120 Komum og skoðum/verð- metum samdægurs. Lækjargötu 2 (Nýja Bió) Simar 21682-25290 Brynjölfur Eymundsson hdl. HÁTÚNI2J (r Opið sunnudag 1-3 Arm SigurpaUson. s 52586 Sigurður Sigtúsion. s 30008 B|0rn Balðurston loglr

x

NT

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: NT
https://timarit.is/publication/305

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.