NT - 21.07.1984, Blaðsíða 21

NT - 21.07.1984, Blaðsíða 21
;í HL' ijJF.fj" IlI «sm/i og moBRÉmmow Laugardagur 21. júlí 1984 21 ÞESSIR AUGLÝSA: 6. Láttu okkur leita Ai pro Fasteignasaia, Leitarþjonusta nolhc’ltn’ 4 h,ró Simar 687520 687521 394 21 7. Fasteignasala - ieigumiðlun Hverfisgotu 82 - simi 22241 - 21015 Skoðum og verðmetum samdægurs Heimasimar sölumanna 621208 - 77410 Friðrik Friðriksson lögfræðingur 8, Fasteignasalan Hafnargötu 27 Sími 92-1420 KEFLAVÍK Bjarni F. Halldorsson. viðskiptafræðingur Hilmar Petursson, sölumaður 9. MIHBORG 10. Komum og skoðum/verð- metum samdægurs. Lækjargötu 2 (Nyja Bió) Simar 21682-25290 Brynjólfur Eymundsson hdl. (i* HATÚNI 2Ji<B Opið sunnudag 1-3 Arm Sigurptlsson. s S2S86 Sigurður Siglússon s 30008 B|Orn Btldursson loglr Arbæjarhverfi 156 fm einbýli + stór bílskúr, falleg eign m.góðum garði. Verð 4,5-5 millj. Selás óskum eftir einbýli eða raðhúsi á söluskrá. Má vera á byggingar- stigi. Ártúnshöfði höfum kaupendur að eignum af öllum stærðum og gerðum. Til- búnum sem og á byggingarstigi. Grafarvogur vorum að selja parhús á bygg- ingarstigi. Höfum fjölda kaup- enda á skrá fyrir eignir á öllum byggingarstigum af öllum stæröum. Komum og skoðum/ verðmetum samdægurs. Óskum eftir rað- einbýlis og parhúsum á skrá. Skoöum/verðmetum samdægurs. Aratún (Garðab) + bílsk. timburhús, góöur garður. Verö: 3.200 þús. Digranesvegur (Kóp) falleg stór + einst. íb. í kj. + bílsk. verð: 3900 þús. Skerjafjörður 318 fm á 2 hæðum, + 48 fm bílsk. Verð 5,5-6 millj. Flúðasel, á 3 hæðum, samt. 240 fm Verð: 4.300 þús. Freyjugata 100 fm + 30 fm atv. húsn. verð: 2.400 þús. Fossvogur raðh. + bílsk. 218 + 28 fm, verð: 4,5 millj. Goðatún (Garðab) 140 fm + 40 fm eins- takl.íb. verð: 4 millj. Laugarnesvegur, 6-7 herb hús, gamalt að hluta, nýlegt að hluta. Verð: 3,8 millj. Seltjarnarnes parhús, í skiptum fyrir sérhæð í Hlíðunum, eða bein sala. Húsið er um 155fm + bílskúr. Verð:ca. 3.900 þús. Álftanes við Norðurtún. 210 fm + 40 fm bílsk. Stórglæsileg Sænskt timburhús - Vesturbær óskast fyrir kaupendur sem eru tilbúnir að kaupa, húsið má þarfnast einhverrar standsetn- ingar við. Bílskúr ekki nauðsyn. Miðborg 9. Fasteignasala Símar: 21682-25590 Hálsasel Glæsil. parhús á 2 hæðum um 200 fm ásamt bíisk. Eign I algjörum sérflokki. Þeir sem leita að sérbýli ættu að skoða þessa eign. Verð 3.6 millj. Melbær Endaraðh. sem er 256 fm I góðu ástandi. Stór suðurverönd, gróð- urhús. Möguleiki á hitapotti I garði. Mögul. á séríb. I kj. Eign I sérflokki. Bílskúr. Verð 4.5 millj. Ásgarður Raðhús á 2 hæðum auk kjallara um 135 fm. Laust strax. Bein sala. Verð 2.4 millj. Bollagarðar Mjög gott 200 fm raðhús með vönduðum innréttingum og inn- byggðum bílskúr. Ákv. sala. Verð 3.8 millj. Langholtsvegur Vandað 216 fm raðhús á 2 íbúðarhæðum og bílskúr á jarð- hæð og fl. Bein sala. Verð 3.8 millj. Ljósaland Gott raðhús á 2 pöllum auk bílskúrs. Lítil sér íbúð I kjallara. Bein sala. Verð 4.3 millj. Núpabakki Mjög gott 216 fm endaraðhús ásamt bílskúr. Góðar innrétting- ar. Gott hús. Verð 4 millj. Hrauntunga Kópavogi Glæsilegt 230 fm einbýli. Góður garður, bílskúr, mikið útsýni. Eign I sérflokki. Verð 5,4 millj. Kvistaland Mjög gott 240 fm einbýli á einni hæð auk bílskúrs, á besta stað í Fossvogi. Verð 6.5 millj. Holtsbúð Mjög fallegt einbýli á 1. hæð ásamt góðum bílskúr. Stór og vel gróin lóð. Stækkunarmögu- leiki á húsi. Þverbrekka, Kópavogi. Glæsilegt penthouse 4-5 herb. Mikið útsýni. Tvennar svalir. Ákv. sala. Verð 2.4 millj. Grundartangi Lítið raðhús 3-4 herb. Nýjar inn- réttingar. Ákv. sala. Verð 1750 þús. Skólavörðuhæð Tvær góðar 3ja herb. íbúðir í sama húsi. ibúðirnar eru 75 fm hvor. Bein sala. Verð tilboð. Seltjarnarnes Mjög gott, næstum fullbúið hús við Nesbala. Bein sala. Grindavík Nýtt, stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð á góðum stað í Grindavík. Vandaðar innrétting- ar. Bein sala. Verð tilboö. Fjárfesting Sími: 687733 16 Við Melabraut Kóp. Ca. 250 fm einbýlishús með ca. 50 fm bílskúr. Fullfrágengin lóö. Mjög hagstæð kjör, einnig mögu- leiki að taka íbúðiruppí. Markaðs- þjónustan Símar: 26911-77182 14. Lands- byggðin Akranes/Akranes Hæð og ris ca. 360 fm í steinhúsi á einum besta stað í bænum. Húsið hentar vel fyrir skrifstofur, jafnvel skemmtistað, eða 2-3 íbúðir. Til afh. nú þegar. Góð greiöslukjör. Til greina kemur að taka eina eða tvær eignir upp í kaupverð. Fasteigna- þjónustan Sími: 26600 4. Keflavík Glæsileg raðhús við Heiðarholt og Norðurvelli í smíðum, sem skilað verður fullfrágengnum að utan með standsettri lóð. Sölu- verðfrá 1.345-1.745.000,- Njarðvík: Einbýlishús við Njarðvíkurbraut með stórum bílskúr. Kr. 1.950.000,- Einbýlishús við Holtsgötu ásamt bílskúr. Kr. 2.900.000,- Garður: Einbýlishús við Rafnkelsstaðveg m/Bílskúr. Kr. 2.500.000,- Glæsilegt einbýlishús við Hjalla- veg með bílskúr. Kr. 3.200.000,- Grindavík: Einbýlishús við Baðvelli með bíl- skúr í smíðum. Kr. 2.000.000.- Raðhús við Efstahraun með bílskúr. Kr. 2.100.000,- Einbýlishús við Heiðarhraun m/ bílskúr, vönduð eign. Kr. 2.700.000,- Eldra einbýlishús við Vestur- braut. Kr 700.000,- Vogar Vatnsleysuströnd: 4ra herb. n.h. við Hafnargötu m/bílskúr. Kr. 1.250.000.- Laugarás Biskupstungum, Árn.: Einbýlishús með stórum bílskúr, ásamt 1. hekt. lands. Kr. 1.800.000,- Fasteignasalan 8. Hafnargötu 27 Keflavík Sími 92-1420 Hveragerði ca. 100 fm á einni hæð, góðar innr. stór bílskúr, laust strax. Verð 1900 þús. Húseignir & skip Sími 28444 20. Hveragerði 4ra-5 herb. 112 fm einbýlishús (einingahús) ásamt 50 fm bílskúr. Verð ca. 2 millj. Agnar Gústafsson 1. Símar:12600-21750 Alfsvellir - Keflavík 4ra herbergja ca. 120 fm timbur- hús (viðlagasjóðshús) með bíl- skýli. Verð 1900 þús. Vatnsnesvegur - Keflavík Tvíbýlishús 2x100 fm séríböuir I góðu standi. Önnur með 30 fm bílskúr. Verð 2.800 þús. Urðarbraut - Garði 150 fm rúmlega fokhelt með 50 fm bílskúr, eignaskipti möguleg. Verðtilboð. Húseignin 12. Fasteignasala Sími: 28511 Keflavík 100 fm einbýli. Nýstandsett. Kjallari, hæð og ris. Nýtt þak og- nýeinangrað. Verð 1.600 þús. Grindavík. 132 fm timbureiningahús með stórum bílskúr. Verð 1.850 þús. Hveragerði 115 fm timbureiningahús m/60 fm bílskúr. Stór gróin lóð. Verð 2 millj. Bílskúr 26 fm v/Hrafnhóla. Fínpússaður og málaöur. Verkfæraborð og hillur. Vatn og rafmagn. Fasteignasalan Anpro 6. Símar: 39424-687520-687521 Heiðargerði - Vogum Vatnsleysuströnd Ca. 196 fm parhús á einni hæð, selst fokhelt, glæsileg teikning. Fasteigna miðlun Sími: 687768 19. Vogar- Vatnsleysuströnd Um 110 fm snoturt einbýli á einni hæð á góðum stað á Vatnsleysu- strönd. Ákv. sala. Fasteignaval 24. Sími 22911-19255 Akurgerði - Vogum 145 fm. einb. hús 4 svefnh. Bílskúrsréttur. Verð 2.3 millj. Heiðargerði - Vogum Sökklar að 131 fm. einbýlishúsi. Teikningar fylgja. Verð 250 þús. Grindavík 127 fm viðlagasjóðshús. Stofa, 3 svefnh. Verð 1800 þús. Stokkseyri Timburhús 117 fm 3 svefnh. Fasteignasalan Hraunhamar 22. Simi 54511 Grindavík Einbýlishús við Vesturbraut ca. 80 fm. Verð 725 þús. Grindavík einbýlishús við Leynisbrún. Vel staðsett hús, 10 ára 137 fm. Lóð 950 fm. Skipti mögul. á íbúð í Reykjavík eða Kópavogi. Stokkseyri Eyjasel Einbýlish. 117 fm. Stendur á hornlóð v/stöðuvatn, tilboð eða skipti á ibúð í Reykjavík Vogar Vatnsleysuströnd Hafnarbraut 4ra herb. íbúð í tvíbýlish. 108 fm auk bílskúrs. Verð 1250 þús. Þórustígur - Ytri Njarðvík Fimm herbergja íbúð ca. 100 fm. Verð 1250 þús. 50% útb. Fasteignasala - Leigumiðlun 7. Símar: 22241-21015 Byggingarlóðir I Skerjafirði, Arnarnesi og Mos- fellssveit og Álftanesi. Einnig húsgrunnur á Álftanesi. 3000 fm land með miklum trjágróðri. Agnar Gústafsson Símar:12600-21750 1. Álftanes Sjávargata * Lóð og sökklar fyrir 175 fm einingah. frá Húsasmiðjunni, ásamt bílskúr. Fasteignasala - Leigumiðlun 7. Símar: 22241-21015_____ Sumarbústaðalóðir Höfum til sölu sumarbústaðalóðir viö Álftavatn, Þingvallavatn og á Kjalarnesi. Fasteignasalan Hraunhamar 22. Sími 54511 Á bygg- ingastigi Á byggingarstigi m/bílskúr í Kóp. Verö 1.950 þús. Grund 15. Fasteignasala Sími 29766 Rauðagerði Ca. 148 fm fokhelt neðri hæð til sölu. Teikningar á skrifstofunni. í smíðum á Ártúnsholti Til sölu fokhelt einbýlishús á einum glæsilegasta útsýnis- staðnum, húsið er ca 210 fm að grunnfleti með bílskúr og lauf- skála.. Glæsileg teikning. Ákv. sala. Uppl. aðeins á skrifstof- unni. í smíðum á Seltjarnarnesi Einbýlishús staðsett ca 50 m. frá sjó á besta stað á Seltjarnarnesi. Húsið er afhent í smíðum, klárað utan með gleri og járni og gróf- sléttaðri lóð. (ekki útihurðir) Gert er ráð fyrir garðhúsi og nuddpotti. Stutt ca 300 m á golfvöllin-. Stutt í alla þjónustu. Seljandi lánar 750.000.- í 5 ár og bíður eftir húsnm.stjórnal. Teikning og nán- ari uppl. á skrifstofunni. í smíðum Eskiholt - Garðabæ Glæsilegt einbýlishús ca. 390 fm brúttó. Með innb. bílskúr og lauf- skála, afh. fokhelt. Útsýnisstað- ur. Teikning eftir Helga og Vil- hjálm Hjáimarssyni, Til greina kemur að taka minni eign upp í. Ákv. sala. Fasteigna- miðlun Sími687768 19. I byggingu Kjalarnesi 160 fm einbýli. Fokhelt. 3-4 svefnherbergi, 1-2 stofur. Fleka- steypt (þarf ekki að pússa), járn á þaki. lvöfaldur bilskúr. Gróf- slétt lóð. 500 metrar í skóla. Gott útsýni. Verð 1.600 þús. Fasteignasalan Anpro 6. Simar: 39424-687520-687521 Mosfellssveit í byggingu á besta stað í Mos- fellssveit. Uppsteyptur kjallari ásamt plötu fyrir einbýlishús. Til afh. strax. Skipti á sérhæð eða einbýli. Ösp 13. Fasteignasalan Símar 27080-15118 Óskum eftir, öllum stærðum og tegundum eigna á hinum ýmsu byggingar- stigum. Höfum góða kaupenda- skrá yfir kaupendur, sem hafa leitað til okkar vegna annarra eigna sem þegar eru seldar, og sem eru tilbúnir að kaupa. Skoðum/verðmetum samdæg- urs. Miðborg 9. Fasteignasala Símar 21682-25590 25. HÍBÝLI & SKIP GARÐASTRÆTI 38 - SIMI 26277 Brynjar Fransson, simi 46802 Jón Ólalsson, hrl. Gisli Olafsson Skuli Pálsson, hrl. simi: 20178 24 22911- 19255 ■ 211 uni rvuislu tn&iir örufínii þjnnuslii FASTEIGNAVAL Garóastræti 45 Kvoid- °9 hetgar Jon Arason loamaftur simi soluslpra Maltlutnings og lasteignasala. 76136. 23. 22. AUSTURSTRÆTI 26555 15920 Lögmenn: Gunnar Guðmundsson hdl. og Guðmundur K. Sigurjonsson hdl. HRAlfNHAMAR FASTEIGNASALA 545II HAFNARFIRÐI 21ÞIXGIIOLT Faalaignaaala —» Bankaslrali Sími 29455 — 4 línur Friðrik Stefánsson viðskiptafræðingur Ægir Breiðfjörð, sölustjóri 16. FASTEIGNASALAN (Qjfjárfesting FASTEIGNASALA ARMULA 1 105 REYKJAVIK Simi 68-77-33 LOGFRÆÐINGUR: PETUR ÞOR SIGURÐSSON Hdl. 18. EIGNAÞJONUSTAN 19. 20. 28444 FASTEIGNA- OG SKIPASALA HVERFISGOTU 68 inom, Baionsuqsi SÍMAR 26650— 27380. Solumenn Orn Scheving Steingnmur Steingrimason Gunnar Þ Arnason Logm Hogni Jonsson hdl Sverrir Kristjánsson Hus Verslunarinnar 6. hæft Logm. Hatateinn Baldvinaaon hrl. Solumenn Baldvin Halateintaon F.st.ig7T: tramtib 0™“'"" NÚSEIGNIR Veltusundi 1 Q Cmt% sími 28444™ Daníel Arnason lögg. fasteignasali ^3 Ornólfur Örnólfsson, sölustjóri.

x

NT

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: NT
https://timarit.is/publication/305

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.