NT - 21.07.1984, Blaðsíða 19

NT - 21.07.1984, Blaðsíða 19
—Bf— »se? «úi .rs imrJnrxr*'** m FASrEIM 01 vjMMMItMMM Laugardagur 21. júlí 1984 19 ÞESSIR AUGLÝSA: 6. Láttu okkur leita An^ pro Fasteignasaias Leitarjájonusta f^liritl r 1 llA'-f1 7. Stmar 6875æ 6875iil 394S1 Fasteignasala - leigumiðlun Hverfisgötu 82 - simi 22241 - 21015 Skoftum og verðmetum samdægurs Heimasimar solumanna 621208 - 77410 Friðrik Friðriksson lögfræðingur 8. Fasteignasalan Hafnargötu 27 Sími 92-1420 KEFLAVÍK Bjarni F. Halldórsson. viöskiptaf ræöingur Hilmar Petursson, sölumaður 9. MIHB0R6 10. $0$ FA^TFIGNASAI A l«k,»rgotu 2 (Nyj* bio) \ \ 20424 14120 Komum og skoðum/verð- metum samdægurs. Lækjargötu 2 (Nýja Bió) Simar 21682-25290 Ðrynjólfur Eymundsson hdl. hAtúni 2J1« I n ' Opið sunnudag 1-3 Ami Sigurpalston. s 52586 Sigurður Sigtússon s 30008 Bjðrn Bsldursson loglr Raðhús og parhús Kjarrmóar Garðabæ 93 fm vönduö (búð 2 svefnher- bergi. Teppi, parket, bílskúrsrétt- ur. Skipti á 3-4 herb. íbúð í Rvík. Verð 2.200-2.300 þúsund. Tunguvegur 110 fm á þrem hæðum. 3 svefnherb. Þvottahús og geymsla í kjallara. Þokkalegar innrétting- ar. Verð 2.100 þús. Fasteignasalan 6. Anpro Simar 687520-687521-39424 Raðhús 4ra-5 herb. fallegt raðhús á 2 hæðum við Réttarholtsveg. Einkasala. Verð ca. 2.1 millj. Agnar Gústafsson 1. Símar 12600-21750 Við Sund - Parhús Glæsilegt parhús, ca 250 fm, með innbyggðum bílskúr. Einstaklingsíbúð í kjallara. Fal- legur garður. Mikið útsýni. Yrsufell 156 fm sérlega fallegt raðhús, hæð og kjallari, bílskúr. Verð 3.3 millj. Eigna- 5. markaðurinn Sími26933 Engjasel - raðhús Um150 fm endaraðhús á tveim hæðum við Engjasel. 3 svefnherb. m.m. Bílskýli. Austurbær - parhús Efri hæð og ris samt. um 148 fm við Ásgarð. 3 svefnh. m.m. Bíl- skúrsréttur. Eign i góðu standi. Fasteignaval 24. Símar: 22911-19255______ Ásgarður Eitt af þessum gömlu vinsælu raðhúsum á 2 hæðum. Kjallari undir öllu húsinu. Verð 2250 þús. Kleifarsel - raðhús Ca. 220 fm á 2 hæðum með innb. bílsk. Verð 3,8 millj. Eigna- þjónustan 18. Símar: 26650-27380 Reynimelur Glæsilegt parhús 117 fm, 3 svefnherb., tvær stofur, vandað- ar innréttingar. Eignin öll í góöu standi. Ákveðin sala. Verð 2,7 millj. Engjasel Raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskýli i skiptum fyrir gott einbýl- ishús. Ösp 13. Fasteignasaian Símar 27080-15118 Fagrabrekka Kóp. Ca. 260 fm endaraðhús á tveim- ur hæðum. Stór og falleg frá- gengin lóð. Innb. bílskúr. Góðar innr., gott útsýni. Stutt í verzlanir, gott að vera með börn á öllum aldri. Verð 4.0 millj. Grundartangi Mos. 80 fm á einni hæð. Frágengin lóð. Verö 1700 þús. Kleppsvegur Ca. 250 fm pallahús. Falleg lóð. Innb., bílskúr. Suöur svalir og verönd. Góðar innr. Á jarðhæð er sér einstaklingsíbúð með sér inng. Verð 4.6 millj. Langhoitsvegur Ca.216 fm á tveimur hæðum auk kjallara. Falleg frágengin suður lóð. Innb. bílskúr. Skemmtilegt hús. Verð 3.5 millj. Fossvogur Ca. 200 fm pallahús. Fallegur garður. Bílskúr. Gott útsýni. Verð 4.2 millj. Melbær Ca. 256 fm endaraðhús, tvær h. og kjallari með innb. bílskúr og ræktuðum garði, gróðurhús. Möguleiki á sér íbúð í kjallara. Til greina koma skipti á einbýlishúsi á einni hæð í Mosfellssveit. Verð 4.5 millj. Teigur Raðhús sem er tvær hæðir og kjallari samt. ca. 200 fm. Falleg lóð. Bílskúr. Möguleikar á sér íbúð i kjallara. Verð 3.5 mlllj. Seltjarnarnes 6 herb. raðhús á tveimur hæðum. Innb. bílskúr, lóð að mestu frá- gengin. Góðar innr. Suður svalir auk verandar. Gott útsýni. Verð 4.5 millj. Tungubakki Ca. 130 fm pallahús auk bílskúrs. Fágengin lóð. Gott út- sýni. Til greina koma skipti á 4ra herb. íbúð auk bílskúrs. Verð 4 millj. Völvufell Ca. 140 fm á einni hæð. Frá- gengin lóð. Bílskúr. Garðhús. Notarlegt hús. Verð 2.750 þús. Fasteigna- þjónustan 4. Sími: 26600 Rjúpnafell Raðhús á 1 hæð ca. 130 fm auk bílskúrs. Sérlega falleg íbúð á góðum stað. Verð 2.8 millj. Möguleiki á að taka 2ja herbergja íbúð í Seljahverfi upp í hluta kaupverðs. Hraunbær Raðhús á 1 hæð 150 fm auk bílskúrs. Aðstaða til að útbúa fallega garðstofu. Möguleiki á að taka 4ra herbergja íbúð í sama hverfi upp í. Fasteignasala- 7. Leigumiðlun Simar 22241-21015 Melsel Raðhús á þrem hæðum, 90 fm grunnflötur 55 fm bílskúr. Húsið er ekki fullfrágengið. Fasteigna- miðstöðin 10. Símar 20424-14120 Kambasel Glæsil. 170 fm raðh. á 2 hæðum ásamt 25 fm bilsk. Verð 3,8-4 millj. Fiskakvísl 3x100 fm raðhús. Afh. fokhelt i seþt. okt. Verð 2.5 millj. Fasteigna- 11. salan Eignanaust Símar 29555-29558 Flúðasel 220 fm fallegt raðh. Góðar innr. Verð.3.4 millj. Vesturberg Parhús 135 fm á einni hæð ásamt 23 fm bílskúr. Verð 3.5 millj. Flúðasel 220 fm fallegt raðh. Góðar innr. Verð 3.4 millj. Vesturberg Parhús 135 fm á einni hæð ásamt 23 fm bílskúr. Verð 3.5 millj. Fasteignasalan 3. Hátún Sirnar 21870-20998 Geitland 200 fm glæsilegt raðhús á 2 pöllum, ásamt 21 fm bílskúr . 4-5 svefnherb. Vel ræktuö lóð. Ákv. sala. Verð 4.1-4.3 millj. Hulduland Glæsilegt 200 fm raðhús á þrem- ur pöllum ásamt 28 fm þílskúr. 4-5 svefnherb. Fallegur garður. Ákv. sala. Verð 4.3 millj. Skiþti möguleg á sérbýli með stórum bílskúr, má vera á bygg- ingarstigi. Tunguvegur 130 fm endaraðh. á 2 hæðum. 3 svefnherb. á efri hæö ásamt baði, stofa og eldhús niðri, bíl- skúrsréttur, þvottaherb. og geymsla í kjallara. Verð 2.3 millj. Melabraut 150 fm fallegt parhús á einni hæð ásamt 32 fm bílskúr, arinn. Góður garður. Skipti möguleg á 4ra-5 herb. sérhæð. Verð 3.8-4 millj. Brekkubyggð 80 fm raðhús nærfullbúið. Skipti möguleg á einbýli eða raðhúsi, má þarfnast standsetningar. Verð 2050 þús. Selfoss 100 fm raðhús viö Háengi ásamt 30 fm bílsk. Verð 2 millj. Austurstræti 23. Fasteignasala Símar: 26555-15920 Við Dalsel Ca. 230 fm raðhús á þrem hæö- um með bílaskýli. Fullfrágengin lóð. Verð3.8 millj. Við Byggðarholt Mos. Ca. 130 fm raðhús á tveim hæðum. Húsið er fullfrágengið með fullfrágenginni lóð. Verð2.1 millj. Markaðs- 14. þjónustan Símar 26911-77182 Einb.hús v/Alfhólsveg 127 fm auk bílsk. 50 fm fokh. rými í kjallara. Verð 4.5 millj. Einbýlishús á tveim hæðum nálægt Elliðaán- um. Hæðin er um 200 fm. 6 herb. sérl. vönduð og skemmtil. íb. auk bílsk. Neðri hæð er 270 fm. sem gæti hentað fyrir iðnað, skrifst. o.fl. Verð 5.6 millj. Einb.hús v/Álfhólsveg 127 fm auk bílsk. 50 fm fokh. rými í kjallara. Verð 4.5 millj. Einbýlishús á tveim hæðum nálægt Elliðaán- um. Hæðin er um 200 fm. 6 herb. sérl. vönduð og skemmtil. íb. auk bílsk. Neðri hæð er 270 fm. sem gæti hentað fyrir iðnað, skrifst. o.fl. Verö 5.6 millj. Hátún 3. Simar: 21870.20998 Arnarnes 157 fm einbýli með 43 fm bílskúr. Selst fokh. að innan. Frág. að utan. Afh. ca. 1.10. 1984. Norðurbraut 135 fm. íbúð á efri hæð með bílskúr. 290 fm vinnuhúsnæði á götuhæð. Verð 5 millj. Öldugata 240 fm. hús á 3 hæðum. Bíl- skúrsréttur. Verð 2.3 millj. Nönnustígur 2ja hæða einbýlishús með bílskúr. Verö 2.4 millj. Arnarhraun Fallegt 170 fm. einbýlishús á tveim hæðum með bílskúr. Erluhraun Gott 190 fm. einbýlishús með bilskúr. Nánari uppl. á skrifstof- unni. Norðurbraut Mjög glæsilegt nýtt einbýlishús, 300 fm. 4 svefnh. stórar stofur, stórt sjónvarpshol. Grænakinn 6 herb. einbýlishús á tveim hæðum. Bílskúr. Verð 3.5 millj. Arnarhraun Rúmlega 200 fm. einbýlishús á tveim hæðum. Ræktaöur garður. Bílskúrsréttur. Lækjarás - Garðabæ 217 fm 2ja hæða fokh. einbýli. 50 fm bílskúr. Verð 2.5-2.6 millj. Gunnarssund Járnklætt timburhús á 2 hæðum. Verð 1.5-1.6 millj. Brekkugata Fallegt einbýlishús á 2 hæðum. 2 bílskúrar. Ræktuð lóð. Vesturbraut 120 fm einbýli á 2 hæðum. Verð 2.2 millj. Suðurgata Lítið járnklætt timburhús. Verð 1250 þús. Norðurbraut Eldra einbýlishús ca. 75 fm. Verð 1550 þús. Fasteignasalan Hraunhamar 22. Sími 54511 Arnarhraun Hafnarfj. 170 fm, 3 svefnherb. og stór stofa. Mjög vandað hús átveimur hæðum. Bílskúr. Verð 4.500 þúsund. Gunnarssund Hafnarfj. 80-100 fm lítið einbýli á 2 hæðum. 1-2 svefnherbergi. Eld- hús nýinnréttað. Verð 1.500- 1.600 þúsund. Fasteignasalan Anpro 6. Símar: 39424-687520-687521 Ártúnsholt - einbýlishús Steinhús að grunnfl. 153 fm á einni hæð ásamt um 60 fm. bilskúr. Húsiðstenduráfegursta stað í hverfinu - mikið útsýni. Húsið er á byggingarstigi. Allar uþþlýsingar og teikningar á skrif- stofunni. Skógahverfi - einbýlishús Ákaflega skemmtilega hannað hús á 2 hæðum um 140-150 fm þr. hæð. Allar innréttingar sér- hannaðar. Sérlega stór og falleg lóð. Tvöfaldur bílskúr. Verð: 5.6- 5.8 millj. Ákveðin sala. Hús og eignir 2. Símar: 28611-17677 Einbýlishús Kóp. 175 fm 6 herb. fallegt einbýlis- hús, hæð og ris ásamt 50 fm bllskúr við Borgarholtsbraut. Stór lóð. Einkasala. Verð ca. 3,7 millj. Einbýlishús - Sundlaug 190 fm 7 herb. timburhús á einni hæð ásamt bílskúr og sundlaug á mjög fallegum stað í Mosfells- sveitinni., Agnar Gústafsson 1. Símar 12600-21750 Starrahólar Stórglæsilegt 280 fm einbýlishús auk 45 fm bílskúrs. Húsið má heita full klárað með miklum og fallegum innr. úr bæsaðri eik. Stór og frágenginn garður. Húsið stendur fyrir neöan götu. Stór- kostlegt útsýni. Þúfusel Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum, 42 fm innb. bílskúr. Alls 320 fm. Fullgerð 95 fm íbúð á jarðhæð. 160 fm efri hæð tilb. undir mún/erk. Mjög góð stað- setning. Útsýni. Teikn á skrifst. Skriðustekkur Fallegt 320 fm einbýlishús á Iveimur hæðum með innb. bílskúr. Húsið er allt i ágætu standi með sérsvefn.gangi, fata- herb. og fl. Fallegur garður. Hús- ið er í ákv. sölu. í Hvömmunum Kóp. Glæsilegt nýtt einbýli 200 fm á tveimur hæðum + 30 fm bílskúr. Húsið er ekki alveg fullgert. Grundarstígur 180 fm steinhús sem er tvær hæöirog kj. + 30 fm bílskúr. Stór og glæsilegur garður. Verö 4,5 millj. Eignaval 17. Sími:29277 Einbýli - Við sundin Einbýli á tveim hæöum, samtals um 220 fm á góðum stað í Vogahverfi. Tvær íbúðir í húsinu. Eign í góðu ástandi. Einbýli - Garðabær Tii sölu einbýlishús á einni hæð (eldra hús). Stærð ca. 150 fm. Stór bílskúr. Ræktuð lóð. Mosfellssveit - Teigahverfi Einbýli á tveim hæðum (tvíbýli), samtals 280 fm. Rúmgóð 2ja herb. íbúö á jarðhæð. Innb. bílskúr. Vel ræktuð lóð. Ákv. sala. Mosfellssveit - Holtahverfi Um 120 fm einbýli á einni hæð við Akurholt. Húsið er ekki full frá gengið en vel íbúöarhæft. Fasteignaval 24. Símar: 22911-19255 Nönnustígur Hatnartj. Einbýlishús. Kjallarl hæö og ris. Allt nýstandsett úti sem inni. Ca. 170 fm. Verð 2.6 millj. Grundarstígur Einbýli ca. 180 fm auk bilskúrs. Sérlega fallegur garður. Jakasel Einbýlishús með múrsteins- hleðslu að utan. Innb. bílskúr 200 tm. T eikn. og uppl.á skrifstof- unni. Fasteignasala - Leigumiðlun 7. Símar: 22241-21015 25, HÍBÝLI & SKIP ^ GARÐASTRÆTI 38 - SÍMI 26277 I Brynjar Fransson, simi: 46802 Jón Ólatsson, hrl. Gísli Olafsson Skúli Palsson, hrl. simi: 20178 24 . 22911- 19255 20 uru reuiv/a tn fwir öruggu þjonustu znnmiTn Garóastræti 45 Kvold- og helgar Jon Arason loamaftur simi solustjora Maltlutnings og (asteignasala. 76136. 23 AUSTURSTRÆTI 26555 15920 Lögmenn: Gunnar Guðmundsson hdl. og Guðmundur K. Sigurjónsson hdl. 22 HRAUNKAMAR FASTEIGNASALA 54511 HAFNARFIRÐI 21. ÞINtilIOLT Fastaignasala — Bankaatraati Sími 29455 — 4 línur Friðrik Stefánsson viðskiptafræðingur Ægir Breiðfjörð, sölustjóri ^ FASTEIGNASALAN ID. [q)fjárfesting FASTEIGNASALA ARMULA 1 105 REYKJAVIK Simi 68-77-33 LOGFRÆÐINGUR: PETUR ÞOR SIGURÐSSON Hdl. EIGNAÞJÓNUSTAN HVERFISGOTU »8 Ihom. Baronsiigil SÍMAR 26650—27380. Solumenn Orn Scheving Stemgrimur Steingnmsson Gunnar Þ. Arnason logm Hoqni Jonsson hdl 20. 28444 HÚSEIGNIR Veltusundi 1£ Q|#|D sími 2B444* Daniel Arnason lögg. fasteígnasali Örnólfur Örnólfsson, sölustjóri.

x

NT

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: NT
https://timarit.is/publication/305

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.