Vikublaðið - 19.11.1992, Blaðsíða 4

Vikublaðið - 19.11.1992, Blaðsíða 4
VIKUBLAÐIÐ Fimmtudagur 19. nóvember 1992 Stóra ASÍ-tilraimin og Ma byltíngin Fréttaskýring eftir Pál VUhjálmsson í fáeinar vikur hefur fámennur hópur forystumanna ASÍ og VSÍ fundað stíft um aðgerðir í efnahagsmálum. Engar heildstæðar tillögur hafa verið lagðar fram þegar þetta er skrifað og reyndar tvísýnt um að þessir aðilar komist að sameiginlegri niðurstöðu til að leggja í hendur ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar. En sú staðreynd að forysta ASÍ ræðir í fullri alvöru við fulltrúa vinnuveitenda um víð- tækar aðgerðir í efnahagsmálum staðfestir þróun í íslensku samfélagi sem án efa mun leiða til áþreifan- legra þjóðfélagsbreytinga. Ef ASI- tilraunin heppnast hefur viðteknum gildum í íslenskri efnahagsstjórn endanlega verið kollvarpað og ára- tuga hefð í stjórnmálum sniðgengin. Það gæti farið svo að þjóðin stæði frammi fyrir lítilli byltingu forystu- liðs ASÍ, VSÍ og ríkisstjórnarinnar. Asmundur Stefánsson, forseti ASÍ, er sannfærður um að stöðug- leiki í efnahagsmálum sé meginfor- senda fyrir eðlilegri þróun atvinnu- lífsins. Þessi sannfæring lá til grund- vailar þjóðarsáttinni fyrir tveim árum þegar ákveðið var að kveða niður verðbólguna með samræmdu átaki. Víðtæk samstaða hefur náðst um það markmið að halda þessum stöðug- leika. Það hefur hinsvegar lítið verið rætt um þann fórnarkostnað sem þjóðfélagið verður að taka á sig til að halda stöðugu gengi og stöðugu verðlagi. Það er aðeins útgerðin sem hefur skorast undan samstöðu um stöðug- leika og Kristján Ragnarsson, for- maður LIÚ, hefur krafist gengisfell- ingar til að rétta við stöðu sjávarút- vegsins. Útgerðarmenn vita hverjum klukkan glymur þegar stjórnmála- menn segjast vilja halda í fast gengi og stöðugt verðlag. Útgerðin, sá fjórðungur hennar sem verst er sett- ur, verður þó aðeins fyrsta fórnar- lambið; atvinnuleysi og byggðarösk- un koma í kjölfarið. Ef þær hugmyndir ná fram að ganga, sem forysta ASÍ og VSÍ ræða þessa dagana með vitund og vilja rílcisstjórnarinnar, mun kostnaðurinn við það að halda stöðugleikanum leggjast af fullum þunga á íslenskt samfélag. í meginatriðum mun það þýða að mikil grisjun verður í sjávar- útvegsfyrirtækjum, atvinnuleysi stóreykst og nokkur pláss úti á landi komast á kaldan klaka. Þetta er fórn- arkostnaðurinn. Hugmyndin sem liggur til grundvallar er að of mörg fyrirtæki starfi við íslenskan sjávar- útveg og þeim þurfi að fækka til að þau fyrirtæki sem eftir standa skili arði og geti borgað sæmilegt kaup. Verkalýðshreyfingin, atvinnurek- endur (mínus útgerðin) og ríkis- stjórnin virðast ætla að ná saman um aðgerðir sem boða stórfelldar breyt- ingar á stærstu atvinnugrein þjóðar- innar. I þessu ljósi verður að skoða „aftökulista sjávarplássa" sem Þor- steinn Pálsson sjávarútvegsráðherra lagði fram á þingi LÍÚ á Akureyri nýverið. Þetta var ekki mælskubragð ráðherrans, eins og forsætisráðherra hélt fram, heldur örvæntingaróp full- trúa útgcrðarinnar í ríkisstjórn ís- lands. Útgerðin veit sem er að eina von hennar er að tengja hagsmuni sína við framtíð landsbyggðarinnar og virkja þannig þingmenn dreifbýl- iskjördæma á Alþingi. Meðaltalið og byggðasjónarmið fyrir bí Þjóðarsáttin frá 1990 breytti einu mikilvægu atriði í íslenskri efna- hagsstjórn: Stjórnvöld geta ekki lengur notað verð- bólguna sem hag- stjórnartæki, eins og þau hafa löngum gert. I „gamla daga“ var hægt að lækka gengi krónunnar þegar fiskverð lækk- aði í Bandaríkjunum og Evrópu eða minni afli barst að landi. Þannig fengu fiskvinnslan og útgerðin fleiri krónur fyrir fiskinn; fólkið hélt vinnunni en þurfti að borga hærra verð fyrir vörur og þjón- ustu, meðal annars vegna þess að verð á innfluttum vörum hækkaði, í krónum talið. Við næstu kjarasamn- inga var reynt að hækka kaupið til samræmis við dýrtíðina, en það var oftast skammgóður vermir því að gengið var jafnan lækkað þegar vinnsla og útgerð þurftu á því að halda. A þessum árum var það viður- kennt að viðmið fyrir afkomu út- gerðar og fiskvinnslu ætti að vera meðaltalið. Jafnvel þó að í gildi væri gengisskráning sem miðaði við af- komu meðaltalsins voru alltaf ein- hver pláss sem áttu í vandræðum með sína útgerð og vinnslu. Þá var gripið til sértækra ráðstafana þar sem opinbert fé var látið í reksturinn með einum eða öðrum hætti. Fyrir- tækið hélt áfram og fólk þurfti ekki að yfirgefa heimahagana til að leita að vinnu annarsstaðar. Þannig héld- ust í hendur hagsmunir útgerðarinn- ar og sjónarmið landsbyggðarþing- manna á Alþingi sem töldu það hlut- verk sitt að sjá til þess að hið opinbera kæmi fyrirtækjum í þeirra kjördæmum til aðstoðar þegar á bját- aði. Eftir að ríkisstjóm Davíðs Odds- sonar tók við völdum fyrir hálfu öðru ári hefur forsætisráðherra oftar en einu sinni lýst því yfir að rangt sé að miða við meðaltalsafkomu veiða og vinnslu. Jafnframt hefur Davíð sagt að ekki komi til greina að bjarga Fyrir og eftir Asmund Stóra tilraunin stendur og fellur með Asmundi Stefánssyni, forseta ASÍ. Umboðið sem hann fékk frá miðstjóm ASÍ og formönnum landssambanda og svæðasamtaka síðasta sunnudag sýndi hversu mikið traust er borið til hans. Ekki síður undirstrikaði fundurinn að enginn aðili innan ASI get- ur lagt fram áætlun eða stefnu sem valkost við hugmyndir forsetans. Andófið sem Guðmundur J. Guðmundsson, for- maður Dagsbrúnar, hafði uppi var einangrað og jafnvel þeir sem tortryggnir voru á tillögurnar sem hafa verið til um- ræðu vildu ekki hætta viðræðum ASÍ og VSÍ. Þegar Ásmundur bauðst til jtess að fresta yfirstandandi viðræðum fram yfir þing ASI, sem hefst á mánudaginn, vildu fundarmenn ekki heyra á það minnst. Menn vita sem er að ef Ásmundur lætur af embætti forseta ASÍ án þess að viðræður hafi verið til lykta leiddar, eru litlar líkur á að nið- urstöður fáist. Ovissan um það hvað við tekur þegar Ás- mundur lætur af embætti, hefur orðið til þess að sumir láta í ljós þá ósk að hann gefi kost á sér, þrátt fyrir yfirlýsingar um að hann ætli að hætta. Mjög ólíldegt er að Ásmundi snú- ist hugur. Þeir menn sem líklegastir eru taldir í forsetaembættið eru Grétar Þorsteinsson, formaðurTrésmiðafélags Reykjavíkur, Guðmundur Þ. Jónsson, formaður Iðju, Pétur Sigurðsson, formaður Alþýðusambands Vestfjarða, og Öm Friðriksson, varaforseti ASI og formaður Málm- og skipasmiðasam- bandsins. Ekki er talið að Grétar Þorsteinsson hafi áhuga á emb- ættinu og hafi hann undirstrikað það með því að standa að samþykkt Trésmiðafélagsins þar sem samráðsviðræðum var andmælt. einstökum fyrirtækjum með sértæk- um aðgerðum. Það hefur ekki farið hátt en for- ysta ASI hefur tekið undir þau sjón- armið að ekki komi lengur til greina að „bjarga fyrirtækjum upp á gamla mátann" eins og Öm Friðriksson, varaforseti ASÍ, sagði í umræðuþætti í útvarpinu fyrir viku og bætti við að menn þyrftu að komast út úr þeim vítahring að fyrirtæki færu á hausinn til þess eins að nýir aðilar hæfu rekstur von bráðar í sama húsi. Þetta þýðir að ríkisvaldið og verkalýðs- hreyfingin eru orðin sammála um að gjaldþrot sjávarútvegsfyrirtækja séu nauðsynlegur þáttur í endurreisn efnahagslífsins. Engin furða er að Kristján Ragnarsson hjá LÍÚ vilji gengisfellingu. Þegar grisjað verður í útgerð og vinnslu mun það hafa röskun byggð- ar í för með sér. Seyðisfjörður er ágætt dæmi um það hvemig þróunin gengur fyrir sig. Á undanförnum ár- um hafa vinnsluhúsin misst togarana sína í hendur manna sem eingöngu gera út. Útgerðarmennirnir hafa talið hag sínum best borgið með því að sigla með aflann og vinnslan fær ekki hráefni og hefur ekki heldur bolmagn til að kaupa skip og kvóta. Fólki fækkar á staðnum þegar at- vinnuframboð er lítið. Frá því að erf- iðleikarnir hófust hefur íbúum fækk- að um I0 prósent. Ásmundur Stef- ánsson heimsótti Seyðfirðinga á liðnum vetri og hann greindi vand- ann þannig í Vinnunni, tímariti ASÍ: „Það blasir við að haldi íbúum á Seyðisfirði áfram að fækka er hætt við að fyrr eða síðar verði þeir svo fáir að þeir beri ekki lengur uppi þá miklu þjón- ustu sem þar er veitt. Það hefði aftur í för með sér að botninn dytti úr þjónustunni og íbúum fækkaði verulega mikið á skömmum tíma.“ Alþingi úr leik Davíð Oddsson á undir högg að sækja í þingflokki sjálfstæðismanna. Hann hefur ekki náð þeim óskoruðu völdum sem hann hafði- í borgar- stjórn og menn bjuggust við að hann myndi taka sér í þingflokknum. Þvert á móti hafa þingmenn á borð við Matthías Bjamason, Eyjólf Kon- ráð Jónsson og Inga Björn Alberts- son staðið uppi í hárinu á Davíð og komist upp með það, kannski ekki síst fyrir þær sakir að í kringum Þor- stein Pálsson sjávarútvegsráðherra er valdakjarni sem án fyrirvara er tilbú- inn að taka við forystu flokksins. Við þessar kringumstæður er næsta vonlaust að Davíð fái þing- tlokkinn til að samþykkja efnahags- aðgerðir sem bitna munu harkalega á kjördæmum öflugra þingmanna. Af sömu sökum á Davíð einnig óhægt um vik að þiggja boð Alþýðubanda- lagsins um að stjómarandstaðan komi að viðræðum um efnahagsað- gerðir. Það gengur ekki að forsætis- ráðherra eigi í viðræðum við stjóm- arandstöðuna á meðan stjórnarþing- flokkurinn er úti í kuldanum. Davíð metur stöðuna þannig að best sé að sem allra fæstir komi nálægt yfir- standandi viðræðum og hefur fengið ráðherra Alþýðuflokksins til að sam- þykkja þessa málsmeðferð. Þessi af- staða hefur skapað vandræði því að nieðal þingmanna Alþýðuflokksins gætir vaxandi óánægju með það að þeir fái ekkert að heyra um þær hug- myndir sem em á borðum ráðherr- anna. Þingmenn hafa fundið fyrir því að það er ekki niðri við Austurvöll sem ráðum þjóðarinnar er ráðið, heldur í höfuðstöðvum ASÍ við Grensásveg og VSÍ við Garðastræti. Þess vegna hafa þingflokksformenn og formenn stjórnarandstöðuflokkanna lagt leið sína á Grensásveg í leit að fréttum um framgang viðræðnanna. Það hentar forsætisráðherra að forystumenn ASÍ og VSÍ komi sér saman um efnahagsaðgerðir sem síðan yrðu lagðar fram til samþykkt- ar eða synjunar í þingflokkum stjórnarinnar. Með þeim hætti er hugsanlegt að knýja fram aðgerðir sem undir venjulegum kringumstæð- um gengi ekki. Mikið verk er þó óunnið og ekki síst þarf að sannfæra önnur stór launþegasamtök um ágæti samráðs. Það þýðir þó ekki að hafa samband við BHMR, BSRB og Kennarasambandið fyrr en ASÍ hef- ur gefið sitt samþykki. Alþýðusam- bandið er stefnumótandi fyrir alla verkalýðshreyfinguna. Pétur Sigurðsson hefur hug á embættinu en hefur lítinn stuðning. Kemur þar tvennt til: í fyrsta lagi er hann talinn of flokkshollur Alþýðuflokknum, en hann er varaþingmaður flokksins, og í öðru lagi hefur hann tekið þátt í og verið tals- maður þess á undanförnum árum að Alþýðusamband Vest- fjarða dragi sig úr samfloti ASÍ í kjarasamningum. Þessi háttur Vestfirðinga er lúlkaður sem sérviska og gikksháttur. Guðmundur Þ. Jónsson er vel látinn og margir treysta honum vegna þeirrar hógværðar og stillingar sem hann þyk- ir sýna. Ef stemmningin á ASI-þinginu verður þannig að menn vilja hætta við stóra samráðið er lfklegt að Guðmund- ur eigi nokkra möguleika. Öm Friðriksson er varaforseti ASI og hefur það orðspor að vera röggsamur og tilbúinn að grípa til róttækra ráða ef annað dugir ekki. Það sýndi hann með því að setjast að Búr- fellinu, skipinu sem átti að fara til Póllands til viðgerða, og fá því framgengt að það yrði tekið í slipp hér heima. Örn hefur fylgst náið með viðræðum ASÍ og VSÍ og stutt þetta vinnulag. Þegar það var fyrst nefnt við hann að fara fram var Örn því afhuga. En þegar frá leið breyttist afstaða hans þótt hann vilji ekki ganga fram fyrir skjöldu og sækjast eftir forsetaembættinu. Mjög líklegt er að Öm njóti stuðnings Ásmundar og það eykur líkumar á því að hann bjóði sig fram og hljóti kosningu ef viðræðurnar ganga upp. Ef ekki verður komin niðurstaða í viðræður ASÍ, VSÍ og ríkisstjórnarinnar fyrir þing ASÍ verður að finna eðlilegt framhald án Ásmundar Stefánssonar. Það verður afar erfitt því að nýr forseti ASÍ mun hvergi nærri hafa það traust og þá pólitísku þyngd sem fráfarandi forseti ASÍ hefur áunnið sér á liðnum I2 árum. Litla byltingin gæti runnið út í sand- inn. Páll Vilhjálmsson

x

Vikublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vikublaðið
https://timarit.is/publication/310

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.