Fréttablaðið - 06.01.2003, Blaðsíða 25

Fréttablaðið - 06.01.2003, Blaðsíða 25
Keypt og selt Til sölu Lítið notuð Panasonic NV-DS50 víd- eótökuvél á einungis 66 þús. Er einnig netmyndavél og stafræn myndavél. Uppl: rekg@ru.is Hjónarúm, 2 aðskilin rúm en smella saman, m. lausum gafli. Stærð 90x200 cm. Uppl. í síma 554-1258. Notuð eldhúsinnrétting með öllu. Einnig barnarimlarúm með dýnu og barnaferðarúm. S. 895-6307 Vandað þrekhjól og ungbarna svefn- poki til sölu. Uppl. í s. 864-9757. Úrvals hey til sölu. Góð þjónusta. Þröstur á Þverlæk. S. 896 9968. Allar pizzur af matseðli á 1000 krón- ur sótt. Pizza 67, Háaleitisbraut 68. S. 800 6767. RÚLLUGARDÍNUR. Sparið og komið með gömlu rúllugardínukeflin, rimla- tjöld og sólgardínur. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsh., s. 567 1086. BÍLSKÚRSHURÐIR, mótorar ásamt varahlutum í allar gerðir + gormar & fjarstýringar. Halldór, S. 892 7285 / 554 1510. Til bygginga Ný sending! Ofnþurrkað Oregon Pine 2,5x5. Spónasalan ehf. Smiðjuvegi 40, gul gata. S. 567 5550. Vinnuskúrar til leigu og sölu. Einnig færanlegar girðingar. Hafnarbakki hf., www.hafnarbakki.is, sími 565 2733. Þjónusta Hreingerningar Stendur þú í flutningum núna og þarft að láta þrífa? Við erum sérfræð- ingar á okkar sviði. Hreinsum einnig teppi og húsgögn. Afsláttur til elli- og örorkuþega Uppl. í 587 1488 eða 699 8779. ERT ÞÚ AÐ FLYTJA? Og alveg búin á því?, Láttu hreingerninguna í okkar hendur. Alhliða ræstiþjónusta fyrir heimili og vinnustaði. Geri föst verðtil- boð. Hreingerningaþjónusta Berg- þóru, s. 699 3301. Bókhald ALHLIÐA bókhalds- og uppgjörsþjón- usta Traust þjónusta á sanngjörnu verði. Uppl. í síma 511 2930 og á www.bokhald.com Fjármál Offshore reikningur með korti, allir aðil- ar samþykktir kíktu á og sæktu um á vefsíðunni. http://ibc-hol- land.com/HJGLOBAL Ráðgjöf Viðskiptafræðingur býður upp á bók- haldsþjónustu og uppgjör, aðstoð við fjármál og greiðsluáætlanir, innkaup og innkaupaáætlanir, birgðir og birgðaeft- irlit, skipulag talninga, rýrnun og rýrnun- aruppgjör, starfsmannamál. Góð reynsla. Sanngjörn þóknun, Sími 690 9203 E-mail mago@isl.is FJÁRMÁL-LAUSNIR. Ertu í greiðslu- erfiðleikum? Tökum að okkur að end- urskipuleggja fjármál einstaklinga og smærri fyrirtækja, þ.m.t samninga um vanskil og hagstæðari greiðslubyrði. 3 Skref ehf. Lágmúla 9. S. 533 3007. GREIÐSLUERFIÐLEIKAR. Viðskipta- fræðingur aðstoðar við samninga í banka, við lögfræðinga og aðra. Sjáum um að greiða reikningana, nauðungar- sölur og gjaldþrot. Færum bókhald. Fyr- irgreiðsla og ráðgjöf. 13 ára reynsla. S. 660 1870, for@for.is, www.for.is Málarar Meindýraeyðing MEINDÝRAEYÐING HEIMILANNA, öll meindýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skordýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822 3710. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560. Húsaviðgerðir Húsasmiðir. Getum bætt við okkur verkefnum. Alm. trésmíðav., nýsmíði & viðhald. Tilboð, tímav. S. 860 0860. Tek að mér alla almenna trésmíða- vinnu. Sanngjarnt verð, vönduð vinna. Full réttindi. Sími 8484031 Smiður getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í 896 1014. 2 vanir smiðir geta bætt við sig verk- efnum, tilboð eða tímavinna. Uppl. í s. 899 4984. HÚSASMÍÐAMEISTARI óskar eftir vinnu - verkefnum, vel tækjum búinn, öllu vanur. Uppl. í s. 897 0456. Lása- og hurðaviðgerðir, glerjun og gluggaviðgerðir. Glugga- og hurðaþjón- ustan, S. 895 5511. LEKUR ÞAKIÐ? Við kunnum ráð við því! Þéttingar og húðun með hinum frá- bæru Pace-þakefnum. Uppl. í S. 699 7280. Tölvur Dulspeki-heilun 10-90% AFSLÁTTUR. WWW.MANA- STEINN.IS MÁNASTEINN GRETTISGATA 26 S:552-7667 www.manasteinn.is Allt til jólagjafa. Jólatilboð: tarotspil. Er spákona í búð- inni? S. 552 7667. Mánasteinn, Grettis- götu 26. Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila- spá, draumar. og huglækningar. Frá há- degi-2 eftir miðn. Hanna.S. 9086040 Spádómar TAROT OG TALNASPEKI NÁMSKEIÐ. Upplýsingar og skráning á www.tarot.is og í síma 553 8822. Fjarnám/bréfa- skóli. Velkomin í hópinn. DULSPEKISÍMINN 908-6414, Kl 10- 24. Hvað viltu vita? Spámiðillinn Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna! (ATH ódýrara f.h í síma 908-2288) Birgitta Hreiðarsdóttir - miðill. Miðl- un, heilun, sálarteikningar, netspá, símaspá. Mínútan kostar aðeins kr. 100,- Tek einnig í einkatíma heim eða hjá Sálarrannsóknarfélagi Íslands. Uppl. S: 564-3880/848-5978 eða birg@is- holf.is SPÁSÍMINN 908-5666 Stjörnuspá, tarot, talnaspeki, draumráðningar (ást og peningar), spámiðlun og andleg hjálp. Nafnleynd og alger trúnaður. ÖRLAGALÍNAN 595 2001 / 908 1800. Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, drauma- ráðningar. Fáðu svar við spurningu morgundagsins. Sími 908 1800 eða 595 2001 (Vísa/Euro). Opin frá 18-24 alla daga vikunnar. Veisluþjónusta VEISLA FRANCOIS L. FONS Tapas, pinnamatur, brúðkaup. fermingar. Paélla, erfidrykkjur, kökuhlaðborð o.fl. S. 565 1100/ 891 6850. Iðnaður SMIÐUR GETUR BÆTT VIÐ SIG VERK- EFNUM. Viðhald og viðgerðir. Nýsmíði og Gifsveggir. Öll almenn smíðavinna. Uppl. í S. 691-4611 Ódýrar svalahurðir, stuttur af- greiðslutími. Uppl. í s. 899 4958. Viðgerðir Pípulagnir. Viðgerðir, breytingar, still- ing hitakerfa. Löggiltur meistari. S. 894 7299 og 564 1366, Ásgeir. Loftnetsviðgerðir og uppsettningar. Góð þjónusta. Greiðslukortaþjónusta. Loftnetsþjónustan Signal s. 898 6709. Önnur þjónusta HLJÓÐSETTNING OG TÓNLISTARUPP- TÖKUR. Fjölföldum myndbönd og geisladiska. Færum 8mm filmur á myndbönd og geisladiska. Mix-Hljóð- riti Laugav.178 s. 568 0733 http://www.mix.is Heilsa Heilsuvörur ÁRAMÓTA HVAÐ!!! Nú er lag að létt- ast og láta sér líða vel. Heilsuskýrsla og ráðgjöf. Gulllína - Græna lína, hvort sem hentar þér betur. Jonna 8960935 & 5620936 www.heilsufrettir.is/jonna Léttari,orkumeiri og heilsubetri með Herbalife næringavörunum. http://fanney.topdiet.is S. 698 7204. Dag-batnandi heilsa með Herbalife, www.dag-batnandi.topdiet.is Ásta, s: 557 5446 / 891 8902. HERBALIFE FRÁBÆR LÍFSSTÍLL. Þyngdarstjórnun, aukin orka, og betri heilsa. www.jurtalif.topdiet.is Bjarni s. 861 4577. HERBALIFE langtíma-viðskiptavina- plan, langtíma árangur. 3 ára reynsla í persónulegri þjónustu. Edda Borg. S. 896 4662. www.heilsa.topdiet.is Líkamsrækt Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S. 861 5356, olsiar@hotmail.com Nudd Erosnudd, slökun og nudd. Tímapönt- un og uppl. S. 847 4449. www.erosn- udd.com Snyrting VILTU GRENNAST FYRIR JÓLIN? Erum með frábær tilboð í Strata 10 x 20 mín. á 5.900.- 10 x 30 mín. á 6.900.- 6 ÁRA REYNSLA GULLSÓL S: 588 5858 Barnið AFI OG AMMA ! Aðferðir Ofvirkni- bókarinnar henta öllum börnum. Nauðsynlegar börnum með athyglis- brest, misþroska, ofvirkni, Tourette og sértæka námserfiðleika. Umsagnir og netverð á Ofvirknibokin.is. Pöntunar- sími: 89-50-300. Kennsla & námskeið Kennsla Vantar þig skipsstjórnarréttindi? Sjó- skólinn í Reykjavík hyggst hefja nám- skeið til 30 rúmlesta skipstjóraréttinda- náms 11 janúar 2003 ef næg þáttaka fæst. Leiðbeinendur verða: Þorleifur Kr. Valdimarsson og Eiríkur H Sigurgeirs- son. ATH síðustu skráningadagar! Nán- ari upplýsingar er veittar í síma 895 2266, eftir kl 1700. Einnig má senda póst á evido@heimsnet.is Nú er rétti tíminn til að láta drauminn rætast og læra að fljúga! Næsta einkaflugmannsnámskeið hefst 13. jan. nk. - Skráning hafin! Uppl. í síma 530 5100 og á www.flugskoli.is. Flug- skóli Íslands hf. er stærsti flugskóli landsins og er m.a. í eigu Flugleiða, Air Atlanta og Íslandsflugs! Námskeið STÓRSKEMMTILEG OG SKAPANDI KERAMIKVERSLUN. NÁMSKEIÐ flesta mánudaga milli kl. 18.30 og 22.30. Verð kr. 2,500.- Penslar og málning á staðn- um. LISTASMIÐJAN, Skeifan 3a, Rvk. S. 588-2108 Flug TRÉSMÍÐI - RENNISMÍÐI Námskeið í trésmíði og trérenni- smíði hefjast 14. janúar í HAND- VERKSHÚSI ÞÞ að Kársnesbraut 114. Kennt verður á þriðjudögum og miðvikudögum 19-22. Kennari Þórarinn Þórarinsson. Innritun í síma 894 3715 og á heimasíðu www.simnet.is/inni inni@simnet.is Ný þjónusta Heilsuáætlun og aðhald með næringarvörum Heilsubúð.is kynnir nýja og áhrifa- ríka gjaldfrjálsa þjónustu til að takast á við yfirþyngd. Nú getur þú fengið gerða heilsu- og aðhaldsá- ætlun til að meta hversu langan tíma það tekur að ná aftur sinni eigin kjörþyngd og halda henni var- anlega. Innifalið er einn byrjunar- fundur með leiðbeinanda og ítar- legt aðhald þar til árangur næst. Hafðu samband núna og pant- aðu einkafund með ráðgjafa í síma 8973020 eða á verslun@heilsubud.is. PÍPULAGNIR - VIÐGERÐARÞJÓNUSTA Nýlagnir / breytingar almennt viðhald. S. 897 6613GÍSLI STEINGRÍMSSON Löggiltur pípulagningameistari RAFLAGNIR OG DYRASÍMAR Raflagnir og dyrasímaþjónusta. Endurnýjum í eldri húsum. Töfluskipti. Tilboð. LÖGGILTUR RAFVERKTAKI Sími: 896 6025 JÓALTILBOÐ FRÍTT ADSL MODEM gegn 12 mán. samning á VISA/EURO. Ekkert stofngjald meiri hraði. Hringiðan sími: 525 2400 MÁLNINGAR- OG VIÐ- GERÐARÞJÓNUSTA Fyrir húsfélög - íbúðareigendur. Málum - smíðum - breytum - bæt- um. Vönduð vinna, vanir menn. Öll þjónusta á einum stað.HÚS- VÖRÐUR EHF S: 533 3434 og 824 2500 MÁLNINGAR- OG VIÐHALDSÞJÓNUSTA Tökum að okkur alla almenna málningarvinnu, inni sem úti. Einnig háþrýstiþvott, steypu- og sprunguviðgerðir, sílanböðun, sandspörtlun og spörtlun á gifs- plötum. Gerum verðtilboð að kostnaðarlausu. Vönduð vinna, fagmenn. ALLT- VERK EHF., S. 699 6667 OG 586 1640. BÓKHALD - UPPGJÖR Framtöl - vsk - launaskýrslur og öll fjármálaráðgjöf fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Við komum röð og reglu á pappírana og fjármálin. Hringdu strax. Ráðþing símar 511 1662 og 896 2694. Servida Tilboð 1: 48 wc rúllur OG 24 eld- húsrúllur 2.000 kr Tilboð 2: 64 wc rúllur 1.300 kr. Heimkeyrsla innifalin í báðum tilboðum (höfuðborgarsvæðið) Nýttu þér þetta tækifæri og pantaðu strax. Servida Dalshrauni 17 Hafnarfirði S. 517 1616 eða tölvupóstur servida@heimsnet.is. Sjáumst! BARNAFÓLK! Dagmæður, leikskólar, foreldrar, afar og ömmur! Við erum að selja, á vægu verði, ýmsar barnavörur, húsgögn og leikföng, Trip Trap stóla, flísteppi, dýnur og margt fleira! Verðum á staðnum frá kl. 10-16 dagana 6.-10. jan. Leikskólin Óskasteinn, Tryggvagötu 12. S. 552 2270. ■ Keypt og selt ■ Þjónusta ■ Heilsasmáauglýsingar ■ Skólar & námskeið ■ Tómstundir & ferðalög■ Heimilið■ Bílar & farartæki ■ Húsnæði ■ Atvinna ■ Tilkynningarsími 515 7500 Kennsla & námskeið Keypt og selt Öldungadeild Menntaskólans við Hamrahlíð Er ekki kominn tími til að hefja nýtt nám, rifja upp eða bæta við fyrra nám? Það getur þú gert hjá reyndum kennurum Menntaskólans við Hamrahlíð. Þú getur valið námsgreinar eftir þörfum. Í MH er hægt að auka við þekkingu sína á mörgum sviðum. Við skólann eru nú þrjár bóknámsbrautir. Í boði er fjölbreytt nám í raungreinum, tungu- málum og samfélagsgreinum. Þá er boðið upp á námskeið í stærðfræði fyrir foreldra grunnskólanema í 9. og 10. bekk. Nokkrir áfangar verða kenndir í fjarnámi eða dreifnámi. Er þetta ekki eitthvað fyrir þig? Innritun í Öldungadeild MH fyrir vorönn 2003 fer fram dagana 4. janúar n.k. kl. 10.00-14.00, og 6. janúar n.k. kl. 15.00-19.00. Námsráðgjafar verða nem- endum til aðstoðar 6. janúar milli kl. 15.00 og 18.00. Mögulegt er að innrita sig í gegnum síma eða vefinn. Sjá nánar í Fréttapésa öldunga á heimasíðu okkar. Mikilvægt er að þeir nemendur sem vilja láta meta fyrra nám leggi þau gögn inn á skrifstofu sem fyrst. Greitt er sérstaklega fyrir mat á fyrra námi. Skólagjöld ber að greiða við innritun. Komdu í heimsókn á heimasíðu okkar! Þar má finna ýmsar hagnýtar upplýsingar s.s. stundatöflu vorannar, Fréttapésa öldunga, bókalista og innritunareyðublað fyrir símainnritun og fl. Slóðin er: www.mh.is Flugeldasala Smáratorgi í dag (erum á móts við McDonald's) Mikið úrval af skotkökum, rakettum, handblysum, skotblysum o.m.fl. Frábært þrettándaverð Opið frá 10 til 22 Heitt á könnunni Lionsklúbburinn Fjölnir Bílar og farartæki Bílasprautun og Réttingar Smiðshöfða 12 110 Reykjavík S. 557 6666 - 897 3337 Þjónustuaðili fyrir: Gerum við fyrir öll tryggingafélög Visamlegast látið vita ef blaðið berst ykkur ekki! Dreifingardeild Sími 515 7520 MÁNUDAGUR 6. desember 2003 25

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.