Tíminn - 12.01.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 12.01.1972, Blaðsíða 3
/ MIÐVIKTJDAGUR 12. janúar 1972 Landhelgisviðræðurnar í Reykjavík: Allir stjórn- málaflokkar eiga fulltrúa í nefndinni KJ—Reykjavík, þriðjudag. f dag kom til landsins foranaður brezku landhelgisviðiræðunefndar innar Keeble aðstoðarutanríkis- ráðherra, en annar viðræðufundur Breta og íslendinga um útfærslu landhelginnar hefst í Reykjavík á fimimtudaginn, og stendur í tvo TIMINN Tveim miönnum hefur verið bætt í íslenzku nefndina, og eiga nú allir stjórnmálaflokkarnir full- lirúa í henni. Formaður nefndar innar er Hans G. Andersen aimb assador, en aðrir nefmdanmenn eru Jónas Árnason alþingismaður, Þór arinn Þórairinsson alþingismaður, Már Elísson fiskianálastjóri, Jón Arnalds ráðuneytisstjóri, Þór Vil hjálmsson prófessor, Baldvin Jóns son hrl. og Haraldur Henrysson logfræðingur. í brezku nefndinmi eru átta imenn, auk áheyrnarfull trúa frá brezkum togaraeigenduin. Auk formannsins og brezka sendi herrans hér, McKenzie, eru það embættismenn brezku stjórnarimn- Háar sölur í Grímsby ÞÓ—Reykjavík, þriðjudag. Akureyrartoigairarnir Sléttbakur og Svalbakur seldu afla í Grimsby í morgun og fengu anjöig gott verð fyrir aflann. Sléttbakur seldi 98, 4 tonn fyrir 18.605 sterlingspund, en það eru 42 krónur fyrir kílóið. Svalbakur seldi 117,3 lestir fyrir 20.475 pund og er það 38,80 kr. pr. kíló. Ekki munu fleiri íslenzkir tog arar selja í Bretlandi í þessari viku, hins vegar imunu einhverjir bátar vera á leið þangað í sölu ferð. Rokmarkaður virðist vera um þessar mundir í Bretlandi og bendir allt til að svo haldist áfram. i:^':y:í:^>ÍS|i?í?iíí;íí Hrafn Gunnlaugsson og verðlaun ahafarnir Birgir Sigurðsson og Jökull Jakobsson. (Tímam. Gunnar) Urslit í leikritasamkeppni Leikfélagsins:. Jökullog Birgir Sig- urðsson fengu verðiaunin SJ—Reykjavík, þriðjudag. í dag voru birt úrslit í leikrita keppni Leikfélags Reykjavíkur í tilefni 75 ára afmælis félagsims. Dómnefndin varð sammála um að tvö leikrit bæru af þeiim 16, sem bárust til keppninnar, og ákvað að veirðlaunin,, 2J0.000 , kr. skipt ust á milli höfúnda þéirra. Þeir eru JÖkull Jðkobsson, en^ þetta nýjasta leikrit hans heitir Kerta- log, og Birgir Sigurðssoh, sem er óþekkt leikritaskáld, en leik sinn inefnir hann Pétur og Rúnu. (Svo vill til að verðlaunahafarnir emi báðir fyrrverandi blaðamenn við Tímann og sumum lesendum kunn ir). M taldi dómnefndin rétt að geta þriðja verks, sem í keppnina barst, einþáttungsins Klámsögu af sjónuon eftir Hrafn Gunnlaugsson. Að imati dómnefndar hefur þessi ungi höfundur góð tök á efni sínu. Nefndki vill mæla með verkinu við f jölmiðla og telur það einkum henta vel sjónvarpi. Leikritin sextán, sem í keppn ina bárust, eru fjölbreytt að efni að sögn Sveins Skorra Höskulds sonar bókmenntaprófessors, en í dómnefndinni áttu sæti ásamt honuni, Sveinn Einarsson leikhús stjóri og Steindór Hjörleifsson for maður Leikfélagsins. Efni leik ritanna er sótt m. a. í biblíuna, ís- lenzkar þjóðsögur, en þó fjalla þau flest um íslenzkt nútíðarlíf og nauðsyn þess að lifa ómeng uðu imannlífi. Svokölluð hippi og breyfcni þeirra virðast vera áleitið viðfangsefni, svo og nauðsyn þess að brúa hið miargumtalaða bil milli kynslóðanna, og er afstaða höf Árbók landbúnaðarins 1971 er komin út EB—Reykjavík, miðvikudag. Framlefðsluráð Jandbúnaðarins hefur nú sent frá sér Árbok land- búnaðarins 1971 undir ritstjórn Sveins Tryggvasonar. Meðal efnis í árbókinni er grein eftir ritstjórann og nefnist hún „Er ísland of stórc fyrir íslenzku þjóðina?" Þá kemur skýrsla um starfsemi Framleiðslu.'áöcins fyr- ir tímabilið 1. íúlí lí)70 til 30 júní 1971. Ingi Tryggvason, blaða- fulltrúi Upplýsingaþionuftu land- búnaðarins, ritar grein um fram- leiðslu og sölu mjólkurafurða og ritgerð er eftir Björn S. Stefáns- son um félagsbú á íslandi, en frá þeirri ritgerð var skýrt í sérstakri frétt í blaðinu. Ennfremur ritar Agnar Guðnason, ráðunautur hiá Búnaðarfélagi. íslands, grein um landbúnaðinn í Finnlandi, Noregi Danmörku og Svíþjóð. Eins og fyrr sagði er Sveinn Tryggvason ritstjóri árbókarinnar, en í ritnefnd eiga sæti þeir Einar Ólafsson, Gunnar Guðbjartsson og Sæmundur Friðriksson. undanna til þessara niála yfirleitt jákvæð og stundum rómantísk. „Leikrit þeirra Jökuls og Birg is fjalla einmitt um nútímalíf, ungt fólk, sem leitar lífi sínu far vegs utan við alfaraveg", sagði Sveinn Skorri Höskuldsson við a{hendingii verðlaunanna í Iðnó í dag. "'„Þau sýna tvær hliðar á sama vanda, annað hina dökku og hitt þá ljósu." Jökull Jakobsson er leikhúsgest uim í Iðnó að góðu kunnur fyrir fyrri leikrit sin, en síðar í vet ur verður einmitt annað nýtt leik rit eftir hann, Dómínó, frumsýnt hjá L. R. Hann hefur einnig sam ið skáldsögur og er vinsæll út- varpsmaður. Að sögn Jökuls er Kertalog ólíkt fyrri leikritum hans.. Bhigir Sigurðsson er skólastjóri að Ásum í Gnúpverjahreppi. Pét ur og Rúna er fyrsta leikritið ,seim Stööubreytingar hjá rannsóknarlögreglunni Hinn 1. des. s.l. var Kristmund ur Sigurðsson skipaður aðstoðar- yfirlögregluþjónn rannsóknarlög- reglunnar, en hann hefur um ára bil verið aðalvarðstjóri umferða- deildar. Kristmundur er fæddur 1912 og'hóf störf hjá götulögregl- unni 1940. Árið 1944 hefur hann starfað í umferðardeild rannsókn arlðgreglunnar og sem aðalvarð- stjóri síðan 1963. hann sendir frá sér, en ekki sver hann af sér að hafa glíimt við slík ^ viðfangsefni fyriir sjálfan sig. Birg '°* ir hefur gefið út ljóðasafnið Réttu mér fána. Hrafn Gunnlaugsson leggur | stund á nám í leiklistar- fræðum í Stokkhólmi og þetta er frumsmíð hans í léikritagerð, sem hapn.sendi nánast í gamni í keppni Le'ikíel/Rvík'uf. Hrafn'nef- ur hug á að komast annað hvort austur fyrir tjald, til Póllands, Tékkóslóvakíu, eða til Bandaríkj anna, að læra meira um leiklist. Forráðaimenn Leikfélags Reykja víkur vilja benda höfundum ann- arra leikrita, sem keppninni bár ust, á að þeir eru til umræðu um hugsanlegar breytingar og upp- færslu á verkum þeirra. Einnig geta þeir látið sækja leikrit sín án þess að umslög með höifundar nafni verði opnuð. Á fundi borgarráðs 7. jan. var fallizt á þá tillögu yfirsakadóm- ara, að skipa Torfa Jónsson í stöðu aðalvarðstjóra rannsóknar J lögreglunnar, og mun hann taka við starfi Kristmundar í umferðar deild. Torfi er fæddur 1919. Hann hef ,;¦, ur starfað í lögreglunni síðan Ú árið 1940. Torfi Jónsson ¦...í:sUi-.a«;;s5'sSíí-: Kristmundur Sigurðsson Stjórnarforusta Framsóknarflokksins Halldór Kristjánsson, bóndi á Kirkjubóli, ritðr áramóta< grein í ísfirðing, bla'ð' Fram- sóknarmanna í Vestfjarðakjör. dæmi. Þar svarar hann m.a, því tali stjórnarandstæðinga, að óeðlilegt hefði verið að fela Framsóknarflokknum forystu núverandi ríkisstjórnar. Hall- dór segir m.a.: „Talað hefur verið um það, að Framsóknarflokknum bærí ekki stjórnarforusta, þar sem hann hefði tapað atkvæðum í kosningunum. Það tal er þó einkum sprottið af löngun til að vekja upp óánægju innbyrS is meðal stjórnarsinna. Hér skal aðeins þent á þrjú atriði, sem mæla með því, sem orðið er. Framsóknarflokkurinn er stærstur stjórnarflokkanna og jafn hinum báðum að þing- styrk og kjósendatölu. Kosningarnar voru ekki fyrst og fremst uppgjör milli núver andi stjórnarflokka innbyrðis, heldur uppgjör við fyrrverandi ríkisstjórn. Framsóknarflokkurinn var tvímælalaust bezt fallinn til forgöngu um samstarf núver- andi stjórnarflokka. enda var oft á það bent í þessu blaði fyrir kosningar, að varla myndi verða um að ræSa vinstra samstarf öðruvísi en undir forystu Framsóknar- manna." Vandræðaleg stjórnarandstaða Um stjórnarandstöðuna seg. ir Halldór m.a.: „Stjórnarandstaðan 'er vissu- lega mjög vandræðaleg. Hún hefur talað um það, að rikis- stjórnin byði til veizlu. Sú veizla var fyrst og fremst í því fólgin að lögboðin hækkun elli- lífeyris og örorkubóta var lát- in koma til framkvæmda 1. ágúst, en ekki látin bíða til áramóta. Frekari hækkun trygginga- bóta var svo gerð með laga- breytingu nú fyrir jólin. Eng- inn mælti gegn þeim hækkun- um, sem þar voru samþykktar. Fyrrverandi félagsmálaráðh. segir í nefndaráliti, að enda þótt frumvarpið sé gallað, greiði hann því atkvæði vegna þess, að hækkun ellilífeyris þoli enga bið. Það eru eftir- mæli hans um sína stjórn. Hagspekingar stjórnarand- stöðunnar hafa haldið því fram, að hækkun ellilífeyris og örorkubóta sé ^erðbólguauk- andi. Erfitt er að skilja að það valdi sérstakri þpnslu þó að gamalmennum séu tryggðar lágmarkstekjur 10 þúsund kr. á mánuði. Lífsvenjur hér á landi eru þannig, að okkur er alls ekkij sæmandi að sv^ta gamalmenni eða láta þau búa við beinan skort. Fyrrverandi alþingis. maður Alþýðuflokksins, Jónas Guðmundsson, færði rök að því í blaðagrein i fyrravetur. að vissir þættir tryggingamála væru okkur þjóðarsmán. Gísli Sigurbjörnsson, forstjóri, vék að því í ritgerð sfðastliðið vor Framhald á bls. 14.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.