Tíminn - 13.05.1975, Blaðsíða 3

Tíminn - 13.05.1975, Blaðsíða 3
Þriðjudagur 13. mai 1975. TÍMINN Togaraverkfallio mlkið áfall fyrir Akureyri gébé Rvik — A fundi bæjarstjórn- ar Akureyrar nýlega var gerð eftirfarandi bókun og hún sam- þykkt af bæjarstjórnarfulltrúum: „Bæjarstjórn Akureyrar lýsir þungum áhyggjum sinum yfir þvi dfremdarástandi, sem íuí rikir, að mikilvirkustu fiskiskip þjóoar- innar skuli liggja bundin við bryggjur á sama tima og efna- hagsmál þjóðarinnar eru i þeim hnút, sem raun ber vitni, og mik- ill halli á viðskiptum við Utlönd. Aframhaldandi verkföll á togur- uniim munu óhjákvæmilega ieiða tilmjög alvarlegs atvinnuástands ilandi innaii skamms tima með ó- fyrirsjáanlegum afleiðingum. Bæjarstjórn skorar á rikisvald- ið og deiluaðila að gera sitt itra- sta tilað deilan megi Icysast sem fyrst, þannig að komið verði I veg fyrir frekara tjón en orðið er". Tlminn hafði samband við Val Arnþórsson, kaupfélagsstjóra og bæjarstjórnarfulltrúa á Akureyri, og sagði Valur, að tilgangurinn með samþykktinni væri sá, að þrýsta á alla aðila til lausnar þessu máli. ¦ — Þetta er mikið áfall fyrir bæjarfélag eins og Akureyri, sagði Valur. Tekjur þess skerðast mjög vegna minnkandi útsvara. Heildartjónið verður mikið, og þeim mun tilfinnanlegra sem verkfallið stendur lengur. Hundruð manna og kvenna verða fyrir beinum áhrifum vegna verkfallsins, áhafnir tog- aranna sex, sem héðan eru gerðir út, og starfsfólksins f frystihUs- inu, sem nií hefur flestu verið sagt upp störfum. Keðjuáhrifin, sem af þessu verða, eru einnig mjög mikil, þvi að nú falla niður þau viðskipti, sem útgerðarfélagið hefur haft við ýms þjónustufyrir- tæki, og þvi skorar bæjarstjórn Akureyrar á rikisvaldið og deilu- aðila að gera sitt bezta til þess að deilan leysist sem fyrst, sagði Valur Arnþórsson að lokum. NÆR ALLUR SALT- FISKURINN SELDUR Oó-Reykjavlk. Tekizt hefur að selja 25 þUs. tonn af saltfiski, sem veiddur var og verkaður á vertið- inni, sem nú er að ljúka, og er þá sáralltið til af óseldum, óverkuð- um fiski I landinu. Þeir Tómas ARANGURSLAUSIR VIÐRÆÐUFUNDIR BH-Reykjavlk,— Verkfall hófst á miönætti aðfaranótt mánudags- ins hjá starfsmönnum Aburðar- verksmiðjunnar, Sementsverk- smiðjunnar og Kisiliðjunnar, sömuleiðis hjá verkfræðingum og tæknifræðingum, sem starfa hjá ráðgjafafyrirtækjum. Samninga- fundir með þessum aðilum og vinnuveitendum höfðu reynzt á- rangurslausir, og var blaðinu ekki kunnugt um það i gærkvöldi, hvenær næstu sáttafundir yrðu haldnir. 1 gær var haldinn samninga- fundur 9 manna nefndar ASÍ, VSl og Vinnumálasambands sam- vinnufélaganna. Þetta var fyrsti fundur þessara aðila slðan bráða- birgðasamkomulagið var gert, en það gildir til 1. júní. í dag verður haldinn fundur með samninganefnd BSRB og fjármálaráðuneytisins, en náist ekki samkomulag milli þessara aðila fyrir fimmtudaginn 15. mal, fer málið fyrir kjaradóm. Flugfreyjuverkfallið leystist á sunnudaginn eftir 31 klst. sam- felldan sáttafund deiluaðila. Eru helztu atriði samkomulagsins, sem flugfreyjur og Flugeliðir gerðu sln á milli, þau, að flug- freyjur fá 10% aukaþóknun vegna aukins vinnuálags, en flugfreyj- um hefur verið fækkað I milli- landavélum, auk þess sem þær fá 5% kauphækkun frá 1. des 1974 og launajöfnunarbætur frá 1. marz 1975, á'sama hátt og aðrir laun- þegar I sömu launaflokkum. Þorvaldsson og Helgi Þórðarson hjá SÍF eru nýkomnir heim úr söluferö, og sögðu þeir á blaða- mannafundi I gær, að þeir teldu sig vera búna að selja nær alla framleiðslu vertiðarinnar og að sæmilegt verð hafði fengizt fyrir fiskinn miðað við aðstæður, en síöan sölurnar voru gerðar, hefur saltfiskverð lækkað. SIF gefur ekki upp verð á einstökum sölum, en þeir félagar sögðu, að eftir þvl sem þeir kæmust næst, væri verð- ið um 8,5% lægra á stórfiski en á slðasta ári og um 20% lægra á smáfiskinum. Talið er, að framleiðslan fram til 15. maí verði um 30 þús. tonn af saltfiski. 1 mailok er reiknað með, að bUið verði að afskipa 15.200 tonnum. Enn eru óafhent 3200 tonn af fyrri sölum á blautfiski, en fyrir þann fisk náðust hag- stæðari sölur en nU. Fiskurinn fer til Spánar og PortUgals. Viö nokkur vandamál hefur verið að strlða í sambandi við saltfisksölu. T.d. hefur aðeins verið um eitt markaðsland að ræða til þessa fyrir ufsaflök, þ.e. Þýzkaland. Undanfarin ár hefur framleiðslan á ufsaflökum numið um og undir 1500 tonnum, en I ár Framhald á 7. siðu. Aðalfundir samvinnufélaga í Austur-Húnvatnssýslu: Bændur uggandi vegna skorts á rekstrarlánum MÖ-Sveinsstöðum. — Aðalfundir samvinnufélaganna I Austur- Allar heiðar rar a Vestfjörðum SJ—Reykjavik — Hér snjóaði mikið á miðvikudag I slðustu viku, og þótt snjóinn sé aö taka upp, eru allar heiðar ófærar aft- ur, sagði Kristinn Snæland, fréttaritari blaðsins á Flateyri I gær. Búið var að opna vegi suður á Barðaströnd, og á leiðinni frá Barðaströnd suður var aðeins einn háls orðinn eftir lokaður fyrir þetta hret. Hjá vegagerðinni á ísafirði fengum viö þær fregnir I gær, aö Breiöadalsheiði, Botnsheiði, Rafnseyrarheiði, Dynjandisheiði og Þorskafjarðarheiði væru ófær- ar. Fært var frá Isafirði til Bolung- arvlkur og SUðavIkur. Enn fremur var fært frá Flateyri til Þingeyrar, og fært um Arnar- fjörð. Kalt var enn vestra í gær. Að sögn Kristins voru menn fegnir að snjdrinn kom meö kuldanum og skýldi þeim gróöri, sem farinn var að koma til. Húnavatnssýslu voru haldnir á Blönduósi 6. og 7. mal. A fundun- um kom fram, að bændur eru mjög uggandi vegna hins mikla skorts á rekstrarlánum, og þá sérstaklega sauöfjárbændur. Kemur þetta sér mjög illa I Austur-Húnavatnssýslu, þar sem 65% af framleiðslu bænda eru sauðfjárafurðir. Hve alvarlegt á- standið er, sést bezt á þvi, að þrátt fyrir að rekstrarlánin hafi hækkað um 65% frá Ifyrra, verða lánin I ár aðeins sem svarar tæp- um 20% af væntanlegu heildar- söluverömæti sauðfjárafurða I héraðinu. Framkvæmdastjóri félaganna, Arni S. Jóhannsson, lýsti þvl yfir, að þessi hækkun dygði aðeins rUmlega fyrir þeim hluta áburð- arhækkunarinnar, sem bændur þyrftu að greiða I sumar. A aðalfundi kaupfélagsins, sem haldinn var 6. mal, voru óvenju- margar konur mættar sem full- trUar. Tvær deildir höfðu auk þess kosið konu sem deildar- stjóra, en það mun vera I fyrsta sinn I sögu samvinnuhreyf- ingarinnar I Austur-HUnavatns- sýslu. A Skagaströnd er Björk Axelsddttir deildarstjóri, en i Svinavatnshreppi GuðrUn Guð- mundsdóttir á Guðlaugsstöðum. í skýrslu stjörnar og fram- kvæmdastjóra kom fram, að heildarvelta félagsins var rUmar 441 milljónir króna á síðasta árí, og jókst veltan um 53,2%. Afkoma félagsins var heldur betri en árið áður, og stafar það af góðri Ut- komu á vörureikningi og auknum öörum tekjum. Litlar framkvæmdir voru á ár- inu, en rekstrarfjárstaða félags- ins var erfið mestan hluta ársins. tlr stjórn félagsins átti að ganga ólafur MagnUsson á Sveirrsstöðum, en hann var endurkjörinn. Aðalfundur sölufé- lagsins var haldinn 7. mal. í skýrslu framkvæmdastjórnar kom fram, að bændum voru greiddar 395 milljónir króna fyrir afurðir á siðasta ári. Alls voru lögð inn hjá félaginu 826 tonn af dilkakjöti, sem er litlu meira magn en árið áöur. Hins vegar varð veruleg aukning á naut- gripakjötsframleiðslu i héraðinu, og voru lögð inn 73 tonn hjá félag- inu. 4284 þusund kiló af mjólk voru lögð inn i mjólkurstöðina, og er það 6% aukning frá árinu 1973. Á landinu öllu var mjólkurfram- leiösluaukning hins vegar 3%. Or stjórn sölufélagsins áttu að ganga Guðmundur B. Þorsteins- son í Holti og Sigurður MagnUs- son á HnjUki. Þeir voru báðir endurkjörnir. Margar tillögur voru sam- þykktar á fundinum, m.a. harð- oröar tillögur til stjórnvalda um að bæta rekstrarf járfyrirgreiðslu til bænda. Öldungadeild vio M.A.: 20 nemendur hafa nú þegar látið skrá sig Gsal-Reykjavik — í ráöi er að stofna I haust öldungadeild við Menntaskólann á Akureyri, ef næg þátttaka fæst og aðstæður leyfa. Kennt verður á tveimur sviðum, málsviði og náttdru- fræðisviði, og fer kennsla fram slðdegis og á kvöldin. Miðar kennslan að þvi, að nemendur geti lokið stúdentsprófi á tveim- ur áruin. Að sögn Tryggva Glslasonar skólameistara er gert ráð fyrir að um 30 nemendur verði I öld- ungadeildinni næsta vetur, og eru áætlanir miðaðar við þá tölu. Sagði skólameistari, að I ljós hefði komið allmikill áhugi á stofnun öldungadeildar, og þegar hefðu nær tuttugu nem- endur látið skrásetja sig I deild- ina. — Það hafa borizt allmargar fyrirspurnir um deildina, og ég hygg, að ekkert verði I veginum fyrir þvl að kennsla geti hafizt að hausti. Kennslan mun að mestu leyti fara fram á kvöldin, og kennarar við skólann munu sjá um kennslu f þessari deild. Sagði Tryggvi, aö á meðan ekkert geröist I málum hvað fullorðinsfræðslu snerti, hefði þdtt eðlilegt að kanna hvort, ekki væri ástæða til að koma á fót öldungadeild. Sagöi hann, að stofnun deildarinnar heföi raun- ar verið I deiglunni undanfarin tvö ár. Viö inntum skólameistara eftir þvl, hver væru inntökuskil- yrði I deildina, og sagði hann, að samkvæmt reglugerð væru hin formlegu inntökuskilyrði hin sömu og I menntaskóla, en að reynt yrði að tUlka þá reglugerð eins frjalslega og unnt væri. 1 reynd væri ekki um nein ákyeð- in inntökuskilyröi að ræða, þvi að hver og einn gæti sent inn prófsklrteini sln og fengið nám sitt metiö. Þvi væri I rauninni ekki krafizt ákveöinnar undir- bUningsmenntunar. Skráning væntanlegra nem- enda hófst s.l. laugardag og lýk- ur 10. jUnl n.k. Sofico-hótelin enn lokuð: „En við fáum samt inni í tveimur fyrir okkar fólk," segir forstjóri Útsýnar BH—Reykjavlk — Enn eru öll hótel Sofico-hringsins spánska lokuð vegna rannsóknar á fjár- málum fyrirtækisins, en ferða- skrifstofan Otsýn, sem á að fá inni I tveimur Sofico-hótelum með Islendinga nU um hvltasunriu- helgina, fullyrðir að svo verði. Hótelum Sofico-hringsins, sem eru um 60að tölu, flest á Costa del Sol, var lokað um áramótin, eins og Tíminn skýrði frá á sfnum tlma, og eru nU öll fjármál fyrir- tækisins I dómsrannsókn. — Samningar Otsýnar við So- fico standa, og okkar i'ólk fer þar inn frá og með sunnudeginum 18. mal, sagði Ingólfur Guðbrands- son, forstjóri ferðaskrifstofunnar Otsýnar, I viötali við Tlmann I gær. —Ég varsjálfur þarna niður frá á laugardaginn og gekk Ur skugga um að þær Ibuðir, sem við erum með I Sofico-hótelunum tveimur, El Remo og Tamarind- os, var verið að ræsta og setja i stand fyrir okkar fólk. Samn. þeir, sem ég hef nU undir höndum, eru undirritaðir af stjórnskipaðri nefnd spánskri og með leyfi dómarans, sem fjallar um Sofico-málið, þannig, að það fer ekkert á milli mála, að okkar farþegar fá inni, eins og samning- ar segja til um. El Remo-hóteliö — eitt glæsilegasta Sofico-hótelið. Happdrætti Hóskóla Islands: 9000 vinnfngar að upphæð 84,3 mi í GÆR var dregið I 5. flokki Happdrættis Háskóla tslands. Dregnir voru 9,000 vinningar að fjárhæð 84,375,000 krónur. Hæsti vinningurinn, ein milljón krónur koma á númer 14410, sem selt var I þessum umboðum: Frl- manni Frimannssyni I Hafnar- liiísinu, á Neskaupstað og I Hris- ey- 500,000 krónur komu á numer 39861. Tveir miðar af þessu nUm- eri voru seldir f AÐALUMBOÐ- INU I Tjarnargötu 4, og hinir tveir I BókabUð Safamýrar i Mið- bæ. 200,000 krónur komu á nUmer 4738. Voru þeir seldir I AÐALUM- BODINU, Tjarnargötu 4 og hjá Arndlsi Þorvaldsdóttur, Vestur- götu 10. 50,000 krónur: 1852 — 2510 — 2637 — 6158 — 11074 — 12003 — 13107 — 14409 — 14411 — 14628 — 22328 — 22537 — 24906 — 25335 — 26226 — 29657 — 30060 — 31042 — 33061 — 33669 — 34047 — 37385 — 40548 — 48513 — 51112 — 52652 — 53093 — 53454 — 53681 — 55485 — 56790 — 57407.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.