Tíminn - 04.07.1975, Blaðsíða 2

Tíminn - 04.07.1975, Blaðsíða 2
TÍMINN Föstudagur 4. júli 1975. Alfreð Þorsteinsson í borgarstjórn: Órökstuddar dylgjur um Breiðholtsbúa JG RVK. A fundi i borgarstjórn Reykjavikur i gær kvaddi Alfreð Þorsteinsson, borgarfulltrúi (F) sér hljóös og gerði að umtalsefni skýrslu félagsráðgjafa um Breið- hortshverfið i Reykjavik. Taldi borgarfulltrúinn að i skýrslunni kæmi fram mjög furðuleg afstaða til Breiðholtshverfis, þar eð fbú- um hverfisins eru gefnar ein- kunnir, sem virðast ekki i neinu samræmi við neitt sem áður hefur verið talið um almennibúðah'erfi i höfuðborginni. Ræðumaður mælti m.a. á þessa leið: „Astæðan til þess að ég kveð mér hljóðs utan dagskrár er sú, að mig langar til að vekja athygli á skýrslu, sem isl. félagsráðgjaf- ar lögðu fram á norrænu þingi fé- lagsráðgja-fa, sem hér var haldið fyrir skemmstu. Þessi skýrsla fjallar um Breiðholtshverfi og ibúa þar. Enda þótt ýmislefJt megi til sanns vegar færa I þessari skýrsluþá er ég vist ekki einn um að vera undrandi á þeirri nei- kvæðu afstöðu til Breiðholts- hverfis og ibúa þess, sem þarna kemur fram. Sérstaklega á þetta við um ibúa Fella- og Hólahverf- is. Til að mynda er eftirfarandi tekið upp úr skýrslu félagsráð- gjafanna: „Meðal húsmæðra í hverfinu, sem eru heima allan daginn, er á- fengisnotkun og notkun lyf ja — en átt er við fiknilyf — meiri en búizt hafði verið við, sérstaklega á þetta við i suðurhluta hverfisins." Þessi skýrsla er samin af fé- lagsráðgjöfum, sem eru starfandi hjá Félagsmálastofnun Reykja- vikurborgar, a.m.k. einhverjir þeirra. — Mér vitanlega hefur aldrei farið fram könnun á þess- um málum i hverfinu. Ég verð þvi að segja — og er ekki einn um það — að ég lit á þetta framlag is- lenzku félagsráðgjafanna sem ó- rökstuddar dylgjur um ibúa hverfisins. Ennþá alvarlegri eru þessi ummæli fyrir þá sökað þau koma frá félagsráðgjöfum, sem treysta verður að viðhafi heiðar- leg vinnubrögð. Það eru mörg önnur atriði i þessari skýrslu, sem fróðlegt væri að ræða um, — til að mynda staðhæfingar um, að fólk vilji ekki búa i Breiðholtshverfi III, og að fólk, sem nú býr þar, vilji flytja sem skjótast i burtu. Ég átta mig ekki almennilega á þvi, hvaða tilgangi staðhæfingar eins og þessar þjóna. Það er jú staðreynd, að margt er ógert af hálfu Reykjavikurborgar i Breið- holti. Um ástæðuna þarf ekki að fjölyrða. Borgarfulltrúar minni- hlutaflokkanna hafa lagt áherzlu á að framkvæmdum verði hrað- að, en vitaskuld verður ekki meira framkvæmt en efni leyfa hverju sinni. Það er ekkert nýtt, að fram- kvæmdir af hálfu opinberra aðila séu á eftir i nýjum hverfum. Þannig hefur það alltaf verið. Og það er erfitt að átta sig á þvi, hvers vegna fólki i Breiðholts- hverfum er hættara við þvi að verða áfengissjúklingar eða fiknilyfjaneytendur en t.d. ibúum Kópavogs, Oarðahrepps og Norð- urbæjarins 1 Hafnarfirði. Allir þessir staöir hafa byggzt upp með lágmarksþjónustu af hálfu við- komandi bæjar- og sveitarfélaga. Mé'r vitanlega eiga ibúar þessara hverfa ekki við nein þau vanda- mál að striða, sem sagt er að hrjái Breiðholtsbúa. Ekki þar fyrir: oft hefur verið talað I frem- ur niðrandi tón um ný hverfi, sem eru að byggjast. Slíkt gerðist t.d., þegar Árbæjarhverfið var að byggjast upp. Ég sé ekki ástæðu til að fjölyrða um þessa skýrslu, en vildi vekja athygli á þessu hér, sökum þess að það eru félagsráðgjafar starf- andi hjá Reykjavíkurborg, sem standa að þessari skýrslu, og birtur hefur verið útdráttur úr henni i fjölmiðlum. Ég mun óska eftir skýringum félagsmálastjóra á þessari skýrslugerð: M.a. á þvi, hvort hún hafi verið unnin að beiðni hans eða félagsmálaráðs. Enn- fremur mun ég óska eftir þvi, að viðkomandi félagsráðgjafar leggi fram gögn i málinu. En almennt hef ég það að segja um þetta mál, að ég harma, að ó- rökstuddar dylgjur um ibúa fjöl- menns hverfis skuli birtast með þessum hætti. Ef um félagsleg vandamál er að ræða i Breið- holtshverfum, þá hygg ég, að þau verði sizt af öllu leyst með fram- lagi af þessu tagi. Miklar umræður urðu um mál- ið. Til máls tóku Þorbjörn Broddason (Ab), Markús Orn Antonsson (S), Albert Guð- mundsson (S), Elin Pálmadóttir (S) og Magnús L. Sveinsson (S). Tóku allir þessir borgarfulltrúar undir gagnrýni Alfreðs Þorsteins- sonar. Konungborið fólk þarf vlða að drepa niöur fæti I krafti embættis slns og á það ekki slzt við um kon- ungsfjölskylduna, eða öllu heldur drottningarfjölskylduna brezku en aðrar. Nauðsyn ber þvl til að hafa yfir að ráða myndarlegum flota farartækja — þar á meðal flugvéla. Vélin á myndinni er einmitt ein af vélum brezku krúnuættarinnar, og var myndin tekin á Reykja- vfkurflugvelli I gær. Ekki hafði hún innanborös neinn meðlim ættarinnar, en engu að slður þótti ekki óhætt annað en að setja lögregluvörð við hana. Vélin er af gerðinni AVRO 748 og með henni komu hingað nlu flugmenn úr brezka flughernum, sem væntanlega halda aftur héðan á morgun. LOGREGLAN LEITAR AÐ ÞRIGGJA BARNA AAÓÐUR ÚR HAFNARFIRÐI — sást síðast í Glæsibæ á sunnudagskvöldið H.V.—Reykjavík. —Rannsóknar- lögreglan I Hafnarfirði leitar nú 32ja ára gamallar konu, Sólveig- ar Friðfinnsdóttur, til heimiiis að Herjólfsgötu 14, Hafnarfirði, en hennar hefur verið saknað siðan á sunnudagskvöld slðast liðið. Sólveig er 162 sm á hæð, með áberandi ljóst, axlasltt hár og er henni lýst sem mjög laglegri konu. Þegar slðast sást til henn- ar, var hiín klædd svörtum síð- buxum, svartri rúllukragapeysu, bleikri blússu utanyfir peysunni og I svörtum skinnjakka. Hún var i háum, svörtum ieðurstigvélum og með svarta tösku. Þeir sem orðið hafa Sólveigar varir, siðan á sunnudagskvöld, eru beðnir að hafa þegar samband við rannsóknarlögregluna i Hafnar- firði. Síðast er vitað um Sólveigu laust eftir miðnætti á sunnu- dagskvöld, en þá sást hún yfir- gefa veitingahúsið Glæsibæ i fylgd með dökkhærðum manni, sem talinn er vera um þrítugt. Sjónarvottar lýsa honum sem áberandi myndarlegum manni, og að minnsta kosti einn þeirra telur sig hafa séð hann nokkuð oft á skemmtistöðum borgarinnar. Eru það tilmæli lögreglunnar i Hafnarfirði, að maður þessi gefi sig fram við hana hið fyrsta. Talið er að Sólveig og sam- fylgdarmaður hennar hafi farið frá Glæsibæ i leigubifreið, og lög- reglan i Hafnarfirði óskar eindregið eftir að ná sambandi við leigubifreiðarstjóra þann, sem kann að hafa ekið þeim. Sólveig mun ekki hafa komið til heimilis sins siðan á föstudags- kvöld, en í gær gaf sig fram við lögregluna leigubifreiðarstjóri, sem ök henni um klukkan tvö á sunnudag, ásamt tveim karl- mönnum, að Bergþórugötu 2, i Reykjavik. Hefur lögreglan einnig hug á að ná samandi við þá menn. Sami bifreiðarstjóri ók siðar Sólveigu einni að Glæsibæ, þar sem hún var i' félagsskap kunn- ingja sinna um kvöldið. Sólveig er íráskilin, þriggja barna móðir, og er hið elzta þeirra 13 ára gamalt. Engar ákvarðanir teknar a fundi landhelgis- nefndar FB-Reykjavík Landhelgis- nefnd kom saman til fundar og ræddi fyrirhugaða út- færslu landhelginnar. Engar ákvarðanir voru teknar á þessum fundi, en fyrir- hugaðir eru áframhaldandi fundir, þótt ekki hafi næsti fundur verið boðaður. Myndin var tekin á fundi nefndarinnar i gær, og eru á henni Hans G. Andersen (f.v.), Þórarinn Þórarins- son.Lúðvik Jósefsson, Geir Hallgrimsson, Einar Agústs- son, Matthias Bjarnason, Benedikt Gröndal, Karvel Pálmason og Guðmundur Benediktsson. (Timamynd Róbert) LEIKHUSGESTIR HJA L.R. A SÍÐASTA LEIKÁRI UM FJÓRÐ- UNGUR ÍBÚAFJÖLDANS Leikfélag Reykjavikur lauk leik- árinu að þessu sinni með sýningu á Dauðadansi eftir Strindberg á Akureyri. AIIs urðu sýningar fé- lagsins 220 og áhorfendur að þeim alls 54.000, eða um fjórðungur ibúafjölda landsins. Ahorfendur eru nokkru Heiri I ár en I fyrra, en þá komu um 48.000 manns I leik- húsið. Þessi leikhúsaðsókn er ein- staklega góð þegar miðað er við að leikárið hófst mánuði slðar i haust er leið en venja er til. Nfu verk voru á verkefnaskrá Leikfélagsins i vetur, ef með er talin fjáröflunarsýning leikhús- byggingarinnar, Húrra Krakki, sem sýndur hefur verið i Austur- bæjarbiói. Fimm verkefni voru frumsýnd á leikárinu, en 4 verk voru tekin upp frá fyrra ári. Eitt verkefni leikhússins er orð- iö öðrum frægara hvað aðsókn snertir, Fló á skinni, sem á þessu leikári sló öll met, hefur verið sýnd 269 sinnum og áhorfendur eru orðnir nærri 60 þúsund. Fastráðið starfsfólk Leikfé- lagsins er nú 34, þar af 17 leikar- ar, en alls voru um 90 manns á launaskrá félagsins i vetur. Æfíngar hófust i vor á tveimur verkefnum, sem frumsýnd verða I haust. Fyrsta frumsýningin verður væntanlega um miðjan september á nýju leikriti eftir Jónas Árnason. Það er gaman- leikur, sem snertir mannlegar og þjóðfélagslegar samvizkuspurn- ingar. Verkið hefur hlotið nafnið Skjaldhamrar, leikstjóri er Jón Sigurbjörnsson. Næsta verkefni, sem þegar er byrjað að undirbua verður helgað kvennaári og verður frumsýning- in væntanlega i október. Fjölskyldan verður aftur á ferðinni á sviði Iðnó að hausti.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.