Atuagagdliutit

Volume
Issue

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Page 22

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Page 22
 atuartartut agdlagait. læserne skriver Nye flagforslag Der er ved at være gang i flag- debatten igen, og læserne sender flere forslag, som vi af tekniske grunde desværre kun sjældent har mulighed for at bringe.' Det er dyrt at trykke farver, og kun når der er farveannoncer i bladet har vi økonomisk dækning for det. Her er et par flagforslag. Det ene har vi set før, men det er også nydeligt, og vi bringer det her igen. Det er fra Svend Hold i Ikast. Han synes, det er helt na- turligt at Grønland får sit eget flag, ligesom Færøerne har det. Han mener, at ligheden med Dan- nebrog symboliserer rigsenheden, og at den grønne farve i midten af korset symboliserer det grøn- ne, som Erik den Røde hentydede til, da han kom til Grønland for 1000 år siden. Gert K. Davidsen fra Århus Vest har sendt os et „combi-flag" af blå striber og med Dannebrog i midten David Aronsen fra Sydprøven synes, at et rødt flag med grønt kors og en hvid stjerne passer bedst. Vi har een gang bragt hans forslag på bagsiden men uden farver. I næste nr. af AG svarer fuld- mægtig Jakob Janussen fra lands- rådet på et spørgsmål om, hvor- vidt hjemmestyret giver Grøn- land mulighed for et eget flag. Hvis læserne har andre forslag, så send dem til os, og så gemmer vi dem til næste gang, der er far- veannonce i avisen. Gert K. Davidsenimit. David Aronsenimit. Svend Holmimit. erfalassumut sujunersutit nutåt Atuagagdliutit kigsautigåt atu- artartut agdlagarissait amerdla- sut sapåtit akunere tamaisa sarKumiutarumavdlugit. tai- måitumik Kinutigårput naitsu- kutdlangnik agdlagtarKuvdlu- git. ilångutagssiat OKautsit 200 sivnersimagpatigit amerdla- nertigut årkigssuissoKarfiup nailisartariakartarpai. atsiorsi- mångitsut ilångiineK ajorpavut, kisianile ingmikut pissutigssa- Karsimagpat atermut taorsiut- dlugo ingmikut ilisarnauslnar- sinaussarput. ilångutagssiat nagsiuguk unga: Atuagagdliu- tit, postbox 39, 3900 Godthåb. erfalassumut tungassumik oKat- dlineK autdlartitdiuarKilerpoK, a- tuartartutdic erfalassut ardlagdlit nagsiutarpait, teknikikut perKu- teKaiOima ajoraluartumik KaKU- tiguinaK ilångutisavdlugit periar- ligssaKartarput. Kalipautit naid- ternere akisugamik, Kalipautiling- nigdlo takorKusårutinik avisimut iiangussissoKarångat aitsåt akig- ssaKartilertarput. åjukua eriaiassumut sujuner- sutimernit. atauseK sujornatigut takcrérsimavarput, kisiåne åma kussanarpoK, uvanilo ilånguter- Kigparput. Svend HoidimeisuvoK Ikasiimit. isumaKarpoK pissusig- ssamisordluinåsassoK Kalåtdlit- HOLLY BAR Alle holder af Holly Bar den er med hele hasselnødder Holly Bar tamanit kajungerineKartOK ilivitsunik KåKortarialik FLYTNING BENYT DEM AF DERES FRIE VALG AF FLYTTEFIRMA — VÆLG VOR SERVICE OG DRAG FORDEL AF VOR MANGEÅRIGE ERFARING. STATSFLYTNINGER udføres i overensstemmelse med gæl- dende regler og refusionsordninger. FRA GRØNLAND: Destiner Deres forsendelse via KGH til vort selskab. Ved ank. forestår vi toldbehandling og punktlig, fagmæssig korrekt indflytning på Deres adr. landet over. TIL GRØNLAND: Bohave afhentes uanset fraflytningssted for oceanpakning, stuvning i container og levering til KGH. OPBEVARING: Vore møbelvenlige magasiner er til Deres disposition til kundevenlige priser i København og Aalborg. FORSIKRING: De er naturligvis gratis dækket mod skader under transport i vor varetægt i henh. t. bedst opnåelige be- tingelser. flyttefirmaet ;«e|aalborg ApS Lygten 2-4 Telex 19228 2400 Kbhvn. NV. Tlf. (01) 81 63 00 nunåta nangminerissaminik erfa- lassoKarnigsså, sordlo Savaling- miut peKartut. isumaKarpoK, Dan- nebrog-imut åssingunerata taku- tikå nåiagauvfeKatigingneK, åma- lo såningassortåta KerKane Kor- sugtata erssersiKå Korsuk, Erik augpaiårtup taisimasså, ukiut 1000 matuma sujornagut Grøniand- imut pigame. Gert K. Davidsen, Århus Vest- imérsup nagsisimavåtigut „combi- flag"-imik tungujortunik åmukåK KeiKatigut Dannebrogitalik. David Aronsen Agdluitsup på isumaKarpoK, erfalassoK augpa- lårtcK Korsungmik såningassorta- lik KaKortumigdio uvdionartaiik nalerKunerpaussoK. sujunersutå KanpauteKangitsungordlugo tu- nuanut ivertiparput atausiardlu- ta AG-p normuane tugdlerme fuldmægtig Jakob Janussenip landsrådinérsup akisavai aperKU- tit, hjemmestyrip Kalåtdlit-nunåt eil'alassortårtisinaunerå. atuartartut avdlanik sujiiner- sutigssaKarunik uvaguvtinut nag- siuniardlisigit, tauva tugdlianik Kalipautilingmik naKitermgssavti- nut tor.Kusavavut. Halløj kalåleKatika tamavse! nangminerssornerulernigssaK å- junaralånguaK. sujugdlermik o- Kardlanga: 64-inik ukioKarpunga, tåssa utorKaK. inunerma norKåi- ssutai, anguniagai suliagssartailo avgusagaluaruvkit avgornernut tatdlimanut avgorneK atauseK it- sarnerivoK, tåssa kalåtdlit kultu- rerput pivdlugo, avgorneritdlo si- samat nutålerissuput. OKautsima tunuat unauvoK: nuna inuilo nu- nasiausimassut nangminerssor- nerulerångamik tamatigut nunap åtavigisimassaraluamik — Kula- ngissimik augpalårtue pérdlugit avdlångortarpait? una pigavko nangminerssorneruleruvta måna augpalårtorput, tåunåtaoK ilå- ngutdlugo avdlångutigssanut pia- rérsautinut ilaugunarmat — tåssa pisavarput? sorssungnerssup kingugdliup nalåne avangnåne taimane lokal- avisime ilånguneKarsimavoK „a- nånaK nåparsimassoK". tamatu- mane erKarsautigineKarpoK Dan- markip avigsåratdlarnera, tåssa- me pisinaujungnaeratdlarmat nu- narput pimisut ingerdlatisavdlu- go. anånap Kitornigångame tug- dliiitarpå perorsaineK. Danmark- ilo taimailiorsimavoK pissugssåu- ssutse nåpertordlugo. anånardlo perorsainermine Kanordlunit isi- magaluarångame åma malugisi- massarpå perorsainine nåmångit- Philips 871. En god kombination. Sund fornuft til kroner 2.120.- Philips Stereoradio og kassettebåndoptager 871. 2x 10 watt (sinus) ud- gangseffekt. 3 bølgeområder. AFC og variabel stereo/mono- omskifter. Kassettebåndoptager til En gros tor Grøntand RADIOGROS. 9270 KLARUP både jern- og chrombånd. Aut. indspilningskontrol og LED-indikatorfor bånd- udlob. 2 højttalere medfølger. i PHILIPS Sund fornuft sok. tamatumiinga patsisauvoK: sugssaerutarneK sivnilingmigdlo peKångineK. mérKavnik inoraluar- tumik perorsaisimagama kingug- dlermut taissavnut atsioKatauvu- nga. åma påserKajugpara nangmi- nerssornerulernigssaK nauk ta- mavta akueralugo piumassarput atorumalerdlugo sordluna najii- magternermik. akoKartoK. tåssa- me Danmarkimit avigsårnigssaK pineKångilaK. avdlat såkortuvat- dlåt OKartarput: aso, nunasiau- nerput nåmalerpoK, nangminerdle sapingilagut. ilaitdle: uvatse, Dan- markimut atagatdlarta nålagauv- feKatigigdluta. taimåitugssauvdlu- nilo taimdiniarpoK. tåuna taissara pivdlugo una nalerKunertut Kinu- tigåra: Danmark aperalugo — po- litikerivta OKassutisuvåtigut — tauva saimassunik akuerssisagpat, tamånalo neriutigåra — tåuna augpalårtorput — måna pigina- ratdlartigo. uvdlordle nagdliuku- mårsimavoK Selvstyre, tauva aug- palårtOK nikikumårpoK. perorsai- ssorme mikissunguamigdlunit a- jiingilårtumik neriuteKartarpoK. tauva taimanikugssamut tugdlu- artumik augpalårtoKalerumårpu- gut. sordlo Otto Steenholdt OKar- toK: „nikilerfivtine uvagut Dan- markilo ima aulajangérérnata: „i- måisoK". avdlat isumait tusarusungna- KaoK, KålinguaK Ausiait. Annoncér i GRØNLANDSPOSTEN IBSENS HOTEL Julianehåb 20 hyggelige værelser. Moderne toilet og badeforhold. Rimelige priser. Tlf. 3 82 82. TELEGRAMADR. IBSENHOTEL 22

x

Atuagagdliutit

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.