Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 27.03.1980, Blaðsíða 22

Atuagagdliutit - 27.03.1980, Blaðsíða 22
Regelmæssig lægekontrol er overflødig i Kvanefjeld — Det har ingen nyttevirkning, siger Arbejdstilsy- nets overlæge, Ole Svane Der gennemføres ikke speciel læ- gelig kontrol af de arbejdere, der er beskæftiget med prøvebryd- ningen af 5000 tons uran i Kva- nefjeld. Brydningen indledtes sid- ste år, den har ligget stille i vin- termånederne, og den genoptages til april. Overlæge Ole Svane, Arbejds- tilsynet, fortæller, at alle beskæf- tigede ved prøvebrydningen blev lægeundersøgt, før de startede. Det var tænkt som en ekstra helb- redsmæssig foranstaltning. Men det skete ikke med henblik på se- nere, regelmæssige undersøgelser vedrørende den radioaktive strå- lings virkning for de ansatte. Der er heller ikke planlagt nogen af- sluttende lægeundersøgelse, når prøvebrydningen stopper, siger Arbejdstilsynets overlæge. — Vi har nært samarbejde med Forsøgsstation Risø og »Statens Institution For Strålehygiejne«, fortsætter overlæge Svane. De to institutioner har ekspertise m.h.t. radioaktiviteten. Arbej dstilsynet har ansvaret for sikkerheden på arbejdspladsen i Kvanefjeld i al- mindelighed. — Før prøvebrydningen starte- de, blev gennemført en kortlæg- ning af den radioaktive bag- grundsstråling i hele området. Det blev konstateret, at denne stråling ikke er helbredstruende. Baggrundsstråling er den svage radioaktivitet, der kan registre- res overalt på kloden. Dosimeter påkrævet Ole Svane oplyser, at alle, der ar- bejder og færdes i prøvebruddet, KGH-mi niuvertorusissa- tut ilinniartussat KGH pissarsiorpoq Kalaallit-nunaanni nunaqarfinni sulisus- sanik taamaattumillu kissaatiginartikkaluarlugu kalaallinik inuusuttunik handelsforvalteritut (niuvertorutsitut) ilinniar- nissaminnut soqutiginnissinnaasunik aammalu nunaqarfim- mi KGH-p suliffiutaini pisortatut suleqataanissamut kaju- ngerisaqarsinnaasunik saaffiginnissuteqarfigineqarnissani. Kissaateqarsinnaasunut atuakkatigut immikkut pisinnaasa- qarnissaq piumasaqaatigineqanngilaq, iluaqutaassagaluar- lunili kalaallisoorsinnaanermik saniatigut qallunaat oqaasii- nik atuisinnaassappata kisitsillaqqissuullutillu. Kissaate- qartussat handelsmedhjælperitut ilinniarsimassut salliutin- neqarumaarput. Kiisalu piumasaqaataavoq tatiginartuunissaq aammalu nammineerluni sulisinnaanissaq taamatullu — ungasinneru- laartoq isigalugu suleqatit ima imalu amerlatigisut suliassa- annik nakkutilliillunilu avguaassisinnaanissaq. Atorfinititaanermi akissaaserneqarumarput kallallit atorfil- lit inatsisaanni akissaateqarfimmi 9-iittut akissaataisa as- singannik, tassalu maannakkut akissaatit atortuusut naa- pertorlugit qaaammammut 5.428,20 kruunisiaqassallutik. Ukiut sujulliit marluk atorfeqarfiusut ilinniarfiusutut isigi- neqassapput nunaqqarfimmi handelsforvalterimi misilitta- qartumi ingerlanneqartussaallutik, ukiullu taakku ingerla- nerini atorfinittoq nunaqarfimmi suliassanik assigiinngitsu- nik tamanik ilinniartinneqassaaq. Tamatumalu saniatigut atuakkat atorlugit ilinniartitsineqartussaavoq, tassami niu- vertorusinngorniartut tamarmik periarfissinneqassammata assigingitsunik kursuseqartinneqarnissaminnut suliaminnut tunngasunik piinaratik aammali pisortatut suleriaatsinik tunngasunik. Ukiut taakku marluk misiligaaffiullutillu ilinniarfiusut qa- angiunnerisigut periarfissaqarluassaaq handelsforvalteritut (niuvertorutsitut) atorfinitsitaanissamut atorfillit inatsisa- anni akissaateqarfiit 15-ianni, 19-ianni, 23-ianni imaluunniit 25-ianni akissarsiat naapertorlugit, tassa apeqqutaalluni nu- naqarfiup qanoq angitiginera. Tamatuma saniatigut immik- kut tapisiaqartinneqartussaapput (rådighedstillæg-imik taa- neqartumik), taamaasillunilu qaammammut akissarsiaq ta- makkerluni maannakkut 7.069,67-ip 9.985,43-illu akornnani- issalluni. Kissaateqarsinnaasut qinnuvigineqarput kissaatigisartik nunaqarfimminni niuvertortik aqqutigalugu nassiuteqqullu- gu- Handelsinspektoratet Godthåb skal bære et såkaldt dosimeter, der i løbet af en arbejdsdag måler den radioaktive påvirkning, som pågældende har været udsat for. Dosimetrene aflæses ikke hver dag, men regelmæssigt, og de do- ser, som indtil nu er registreret, er små og uden helbredsmæssig be- tydning, siger overlægen. »Bedst garderede område« — Radioaktiv påvirkning kan må- les og beregnes med største præ- cision, hvad der desværre langt fra er tilfældet med andre miljø- påvirkninger, fortsætter Ole Sva- ne. Og grænserne for påvirkning ligger sådan, at man som læge kunne ønske sig en lignende normsætning i forbindelse med andre påvirkninger i arbejdsmil- jøet. Sikkerhedsforanstaltninger- ne omkring radioaktiv påvirkning er nok, når alt kommer til alt, et af de bedst garderede områder overhovedet, siger overlægen. Ventilationen Fabriksinspektør Boris Svend- sen, Arbejdstilsynet, oplyser at den væsentligste sikkerhedsfor- anstaltning i Kvanefjeld er et luftventilationsanlæg i tunnellen. Luften går som trykluft frem til brydningsfronten og strømmer derfra tilbage og ud af tunnellen. Ventilationen kører, mens der ar- bejdes i bruddet og i nogen tid ef- ter en udsprængning af malm. Ventilationen betyder, siger Bo- ris Svendsen, at den radioaktive luftart radon ikke får tid til at koncentrere sig i tunnellen. På samme måde bortventileres uran- holdigt støv fra malmen. Ingen beskyttelse mod radioaktivitet — Kvanefjelds malm er fra natu- ren fugtigt, og for yderligere at begrænse muligheden for støv- dannelse, oversprøjtes spræng- stenene i tunnellen med vand, så de holdes konstant våde. Ligele- des sker al boring med stadig vandtilførsel. Arbejderne bruger ingen be- skyttelse mod radioaktiv strå- lingspåvirkning udover den kon- trol, som det obligatoriske dosi- meter er. Når de forlader arbejd- sområdet ved fyraften, bliver ar- bejdstøjet opbevaret i mineområ- det. Det er en ekstra sikkerheds- Kuånerssurane sagfiugagssamik ptainerup autdlartineranit takussagssaK. Kårusuk a- ngissuseKarpoK 3x3 meterinik. (åss.: NarssaK Foto). Et glimt fra starten af malmudvindingen i Kvanefjeldet. Tunnellen er tre gange tre meter. (Narssaq Foto). foranstaltning. Der kan forment- lig måles en vis radioaktivitet i tøjet, og så er der ingen grund til at tage det med til Narssaq. Ventilationen tilstrækkelig — Hvorfor skal der ikke bruges beskyttelsesdragt og ansigtsma- ske? — Fordi det er unødvendigt, svarer overlæge Ole Svane. — Målingerne af radioaktivitet vi- ser, at der ikke er behov for andre sikkerhedsforanstaltninger end ventilationen. Ingen nyttevirkning — Hvorfor gennemføres ikke re- gelmæssig lægekontrol? — Der er ikke behov for det, men den lokale læge står naturlig- vis til rådighed. — Men han har altså ikke ordre til regelmæssigt at undersøge ar- bejderne med henblik på eventuel radioaktiv påvirkning? — Nej, det har ingen nyttevirk- ning. Han vil ikke finde noget, slutter Arbejdstilsynets overlæ- ge, Ole Svane. -h. MINI GOLF amitsoK, takuminartoK taimak ilimanarane mamamik ulivkårpoK Den slanke, elegante MINI GOLF har større nydelse end man skulle tro der var plads til *o> 22

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.