Tíminn - 10.01.1976, Blaðsíða 5

Tíminn - 10.01.1976, Blaðsíða 5
Laugardagur 10. janúar 1976. TÍMINN Bandaríkin bregðast varnarskyldu sinni t skelegguml leiöara I Visi il gær bendir| Þorsteinn Páisson, rit-l stjóri blað-l sins, réttilega| á, að Banda- rikjamenn eigi sam-| kvæmt varn- arsamningnum að gera ráð- stafanir til varnar fslandi. Þess vegna sé rökrétt að krefjast þess af Bandarlkja- mönnum, að þeir geri ráð- stafanir til þess að vernda is- lerukskip gegn atlögum Breta innan islenzkrar landhelgi og Islenzk skip á frjálsum sigl- ingum umhverfis landið. Eðlileg viðbrögð ríkisstjórnarinnar í leiðaranum I Vfsi i gær er rætt um viðbrögð rlkisstjórn- arinnar vegna slðustu atburða á miðunum. M.a. segir: „V i ð b r 6 g ö r I k i s - stjórnarinnar eru höro og eðli- leg. Stjórnmálaslit eru að vfsu aðeins formleg athöfn, sem skiptir ekki sköpum um fram- gang mála. En hótun þar um sýnir umheiminum, hversu alvarlegum augum við litum á málið. Þá er einnig mjög þýðingarmikið, að rikisstjórn- in skuli hafa ákveðið að gera sérstakar ráðstafanir til þess að undirbúa áframhaldandi málflutning fyrir ðryggisráð- inu. Mikilvægust er þó sú ákvörðun stjórnarinnar að taka málið upp að nýju innan Atlantshafsbandalagsins og nú af fullri hörku. Með þessu hefur verið stigið þýðingar- mikið skref i þessari viður- eign. Þetta er tvimælalaust sterkasta vopnið sem við get- um beitt i þvf skyni að þvinga Breta til undanhalds. Rétt er að sjá hvaða áhrif þessar aðgerðir hafa. En beri þær ekki sýnilegan árangur er alveg ljóst, að við verðum að ganga fet framar. Varnarliðið hefur fram til þessa ekki verið dregið inn f þessi átök, en ef fram heldur sem horfir hlýtur svo að verða." Bandaríkjamenn gegni skyldum sínum Að lokum segir Þorsteinn Pálsson I leiðara sinum: „Ef þær aðgerðir, sem rfkis- stjórnin greip til I gær bera ekki tilætlaðan árangur liljót- um við alveg á næstunni ao setja þessa kröfu fram við varnarliðið og bandarfsk stjórnvöld. Að óreyndu verður þvi ekki triiað, að Bandarfkin bregðist varnarskyldum sfn- um." —a.þ. Sérkröfur A.S.Í. BH—Reykjavik — Samninga- nefndir ASt og vinnuveitenda komu saman á fund hjá sátta- sem jara f gær, og hófst fundurinn kl. 5. Til umræðu voru hinar ýmsu sérkröfur, sem nú liggja fyrir samninganefndunum og hafa oft dregið samkomulag á langinn, og þótti þvi rétt að taka þær til sér- stakrar meðferðar I tæka tið. Hér fara á eftir atriði úr sér- kröfum þeim, sem samninga- nefnd ASI gerir aB sameiginleg- um kröfum, i viðræðum þeim, sem fyrir dyrum standa viö rikis- stjórnina: 1. Sjúkrasjóðir og ýmsar bætur: A) 011 félög fái greitt 1% af öllu kaupi I sjúkrasjóB. B) Greiðslur í slysa- og atvinnu- sjúkdómatilfellum skulu minnst nema óskertu kaupi i 13 vikur. C) Fjárhæðir slysa- og dánabóta hækki og verBi framvegis end- urskoBaBar 1. júni og 1. des- ember ár hvert, i fyrsta skipti 1. júni 1976, m.v. hækkun framfærsluvisitölul.nóv. 1975 — 1. mai 1976. SkerBingar- ákvæBi varBandi örorkubætur verBi felld burt. D) Fæðingarorlof verBi fjár- magnaB meB sérstakri fjár- veitingu. E) Réttur til atvinnuleysisbota haldist óskertur þótt bótaþegi sæki námskéiö á vegurh verkalýBssamtakanna eða al- menn námskeiB sem miBa aB aukinni starfshæfni hans, enda standi þau skemur en 1 mánuB. 2. Orlof: A) VarBandi orlofslaun skoBist sá fastur starfsmaöur, sem hefur minnst eins mánaBar upp- sagnarfrest. B) Sett véröi skýrt ákvæBi þess efnis, aB orlof lengist, ef laun- þegi veikist i orlofi. C) Atvinnurekendur greiBi 0,25% af öllu kaupi i orlofsheimila- sjóöifélaganna. D) Af innistæðum orlofsþega hjá Pósti og Sima verði greiddir vextir. E) Þeir fjármunir, sem eftir standa frá merkjakerfinu, og erunúí vörslu Pósts ogSIma, verBi ásamt vöxtum greiddir til orlofsstarfsemi ASt. F) ÞaB fé, sem fyrnist I nýja kerf- inu, verBi ásamt vöxtum greitt til verkalýBssamtak- anna. 3. Fræðslusjóður: Atvinnurekendur greiði 0,25% af öllu kaupi f fræðslusjóði. 4. Félagsgjöld: Aðilar eru sammála um, að verkalýBsfélöginfái aBstöBu til aB taka félagsgjöld sem % af útborg- uðu kaupi, t.d. meB innheimtu samhliða lifeyrissjóðsgreiöslu. 5. Yfirvinna: Eftirvinna falli burtá föstudög- um. 6. Endurráðning: Aunnin réttindi haldist við end- urráðningu starfsmanns innan árs frá uppsögn, svo og þótt starfsmaður flytjist á milli at- vinnurekenda innan sömu starfs- greinar. 7. Vaktir, ákvæði, bónus: Atvinnurekanda sé óheimilt aB taka upp eBa leggja niBur vakta-, ákvæBis- eBa bónusvinnu, nema I samráði við vioknmandi stétt- arfélag. 8. Veikinda- og slysatilfelli: Akvæði um réttindi i veikinda- og slysatilfellum verBi samræmd og lágmarksréttindi tryggð. Hreppsnefnd Patreks- fjarðar vill friða veiðisvæði við Víkur- ál fyrir togveiðum FUNDURI hreppsnefnd Patreks- fjarðar haldinn 6. janúar 1976 á samþykkir, aB senda eftirfarandi ályktun til sjávarútvegsmála- ráBuneytisinsog allra þingmanna Vestfjaröakjördæmis: A undanförnum árum hefur afla- og veiöarfæratjón báta hér á sunnanverðum Vestfjörðum vegna ágengni islenzku togar- anna veriB mjög tilfinnanlegt. Til þess aB komast hjá slikum vand- ræBum á hefBbundnum neta- og linumiBum bátanna, þá skorar hreppsnefnd Patrekshrepps á sjávarútvegsráBuneytið aB hlut- ast til um, aB friB aákveBiB veiBi- svæBi fyrir togveiBum, takmark- aBan tima á vetrarvertiBinni. Enginn togari er gerBur út frá sunnanverBum VestfjörBum og þvi eingöngu treyst á heimamiB, fyrir linu- og netaveiBar þeirra báta sem 'héoan eru gerðir út og þvi er hér um lifshagsmunamál Patreksf jarBar, Tálknaf jarðar og Bildudals og reyndar annarra byggBarlaga á VestfjórBum aB ræBa. ÞaB veiBisvæBi, sem hér um ræBir er viB Vfkurál. Leggur hreppsnefndin þvi til aB eftirfar- andi svæBi verBi friBaB fyrir tog- veiBum á timabilinu 1. janúar til 15. marz innan Hnu sem dregin er milli eftirfarandi punkta: 1. 65gr.36m. N 25gr.l5m. V 2. 65gr.39m. N 26gr.04m. V 3. 65gr.58m. N 25gr.43m. V 4. 65gr.51m. N 25gr.05m. V AB fenginni reynslu álitur sveit- arstjornin,aBfri8unsem þessi, sé ein meginforsendan til þess aB hægt sé aö gera út báta á linu og netaveiðar frá sunnanverðum Vestfjöroum á þessu timabili. Fyrirlestur um danskar bókmenntir í Norræna húsinu á mánudagskvöld MANUDAGINN 12. janúar næst- komandi kl. 20:30 heldur F.J. Billeskov Jansen fyrirlestur i Norræna húsinu. Nefnir hann fyr- irlestur sinn „Humoren I det 19. arhundredes danske litteratur." Billeskov Jansen hefur veriB o Iþróttir vörBur vissi hvaB hann átti aB vera viB knöttinn — hann spyrnti honum rakleitt yfir á vallarhelm- ing A-ÞjóBverja. Þar hófst geysi- legt einvigi um knöttinn milli HM-stjörnunnar Konrad Weise og Ásgeirs Sigurvinssonar. Ásgeir var á undan, en Weise hljóp hann uppi. Þá sýndi Asgeir snilld slna — hann hélt Weise örugglega fyrir aftan sig á hlaupunum og gaf honum aldrei tækifæri til aB komast fram fyrir. Þegar knött- urinn kom inn í vitateig A-ÞjóB- verjanna lét Asgeir skotiB riBa af og þvflikt skot! — þrumufleygur frá honum þandi út netiB, þegar hann hafnaBi fyrir aftan Croy markvörB. Tilþrifin hjá Asgeiri voru sllk, aB jafnvel knattspyrnu- snillingurinn Pele hefBi ekki gert betur. StaBan var orBin 2:0 fyrir Island, og áttu áhorfendur bágt meB að trúa þessu — tvö mörk á heimsmælikvarBa gegn HM-liBi A-ÞjóBverja. ÞaB þarf ekki aB fara mörgum orBum um frammistöBu lands- liBsmannanna i leiknum, en um hann var þetta sagt: „Stákarnir sýndu stórkostlegan leik — þann bezta, sem sézt hefur á Laugar- dalsvellinum, leik, sem lengi verBur I minnum hafBur. Strákarnir eiga mikiB hrós skiliB fyrir þennan leik — þeir léku eins og heimsmeistarar. LiðiB var skipað þessum leik- 'mönnum: — SigurBur Dagsson, Jón Pétursson, Gisli Torfason, Jóhannes EBvaldsson, Marteinn Geirsson, Karl Hermannsson, ölafur Júllusson, Elmar Geirs- son, Matthias Hallgrimsson og Teitur ÞórBarson." Jóhannes EBvaldsson — íþróttamaBur ársins 1975 — sagBi eftir leikínn I viBtali viB Timann: „Þetta er stórkostlegt. Ég fæ ekki lýst þessu meB neinum orBum, þvi að hreint ilt sagt er ég ekki bú- inn aB átta mig á þessu." — ÞaB er ekki aB efa, aB Jóhannes hefur sagteitthvaB essu lfkt, þegar Jón Asgeirsson, formaBur samtaka Iþróttafréttamanna, tilkynnti honum I gærkvöldi, aB hann hefBi hlotiB nafnbótina IþróttamaBur ársins 1975, fyrir frábæran árangur islenzka landsliBsins gegn A-ÞjóBverjum. — SOS prófessor i danskri og norrænni bókmenntasögu viB Hafnarhá- skóla i nær 30 ár og hef ur átt sæti i dönsku akademiunni frá árinu 1967. Þekking hans og áhugasviB spanna vitt, allt frá visindalegum ritgerBum um fræBilegar útgáfur — fyrst og fremst á fjölmörgum verkum Holbergs — til snjallra blaBagreina, einkum I Berlinske Aftenavis (siBar Weekend-avis- en). Hann er einnig mjög vinsæll fyrirlesari. Liklega hefur þó Billeskov Jan- sen náB til flestra vegna þáttar sins I „Dansk litteraturhistorie", sem kom út hjá Politiken 1965- 1966, en þar sá hann um tvo kafla, um bókmenntir frá 1700-1800 og frá 1890-1920. A mánudagskvöldiB gefst þann- ig gulliB tækifæri til aB kynnast vakandi og áhugasömum menn- ingarfrömuBi, sem er verBur full- trúi danskrar bókmenntahefBar. Fíkniefni rannsókn þessa máls á siBast- liBnu hausti, og eru bæBi her- menn á Keflavikurflugvelli og íslendingar busettir i Keflavik viBriBnir sölu og dreifingu á ffkniefnunum. Kristján sagBi, aö einkum væri nú veriB aB rannsaka sölu og dreifingu á ffkniefnunum á sl. ári, en ekki kvaBst hann geta sagt til um þaB, hvort máliB næBi lengra aftur f tlmann. Tollgæzlan og löggæzlan á Keflavikurflugvelli, svo og lögreglán i Keflavik, hafa rannsókn þessa ffkniefnamáls meB höndum. DATSUN 7,5 I pr. 100 km Bilaleigan Miöborg Car Rental , Q v . , Sendum 1-74-7^ BILALEIGAN EKILLFord Bronco Land-Rover Cherokee Blazer Fiat VW-fólksbílar Nýtt vetrarverð. SÍMAR: 28340-37199 Laugavegi 118 Rauðarárstígsmegin Skagfirðingafélagið rMi heldur þorrablót að Festi i Grindavik laugardaginn 17. janúar 1976. Miðasala 14. janúar i Verzluninni Varðan, Evu Keflavik, og Sigurði Sveinbjörnssyni Grindavík. Sætaferðir frá Umferðarmiðstöðinni. Skagfirðingafélagið i Reykjavik. W(0i^&£. ORRAR LANDSFRÆGA ÚTSALAHEFST mánudaginn 12.janúar Terelyne buxur frá kr. 2.200.- íslenzk ullar- teppi kr. 1.950.-/ 1,50x2 m. Geysilegt úrval af skyrtum frá kr. 1.490,- Herrajakkaföt frá kr. 8.900.- einnig stakir jakkar frá kr. 3.000.- Bolir í úrvali frá kr. 750.- ásamt fjölbreyttu úrvali af peysum á ýmsum verðum. Stórkostleg útsala á hljómplötum—allar aðrar nýjar hljómplöt- ur með 10% afslætti. laugavegi 89*37 hafnarstræti 17 13008 12861 13303

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.