Tíminn - 08.05.1996, Blaðsíða 16

Tíminn - 08.05.1996, Blaðsíða 16
!tf$1IW5 Miövikudagur 8. maí 1996 Vebriö (Byggt á spá Veburstofu kl. 16.30 í gær) • Suourland: Suöauslan stinningskaldi og rigning. Hiti 4 til 8 stig. • Faxaflói til Vestfjarba: Vaxandi suoaustan átt. Stinningskaldi og rigning uppúr hádegi. Hiti 3 til 8 stig. • Strandir og Norourland vestra: Sunnan gola eba kaldi framan af en stinningskaldi og rigning er líbur á daginn. Hiti 6 til 10 stig. • Norburland eystra til Austfjaroa: Sunnan gola og bjart veour framan af degi en þykknar upp þegar líbur á daginn. Hiti 6 til 10 stig. • Subausturland: Austan og subaustan gola eða kaldi og smáskúrir fram eftir degi, en subaustan Kaldi eba stinningskaldi og rigning síb- degis. Hiti 2 til 7 stig. Frumvarpiö um réttindi og skyldur komiö úr nefnd: tt Minniháttar störf" falli brott úr texta „Ekkert tillit hefur verib tekib til allra þeirra umsagna sem borist hafa efnahags- og vibskiptanefnd vegna frumvarps um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna," sagði Ágúst Einarsson, Þjóbvaka og talsmabur minnihluta efna- hags- og vibskiptanefndar, er hann talabi fyrir minnihlutaáliti nefndarinnar á Alþingi í gær. Hann sagði að þetta væri óvönd- uð lagasmíð og því óvandaðri sé til þess litið að hún taki tillit til um 25 púsund starfsmanna ríkisins og um 36 milljarða króna útgjalda. Agúst Ögmundur Jónasson gagnrýn- ir starfsshóp um útvarpsmálin: Drakúla greifi í Blóðbankann? „Þab segir ekki litla sögu þegar skipabur er starfshópur til ab fjalla um málefni ríkisútvarps- ins ab hann skuli skipabur fyrst og fremst einstaklingum sem eru í samkeppni vib Rikis- útvarpib eba andvígir því ab samfélagib reki starfsemi á borb vib útvarp og sjónvarp. Eftir þessu verður næsta skref sennilega að fá Drakúla mark- greifa og fjölskyldu til að endur- skipuleggja Blóðbankann. Það væri í stíl við vinnubrögð menntamálaráðherrans," sagði Ögmundur Jónasson alþingis- maður og fyrrverandi formaður Starfsmannafélags RÚV í samtali við Tímann í gær. Ögmundur segir ljóst að starfs- hópurinn hafi viljað veg stofn- unarinnar sem minnstan. Nú blasi við að draga úr dagskrárgerð eða að fjármagna starfsemina með auknum álögum á almenn- ing. Ögmundur gagnrýnir hins vegar svokallaða „kostun" á dag- skrárliðum hjá RÚV. -JBP sagði einnig ab frumvarpið skerði samningsbundinn rétt og Alþingi ætli í krafti meirihuta í ríkisstjórn að skerða kjör stórs hóps launa- fólks. Þetta sé það versta við þessa frumvarpssmíð því ekki eigi ab taka á slíkum atribum án kjarasamn- inga. Nú sé það gert með því að rík- isstjórnin nýti allt það vald sem kosningarnar á síðasta ári gáfu henni og hún þurfi því ekki að taka tillit til þess umhverfis sem hún starfi í. Vilhjálmur Egilsson, for- maður efnahags- og viðskipta- nefndar, fylgdi breytingartillögum meirihluta nefndarinnar úr hlabi. Hann sagði að störf dómara hafi verið tekin út úr frumvarpinu því um þau gildi sérstaða og einnig verði tekið á ráðningum þeirra og starfskjörum í með öðrum lögum. Þá væri ákveðiö að fella út setningu um „minniháttar störf" þar sem átt væri við störf er ekki krefðust sér- stakrar menntunar og ætlunin væri að heimila ráðningar í án undan- genginna auglýsinga. Tillögur efna- hags- og viðskiptanefndar gera ráð fyrir þeirri breytingu á frumvarpinu að forstöðumönnum opinberra stofnana verbi aðeins heimilt að greiða starfsmönnum viðbótarlaun að þau falli innan ramma þeirra fjárveitinga er viðkomandi stofnun- um sé ætlað að nýta og ef stofnun hafi farið fram úr heimildum fjár- laga þá geti fjáiveitmgarvaldið aft- urkallað ákvarðanir um slíkar launagreiðslur til starfsmanna. í til- lögum meirihluta efnahags- og við- skiptanefndar er lagt til að sjálfsagt sé að veiða vib óskum starfsmanna um sveigjanlegan vinnutíma þó því aðeins að hann raski ekki þjónustu viðkomandi stofnana við almenn- ing. -ÞI Tímabikar afhentur Hjónin Hildur Classen og Skafti Sveinbjörnsson á Hafsteinsstöb- um íSkagafiröi hlutu Tímabikar- inn ab þessu sinni, en hann er veittur fyrir hœst dœmda kyn- bótahross hvers árs. Þau áttu stóbhestinn Fána sem var meb hæstu kynbótaeinkunn árib 1985. Kári Arnórsson afhenti þeim hjónum Tímabikarinn á hestadögum um síbustu helgi. Sjá nánar á blabsíbu 10. Tímamynd PS Kaupin á Islenska menntanetinu: Gert til a6 þjónusta stöðvist ekki Björn Bjarnason, mennta- málaráöherra, segir að kaup menntamálarábuneytisins á ákveönum hlut Menntanets- ins hafi verib gerö til þess ab koma veg fyrir ab sú margvís- lega þjónusta sem þab sinni fyrir skólakerfið og nemend- ur stöövabist ekki vegna fjár- hagsvandræba þess. Hann kveöst telja aö kaup- verðinu, 21 milljón króna, hafi verið vel varið pví mun meira fé myndi kosta að koma þessari starfsemi af stað frá grunni. Hann sagði að nú standi yfir samningar við Kennaraháskóla íslands um að taka rekstur þess að sér. Tilefni ummæla mennta- málaráðherra voru spurningar sem Sighvatur Björgvinsson, Alþýðuflokki, beindi til hans í utandagskrárumræðu á Al- þingi. Sighvatur sagði að kaup þessi hafi borið mjög brátt að, svo brátt að ekki hafi unnist tími til þess að láta fjárlaga- nefnd Alþingis vita af þeim fyrr en þremur dögum eftir að þau hafi verið gerð. -ÞI Forstjóri Heilsugœslunnar í Reykjavík um tillögur stjórnar Heilsuverndarstöövarinnar: Ekki rætt um ab leggja starfsemina niður Forstjóri Heilsugæslunnar í Reykjavík segir að tillögur stjóm- ar Heilsuvemdarstöbvar Reykja- víkur feli fyrst og fremst í sér breytt skipulag á þeirri starfsemi sem nú fer fram á Heilsuverndar- stöbinni en ekki ab starfsemin verbi lögb nibur. Hann segir vib- ræbur um sameiningu mæbra- deildar Heilsuverndarstöbvarinn- ar og mæbraeftirlits Landspítal- ans þegar vel á veg komnar. Framtíðarhlutverk Heilsuvemd- arstöðvarinnar í Reykjavík hefur verið óljóst allt frá því að ný lög um heilbrigðisþjónustu voru sett árið 1990. í þeim er kveðib á um að eftir árið 1994 skuli heilsugæslustöðvar hafa verið skipulagðar til að annast heilsuverndarstarf í Reykjavík. Frá setningu laganna hefur hlutverk Heilsuverndarstöðvarinnar verið rætt víða og margar tillögur verið settar fram en ekki náðst sátt um þær. Stjórn Heilsuvemdarstöðvar Reykjavíkur hefur nú sett fram til- lögur um framtíðarhlutverk stofn- unarinnar. í aðalatriðum felast til- lögurnar í því að Heilsuverndar- stöðin verði lögð niður sem stofnun í núverandi mynd. Lagt er til að mæðra- og ung- barnaeftirlit flytjist í auknum mæli til heilsugæslustöðva en sameinist að öðru leyti sambærilegum eining- um á Landspítalanum. Heima- hjúkrun flytjist einnig í auknum mæli til heilsugæslustöðva. Aðrar einingar verði endurskipulagðar eða lagðar niður. Þá er lagt til að ný stofnun, forvamarmiðstöð verði sett á laggirnar og þjóni öllu land- inu. Innan hennar mundu samein- ast ýmis ráð, nefndir og stofnanir sem sinna forvörnum. Þangað mundi m.a. flytjast sá hluti starf- semi Heilsuvemdarstöðvarinnar sem snýr að kynfræðslu og tóbaks- vörnum. Þar yrðu einnig deildir sem starfi að samræmingu og þróun í hinum ýmsu greinum heilsu- gæslu. Guðmundur Einarsson, forstjóri Heilsugæslunnar í Reykjavík vill ekki tjá sig um einstakar tillögur stjórnarinnar en segist vera sam- mála mörgu í þeim. Hann leggur áherslu á að tillögurnar séu ekki fullmótaðar heldur sé þeim ætlað að verða grundvöllur að frekari vinnu ab endurskipulagningu á þeirri starfsemí sem nú fer fram á Heilsuverndarstöðinni. Eins og áður segir er í tillögum stjórnarinnar lagt til að mæðradeild Heilsuverndarstöðvarinnar verði sameinuð sambærilegri starfsemi á Kvennadeild Ríkisspítala. Guð- mundur segir að viðræður um slíka sameiningu séu þegar komnar vel á veg og gagnkvæmur áhugi fyrir henni. í viðræðunum sé rætt um að sameinuð deild yrði í húsnæði Heilsuverndarstöðvarinnar. Guðmundur segir ætlunina að flytja þessa starfsemi smám saman út á heilsugæslustöðvarnar ab veru- legu leyti en margt mæli með því að bjóða einnig upp á mæðraeftirlit á miölægri deild. Tillaga stjórnarinnar um stofnun Forvarnarmiðstöðvar er nokkuð sem lengi hefur verið áhugamál innan heilsugæslunnar í landinu, að sögh Guðmundar. Hefur ýmist verið rætt um að breyta Heilsu^ verndarstöðinni í forvarnarstöð eða setja nýja stofnun á laggirnar eins og tillögur stjórnarinnar gera ráð fyrir. Guðmundur segir að það sem fyrst og fremst hafi staðið framtíð- arskipulagi heilsugæslu í Reykjavík fyrír þrifum sé að uppbygging heilsugæslustöðva hafi ekki verið jafn hröð og nauðsynlegt hefði ver- ið. Nú eru í borginni sjö heilsu- gæslustöðvar auk einnar einkarek- innar í Lágmúla. Guðmundur segir að heilsugæslustöð vanti í Voga- og Heimahverfi og auk þess séu tvær stöðvar allt of litlar til að geta sinnt hlutverki sínu, þ.e. stöðvarnar í Fossvogi og í Hlíðum. -GBK

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.