Fréttablaðið - 10.07.2010, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 10.07.2010, Blaðsíða 1
Sími: 512 5000MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI IÐNAÐUR „Við getum orðið stórfyrir- tæki á íslenskan mælikvarða innan skamms tíma,“ segir Björn Lárus Örvar, framkvæmdastjóri ORF Líf- tækni. „Við erum að fara inn á lyfja- þróunarmarkaðinn. Þar erum við í við- ræðum við indverska fjárfesta um að fara með okkur í stórt verkefni.“ ORF Líftækni hefur tvöfaldað fjölda starfsfólks frá hruni. Erlendir fagfjár- festar hafa gefið fyrirtækinu innspýt- ingu með nokkur hundruð milljóna króna framlagi. Fyrirtækið stefnir á stórfellda akuryrkju þar sem erfða- breytt bygg yrði ræktað til framleiðslu Yfirburðir Fréttablaðsins staðfestir! Lesa bara Fréttablaðið 68% Lesa bara Morgunblaðið 5% Lesa bæði Fréttablaðið og Morgunblaðið 27% Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. – Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv 2009 - apr 2010. 95% Auglýsing í Fréttablaðinu nær til yfir 95% lesenda blaðanna 10. júlí 2010 — 160. tölublað — 10. árgangur 3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Ferðalög l Allt l Allt atvinna „Við ætlum að skella okkur í úti-legu, tjalda þarna í miðri náttúru-fegurðinni,“ segir Guðrún Norð-fjörð, nýráðin framkvæmdastjóri Listahátíðar í Reykjavík, sem ætlar í dag að bregða sér á Snæ-fellsnesið ásamt fjölskyldunni, eiginmanninum, Jóni Páli Leifs-syni, og börnum þeirra tveimur, Hildi, fjögurra ára, og Kára, eins og hálfs árs. Að sögn Guðrúnar er fjölskyld-an mikið gefin fyrir útivist, úti-legur og gönguferðir og nýta helg-ar, einkum á sumrin, til að bregða sér í styttri eða lengri ferðir út fyrir bæinn. „Við höfum hins vegar ekki farið neitt það sem af er árs. Þess vegna var löngu orðið tímabært að bregða undir sig betri fætinum og skella sér í sveitina,“ útskýrir hún brosandi og bætir við að Snæfellsnes hafi orðið fyrir valinu vegna náttúru-fegurðar. „Staðurinn er í miklu uppá-haldi hjá okkur þar sem umhverf-ið þarna er svo fjölbreytt og fal-legt, jökullinn, sandurinn, fjaran og fleira. Þess vegna reynum við að fara þangað eins oft og við getum og höfum þá með okkur gamla góða tjaldið en pöntum okkur bændagistingu ef spáð er rigningu. Það er bara svo gott að skipta svona um umhverfi,“ segir Guðrún en viðurkennir að hafa ekki fengið áhuga á útivist og ferðalögum fyrr en hún komst til vits og ára, eins og hún orðar það. Fleiri ferðalög innanlands eru svo á döfinni hjá fjölskyldunni í sumar. „Við ætlum í hálendisferð, Gæsavatnsleiðina, með góðum hópi fólks sem allt á krakka og svo í minnst eina fullorðinsferð í Fjörður fyrir norðan, frá Greni-vík og inn í Flayteyjardal, sem er mjög fallegt svæði með einstöku útsýni.“ Utan ferðalaga eru menning og listir eitt helsta áhugamál Guðrún-ar, sem hlakkar til að takast á við nýtt hlutverk, stöðu framkvæmda-stjóra Listahátíðar í Reykjavík, í haust. „Þetta verður veit ég mjög spennandi og skemmtilegt, enda hef ég unnið sem verkefnisstjóri hjá Listahátíð og verið aðstoðar-maður framkvæmdastjóra síðustu fimm ár. Raunverulega er ég bara að færa mig til,“ segir Guðrún, sem ætlar þangað til að njóta sum-arsins í faðmi fjölskyldunnar Stefnan tekin út á landGuðrún Norðfjörð nýtir oft helgar til að fara í útilegur ásamt fjölskyldunni. Að þessu sinni er stefnan sett á Snæfellsnesið sem er í miklu uppáhaldi hjá Guðrúnu og þá meðal annars vegna náttúrufegurðar. Guðrún Norðfjörð ásamt börnum sínum, Kára, eins og hálfs árs, og Hildi, fjögurra ára. Fjölskyldan ætlar í tjaldútilegu um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON TJALDIÐ er nokkuð sem nú ætti að taka fram ef ekki er ennþá búið að gera það því tilvalið er að leggja land undir fót í dag og eyða nóttinni einhvers staðar úti í náttúrunni. Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 ÚTSALAN Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441 VERKEFNASTJÓRI Í FRAMKVÆMDADEILD Capacent Ráðningar Starfs- og ábyrgðarsvið • Verkefna tjó ið h M t Landsnet óskar eftir að ráða verkefnastjóra í framkvæmdadeild. Verkefnastjóri hefur umsjón með áætlanagerð, undirbúningi og hönnun, ásamt því að annast verkefnastjórn á framkvæmdum vegna nýrra flutningsvirkja og endurnýjun eða endurbótum á eldri flutningsvirkjum. Landsnet annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu flutningskerfisins. Lands et stýrir jafnframt raforkukerfi landsins og tengir þannig saman framleiðendur og notendur raforku. Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki m ð öfluga liðsheild, sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum sa anburði. Landsnet er starfsmanna- og fjölskylduvænt fyrirtæki í örum vexti. Hjá Landsneti starfa um 100 manns. Framkvæmdadeild sér um verkefnastjórnun á framkvæmdum á vegum Landsnets. Deildin sér um verkhönnun, mat á umhverfisáhrifum, útboðsgagnagerð og byggingu flutningsvirkja. Forritari óskast Verksvið Þarfagreiningar og kerfishönnun Þróun og smíði gagnagrunnskerfa Veflausnir og aðrar hugbúnaðarlausnir Við leitum að einstaklingi með háskólapróf í tölvunar-fræði / kerfisfræði eða verulega starfs-reynslu, góða þekkingu á gagnagrunnum, ss. Oracle og SQL Server og reynslu af .Net þróunar- umhverfi (C#, ASP.NET, XML) Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á olafur@midi.is.Umsóknarfrestur er til 3. ágúst. www.midi.is Óskar eftir hársnyrtisveinum og meisturum í stólaleigu í Kringlunni. Frábær staðsetning, fjölbreyttur vinnutími. eitt verð, allt innifalið. Nánari upplýsingar veitir Nonni í s:568-9979 eðanonniquest@krista.is [ SÉRBLAÐ FRÉTTABL AÐSINS UM FERÐALÖ G ] ferðalög JÚLÍ 2010 Hinsegin staðir Samkynhneigð pör í giftingarhugleiðingum hafa úr mörgum spennandi áfangastöðum að velja fyrir hveitibrauðsdagana. SÍÐA 6 Kann vel við sig í C annes Jón Eggert Víðisson rekur hótel við Miðjarðarhafsströnd Frakklands. SÍÐA 2 spottið 12 RÓIÐ Á JÖKULSÁRLÓNI Þessi kajakræðari mundaði árina af öryggi á Jökulsárlóni þótt hann minnti einna helst á flugu í klakafylltu kókglasi. Fjöldi ferðamanna hefur sótt Jökulsárlón í sumar. Eftir mikið annríki í maí dró aðeins úr umferð í júní en straumurinn er tekinn að aukast á ný. HINSEGIN brúðkaupsferðir fylgir blaðinu ER ENN REIMT Á KILI? fræði 20 & 22 Blúndur meistarans stíll 36 Þessu má líkja við að hægt sé að smíða vara- hluti í menn. BJÖRN LÁRUS ÖRVAR FRAMKVÆMDASTJÓRI ORF LÍFTÆKNI ORF vinnur að líffærasmíði ORF Líftækni stefnir á stórfellda akuryrkju með erfðabreytt bygg. Grænn úrvinnsluiðnaður er takmarkið. Lyfjaþróun og snyrtivöruframleiðsla eru meðal verkefna. Einnig ný læknisfræði sem felst í líffærasmíði. Þúsundir titla í boði Nýjar vörurdaglegaOPIÐ 11 - 19 ALLA DAGA VIKUNNAR Grunnur að góðri máltíð www.holta.is Þjóð í kredit Þrjátíu ár af kreditkortum á Íslandi. viðskipti 24 Synt um allt land Sundstaðir af öllum stærðum og gerðum ferðalög 26 FR ÉT TA B LA Ð IÐ /V IL H EL M á líftæknivörum. Það eina sem stend- ur í veginum er úrskurður umhverfis- ráðherra um útiræktunarleyfi, sem Umhverfisstofnun veitti fyrirtækinu. Fyrirtækið framleiðir sérvirk prótein sem fyrirfinnast í mannslík- amanum. Til þessa er fræ byggplönt- unnar nýtt sem verksmiðja. Próteinin nýtast til læknisrannsókna, lyfja- og snyrtivöruframleiðslu. Af þeim 130 próteinum sem fyrirtækið framleiðir eru 38 seld til útlanda. Eitt þeirra er selt hér á landi í húðdropum frá Sif Cosmetics, dótturfyrirtæki ORF. Heimsmarkaðurinn með próteinin, ef lyf eru undanskilin, er um einn milljarður Bandaríkjadala á ári, eða um 125 milljarðar króna. Markað- urinn fyrir eitt þeirra próteinlyfja sem þegar er komið á markað er hins vegar 625 milljarðar íslenskra króna á ári. Framleiðsla ORF tengist nýrri læknisfræði, svokallaðri vefjasmíði, þar sem próteinin eru nýtt við líffæra- smíði. Þegar hefur verið búin til þvag- blaðra. Einnig hjartalokur og vélinda. „Þessu má líkja við að hægt sé að smíða varahluti í menn,“ segir Björn. - shá / sjá síðu 18-19 Úrslitin ráðast á morgun Heimsmeistarar krýndir í Suður- Afríku sport 44
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.