Fréttablaðið - 04.06.2011, Blaðsíða 16

Fréttablaðið - 04.06.2011, Blaðsíða 16
16 4. júní 2011 LAUGARDAGUR Það vantar ekki stefnu – það vantar vilja Af opinberri umræðu í kjölfar umfjöllunar Kast- ljóss um unga rítalínfíkla og læknadóp mætti ætla að algjört stefnuleysi ríkti á Íslandi í málum ungra fíkniefnaneyt- enda. Sú er ekki raunin. Þvert á móti er hér rekin skýr og skilvirk stefna í meðferðarmál- um ungra fíkla á vegum SÁÁ og þessi stefna hefur skilað árangri sem er bæði sýnilegur og góður. Þegar unglingadeild SÁÁ var opnuð um síðustu aldamót var biðlistum ungra fíkla eftir vímuefnameðferð eytt. Ungt fólk nýtur nú alltaf forgangs að meðferð. Allir sem vilja hjálp fá hana. Árangurinn af þessu hefur orðið sá að um aldamótin komu árlega rétt tæplega 300 einstak- lingar 19 ára og yngri á Vog en þeir eru nú rétt rúmlega 200. Um aldamótin voru þessi ung- menni innrituð samtals um 450 sinnum. Innritanir þessa hóps eru í dag um 300. Um aldamót- in komu tæplega 200 einstak- lingar 19 ára og yngri í fyrsta skipti á Vog en ungir fíklar sem koma í fyrsta skipti í dag eru um 130. Allar eru þessar tölur á réttri leið; niðurleið. Ef horft er sérstaklega til ungra sprautufíkla þá höfðu um aldamótin um 65 sjúklingar 19 ára eða yngri, sem lögðust inn á Vog í fyrsta skipti, spraut- að sig í æð. Í dag er þessi tala komin niður í 25. Þessi þróun er ekki tilviljun. Hún er afleiðing af bættu aðgengi ungmenna að meðferð. Hún er afrakstur af unglinga- meðferð SÁÁ. Meðferð gengur best í blönduðum hópi Unglingameðferð SÁÁ er rekin á sjúkrahúsinu Vogi. Í umræðunni í kjölfar umfjöllunar Kast- ljóss hefur mátt greina endur- óm af gagnrýni á þá ráðstöfun; að ungir krakkar geti spillst af samvistum við eldra fólk í meðferð. Þessi tilhögun er hins vegar hvorki tilviljun né til- komin vegna rekstrarlegrar hagræðingar. Hún er hluti af meðferðarstefnunni. Það er trú starfsmanna SÁÁ að meðferð ungmenna skili betri árangri þegar ungmennin blandast hópi fólks af ólíkum aldri og með mismunandi bakgrunn. Það ber vott um fordóma að sjá fyrir sér sjúklingahóp Vogs sem harðsvír- aða glæpamenn eða illmenni. Sjúklingahópurinn saman- stendur af allskyns fólki; meðal annars mæðrum og feðrum, öfum og ömmum; og bakgrunnur þessa fólks er um flest líkur þverskurði samfélagsins. Það er mat þeirra sem stýra unglingameðferð SÁÁ að með- ferð í einslitum hópi ung- menna á sama aldri skili lakari árangri. Slíkir hópar geta verið veikur stuðningur fyrir krakka sem eru illa farnir af einelti og átökum í sínum jafnaldrahópi. Það er af þessum ástæðum sem SÁÁ kaus að hafa unglinga- meðferð sína á Vogi. Unglingameðferð SÁÁ bygg- ir á stuttum innlögnum og langvarandi göngudeildarmeð- ferð unglingsins í samvinnu við fjölskyldu hans. Mark- miðið er að fjölskyldan taki fullan þátt í meðferðinni. Eftir áratugarstarf hefur skapast mikil reynsla af þessu starfi og mikil hæfni meðal starfs- fólksins. Sú uppbygging er ekki þrotlaus vinna og puð heldur gleðileg afleiðing af bata sjúk- linganna. Þótt ég hafi tilgreint tölur til að sýna árangurinn af starfi unglingadeildarinnar þá eru að baki þeim einstaklingar sem hafa aftur fundið fótfestu og náð að blómstra í sínu lífi. Enginn sprautufaraldur í grunnskólum En því miður á það ekki við um alla. Ótímabær dauðsföll ungra fíkla eru mörg – alltof mörg. Sumir ná sér heldur ekki á strik, nema þá í stuttan tíma, og falla aftur og aftur niður í sama farið. Þunginn af vinnu SÁÁ vegna sprautufíknar er ekki vegna mjög ungra fíkla heldur fíkla sem eru að nálgast miðjan aldur og eru illa farnir bæði líkamlega og andlega. Með því að sinna þessu fólki vel – nú síð- ast með þróun viðhaldsmeðferð- ar amfetamín- og rítalínfíkla í samvinnu við NIDA, fíkniefna- rannsóknarstofnunar Banda- ríkjanna – er ekki aðeins mögu- legt að hjálpa þessu fólki til betra lífs heldur dregur úr nei- kvæðum félagslegum áhrifum þess í samfélaginu – þar með talin áhrif á unga fíkla. Flestir sem eru í unglinga- meðferð hjá SÁÁ eru komnir undir tvítugt. Aldurshóparnir 17-19 ára eru fjölmennastir. Það koma 16 ára krakkar til meðferðar og jafnvel 15 ára en það er fátítt. Yngsta fólkið sem hefur komið til meðferðar á Vogi hefur verið 14 ára. Miðað við umræðuna að undanförnu kann þetta að koma einhverjum á óvart. Á það ber hins vegar að líta að það er ákaflega fátítt að krakkar undir 16 ára aldri hafi þróað með sér áfengis- eða vímu- efnasjúkdóm. Og það er ekki alltaf gefið að þótt krakkar á grunnskólaaldri neyti vímu- efna að þeir hafi þróað með sér fíknisjúkdóm. Fíkniefnaneysla getur á þessum árum verið hluti af og afleiðing hegðunar- vandræða frekar en orsök vandans. Af þessum sökum hefur SÁÁ litið svo á að það sé Barna- verndarstofu að þjónusta þennan hóp. SÁÁ er hins vegar tilbúið að taka við öllum þeim krökkum sem skilgreind eru sem áfengis- eða vímuefnasjúk- lingar og vinna með og miðla til Barnaverndarstofu með öllum hætti reynslu og þekk- ingu samtakanna á sjúkdómin- um og meðferð við honum. En þótt þarna megi benda á óleystan vanda þá er það ekki svo að við þurfum að bregð- ast við sprautufaraldri meðal grunnskólabarna. Það væri hryggilegt ef umræða undan- farinna daga leiddi til þess að hér risi upp krafa um einhvers konar unglingafangelsi þar sem börn yrðu sett í nauðarvist- un mánuðum og árum saman. Þótt einhver kunni að telja það eðlileg viðbrögð, að fjar- lægja vandann úr samfélaginu, þá hverfur vandinn ekki við það og eins eru jafnharkalegt ofbeldi og langtíma frelsis- svipting óafsakanlegt gagnvart þeim börnum sem í hlut eiga. Forvarnir til þeirra sem eru í mestri hættu SÁÁ hefur óskað eftir stuðn- ingi stjórnvalda til að reka markvissar forvarnir en ekki uppskorið þá fjármuni sem samtökin hafa vænst. Forvarn- ir gegn öllum sjúkdómum eiga fyrst og fremst að beinast að þeim sem eru í mestri hættu. Og það er ljóst af rannsóknum á gagnagrunni SÁÁ að sá hópur barna sem er í mestri hættu að þróa með sér áfengis- og vímu- efnafíkn eru börn alkóhólista. SÁÁ hefur þegar hafið starf við að nálgast þennan áhættu- hóp áður en hann hefur neyslu og vinna með honum og fjöl- skyldum hans að því að auka vitund barnanna um áhættuna og kenna þeim að bregðast við henni. SÁÁ hefur líka óskað eftir opinberum stuðningi við eflingu foreldrahæfni áfengis- og vímuefnasjúklinga. Í flugvélum er okkur kennt að setja súrefnisgrímuna fyrst á okkur sjálf og áður en við hjálpum börnunum. Það sama á við um aðgerðir vegna vímuefnaneyslu. Það er því ómissandi þáttur í forvörnum gagnvart börnum að tryggja foreldrakynslóðinni greiðan og hindrunarlausan aðgang að meðferð. Með því að tryggja foreldrum meðferð stóraukum við lífsgæði barnanna og drög- um úr áhættu á að þau þurfi að ganga í gegnum sömu þrauta- göngu og foreldrarnir. Unglingameðferð liður í heildrænni stefnu Þetta er stefna SÁÁ gagnvart áfengis- og vímuefnavanda ungmenna og barna. Hún ligg- ur í verkum samtakanna og starfi. Þrátt fyrir fjársvelti reka samtökin unglingameðferð sem skilar árangri. Þau halda úti markvissum forvörnum og gætu stóreflt þær ef til þess fengist meiri stuðningur. Sam- tökin hafa byggt upp viðhalds- meðferð eldri sprautufíkla sem hefur dempandi áhrif á vöxt samfélags sprautufíkla. Og samtökin hafa reynt að verja þá meðferð sem for- eldrakynslóðin þarf – þrátt fyrir margendurtekinn niður- skurð undanfarinna ára. Sá niðurskurður hefur gengið svo nærri starfsemi SÁÁ að ef hann gengur ekki til baka við næstu fjárlagagerð er hætt við að einhverjar stoðir þessarar árangursríku stefnu bresti. Og ef það gerist er raunveruleg hætta á að allt þetta viðkvæma starf falli saman. Það var þetta sem fráfarandi formaður SÁÁ, Þórarinn Tyrfingsson, átti við þegar hann sagði hættu á að við værum að færast þrjátíu ár aftur í tímann í meðferð áfengis- og vímuefnasjúklinga á Íslandi. Glundroðinn er hjá yfirvöldum En á þá almenn tilfinning fyrir glundroða í þessum málaflokki enga stoð í raunveruleikanum? Jú, því miður, þá er þessi til- finning að sumu byggð á réttu mati. Það er auðvitað ekk- ert annað en glundroði að á sama tíma og SÁÁ og öðrum sem fást við meðferð vímu- efnasjúklinga er gert að sæta harkalegum niðurskurði skuli hvolfast yfir fíkniefnamarkað- inn vímuefni ávísuð af læknum og niðurgreidd af skattborgur- um. Heildarkostnaður ríkisins af niðurgreiðslum á rítalíni er nálægt 550 milljónum króna og hefur hækkað um 75-100 millj- ónir króna á ári mörg undan- farin ár. SÁÁ hefur margsinnis birt opinberlega viðvaranir vegna þessa rítalínsfaraldurs – því miður fyrir daufum eyrum. Það lýsir engu öðru en stjórn- leysi að stjórnvöld hafi ekki brugðist við fyrr en málið kemur til umfjöllunar í fréttum Ríkisútvarpsins. Á umliðnum árum hefur það einnig gerst að með fjárveit- ingum hefur ríkisvaldið hleypt af stokkunum eða styrkt starf- semi sem ætlað er að sinna heilbrigðisþjónustu gagnvart áfengis- og vímuefnasjúkling- um, sem stenst engar kröfur. Lítil og veik félög og illa grund- aðir einstaklingar hafa fengið fjármagn til rekstrar þrátt fyrir að hafa engan þrótt til að veita boðlega þjónustu eða halda henni úti. Það þarf sterk- an faglegan grunn, vísinda- legar undirstöður og sterka fjárhagslega innviði til að veita góða heilbrigðisþjónustu til langs tíma. Litlar og veikar einingar koðna undan þess- ari ábyrgð og skiptir þá engu hversu vel meinandi fólk er í upphafi. Það er því ábyrgðar- hlutur af stjórnvöldum að setja svona starfsemi á flot; starf- semi sem getur ekki endað öðruvísi en illa. Það þarf að fylgja stefnunni – ekki endurskoða hana Málflutningi SÁÁ er oft tekið eins og hann sé hagsmuna- gæsla og að SÁÁ sé hagsmuna- aðili. En SÁÁ eru ekki hags- munasamtök. Þau eru ekki að reyna að ná til sín neinum gæðum, neinum kvóta, lífeyri eða framfærslu. Þvert á móti berjast SÁÁ fyrir því að sjúk- lingarnir komi undir sig fót- unum, þiggi minna af ríkinu og borgi hærri skatta. Greiningu SÁÁ á vandanum og tillögur til úrbóta ber því að skoða sem það sem þær eru; mat og tillög- ur byggðar á bestu undirstöð- unum og mestu reynslunni. Í stjórnmálalegu umróti er gott til þess að hugsa að stjórn- völd þurfa ekki endurskoða stefnu í áfengis- og vímuefna- meðferð. Stjórnvöld ættu því að láta af tilraunastarfsemi og leggja lið þeim sem hafa sýnt að þeir geti rekið hér trausta stefnu í áfengis- og vímuefna- málum á umliðnum þremur áratugum. Í áfengis- og vímuefnamálum vantar ekki stefnu – það vantar vilja til að fylgja henni. Áfengis- og vímuefnamál Gunnar Smári Egilsson formaður SÁÁ Lítil og veik félög og illa grundaðir einstaklingar hafa fengið fjármagn til rekstrar þrátt fyrir að hafa engan þrótt til að veita boðlega þjónustu eða halda henni úti. Það er trú starfsmanna SÁÁ að með- ferð ungmenna skili betri árangri þegar ungmennin blandast hópi fólks af ólíkum aldri og með mismunandi bakgrunn.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.