Iðnaðarmál - 01.06.1954, Blaðsíða 15

Iðnaðarmál - 01.06.1954, Blaðsíða 15
/ stuttu máli TÆKNILEG ORÐ OG MALFAR Eins og að lfkum lætur, verða ótal örðugleikar á vegiþeirra, semætla að rita um tæknilegefni áíslenzku. Mörg þau málefni, sem ræða þarf, eru almenningi hér tiltölulega lítt kunn, þar eð lítið hefur verið um þau ritað. Er því af eðlilegum ástæðum tilfinnanlegur skort- ur á íslenzkum orðum um þau efni. Þá má og búast við, að þeim, sem skrifa hverju sinni, sé ókunnugt um ný- yrði, semmyndazt hafaog eiga eftir aðná festu ímálinu. Eigum vér að sjálfsögðu eftir að kenna á og brenna oss á þessu og hljóta maklega dóma fyrir. Þó er það ætlun vor að gera allt, sem í voru valdi stendur, til þess að nota fslenzk orð um hvaðeina og vanda að öðru leyti málfar vort, svo sem kostur er. Vér munum verða þakklátir fyrir allar ábendingar um góð og gild íslenzk orð, sem til eru um þau hugtök, sem vér ræðum, svo og nýyrði, semmönnum kunnaað detta í hug. Hversu góðan árangur þessi viðleitni vor ber, er undir samvinnu við aðra komið - eins og öll ónnur starf semi Iðnaðarmálastofnunar Islands. IÐNAÐARSKYRSLUR I septembermánuði sendi Hagstofa Islands eyðublöð undir iðnaðarskýrslur fyrir árið 1953 til allra iðnaðar- fyrirtækja f landinu, sem höfðu slysatryggt vinnuafl f þjónustu sinni. Skýrslum er þó ekki safnað um húsa- byggingar. Frestur til að skila skýrslum var út runninn 1. nóv. 8.1., en þar sem allmörg iðnaðarfyrirtæki hafa ekki ennþá gert skil, vill Iðnaðarmálastofnunin fyrir sitt leytihvetja þau til þessað senda skýrslurnar til Hagstof- unnar hið allra fyrsta. UPPLTSINGADREIFING IÐNAÐARSPJALDSKRA IMSÍ berst að staðaldri allmikið af tæknilegum upplýsingum erlendis frá, svo sem fréttir af nýjungum, endurbótum á framleiðsluaðferðum o. s.frv. Eins og að líkum lætur, getur margt af þessu efni orðið fslenzkum iðnaði að gagni. Hefur IMSÍ nú hafið undirbúning að því að skipuleggja dreifingu upplýsinga til þeirra, sem hafa aðstöðu til að hagnýta sér þaer, þ. e. til iðnfyrirtækja og einstaklinga, sem iðnað stunda eða starfa á einhvern hátt f þjónustu hans. Verður dreifingu hagað þannig, að viðtakendur fá eingöngu f hendur tæknilegan fróðleik, semlýturaðstarfsemiþeirra, endaer Iðnaðarmálum ætlað að fjalla um þau efni, sem varða iðnað almennt. Uppistaðan í dreifingarkerfi IMSI verður spjaldskrá um iðnfyrirtæki og einstaklinga, þar sem flokkað er eftir starfsviðum. Verða á næstunni send spurningablöð til þeirra, sem væntanlega hafa áhuga á þessum lið upplýsingaþjónustu IMSI, og er m. a. ætlazt til, að menn segi þar til um, á hvaða greinum þeir hafi áhuga (t. d. bátasmíðum, plastiðnaði o. s.frv.). A spurningablöðunum verður einnig óskað vitneskju umframleiðsluvörur iðnfyrirtækja, ogerætlunin aðútbúa einnig spjaldskrá um framleiðendur, þar sem þeir eru flokkaðir eftir framleiðsluvörum. Verður sú spjaldskrá m. a. notuð til þess að láta í té vitneskju um, hverjir framleiði ákveðnar vörur hér á landi, þegar þess er óskað. HVERNIG "IÐNAÐARMAL" VERÐA TIL Lesendur Iðnaðarmála munu vafalaust veita þvf athygli, að prentun og frágangur blaðsins er með Öðrum hætti en menn eiga að venjast hér á landi. Vegna þeirra, sem hafa hug á að vita, í hverju munurinn er fólginn, viljum vér lýsa þvf stuttlega, hvernig blaðið verður til. Textinn er skrifaður f skrifstofu IMSI á IBM- rafmagnsritvél, en fyrirsagnir eru teiknaðar með LEROY-leturáhöldum. Eigi aðfellamyndir inn f textann, er þeim ætlað hæfilegt rúm. Sfðan eru teknar ljósmyndir af lesmáli og myndum — hvoru í sínu lagi — f þeim stærðum, sem við eiga, þvf að stækka má eða minnka fyrirmyndirnar eftir þörfum. Filmur með lesmáli og myndum eru svo felldar saman og efnið í heild flutt yfir á alúminfum- eða sinkplötur. Loks er blaðið "offset"- prentað. Fyrirmæli verkstjóra ná þvf aðeins tilgangi sfnum, 1) að hann fullvissi sig um, að þau séu virt, 2) að hann sjái, að þau hafi skilizt rétt, og 3) að hann fylgist stóðugt með þvf, að þeim sé framfylgt. Til þess að vaka yfir öryggi á vinnustað ættu verka- menn f hverri deild fyrirtækis að velja sér öryggisvórð. Síðan ætti að stofna öryggisráð innan hvers fyrirtækis, en ráðið að vera skipað öryggisvörðum, verkstjórum og forstjóra eða fulltrúa hans. Öryggisráð stjórnar síðan öryggisþjónustunni. Aðalverk öryggisvarða á að vera þetta: 1. að rannsaka hvert slys, sem verður innanhans deildar f fyrirtækinu, og gera viðeigandi ráðstafanir til að forðast endurtekningu, 2. að líta eftir þvf, að öryggisbúnaður sé notaður og sé f gallalausu ásigkomulagi, 3. að skoða ástand lyftitækja og flutningatækja innan sinnar deildar fyrirtækisins og fylgjast með þvf, 4. að stuðla að bættum hollustuháttum og þrifnaði verka- manna á vinnustað, 5. að fara reglulegar eftirlitsferðir um deild sína, 6. að hafa nána samvinnu við eftirlitsmenn Öryggis- eftirlits rfkisins og ráðgast við þá um allt það, er varðar öryggisbúnað og hollustuhætti, 7. aðláta öryggisráðinu reglulega í té skriflegar skýrslur um störf sfn, 8. að tilkynna yfirboðurum sínum allt það, sem þeir verða varir við, að aflaga hefur farið, og benda þeim á það, sem betur mætti fara. Öryggisráð fyrirtækisins ætti sfðan að koma reglulega saman og ekki sjaldnar en ársfjórðungslega. A fundum þess skulu skýrslur öryggisvarða athugaðar, og gefst þeim þá tækifæri til að koma fram með tillögur sfnar til umbóta. Öllum verður að skiljast, vinnuveitendum, verk- stjórum og verkamönnum, að öryggisþjónustan er sam- eiginlegt velferðarmál ogþeir eiga allir að veravirkir þátttakendur. Með þvíeinu mótimá vænta góðs árangurs. Takmarkið á að vera: 100 % öryggi. 12 IÐNAÐARMAL

x

Iðnaðarmál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Iðnaðarmál
https://timarit.is/publication/1105

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.