Morgunblaðið - 07.01.1955, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 07.01.1955, Blaðsíða 2
MORGUTÍBLAÐIÐ Föstudagur 7. jan. 1955 Miklar framkvæmdir í síma- Kynnir sér landbánaSvssím hds I GÆR gekk ég á fund Guðmund- «r Hlíðdal, póst- og símamála- stjóra og spurði hann um, hvað "væri helzt á dagskrá i símamálum -landsins á þessu ári. UNDIRSTÖÐ í SOGAMÝRI SPARAR BÆJARSÍMANUM MIKINN LÍNUKOSTNAD 1 upphafi gat Hh'ðdal þess að samkvæmt fjárlögum þessa árs "væri veitt til viðauka símakerfa og smærri efnis og áhaldakaupa, \ír. 1650 þús, en mesta fjárveiting in á árinu væri til stækkunar sjálf -virku stöðvarinnar í Reykjavík, 2700 þús. Undirbúningi undir Ætækkun sjálfvirku stöðvarinnar Tnér í Reykjavík er það langt komið, að við g-erum ráð fyrir, nð vélarnar i stöðvarhúsið hér við Thorvaldsensstræti verði komnar *Tipp á næsta ári og hægt verði, í sumar, að byrja byggingu undir- -fitHðvarinnar, sem fyrirhuguð er inni í Sogamýri. En hún á að vera svo stór, að þar sé hægt að koma -fyrir 3 þús. númerum. Með því að hafa eina stöð eins -«og hingað til hefur verið, er nauð- .synlegt að tengja hvert númer við T»essa einu miðstöð, hvar sem síma "notandinn er innan Reykjavíkur- jsvæðisins. En það gefur auga leið að síminn getur sparað sér mikið -fé, með því að hafa sérstaka und- l'rstöð inni í Sogamýri, svo að allir símanotendurnir í austanverðu tejarsvæðinu, geti haft beint samband við þessa stöð. En út- Ipensla bæjarins er svo mikil, að almennt hafa menn ekki gert sér grein fyrir, að smáíbúðahverfið «itt þar austurfrá, er svo stórt og umfangsmikið, að sú bygísð ein er álíka niikil og öll bæjarbyggðin innan Hringbrautar. Er menn gera sér grein fyrir þessu, geta menn fljótlega rennt grun í ,hve úbþensla bæjarins er geysimikil <og ör. — «0—85% AF SVEITABÝLUM VERÐA MEÐ SÍMA AÐ ÁRI Fjárveitingunni 2.200 þús. sam- lívæmt núgildandi fjárlögum, á að Verja til að f jölga símanotendum í sveitum. Geri ég ráð fyrir að hún nægi til að f jölga símum í sveitum »ra 200—300, en fjölgun sveita- síma var rúmlega það á síðast- liðnu ári. Með þessari fjolgun verður kominn sími í 80—85% af ö'IIum sveitabæjum á landinu. Að sjálfsögðu eru það alltaf nokkur mál um a Jbessu ari Samtal viiS Guðmifnd Hfíðdal póst- 09 símamálastj. Guðmundur Hlíðdal. og síðar áfram til Austfjarðar. Jarðsíminn til Akureyrar er ekki kominn lcngra en til Hrúta- fjarðar og er það mjög bagalegt. En til Akureyrar verður settur sextán rása fjölsími, nú í sumar. Símabandið milli Reykjavíkur og Keflavíkur er nú orðið ófull- nægjandi, þar sem jarðsímasam- band er með 51 línu, en vonast er eftir að 24 talrása radíósamband •komi þar í viðbót á þessu ári. BEINT LOFTSKEYTASAM- BAND KEMUR FYRIR HINN MARGSLITNA SÆSÍMA Að lokum spurði ég póst- og si'mamálastjóra, hvað liði hinum gamla sæsíma, er Stóra Norræna ritsímafélagið lagði hingað milli Skotlands, Færeyja og íslands árið 1906, og hvort ekki bæri mik- ið á bilunum á hinni gömlu síma- línu. Hann komst m. a. þannig að orði: Vitaskuld slitnar hún hýli, sem eru svo afskekkt, að ekki a]ltaf við yjð 8tundum oft «r hægt að koma s.mum til þerrra & árj símslitum fjölgai. sem eðH_ allra. Þar sem byggðinni hefur verið hagað þannig að bæjarröðin «r yfirleitt einföld, verður auð- "veldast að láta ekkert býli verða Titundan. En reynslan verður sú, að seint nær símakerfið til allra ibæja eftir óskum almennings, vegna þess t. d. að þeim jörðum f,jölgar þar sem eru fleir-býli. Þá "vil.ja menn helzt koma því svo fyrir að hvert heimili fái sinn -sérstaka síma. Á undanförnum árum hefur sulturinn í síma ver- ið tilfinnanlegastur í Reykjavík, par sem nú eru 4—6 þúsund Tnanns er bíða eftir síma. íbsbarfð felíð nlður í úbq legt er, eftir því sem línan eldist. í hvert skipti sem hún slitnar, er kafli af línunni endurnýjaður. En oft slitnar hún af mannavóldum á þeim svæðum, þar sem menn stunda veiðar með botnvörpu. Með því að endurnýja nokkurn hluta af línunni við hver slit, endur- nýjast hún smátt og smátt meira og meira. En vegna þess að botn- vörpuveiðar fara nú fram á stærra svæði og á meira dýpi en áður var, ber meira á þess konar bilunum á síðustu árum, en áður var. En nú skiptir það litlu máli, fyrir símanotendur, hvort síminn er heill eða slitinn, vegna þess að í hvert skipti sem hann slitnar, tekur það ekki nema klukkustund eða rúmlega það, að koma á loft- skeytasambandi við London. Svo við hirðum ekkert um að auglýsa það, eins og áður viðgekkst, í hvert sinn sem sæsíminn slitnaði. Á fyrstu árum sem sæsíminn var í notkun hafði ritsímafélagið Stóra Norræna, verulegar tekjur af sæsímanum. En með auknu við- haldi á símanum er gróði félags- ins lítill og stundum tap. V. St. ' Árni G. Eylands hefir að undanförnu ferðasí um Bandaríkin og Kanada, þar sem hann hefir sérstaklega kynnt sér nýjungar á ^tfínUllf& flff'Íffl- sviði landbúnaöarvéla og annað er að gagiii mætti koma fyrir UlVUVUll JJUIU íslenzkan landbúnað. Hér á myndinni sést Árni skoða kartöííu- fl t m alal upptökuvél í East Grand Forks í Minnesota. í bæjorstjórn BÆJARFULLTRÚAR úr minni hluta bæjarstjórnar báru fram á fundi bæjarstjórnar í gær, tiUögu um að bæjarstjórn skori á ríkis- stjórina að ganga tafarlaust frá samningum við bátaútvegsmenn svo veiðar geti hafist. Fylgdi Ingi R. Helgason tillögunni úr hlaði. B&MMimtgém w®rm Iát£ ú ásrÍMMM s&m l®i& Rœtt um húsatryggingar í bœjarst§érn ALLMIKLAR umræður urðu í bæjarstjórn í gærkvöldi um trygg- ingar húsa í bænum. Bæjarráð hafði einróma samþykkt aS Geir Hallgrímsson bæjarfull- ! innheimta brunabótaiðgjöld af húseignum næsta ár (1955) eftir trúi taldi, að báðir aðilar, ríkis- sama taxta og áður. stjórn og útvegsmenn, hefðu hinn ! .. bezta vilja til að samningar megi ÖRUGGARA A» BÍÐA takast enda standa nú samninga- FREKARI REYNSLU viðræður yfir. Hinsvegar væri óeðlilegt að samþykkja slíka , áskorun á annan aðiljann, nefni- 1 lega ríkisstjórnina en minnast ekkert á hinn aðilann, sem á hlut að máli. Taldi G. H. að rétt væri að visa tillögunni til bæjarráðs til 1 athugunar þar, áður en lengra ' væri farið. I Magnús Ástmarsson bftr. tók til máls og kvaðst vilja láta þess ' Fulitrúi Framsóknarflokksins slíka kom með ýmsar tillögur í þessu' an verður unum eftir eitt ár enda lægi alls ekkert á að taka afstöðu til slíks fyrr en séð yrði hvernig útkom- sambandi, svo sem að endur greiða tryggjendum þann tekju- afgang, sem orðið hefði þá 9 mánuði, sem Reykjavíkurbær hefur sjálfur haft tryggingarnar með höndum, eða verulegan hluta hans. Ýmsir tóku til máls, svo sem borgarsfjóri, Björgvin Frederik- sen og Guðm. Vigfússon. Kom ræðumönnum saman um að eðli- getið, af sinni hálfu, að hann væri ekki hrifinn af bátagjaldeyris-' iegt Væri að bærin vildi DAG mun Rafmagnsveitan I fyrirkomulaginu, því það væri til nokkuð frekari reynslu af rekstri vinna að því að taka niður ljósa skreytingarnar í miðbænum og í kjölfar starfsmanna hennar munu garðyrkjumennirnir koma og taka niður greniskreytingarn- ar. Jólaskreytingarnar á götum miðbæjarins hafa aldrei fyrr ver- ið jafn glæsilegar og á þessum jólum og væntanlega verða þær ekki síðri um næstu jól. Jólatré þau, sem standa víðs- vegar um bæinn munu yfirleitt ekki verða tekin niður strax — nema þau, sem illa eru farin. Þó mun vevða siökkt á ljósum þeim er tré.n hafa prýtt yfir jólin. Bæj- arbúnr munu því verða þess greinilega varir í dag að jólin eru liðin hjá að þessu sinni. 1.ANGLÍNUR OG STUTTBYLGJU- SAMBAND UT UM BYGGÐIR Hverjir verða helztu viðaukar í Jangh'num landsins á þessu ári? —¦ Við leggjum áherzlu á að i ibæta við símalínu á norðanverðu Snæfellsnesi frá Ólafsvík til . Grundarfjarðar, en þaðan liggur Jþegar lína alla leið til Stykkis- liólms. En nú er aðeins símalína ! eftir endilöngu nesinu sunnan- Terðu. , 'Haldið verður að sjálfsögðu á- fram með lokaundirbúning að Ktuttbylgjusambandi við Horna- Ijörð, en sá undirbúningur hefur fitaðið yfir undanfarin ár. Hefur t. d. verið stækkuð og endurbætt trafstöð á Fagurhólsmýri til nota •fið þetta stuttbylgjusamband. En áetlunin er á næstu árum að *ryggja símasambandið austur yf- ir allar stórár og sanda og aðrar ¦¦ -torfærur, með stuttbylgjusam- .' handi héðan frá Reykjavfk alla Jtið austur að Höfn í Hornafirði Ifjöllum. — Guðjón. óþurftar en nauðsynlegt væri að trygginganna áður en farið vær rekstri bátaflotans yrði komið í að endurgreiða þann sjóð, sem það horf, að komist yrði hjá slík- þegar hefði myndast og mætti um ráðstöfunum. | þakka því að brunatjón á árinu Eftir stuttar umræður fór fram hefði orðið mjög lítið. Guðm. atkvæðagreiðsla og var samþ., Vigfússon bar fram tillögu um að vísa tillögunni til bæjarráðs. að endurgreiða tryggjendum á Dr. Sigurður Sigurðsson gerði árinu 1955 þann rekstrarafgang þá grein fyrir atkvæði sínu, að af tryggingunum, sem kynni að hann treysti því fyllilega, að rík- verða fram yfir 1 millj. kr. isstjórn og útvegsmenn hefðu j ekki minni skilning á því en bæj- j arfulltrúar, að bátaflotinn þyrfti að komast til veiða en styddi, að LAG IÐGJÖLD Borgarstjóri kvað það heldur en ekki undarleg vinnubrögð að tillagan yrði athuguð í bæjar- fara nu að gera samþykkt um ráði. a? mM\ meS eóðan alb SIGLUFIRÐI, 6. janúar. — Tog- arinn Elliði kom í morgun af veiðum með 270 íonn af þorski sem fer aliur í frystihús og herzlu. Einmunatíð hefur verið hér undanfarið og eru götur hér alauðar og mikinn snjó leyst úr 10 Ssús, kr. ojöf til DYdlarheimilisins ráðstöfun fyrirfram á hugsan- legum tekjuafgangi af trygging- ilðll eitcfis I GÆR barst Dvalarheimili aldr- aðra sjómanna 10 þúsund króna gjöf frá kvenfélaginu Keðjunni (konur vélstjóra). Fylgdi það ! SLÖKKVILIÐIÐ var kvatt að gjöfinni að þetta skyldi vera her- Eimskipafélagshúsinu um kl. 10 bergisgjöf og skyldi herbergið í gærmorgun. Hafði þar orðið smá bera nafnið Keðjan. vegis bilun á raflögn í stofnvara- Byggingarnefnd Dvalarheimil- ( kassa, sem er í kjallara hússins. isins þakkar góða gjöf og hlýhug. | Logaði þar í leiðslum, er Rvík 6. janúar j slökkviliðið kom á vettvang, en •..... Þorvarður Björnsson. ' skemmdir urðu ekki teljandi. Borgarstjóri gat þess rð ið- gjöld væru mjög Iág eð 1 að- eins 156 kr. á ári af vanju- legu húsi í smáíbúðahverfinu og um 130 kr. á ári af meðal íbúð í EústaSahverfínu. Tillögur fulltrúa Framsóknar- flokksins og G. V. voru felldar. Lokuaiarffmi ralcara- úi óbreyttur RAKARASTOFUR bæiarins verða opnar eins og venjulega. Lokunartíminn breytist eki i eins og hjá verzlunum. Verða rakarastofurnar því opnar til kl. 6 alla virka daga nema laugardaga, þá til kl. 4 e. h. EINS og skýrt var frá í blaðfou í gær áttu Fóstbræður að syngja í útvarpsdagskrá frá Hilvorsum í Hollandi í gær. Keyrðisí dag- skráin ágætlega hér á lanii og munu margir hafa hlustað á ágæt an söng kórsins, en dagskráin var hljóðrituð á segulband er kórinn var í Evrópuför á s.l. sumri. Flóttamenn frá A.-Berlín BERLÍN — Um 105 þús. A-Þjóð- verjar báðu um landvistarleyfi í V.-Berlín á árinu 1954: S.l. ár flýðu 306 þús. A-Þjóðverjar til V.-Berlín...........,

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.