Morgunblaðið - 07.03.1958, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 07.03.1958, Blaðsíða 2
MORGmVBI 4ÐIÐ Fostudaeur 7. marz 1958 hókafélagið kr. verðlaun Almenna 25 jbús. íslenzk verk Fyrsta mánaðarhók fé- lagsins er skáldsaga eftir Jón Dan veitir fyrir í NÝÚTKOMNU hefti Félags- bréfs tilkynnir . Almenna bókafélagið, að það hafi ákveðið að efna til bókmenn ra verðlauna, að upphæð krónur 25.000,00, sem veita megi einu sinni á ári fyrir frumsamið ís- lenzkt verk, sem út komi á ár- inu. Segir svo orðrétt í til- kynningunni: „Heimilt er að hækka upp- hæðina allt að kr. 50.000,00, ef um afburðaverk er að ræða. Verðlauna má hverja þá bók, sem félagið gefur út eða því er send til samkeppni um verðlaunin, enda sé félaginu þá jafnframt gefinn kostur á að kaupa hluta upplagsins cg bjóða félagsmönnum í A.1- menna bókaféiaginu eintak af bókinni. Verðlaunin eru óháð rit- launum fyrir birtingu verks- ins. Við veitingu verðlaunanr.a skulu ungir höfundar sitja fyrir að öðru jöfnu, þ. e. þeir, sem yngri eru en 35 ára eða senda frá sér fyrstu bók sína. Ákvörðun um veitingu verðlaunanna tekur bók- menntaráð Almenna bókafé- lagsins." Þess má geta, að í bókmennta- ráðinu eiga nú sæti þeir Gunnar Gunnarsson, Birgir Kjaran, Davíð Stefánsson, Guðmundur Gíslasor. Hagalín, Jóhannes Nordal, Krist- ján Albertsson, Kristmann Guð- mundsson, Tómas Guðmundsson og Þorkell Jóhannesson. Bókmenntaverðlaun sem þessi eru a!ger nýjung á íslandi, en tíðkast mjög víða erlendis. Er reynsla fyrir því, þar sem siík verðlaun eru veitt, að þau orka mjög örvandi á alla bókmennta- Frá kvikmynda- klíébum Æsku- sráSs starfsemi, hvetja skáld og rithöf- unda til dáða. Er eigi ástæða til annars en ætla, að svo verði einnig hér á landi. Fyrsta mánaðarbók Bókafé- lagsins er skáldsaga eftir Jón Dan í desember sl. tilkynnti A1- menna bókafélagið, að það hefði í hyggju að hverfa frá fyrri ú',- gáfuháttum, en þeir voru þanmg, eins og hjá öðrum íslenzkum út- gáfufélögum, að félagsmenn fengu ákveðnar bækur árlega fyrir tilskilið félagsgjald. í stað þess hygðist félagið gefa út eina bók mánaðarlega, a. m. k. 10 bækur á ári, og yrðu það allt valbækur. Þyrftu félagsmenn ekki að taka nema 4 þeirra bóka á ári til þess að halda fullum félagsréttindum. Þetta nýja fyrirkomulag kem- ur til framkvæmda í apríl nk. og sendir félagið út fyrstu mánaðar- bók sína í byrjun mánaðarins. Jafnframt tilkynnir félagið, hverjar tvær fyrstu mánaðar- bækurnar séu, aprílbókin og maíbókin. Er aprílbókin ný skáldsaga eftir Jón Dan, Sjáv- arföll, um 150 bls. saga um ungan mann og baráttu hans við örlög sín. Er mönnum án efa mikil forvitni á að kynn- ast þessari sögu. Jón Dan er í fremstu röff yngri smásagna- höfunda, en þetta er lengsta sagan, sem frá honum hefur komið. Maíbókin heitir Gráklæddi maðurinn eftir ameríska rithöf- undin Sloan Wilson. Þýðinguna gerði Páli Skúlason ritstjóri. Seg- ir í tilkynningunni um þá bók, að hún fjalli um ungan heimihs- föður og sfr^J ííis og fjölskyldu hans fyrir brettum kjörum. „Bókin er bæði gamansöm og spennandi og þarna er iýst ung- um hjónum eftir stríðið og lifs- baráttu þeirra betur en í npkk- urri annarri bók, sem við höfum kynnzt." Nýútkomið hefti Félagsbréfs er þannig útbúið, að á aftari kápu- síðu þess eru prentuð 2 spjöld, Af hverjii er viðskipta- ráðherraníi ekki sýndur? ÞAÐ vekur alveg sérstaka at- hygli, að viðskiptamálaráðherr- ann, Lúðvík Jósefsson, skuli ekki vera hér á landi, þegar svo stend- ur á, að sjálfur framkvæmda- stjóri Efnahagsmálastofnunar Evrópu kemur hingaff til íslands og heldur hér f yrirlestur og ræðir við íslenzka valdamenn. Það vekur einnig athygli, að einmitt í f jarveru viðskiptamála- lýí 1 VETUR hafa starfað þrír kvik- myndaklúbbar á vegum Æsku- lýðsráðs Reykjavíkur, og eru í þeim um 800 börn og unglingar. Klúbbarnir hafa starfað á þremur stöðum, í Háagerðisskóla á laug- ardögum kl. 4 og 5:30, í sýningar- sal Austurbæjarskólans á sunnu- dögum kl. 4 og 5:30 og í Trípólí- bíói á sunnudögum kl. 3. Sýndar eru ýmsar fræðslu- og skemmti- myndir við hæfi barna og ung- linga. Sýningar þriðja tímabilsins hefjast nú um helgina. Félagsmið ar verða seldir sem hér segir: I Háagerðisskóla í dag kl. 5—7, fyrir klúbbinn í Austurbæar- ¦kólanum að I.indargötU 50 kl. 5—7 í dag og í Hrípólíbíói á sunnudag fcl. 1—3. Miðarnir gilda á fimm sýningar, og munu sýn- ingar verða á venjulegum tíma á þessum þremur stöðum. Hélt áfram að þvo slösoð AKRANESI, 6. marz. — Hér liggur í sjúkrahúsinu í slæmu lærbroti frú Margrét Ólafsaóttir, Skagabraut 15, hér í bænum. — Hún var fyrir nokkru við þvotta í þvottahúsi sínu, sem er kipp- korn frá húsi hennar. Hún þurfti sem snöggvast út, en þar var gler hálka og skall frú Margrét á hálk unni. Hún er orðin roskin kona. Margréti tókst að standa hjálpar- laust á fætur og gekk aftur að þvotti sínum, en eftir að hafa staðið nokkra stund við þvotta- pottinn fann hún til þrauta í mjöðm. Hætti hún þá að þvo og var flutt beint í sjúkrahús. Þar kom í Ijós að lærleggurinn var brotinn upp við mjaðmarskálina. Er þetta slæmt brot, en frú Mar- gréti liður eftir vonum. — O. 0. J. Malmberg 80 ára ÁTTRÆÐUR" er í dag O. J. Malmberg, sem iui margra ára skeið var forstjóri Hamars hf. — eða á árunum 1918—31. Fyrst kom Malmberg hingað til lands 1914 og var þá forstiðumaður Hafnarsmiðjunnar, sem vann mikið verk við byggingu Reykja- víkurhafnar. Síðan tók hann við forstjórastarfi Hamars hf. — og var unnið margt stórvirkið hér undir hans stjórn á þeim árurn. Má t. d. nefjta kolakranan og olíustöð Shell. Nú er Malmberg til heimilis að Danhaven 12 Kaupmannahaín, Valby. J ráðherrans skuli bankastjóri Seðlabankans Vilhjálmur Þór halda ræffta þá, sem hann hélt um daginn um efnahagsmálin. Þá er einnig vitað að viðskiptaörðug leikar eru nú meiri heldur en þeir hafa verið oftast áður, eins og gjaldeyriskreppan og yfir *færslustöðvunin sýnir. En meðan á öllu þessu gengur er viðskiptamálaráðherrann víðs fjarri og er engu líkara en að ekki sé talið heppilegt að sýna hann í sambandi við slíka atburði. Það hefði þó vafalaust verið auð- velt að haga því þanníg að heimsókn framkvæmdastjóra Efnahagssamvinnustofnunarinn- ar bæri ekki upp á þann tíma, sem sjálfur viðskipta- málaráðherra landsins væri víðs fjarri og ennfremur að bankastjóri Seðlabankans gæfi ekki slíkar yf irlýsingar, sem hann gerði, nema viðskiptamálaráð- herra værí nærstaddur. Vaknar í þessu sambandi sú spurning, hvort þaff þyki nú orðið heppilegast i sambandi við viðskiptamál okkar, að ráff herra sá, sem með þau fer sé hvergi nærstaddur, þegar þýð ingarmiklir atburðir gerast í sambandi við þau mál og þegar viffskiptaörffugleikarnir kreppa sem harðast að. Jón Dan sitt fyrir hvora „mánaðarbók", og eru þeir, sem eigi óska að fá mánaðarbókina senda, beðnir að klippa út viðkomandi spjald og senda félaginu með áletruðu nafni sínu. Ef félagsmenn óska að fá einhverja af fyrri útgáfu- bókum félagsins í staðinn fyrir mánaðarbókina, eru þeir beðnir að rita nafn hennar á þetta spjald. Eru jafnframt í heftinu nákvæmar upplýsingar um fyrri útgáfubækur félagsins. Akranesbálarnir AKRANSSI 5. marz—Sigrún kom að kl. 5 í morgun. Var hún með 33 lestir úr fjórum þorskaneta- trossum. Sveinn Guðmundsson fékk um 15 lestir í nokkru færri net. Fylkir var með 7,5 lestir og Ver með 3,5 lestir. Hjá Sigurfara bilaði vélin svo að hann gat ekki dregið net sin. Sigurvon lagði net sín í gær, Ólafur Magnússon í morgun og Hrefna ætlar að fara að leggja netin. Keilir kom hlaðinn rétt fyr ir hádegi frá Reykjavík með fulla lest og hlaða á þiljum af þorska- netjaslöngum, kúlum og efni I teina og færi. Er ekki annað sjá- anlegt en að allir bátar hér séu að hefja þorskanetjaveiðar. Togarinn Bjarni Olafsson land-r aði hér í gser 250 lestum af f iski. Af því voru 140 lestir þorskur, hitt karfi og ýsa. Fór togarinn aftur út á miðnætti í gaerkvöldi. —Oddur. FRUMVARPIÐ til farsóttarlaga var afgreitt sem lög frá Alþingi á fundi neðri deildar í gaer. Frumv. hefur áður verið lýst i Mbl. Etætt uiii hraðlrystthús bæiarútgerðarinnar Á FUNDI bæjarstjórnar Reykja- víkur í gær var rætt um tillögu er Guffmundur J. Guffmundsson (K) lagði fram og var svohljóð- andi: „Bæjarstjórnin skorar ein- dregið á fjárfestingaryfirvöldin að veita nú þegar nauðsynleg leyfi til þess að unnt sé að hefj- ast handa við byggingu hrað- frystihúss bæjarútgerðarinnar. Jafnframt felur bæjarstjórnin útgerðarráði og framkvæmda- stjórum bæjarútgerðarinnar að hraða undirbúningi að fram- kvæmdum, þar á meðal fjáröfl- un til byggingarinnar". Guðmundur J. Guðmundsson fylgdi tillögu si»ni úr hlaði og sagði m.a.: Tillaga þessi er fyrst og fremst flutt í því skyni að reyna að skapa aukinn þrýsting á fram kvæmdir í þessu máli. Málið hef- ur lengi verið á döfinni, en í fyrra var samþykkt, að bæjar- útgarðin byggði hraðfrystihús, staður ákveðinn og beiðni um fjárfestingarleyfi send. Það leyfi er ókomið enn. En fáist það, má ekki standa á undirbúnings- vinnu frá bæjarins hendi. í þessu sambandi má benda á það með réttu, að hraðfrystihús- in, sem nú eru í borginni, geta annað aðgerð á þeim fiski, sem hér berst á land. Hitt er jafnvíst að það hefur háð bæjarútgerð- inni fjárhagslega, að hún á ekki eigið hraðfrystihús. Það mun við urkennt af öllum, sem til þekkja að vonlítið sé að r«ka togaraút- gerð hér á landi, nema eiga jafn framt frystihús. Ef hraðfrystihús um fjölgar í Reykjavík, myndi það einnig knýja þá, sem nú reka slík iðjuver, til að hefjast Ef tirlit með happdrætttim PETUR Pétursson flytur í neðri deild Alþingis frumv. til laga um eftirlit með happdrættum og al- mennum fjársöfnunum. í frumv. segir, að einstaklingar og félög, sem efna til happdrætta, merkjasölu eða samskota, þar sem leitað er til almennings, skuii strax að fjáröflun lokinni birta skýrslu um árangurinn í Lögbirt- ingablaði. Þar skal vera vinninga skrá, ef því er að skipta, heildar- upphæð fjárðflunar og kostnaður, og einnig skal sagt, hvert féð rennur eða á að renna. Kaöherra skal skipa 3 manna nefnd til að hafa eftirlit með því, að lögum þessum sé fylgt. Hún á að tilkynna dómsmálaráðuneyt- inu misbresti, sem hún telur á því vera, og getur það svipt hlutað- eigandi leyfi til fjársafnana. Brot gegn lögunum á að varða sektum, allt að kr. 100.000,—. í greinargerð segir, að nú sé milljónatugum safnað árlega með þeim hætti, er um ræðir í frum- varpinu. Telur flutningsmaður, að opinbert eftirlit sé sjálfsagt á þessu sviði. handa um útgerð. Ber og itauB- syn til þess, þar sem nú eru aS- eins gerðir út 16 togarar fré Reykjavík. Þeir voru hing vegar 29 árið 1930, og hefur íbúum pd fjölgað síðan um meira en helnt ing. Þess er þó að geta, að tvtt skip munu bsetast í togarafloU Reykvíkinga á næstunni. Gunnar Thoroddsen, boraar- stjóri: Á sinum tíma var aSallega rætt um 2 leiðir til að akapa bœj arútgerðinni bætta aSstöðu til frystingar: að hún eða aUsherj- arsamtök togaraeigenda í bæn- um' keyptu Fiskiðjuver ríkisina. Það strandaði á andstöSu Franv sóknarmanna í ríkisstjórn. Hin leiðin var sú, að byggja eigi* hraðfrystihús. Tekin var ákvörB un um að fara þá leið og unniS hefur verið að málinu aS undan- förnu. Sótt hefur verið um ljár- festingarleyfi og útgerðarráS og framkvæmdarstjórar bæjarút- gerðarinnar hafa starfaS aS ým. iss konar undirbúningi. Virð- ist sjálfsagt að leita álits þessara aðila á tillögunni, sem hér ligg. ur fyrir. Flutningsmaður tillögunnar ræddi um, að nauðsynlegt væri að auka þrýsting á framkvæmd. ir í málinu. Hann veit betur en ég, hvort auka þarf þrýsting á fjárfestingaryfirvöldin og hann virtist hafa nokkrar áhyggjur af, að málið fengi ekki greiða af- greiðslu í þeim herbúðum. Guðmundur J. Guðmundsson: Ég get vel fallizt á, aS leitað sé umsagnar útgerðarráðs og framkvæmdastjóra bæjarútgerð arinnar, og aukinn þrýsingur á fjárfestingaryfirvöldin ætti engu að spilla. Óskar Hallgrímsson (A): Ég er sammála Guðmundi J. GuS. mundssyni um nauðsyn þess aS hraða framkvæmdum í þessu máli. Hann virðist þó ekki vera kunnugur gangi þess hingað til. Bæjarstjórnin samþykkti tillögu frá mér á sínum tíma um að hraða þvi og nú í haust sam- þykkti hún einróma, að skora á yfirvöldin að greiða fyrir því, að leyfi væru veitt. Get ég líká frætt Guðmund á því, að málið mun nú komið frá innflutnings- skrifstofunni, svo að helzt mun þörf á að ýta við þeim öflum í ríkisstjórminni, sem halda, að lausn efnahagsvandamálanna sé í því fólgin að »aða síldarverk- smiðjum á hvera fjörð á Austur- landi. Tillögunni var síðan vísað til umsagnar útgerðarráðs og fram- kv.stj. bæjarútgerðaíinnar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.