Morgunblaðið - 12.11.1961, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 12.11.1961, Blaðsíða 2
2 MORGUISRLAÐIÐ Sunnudagur 12. nóv. 1961 Utvegsmenn óska verðlags- nefndar um fiskverð AÐALFUNDI LlU va<r haldið áfram í gær. I fyrrakvöld og í gaermorgun sátu nefndir að störf- um og lauk þeim þar með. Fund urinn kom síðan sanman á ný kl. 10.00 f. h. í gær og aftur kl. 2,00 e. h. að lokrvu maitarhléi. Fyrst voru reiikningar sam- bandsins og Innkaupadeildar þeœ afgreiddir og samþykktir samhljóða Síðan voru lögð fram nefndarálit og nokkur þeirra af- greidd. Meðail afgreiddra mála voru tollar af fiskileitartækjum um aukna síldarleit og fiskileit á fjarlægum miðum fyrir togara, um viðuriög við fyrirvaralauari brottför sjónrvanna úr skiprúmi, um bann við veiði á smásíld til bræðslu og smáufsaveiði svo og bann við síldveiði á hrygningar- tíma, ennfremur um að barma með öllu veiðar með veiðarfær- um á ákveðnum hrygningar- svæðum þorsksins á hrygning- artímabilinu ár hvert. Auk þessa voru gerðar álykt- anir um greiðslu vátryggingarið- gjtalóa fiskiskipa 1960, um vaxta mál, skiptingu veiðisvæða eftir gerð veiðarfæra o. fl. Þar sem blaðið fer svo snemma í prentun á teugardögum, var efcki auðið að birta fkekari frétt ir af fundinum nú, en það verður gert í þriðjudaigsblaðinu. A fundkvum var gerð ályktun wn verðkvgsmál útvegsins, sem Klúbhurinn ÍU6TTAMANNI Mbl. var sl. fimmtudagskvöld boðið til kvöldverðar í veitingahúsinu Klúbbnum í tilefni þess að í dag er liðið eitt ár frá því það tók til starfa. Jónas Jónasson, útvarpsþulur, kom þar fram fyrir hönd eig- enda og skýrði frá starfsemi Klúbbsins. Sagði hann að strax frá byrjun hafi aðaláherzlan verið lögð á það að bjóða gest- um góðan mat og góða þjón- ustu í hinum nýstárlegu húsa- kynnum Klúbbsins. En þar eru barir og þrír veitingasalir, aðal- salur, ítalski salurinn og BÍóma- salur. Yfirleitt er veitingahúsið opið fjóra daga vikunnar, frá fimmtudegi til sunnudags, en auk þess eru salirnir leigðir út fyrir einkasamkvæmi og fund- arhöld. Hjá Klúbbnum starfa alls 43 menn, þar af eru þjónar og ung- þjónar 19 og er það fjölmenn- asta þjónalið í íslenzku veit- ingahúsi. Húsakynni eru þarna afar vist leg og var það danskur arki- tekt, Bentson, sem teiknaði inn- réttingar, en enski leiktjalda- málarinn Disiey Jones sá um skreytingar. > ★ Það var fjölmenni f Klúbbn- um þetta fimmtudagskvöld og auðséð að byrjunarerfiðleikar, ef einhverjir hafa verið, eru löngu yfirstaðnir. Þjónusta öll með afbrigðum góð og aðbún- aður hinn bezti. Aðalhvatamenn að stofnun Klúbbsins voru Birgir Árnason Og Bjarni Guðjónsson, sem báð- ir voru lengi þjónar í Nausti, og Ragnar bórðarson, stórkaup- maður. markair nýja stelrvu er hún svo- hljóðandi: „Aðalfundur Landssambands ísl. útvegsmannia, haldirvn 9.—11. nóvember 1961 skorar á ríkis- stjóm og Alþirvgi að setja lög fyriir áraimót, um Verðlagsnefnd sjávarafurða, sem hafi það hkvt- verk að ákveða, fiskverð á öllutn tegundium fisks, sem seldur er til virvrtslu, eða til útflutnirvgs óunrúrvn. V erðlagsrvefnd verði skipuð jafrvmörgum fulltrúum frá taeild- arsamtökum útgerðarmanna og sjómanrva arvrvars vegar og fuiltrú um heildiarsamtaka fiskkaup- enda hins vegar. Jafnfraimt verði skipaður oddamaður í nefndina, sem ekki hefur hagsmuna að gæta í þessum málum, og bend- ir fundurinn á, að hann verði valinin frá Hagstofu Islands eða Hæstarétti. Ollum opinberum aðilum, svo sem Fiskiféla.gi Islands og Hag- stofu Islands svo og samtökum útgerðarmanrva og fiskkaiupenda, verði i lögum þeseum gert skylt að Játa Verðlagsnefnd sjávaraf- urða í té öll þau gögn, sem með þarf og nauðsynlegt er að henn- ar dómi að fá til þess að byggja á ákvörðun sírva um fiskverð á hverýum tíma.“ Fulltrúar aðalfuindar sátu síð- degisboð s j á va-r útveg smá iaráð- herra kl. 5,00 Síðdegis. Hefst fundurvnn svo að nýj-u kl. 2 í dag og verður þá haldið áfram afgreiðslu irvála. Búizt er við, að fundimim ljúki síðdegis í dag eða í kvöld. (Frá LÍD). Hvatttil uppreisn- ar gegn Salazar IAssábon, 11. nóv. (AP) „LISSABONBÚAR, gangið ekki að „kjörborðinu" — heldur mótmælið!*4 Þannig segir m.a. í yfirlýsingu, sem dreift var í Lissabon í dag, en á morgun fara fram kosn- ingar til löggjafarþingsins. (Stjórnarandstæðingar hafa dregið framboð sín til baka, þar sem þeir telja að stjórn- in hafi fyrir fram ákveðið úr slit kosninganna). — ★ — Yfirlýsingin, sem dreift var í morgun, er talin komin frá sam- tökum kömmúnista í Lissabon. Eins og fyrr segir, er þar skor- að á borgarbúa að hunza „kosn- MUNIÐ Skyndihappdrætti ALÞINCIS Dagskrá efri deilciar mánudaginn 13. nóv. kl. 1:30: Almannatryggingar, frv. 2. umr. Dagskrá neðri deikiar mánudaginn 1*. nóv. kl. 1:30: 1. Seðlabanki íslarvds, frv. — Frih. 1. umr. *. Ráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengi, frv. — 1. umr. 3. Efnahagsmál, frv. — 1. umr. 4. Skemmtanaskattsviðauki 1003, frv. — 2. umr. 5. Verzlunaratvinna, frv. — 1. umr. €. Dragnótaveiðar í tkskv-eiðUand- 4 heigi, firv. — 1. umr. x — DREGIÐ EFTIR 3 DAGA — — Vínland Fr amh. af bls. 1. Nýfundnalandi, að ummæli Roussells mættu tel.jast mjög eðlileg — „en við bíðum í of- væni,“ sagði Kristján, „eftir því að fá miklu nánari fréttir af rannsóknum Ingstads. Við getum ekki myndað okkur rökstudda skoðun á málinu, fyrr en greinilegri frásagnir af leiðangri hans og athug- unum liggja fyrir. — Það ber að taka fram, að Áge Roussell hefir mjög staðgóða þekkingu á byggingarháttum á Islandi og Grænlandi til forna. Hann vann m. a. við uppgröft bæjarrústanna á Stöng í Þjórsárdal en hafði áður gert vítækar athuganir á fornum byggingum á Græn landi. ingaskrípaleikinn og mótmæia honum kröftuglega", með fjölda göngum og öðrum aðgerðum, sem leitt geti til „almennrar uppreisnar gegn Salazarstjórn- kini'4. — ★ — Eftir þessa áskorun og flug- vélarránið í gær, sem fylgis- menn „Santa Maria-ræningj- ans“, Henrique Galvaos, stóðu fyrir, heíur stjórnin hert mjög á öryggisráðstöfunum í sambandi við kosningarnar á morgun. — Mætti nú búast við tíðindum í Lissabon á morgun, ef borgar- búar færu eftir hinni „komm- úníku“ áskorun — en hins veg- ar eru margir vantrúaðir á, að hún hafi mikil áhrif. — Einhugui Framh. af bls. 1. löngu áður en Finnum barst unv rædd orðsending. ★ „Vegvísir norrænna þjóða“ I ávarpi sínu, sem getið var í upphafi, sagði Miettunen, að vegna núverandi ástands í al- þjóðmiálum, mundi ráðherrafund- ur Norðurlanda „vekja meiri at- hygli almennt en gert var ráð fyrir, þegar til hans var boðað og dagskrá hans ráðin. Finnska stjórnin hefir mikla trú á þýð- ingu norræns samstarfs fyrir friðsamlega þróun mála í heim- inum“, sagði Miettunen. „Og mið að við þann óróa og þá ólgu, sem nú ríkir á alþjóðavettvanigi, er markmið þessa samstarfs vegvís- ir norrænna þjóða varðandi hina almennu ósk um að koma á raun- verulegu, lýðræðislegu samstarfi meðal ríkja heimsins. Þetta er gagnlegt fyrir allar þjóðir að at- huga, því að hér er efcki u*n það er ræða, að einn reyni að koma fram sínum málum á kostn- að annars'*. I/Tha/sa™/*- I / SV S0 hnútor N Sn/Htmt • Otrsm 7 Stúri; K Þrumnr KMsttO S'' Hihtk* Gamanleíkarínn sex eðn sjö Sýningar verða nú teknar upp aftur á gamanleiknum „Sex eða sjö“, sem legið hafa niðri um tíma vegna utanfarar eins leikarans. — Leikurinn hefur hlotið mjög góða dóma og afbragðs undirtektir áhorfenda. Myndin hér er teiknuð af af Halldóri Péturssyni og er af Reginu Þórðardóttur og Helgu Valtýsdóttur í hlutverkum sínum. * Arsþing Landssambands hestamannafélaga ARSÞING Landssambands hesta þágu samtalcanna í starfi sínu sem hrossaræktarráðunautur, en hann hefir nú látið af þeim störf- um. Gunnar'mun ekki hafa getað setið þingið að þessu sinni. Mörg mál eru til afgreiðslu á þinginu og er talið að mestur ágreiningur rouni verða um nýja reglugerö um góðhestadóma. Nefndir störfuðu í gær að lokn- um þingfundi, en honum mun framhaldið i dag. mannafélaga var sett í Hlégarði í Mosfellssveit í gærmorgun kl. 10. Formaður somtakanna Steinþór Gestsson bóndi á Hæli setti þing- ið með avarpi. Þingfðrsetar voru kjörnir þeir Gísii Jónsson í Arnarholti og Þor lákur Ottesen Reykjavík. Þing- skrifarar vcru kjörnir Jón Bjarnason, Selfossi og Sigfús Jónsson Einarsstöðum. Þingið sitja yfir 50 fulltrúar írá 22 hestamannafélögum. A fundi þingsins í gær var sam þykkt að senda Gunnari Bjarna- syni skólastjóra á Hólum þakkar- skeyti fyrir giftudrjúg störf í Molotov A KORTINU í gær er djúp lægð SV af Hvarfi og var hún að skipta sér í tvennt, hluti hennar stefndi upp með vesturstiönd Grænlands, en á Grænlandshafi var annar hluti hennar að mynda sjálf- stæða lægð. Var áhrifa henn- ar farið að gæta vestan lands upp úr hádeginu, og var bú- izt við hlýnandi veðrL Framh. af bls. 1. • I röndóttum náttfötum Nokkrir vestrænir frétta- menn, sem höfðu pata af því, að Molotov mundi vera með þessari lest, voru mættir á braut arstöðinni, og skömmu eftir að hún hafði stöðvazt, sáu þeir þessum fyrrverandi miklamanni kommúnismans bregða íyrir — í bláröndöttum náttfötum — fyrir innan einn glugga lestar- innar. Héldu þeir þá á vett- vang og hugðust ná tali af Molotov . —. en víð xnnganginn að vagni hans stóð óeinkennis- klæddur rússneskur vörður, sem varnaði þeira inngöngu. Frétta- mennimir spurðu, hvort það væri ekki rétt, að Molotov ferð- aðist með þessari lest. Vörður- inn neitaði að segja af eða á um það — og neitaði beiðni þeirra um að koma á framfæri spurningum til hans. Menn bíða nú spenntir frétta frá Moskvu — hvort tilkynnt verður þur um brottvikningu Moiotovs úr kommúnistaflokki Sovétrikjanna, eða — hvort hann „hverfur“ bara þegjandi og hljóðalaust i einhverri uála- myndastöðu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.