Morgunblaðið - 23.05.1970, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 23.05.1970, Blaðsíða 19
MOBGUNBLAIHB, LAUGAftDAGUR 28. MAÍ 1970 19 «¦¦¦¦» Dagsferðir í Saltvík - fyrir börn frá 9-14 ára Hinn 9. júní næstkomandi hefjast dagsferðir fyrir börn og unglinga í Saltvík. Verður ferð- um áþessum hagað þannig að 9-11 ára oörn fam á mánudögum og miðvikudögum, en 12—14 ára börn á- þriðjudögum og fimmtu- dög-um, en í Saltvík munu hóp- arnir vinna að fegrun staðarins og ræktun, fara í náttúruskoð- unarferðir, taka þátt í ýmsum leikjum og- fl. Ferðirnar verða farnar á vegum Æskulýðsráðs Reykjavíkur, en í hverja ferð geta farið um 150 börn. Dagsferðirnar munu standa yí ir á tímabilinu 9. júní — 1. ágúst og verða börnin tekin upp í hóp ferðabifreiðir á nokkrum stöð um í borginni, og eiga að hafa nesti með sér. Æskulýðsráð hefur reynt að stilla kostnaðargjaldi af ferðum þessum mjög í hóf, og verður innritunargjald vegna þátttöku í starfinu kr. 50.00, en fargjald hverju simni 25.00 kr. -*£í*í '"^iffiínra^ Myndin var tekin er framkvæmdir við byggingn komhlöðunnar í Sundahöfn hófust. Við upp- gröftinn standa talið frá vinstri: Hjörleifur Jónsson forstjóri Fóð urblöndunnar hf., Hjalti Pálsson framkvæmdastj. Samb. ísl. sam vinnufélaga, Leifur Guðmundsson framkvæmdastj. Mjólkurfélags Reykjavíkur, Gunnar Guðmundsson hafnarstjóri og Óli Pálsson, sem sér um gröft grunnarims. Framkvæmdir við korn- hlöðubyggingu hafnar — stórbætt aðstaða við löndun og geymslu korns Bókmenntaúr- val skólanna — ný bók Ríkisútgáf unnar um bókmenntir FRAMKVÆMDIR eru nú hafnar við byggingu korngeyma fyrir Kornhlöðuna hf. inni við Sunda- höfn, en Kornhlaðan hf. er sam- eign Sambands ísl. samvinnu- félaga, Mjólkurfélags Reykjavík- ur og Fóðurblöndunnar hf. Hófst verkið 13. þ. m. með því að stór jarðýta tók fyrstu sköf- una úr grunni væntanlegrar byggingur. Fyrirtækið sjálft mun annast allar framkvæmdir við fyrsta áfangann, en það er að grafa fyrir grunni, byggja undir- stöður og steypa botnplötu. Mun Óskar Eyjólfsson byggingameist- ari sjá um þessar framkvæmdir. Aninlair áfiamigi' vetrikslilnis hefiuir þegar verlilð boöiintn út. í öoriuim áflanigia venðia konnigeymiarinir steyptiiir uipp oig gamglilð frá þeiim. Br þair uim 45 miebra hála bygg- Sinlgu að inæðla. í byggilniguininli veiflðla miöirig hóif, aem tialka miiQmiuinianidi m'ifoiið af korini ieðia fná 140 tonlniuim og upp í 240 •ticmln hiver. Alls komia taonrttiurinlainniir flu,llbygglðiir Uil imiéð aið tafca uim 12 þúsiuinid tonin, en í þeasuim áfiamgia veinðia byiglglð- iiir geymiair, siam tiafca 5—•¦6 þús. tomn. VSlð geyimlainla vörlðuir los- uinlaindæla, tlil að soga koinnfilð upp úr stoipuim og dæla því siíðlam upp í konnigeyimiainla. Aflköst dlæluininiair venðla uhtl 80—H00 tonin á kiufcfcuisibuind. Þess má geitla itlil saimianíbuirðiair, að lafköist viið loöuin á koirtnli mieið dæluim þeliim, sem hér enu til mú, ienu uim 20—3'0 tomm á kiufcfcu- stíulnid, þaglalr vel ganiguir. Fyirir niofctanu vonu véiair og löridiuiniairtæfci boðán úit. Vair þá sieltit það steilyirðli, að sá hiuMi vél- 'anlnia, siam íslieinztoair simiiðjiuir ihefðiu tök á iaið fwamleiðia, yirðii simfliðaðuir 'hér á iaind'i. Tilboð h'alfia iniú bomizit í véiainn- air og lönduiniartæfciin. Hafia þau verlið iatlhu|gulð oig garlðlur á þéiim siamianlbuinðluir. Gulðimiuiwdiuir Bjönn.ssoin varlkflræðiilnlguir hieftuir anlnlaat þæir 'athuigainöir. Áfcveðliið hiafiuir venilð >að tlafoa tilboöi Nandiisk Bmown Boveiri, og er ásetlaið, .aið laifigneúðlsia véiainima talki 8—'l'O miálni. Veirlkfiriæiðliinigar vlilð uinídiiirlb'úinliinlg þassa verks hafia aðlalieiga veriið Roeisiein frá Danimiörkiu og Páll LfúöVíikEisioin hjá Teilkm'isiticffu' SÍS. Eftiirlit alllt, jiáríniatie.iikn6nlgar og útboð 'miuinu þeiir Binaigi Þoinsitieilmsisioin og Eyvimduir Valdiitmlainsson vark- fnaöðiimgar lalniniasit. Hálkon Hem- einvig, 'arkitieikt hjá SÍS teilkniaðð. tuinniainia. Fyirlintælkí. þaax eir stiandia ialð Konnlhlöiðiumni: hf. hlalfia þagar tryiggit siér lóð'ir uindfir fóðluir- biöindiuMarsitöðlviar í Tiiámiuirada viíð fyiiiirihuglaðla korinigeiymia. Enm eir þó efcfci álkveðlið, 'hveraæir þaiu hefjasit hainda við aið komia upp fó^uirtolcmdiuMairsitöiðvuim síiniuffn. Tilgainiguirðlnln mieð sltlofniuin Konnlhlöðluimniair hf. er að viinlnia að 'aulkininli hagkvæimini viið losiuin á konnii, imiótltlöku þasia og af- 'gneli'ðlslu. Hiim 'aiflkastiamii'kla lois- uinlamdæia muln gana þaið kieiilft að losa farimia á sfcöimimiuim tíima, slílk 'alðstaðla og vélvæðlinig er tial- in foinsendia fyirliir því 'alð uinlnft veriðii 'að lælkka fóiauirlkcnslílniað hér á lainldli. Stjómn Korlnlhiöiðiuinlniar hf. sfcipa: Hjialti FálKison, formiaðluir, Leiiifiuir Ouðlmiuimdstaon, gjiaidlkerd og Hjörieiilfluir Jóinissoin, .niltiarli. RIKISUTGAFA mámisboka er nú að hefja útgáfu nýs bókinennta- flokks, sam valið hefur verið heitið Rókmenntaúrval skól- anna. Markmiðið er fyrst Og fremst að greiða fyrir aulkinni bókmenntafcenn'slu í skólunuim, emda er miú alimikið rætt uim nauðisyn þess að auka þar fcynn- ingu íslenzkra bókmennta, og bendir þaið til vaxandi áhuga á því efni. Ráðgert er að gefa út eina bók árlega, sígildar baðkU'r, fyrst og framst íslenzkair. Verði þessari tilraun vel tekið, kemur til álita að gefa út amnan bókaflolkk, sem notaður yrði fyrst og freímst til hraðlestrar í skólununi. í þeini flokki yrðu ýmsar nýjar bæfcur, sem ástæða þætti til a@ vekja athygli á, og jafnvel bæikur eða rit uim dægurmál, sem. ofarlega eru á baugi hverju siraná. Forráðamenn Ríkisútgáfu náms bóka vilja með þessu fyrir sitt leyti greiða fyrir aukinni kynn- ingu bófcmennta og glæöa áhuga á þeim, efcki sízt í sfcólunium, enda hefur Ríkisútgáfan nú á síðustu misseruim gefið út nokk- ur rit í þessum tilgangL Fyrsta bókin í fiokknum Bók- menntaúrval skólanna, Leikur að stráum, eftir Gunmar Gunnars- scn, er nú nýkomin út á vegum Slkólavörubúðar Ríkisútgáfu námisbólka. Ekki er þörf á að kynna bðkina mörguim orðiuim, né höfund hemnar. Tvemnt réð því einfcum, að hún varð fyriir ¦ val- inu. Bókin er sígilt skáldverk, sem nýtur almennrar viðunkenn- imgar og hentar vel skólafólki, bæði í barna -og umiglingaskól- uim. Einnig má líta á val heminair sem vott virðingar og þalkfclætis útgefanda til eins fremsta önd- vegisistkálds íslendinga á þessairi öld. Búvinnunámskeið fyrir 10-15 ára Þátttaka bundin við 300 Hjálparfoss í l>jórsárdal. Hreinsa öskuna úr hvamminum við Hjálparfoss f GÆR hitti blaðamaðiur Mbl. I hrieinsa öskuna úr hvaimiminum Einiar GulðtjdhinBen, firtaimtovæmida- stj'óra Ferðafélags íslandis, að mláli. Sagði hanm, að Ferðaféiag ið væri að undirbúa ferð í Þjórs árdal uim næstu helgi til að hjiá Hjálparfostsi. Yrði ha'ldið frá Reykjavík kl. 2 á lauigardag og unnið við öskulhreins'un fram á sunnudagskvöild. Búvinnunámskeið á vegum ÆskuVýðsráðs Reykjavíkur og Búnaðarfélags íslands verður haldið dagana 25.—30. maí. Nám- skeiðið er ætlað fyrir börn á aldrinum 10—15 ára og geta alls 300 börn tekið þátt í því. Cm- sjónarmenn verða Agnar Guðna- son og Jón Pálsson. Námskeið, sem þessi hafa ver- ið haldin undanfarin 7 ár og hef ur þátttaka farið vaxandi með hverju ári, en að sögn forráða- mj>nna búvinnunámsfceiðsinis er ekiki mögulegt að taka á móti fleirum en 300 á hverju sumri. Búvinnunámskeiðið verður með svipuðu móti og undanfarin ár, erindi verða haldin, sýndar kvik myndir m.a. um dráttarvélar, kennd verður blástursaðferð og skyndihjálp. Börnin fá að fara í sikoðiunarflerðir, læra reið- mennsku og síðast en ekki sízt læra þau garðrækt. Kostnaðarhliðinni verður stillt mjög í hóf og er þátttökugjald á búvinnunámskeið þetta innan við hundrað krónur. Um'sóknarfrestur um þetta nám skeið rennur út kl. 13 í dag. Gunnar Gunnarsson Sveinn Skorri Högkuldsson, háslkólakennari, sá um þessa nýju útgáfu. Ætlunin er að gefa síðar út með henni bókmennta- legar skýringair og atihugasemdir í sérstöku h.efti, Svo sem kunnai'gt er, var bók þessi fnuimsaimin á donisku, en birtist nú í fyrsta sinm í þýðingu höfundar. Kápuimynd og teikningar gerði Gunnar yngri Gunnarsson. Prent- un önnuð'ust Prentsimiðja Hafnar fjanðar og offsetprentsmiðjan Litbrá hf. 10% þotuþóknun til flugfreyja SAMNINGAR tókust við flug- freyjur um þóknun vegma þotu- fluigsinia, eins og skýrt var frá í blaðiniu í gær. Inga Eiríksdóttir, fonmiaður Flugfreyjufélagsáns genði eftirfarandi grein fyrir sam'nintgumium: Vegna tiikoimu þotuflugs Loft- leáiða þá var óhjálkvæmilegt að gerlt yrðfi. sér siaimlkoimiulag viið flugfreyi'Uir fyrirtækism'S vegna þess að engir samninga'r voru til uim fluig'vélagerð DC-8, en aðeins fyrir B-727, og einmig vegna mýraia 'Sitiarfsaiðlsitiæiðinia, aem feia í sér aukið vinnuálag. Um er að ræða samlkom'uilag, sem felur í sér 10% þotuþóknun. Samkomu- lagiið er gert á hliðstæðuim grund velli, og Flugfreyjufélag íslands garði við Flugfélag íslands á sín- um tíma, þegar flugfélagið tók þotu í þjónustu sína. Þá er í saim- kcim'ulaiginiu álkvæði uim flug — og vaikttíma í eamræmi við bneyttar flug- og starfsáætlamir vegna þotufl'ugsins, og þass sem teljast má eðlilegt starfsáiag á flugfreyi'ur. Að öðru leyti vil ég taka fram, að flugfreyjur hafa ekfci en.n lagt fram kröfur um al- 'miennar laun.a- og fcjarabætur, eins og öniTJiBr .si'.'ötrcofélöig .einu alð gena mm þassar mumdir. Mun það ve'rða gant á næstunni.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.