Morgunblaðið - 10.06.1970, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 10.06.1970, Blaðsíða 8
8 MQRiGTJNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGtnR 10. JÚNtf 1070 Einhýlishús mjög stoemmtiilegt með tveiim saimliggjandii bílskúrtum til söfu á Flötunum, væg útbongum. 4ra herb. íbúð við Kleppsveg til sölu, teppi á stofu og göng um, allt sa'meiginliegt fnágeng- W, Höfum kaupanda að 5 herb. sér- hæð með bílskúr, útborgun 1 mfHjórK Höfum kaupanda að 4ra henb. íbúð, þamf að vera tvær sam- liggjandii stofur, tvö svefn- henbergii, bíltskúr. Höfum einnig kaupendur að 2ja, 3ja, 4ra henb. íbúðum í borgiimmii. Seljum fasteignatryggð verðbréf. Þurfið þér að selja eða kaupa fasteign, verðbréf eða skip? Hafið þá samband við okkur. Málflutningsskrifstofa GlSLA G. ISLEIFSSONAR HRL. Sölumaður Bjarni Bender. Skólavörðustíg 3A Símar 14150 og 14160. » 52680 « AUGLYSINGAR 5ÍMI 22.4.80 TiL SOLU Hafnarfjörður 5 herb. 104 frn sénhæð í Suður- bæ, ásaimt óinniréttuðu risi, þar sem inmirétta mættii litla íbúð eða henbergii. íbúð'im er 2 stofur, 3 svefnihenbergi og hol, suðunsvaHiir, gott útsýnii. f smíðum ibúðir í tvíbýliiistvúsii í Norðurbæ 150 fm sérhæðiiir. Hvor hæð er 3 bairnaihenb., hjómaiherib., skriif stofa og hol. Geymsla, sér- þvottaibús og bíliskúr. íbúðii'nn- air sel'jaist fokheldair eða tillb. und'ir trévertk. FASTEIGNASAL.A - SKIP OG VERDÐREF Strandgötu 1, Hafnarfirði. Simi 52380. Heimasími 52844. Sölustjóri Jón Rafnar Jónsson. JÖRÐ TIL SÖLU Jörðin Mikligarður, Saurbæjarhreppi, Dalasýslu, er til sölu nú þegar. Jörðin er vel í sveit sett. Rafmagn frá héraðsveitu, Laxveiði. Vélar og búfé geta fylgt, Upplýsingar gefur Jóhann Sæmundsson, Búðardal og eigandi jarðarinnar, sími um Neðri-Brunná. Sumarstarf - skrif stoíustúlka Ein af stærstu heildverzlunum landsins þarf að ráða skrif- stofustúlka til sumarafleysinga. Haldgóð menntun eða starfs- reynsla nauðsynleg, einkum í gjaldkerastörfum. Skriflegar umsóknir með uppl. um nafn, heimilisfang, síma- númer, aldur, menntun, núverandi og fyrri störf og atvinnu- veitendur og annað sem máli skiptir, sendist afgr. Mfol. merktar: „Sumarstarf — 5163".: w MOSAIK HF. Steingirðingar og svalahandrið, blómaker og garðtröppur, íslenzkir steinar til garðskreytinga og vegg- skreytinga Þverholti 15 - Sími 19860 HUSAVAL Skólavörðustíg 12 Símar 24647 & 25550. Til kaups óskast 5 til 6 herb. ibúð á 1. hæð, helzt í Háalieitíshvenfi, útb. 1,1 rmililjón. Einbýlishús í Smálbúðalhverfi, helzt með biílS'kúr. Einbýlishús eða tvíbýlishús i Túmuniuim, helzt með b'ílisik'úir. Einbýlishús í Kleppsiholti, 4ra henbengija. Eignaskipfi Einbýlishús 5 til 6 horb. í Ár- bæjiainhverfi. Uppsteypt og múrth'úðað með bíiskúr í siki-pt- um fyrir 5 henb. hæð. Einbýlishús í Kópavogii, 7 herfo. (2 eldhús), stóm bfítsikúr í skiptum fynir 3ja henb. íbúð. Við Miðbœinn 4ra herb. vönduð endaíbúð á 1. hæð i mýtegu siteiinihúsii, hemt- ar vel fyriir sik'nifstofu'r. Þorsteinn Júlíusson hrl. Helgi Ólafsson sölustj. Kvöldsimi 41230 KRISTINN RAGNARSS0N 31074 1 SIGURÐUR Á. JENSSON 35123 TILpSðLU 19977 2ja herbergja 60 fm Ibúð á 3. hæð í fjöl- bý'lliis'h'úsii við Ljóisihieiima. 2/a herbergja 65 fm íbúð á jainðhæð í þrí- býíisihiús'i við Ra'uðail'æ<k, sér- iningamiguir. 2/o herbergja 84 f m ibúð á 8. hæð í 12 hæða fjö'ltoýliisihiúsii við Sólheiima. 4ra herbergja 112 fm Sbúð á 2. hæð í tví- býliisihúsi við Fjölniesveg. Sér- íninigamguir, sénh., n'ýstamdsett. 4ra herbergja 100 fm endaiílbúð á 4. hæð ásaimt 1 herb. í rtiisT 5 fj'ölibýlis- búsi við KaplBiSkijólsveg. Ilbúð- in er nýteppailögð og í góðw stamdii. Carðhús við Hraunbæ. Húisið er 140 fm , á einmii hæð. FuilHlbúið og mjög vamdleg'a ininréttað. ATHUCID lliifum kaupanda að að stóru einbýlishúsi í Rvik. Hiifuiii kaupendur að 3ja<—5 henb. góðum blaWkar- ibúðum, belzt í Háateiitiis- hve'rfi. Mlfl#MGi fASTEIGNASALA — SKIPASALA; ) TÚNGATA 5, SÍMI 19977. HEIMASÍMAR • Hafnarfjórður Til sölu m.a. 4ra herb. einbýlishús við Köldiu- kinm. 4ra til 5 herb. efri hæð í tví- býlishúsi viið ÁlfaiSkeíð, laius oú þegair. 4ra og 6 herb. íbúðir í Norður- bæn'um, sem seldair verða ti- 'búnar um'di'r trév'enk og méltt- im'gu. Raðhús við Smynlaihinaiuin. Óinnréttuð risíbúð við Kel'du- hvaimm. HRAFNKELL ÁSGEIRSSON hdl. Strandgötu 1, Hafnarfirði Sími 50318 h 2 66 00 3/o herbergja 95 fm ílbúð á 2. hæð við Álifta mýni. íbúð og saimeigin teppa- llaigrt. Vélaiþvottalhús. Suðiur sva'tir. Gotrt útisými, 3/o herbergja rúmgóð fbúð á 4. hasð við Kleppsiveg. Teppailögið. Ágæt inmirétting, Góð «Bm«4grt. Suðuir svailir. / SMÍÐUM í BREIÐHOLTI 3ja herbergja Jbúðiiir við Dve'ngiaibaltóka, til- búnaT uimd'ir trévenk till aif- hen'd'iingiair stmax. Tveninair svaíir. 3/o herbergja íbúð á 3. hæð við Leinuibaikka selst tilbiúim undiir trévemk eða skeimmira á veg ikomin. Þvottaihenb'engii á hæOimmi. Út- sýnii. 4ra herbergja íbúð á 1. hæð við Leinu- ba'kika tilbiliin und'iir trév., sér fömdunh'enb. í 'kij. afh&nd'ist í septermber n/k. 5 herbergja íbúðir á 1. og 2. hæð við Leirubaikka. Suður sva'lir. Sér fönduirihenbergii í kja'Hlaina. Ti- búnar til aifhen'dingair í sept- emiber nik. 5 herbergja íbúð á 1. hacð við Dveirga- baikka tillbúin undiir tnéverik. Bflsikúr. Tvenmiair svailiiin. Út- sými. Þes'sii íibúð er tfftbútn til a'fhen'dinigair mú þegair. FASTEIGNA- PJÓNUSTAN lAflnor Tóma%son I Hmimasímar: ¦lán I. Mthttr - 3 l Siguríónsctóttir - II Bezta auglýsíngablaöiö 2ja herb. nýleg íbúð á 3. hfð við Hraun-bæ. Harðviðarinnréttingar. Teppa-lögð. Hagstæð lán áhvílandi. 2Ja herb. íbúð á 3. hæð í háhýsi við Líósheima. Góð íbúð. Ný 2ja herb. íbúð i Fossvogi. Harðviðar innréttingar. Teppalagt. Falleg íbúð. Hagstæð lán áhvílandi 2Ja herb. nýleg ibúð á 3. hæS viS Ás-braut. Verð kr. 650 þús. Útb. 350 þús. 3Ja herb. íbúð á 1 hæð í Kópavogi. íbúð-in er 1 stofa, 2 svefnherb., eldhús og bað. Bílskúr fylgiir. íbúðin er laus. ÍBÚÐA-SALAN Copt CamJa Msími wbo HEIMASÍMAR OtSU ÓLAFSSON 83974. ARNAR SIGURÐSSON 36319. 3ja herb. jarðhæð við Háaleitisbraut. — íbúðin er 1 stofa, 2 svefnherb., eldhús og bað. 4ra herb. íbúð á 2. hæð í Kópavogi. íbúð in er 2 stofur, 2 svefnherbergi, eldhús og bað. Búlskúr fylgir. Tvennar svai ir. Útb. 550 þús. kr. 4ra herb. risíbúð við Efstasund. íbúðin er 1 stofa, 3 svefnherbergi, eldhús og bað. Tvennar svaiir. Góð íbúð. 5 herb. ibúS, 140 ferm. á 1. hæð við Báru götu íbúðin er 2 stofur, húsbónda-herb. eldhús. 2 svefnherbergi á sér gangi með baði. Skipti á 3ja herb. íbúð kemur til greina. íbúðin er laus. SIMAR 21150- 21370 Ný söluskrá alla daga I heimsendri söluskrá er ibúð fyrir yður, Höfum kaupendur ail Einbýlishús eða naiðhiúis í Smá- íb'úSa'hvierifii, miilkil litibongiuni. Góðri sérhæð í b'ongiinini, miilkiill útb'ongiun. 3ja—4ra herb. góðri íbúð á jainð- hæð, hefzt í gaim'la Austunbaen- UITL Til sölu llítiið ei'nlbýllisihiús viið Öðinisgötw ¦m'eð 2ja henb. íbúð, útb. að- eins 200 þ. kr. 2/o herbergja Við Hraunbæ nýjair og gilassHeg- ar íbiúöir, utlb. fná 350 þ. tor. Hraunteig mijög góð Ibiúð á 1. hæð rmeð sérthiitavieitu og 30 fm vininiuipiliásisi. Njálsgötu um 70 fm, útib. aðeinis 250 þ. ilcr. 3/o herb. íb. við Kleppsveg á 3. hæð 96 fm. Glæsiifcg íbúð. Verð 1250 þ. kr., útb. 600—700 þ. kr. Melabraut á Seiltijainnainniesii 95 fm jairðihæð með séniininigiamgii og bíl'sikúnsrétti Tómasarhaga nishæð 90 fm rmjög góð með sérthiitaveitu og svöl- um. I Vesturbasnum í Kópavogii 85 fm með 40 fm bílislkúr (vimniu- pláss). Verð 950 þ. kr., útb. 450 þ. kr. 4ra herb. íb. við Kleppsveg á 1 hæð 96 fm með sérþvottjahiúsi. Venð 1350 þ. ikn., úflb. 700 þ. tor. Háaleitisbraut á 4 hæð. Mjög gilæsiteg íbúð rmeð útsýnii yfir botigiina. Bílisikúnsiréttiuir. Verð 1450 þ. kr. Kaplaskjólsveg á 2. hæð, 108 fm, M'jög gilæisiiilieg ilbúð. Mosgerði á 1. hæð, 95 ím. Góð Jbúð með bílisik'únsinétitii. Venð 1150 þ. fcr. 5 herbergja góð hæð 128 fm, skaimimit fná Hliemmtiorgii, með S'uöunsvöl- um og sérhitave'iitiu, tveimiuir góðuim rtisihenb. með snynt'ingu,, ræktiaöni lóð. Útb. aðeinis 800 þúsund kr. Hœðir Við Holtsgötu, 132 fenmetirar. Rauðalæk, 125 fm Stakkahlíð, 110 fm. Stór bíHsikiúr. Hringbraut, 137 fm. BHsk'úr. Sér hœðir Goðheima, 140 fm. Nesveg, 157 fm. Unnarbraut, 150 fm. Hlíðarveg, 150 fm. Bíliskúr. Skólagerði, 130 fm. Úrvailis hæð. Parhús við HHÍðairtgeirtðii 58x3 fm með 5 hertb. gíæstt&girt íbúð á tvei'm hæðum. I kjaillaira 2 hiertb. með meirtu. B'Bsikúr, ræktiuð *óð. Verð 2 millj., útb. 1 millj. Einbýlishús við Mo'sgieröi, 'kij'aill- oni, hæð og nis með 4ra heirib. íbúð á hæð og 3ja henb. Ibúð í ris'i. 40 fm bílisikiúr, ræktuð lóð. 3/o herbergja gilæisiieg ílb'úð við Goðheima, 90 fm, í rtisi, sénhiiitawka, faiHliegit útsýnii, stó'rtar svaiPiir. Komið og skoðið IMENNA ALMEI FASTEIGHASAUW U»D»»6«»<SIM»« 21150-«»70

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.