Morgunblaðið - 14.06.1989, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 14.06.1989, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 14. JUNI 1989 11 E Fasteignasalan EIGNABORG sf - 641500 - Hamraborg — 2ja 70 fm. Suðursvalir. Þvottaherb. og búr innaf eldh. Eínkasala. Víðihvammur — 2ja 65 fm neðri hæð i þribýli. Sérinng. Góð útiaðstaða. Nýtt eldhús. Verð 4 millj. Álftröö — sérh. 90 fm efri hæð í tvíb. 3-4 svefnherb. Stór bílsk. Mögul. að taka minni eign upp í kaupin. Verð 6,0 millj. Engihjalli — 3ja 88 fm á 8. hæð. Vestursv. Parket á gólfum. Þvottah. á hæð. Laus fljótl. Ásbraut — 4ra 95 fm endaib. á 4. hæð i vestur. Svala- inng. Þvottaherb. á hæð. Bílsk. Lítið áhv. Laust samkomulag. Furugrund — 4ra 90 fm á 1. hæð. 3 svefnherb. Suðursv. Vandaðar innr. Sameign góð. Bflskýli. Þvottah. á hæð. Búðargerði - 4ra 90 fm á 2. næð í vesturenda. 3 svefnherb. Ib. þarfnast endurn. Laus strax. Sérhæðir — fokh. 142 fm m/4 svefnherb. 40 fm bilsk. auk 40 fm vinnuaðst. innan bílsk. Eign verð- ur skilað frág. að utan, tilb. u. máln Lóð grófjöfnuð. Áætlað fokh. í sept. Ásbraut — 4ra 100 fm endaíb. á 1. ibhæð í vestur. Þvottah. í kj. Nýr bilsk. Ekkert áhv. Hlíðarhjalli — 4ra Eigum eftir f öðrum áfanga 4ra herb. ib. sem eru fokh. í dag. íb. afh. tilb. u. trév. og sameign fullfrág. í nóv./des. Seljendur biða eftir húsnæðisstjláni sé dagsetning ákv. Hörgshlið — sérhæð 128 fm efri hæð í þríb. Nýtt gier. Bílskréttur. Ekkert áhv. Laust sam- komulag. Huldubraut - nýbygg. Sérh. 166 fm ásamt bilsk. 4-5 svefnherb. Tilb. u. trév. í haust. málað utan, lóð fullfrág. Traustur þyggaðili. Einkasala. Borgarholtsbraut — sérh. 105 fm efri hæð i tvíb. 3 svefnherb. Endurn. að hluta. Bilsk. Laus 1. ágúst. Kópavogsbraut — parh. 106 fm á tveim hæðum. Nýtt gler og ný klætt að utan. Þak endurn. 33 fm bilsk. Stór sérlóð. Bæjargil — raðh. 180 fm á tveimur hæðum. Byggframkv. til sölu. Bræðratunga — raðh. 115 fm á tveimur hæðum. 3 svefnherb. Bílskréttur. Áhv. veðdeild 1,6 millj. Hraunbrún — raðh. Glæsil. miðhús um 220 fm. Vandaðar innr. 4 svefnherb. Stór bilsk. Laus i júlí. Ýmis eignaskipti mögul. Vfðihvammur — einb. 160 fm hæð og ris. 5 svefnherb. Klætt að utan. Stór lóð. Bílskréttur. Tungubakki — raðh. 205 fm. 5 svefnherb. PaKahús. Bílsk. f góðu ástandi. Ekkert áhv. Einkasala. Hlégerði — einbýli 160 fm á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Stór lóð. Bíiskréttur. Verð 8,5 millj. Sumarbústaður — ZO km I nágrenni Reykjavíkur 50 fm hús ásamt húsgögnum. 4500 fm land. Rafmagn og rennandi vatn. Til afh. strax. EFasteignasalan EIGNABORG sf , Hamraborg 12, s. 641500 Sölumenn; Jóhann HáHdantrson. hs. 72057 Vilhjálmur Einarsson. hs. 41190- Jon Eiriksson hdl. og . Rúnar Mogensen hdl. iðurinn Hafiuratr. 20. ¦. HM ÍNýia húsinu Vld L»fc|«rlcKO) Brynjar Fransson, 26933 Austurberg. 2ja herb. 60 fm íb. á iaröh. Sérgarður. KleppSVegur Góð 4ra herb. 100 fm ib. á 1. hæð í lyftuh. Háaleitishv. Glæsil. 4ra herb. endaíb. á 3. hæð m. bilsk. Ákv. sala. Sigtún. 120 fm íb. á 1. hæð. Bilskr. Fannafold. Parh. á tveimur hæðum með innb. bílsk. samt. 142 fm. Selst fokh. frág. að utan. Fannafold. Einlyft parh. með innb. bilsk. samt. 161 fm. Selst fokh. frág. utan. MÍðhÚS. Einbhús hæð og ris 140 fm. 37 fm bílsk. Selst fokh. frág. aö utan. TH SÖIU eða leigu 45 fm versl- húsn. í verslanasamstæðu í kvosínni. Skúli Sigurðsson, hdl. Ípi1540 I smiðum Fagrihjalli: 170 fm parh. auk 30 fm bílsk. Tilb. að utan og fokh. að innan í sumar. Teikn. á skrifst. Baughús: Vorum að fá i einkasölu mjög skemmtil. 180 fm einbhús á tveim- ur hæðum. 5 svefnherb. 30 fm bílsk. Garðhús — Grafarv.: 200 fm raðh. á besta stað. Friðað svæði liggur að húsinu. Mögul. að fá húsiö afh. u. trév. eða fokh. að innan og tilb. aö utan. Veghús: Fallegar 3ja-7 herb. fb. f smiðum sem afh. tilþ. u. trév. og máln. í feþr. 1990. Teikn. á skrifst. Einbýli - raðhús Garðaflöt: 140 fm fallegt einlyft einbhús ásamt innb. bílsk. Fannafold: 170 fm einbhús á einni hæð m/ínnb. bflsk. 3 svefnherb. Næstum fullb. eign. Blesugróf: Nýl, fallegt einbhús á einni hæö. Bilskréttur. Áhv. 3,5 millj. Vorð 9,5 millj. Trönuhólar: 250 fm fallegt einb- hús á tveimur hæðum ásamt stórum bílsk. Hugsanleg skipti á mlnni elgn. Kjalarland: 195 fm fallegt raðh. á pöllum. 25 fm bílsk. Hagstæð áhv. lán. Eignaskipti mögul. Þverársel: Mjög gott 250 fm einb- hús á tveimur hæðum. 4 svefnherb. 1400 fm kíð. Mögul. á eignaskiptum. Selbraut: 220 fm fallegt raðh. á tveimur hæðum. Niðri eru 4 svefnherb. + baðherb. Uppí eru nýl. eldh., stórar stofur og snyrting. Tvöf. bílsk. Skógarlundur: Mjög fallegt rúml. 150 fm einbhús. 4 svefnherb. Góðar stof- ur. Parket. 35 fm bilsk. •Útsýni. Vesturbær: Höfum i einkasölu glæsil. 340 fm mjög vel staðs. einbhús sem hefur allt verið endurn. Góður bflsk. Sjávarútsýni. Eign í sérfl. Uppl. aðeins á skrifst. Laugarásvegur: 280 fm parh. á tveimur hæðum. Innb. bílsk. Húsið er ekki fullb. en íbhæft. Miklð áhv. Víðihvammur: 220fmmjögfallegt einbhús. Tvær hæðir og kj. m/mogul. á sérib. Mjög fallegur garður. Töluv. áhv. Ákv. sala. Laust fljótl. Verð 11,8 millj. Láland: 155 fm mjög fallegt einb- hús á einni hæð. 4 svefnherb. Góðar ínnr. Parket. 50 fm bílsk. 4ra og 5 herb. Bárugata: Glæsil. 200 fm efri hæð og ris sem hefur öll veriö endurn. m.a. nýtt þak. 20 fm bilsk. Eign f sérfl. Ægisíða: 126 fm ib. á 3. hæð. Suðursv. Glæsil. útsýni. Mögul. á góður greiðslukj. Verð 7,5 millj. Vfðimelur: Falleg 5 herb. rúml. 100 fm neðri sérh. ásamt bilsk. Verð 7,3 millj. Digranesvegur: H5fmfalleg efri sérh. Bílskúrsr. Glæsil. útsýni. Drápuhlíð: 90 fm falleg mikið endurn. risíb. Laus strax. Verð 5,2 millj. Skaftahlíð: 150 fm mjög falleg neðri sérh. Ib. herb. á jarðh. 20 f m bílsk. Engihjalli: Mjög góð 80 fm ib. á 1. hæð í lyftuh. Laus. Verð 5,4 millj. Hraunbær: 117 fm mjög falleg íb. á 1. hæð. Mikið endurn. m.a. ný eldhinnr., parket. Laus fljótl. Verð 6,3 millj. Skólavörðustígur: 100 fm íb. á 4. hæð. Parket. Útsýni. Verð 5,2 millj. Klapparstígur: 150fmefrihæð og ris sem í dag eru 2 ib. Töluv. end- urn. Verð 5,5 millj. Úthll'ð: Mjög góð 4ra herb. íb. á jarðh. m/sérinng. Góð áhv. lán. Laus strax. Söleyjargata: 100 fm glæsil. neðri hæð. 2 svefnherb. Saml. stofur. Sólstofa. Ákv. sala. Laus strax. Fjólugata: Mjög falleg 5 herb. miðhæö. 3 stofur, 2 svefnherb. Góður garður. Suðursv. 3ja herb. Vindás: 85 fm falleg ib. á 1. hæð. Stæði i bllhýsi. 2,160 millj. áhv. Hamraborg: Góð90fm íb. á 1.h. Rauðalækur: 80 fm góð ib. í kj. með sór inng. Tðluv. áhv. Sólvallagata: 85 fm falleg íb. á 2. hæð. 2 svefnherb. Saml. stofur. Töluv. endurn. Verð 4,8 millj. Langamýri: Ný, sérstakl. góð 90 fm íb. á jarðh. m/sérinng. 25 fm bílsk. Verð 7,0 millj. Vesturgata: 85 fm ib. i kj. Laus strax. Verð 3,4 millj. 2ia herb. Hri'smóar: Mjög falleg 80 fm íb. á 2. hæð. Áhv. 2,3 millj. f rá voðdoild. Skaftahlíð: 50 fm góð ib. á jarðh. Verð 3,2 millj. Bollagata: 60 fm góð kjib. 1,0 rnillj. áhv. frá veðdeild. Mögul. á góðum grskilm. Laus strax. Verð 3,6 millj. f^>, FASTEIGNA Ö1 MARKAÐURINN I ( ' Óðinsgötu 4 11540-21700 j£* Jón Guðmundason aölustj., ¦^^ Leó E. Löve lögfr. Olafur Stofánason viðskiptafr. Leitið ekki langt yfír skammt Austurbrún 2Ja herb. góð íb. Ný máluð og ný teppi. Mikið útsýni. Laus strax. Verð 3,9 millj. Vesturbær 58 fm góð 2ja herb. íb. inýju húsi ájarðh. m. sérinng. og sérgarði, Verð 4,5 millj. Miðvangur - Hf. 2jaherb. góðib. ilyftuhúsi. Góðarinnr. Parket. Verð 4,2 millj. Blikahólar 2ja herb. mjög gáð Ib. i fjögurra hæða húsi með gtæsii. útsýni yfír Reykjavik. Parketágólfum.Ákv. sala. Verð4,3millj. Langholtsvegur 104 fm mikið ertdurn. 3ja herb. ib. i tvib. Ákv. sala. Verð 5,4 millj. Langholtsvegur 4ra herb. góð hæð íþrlb. m. bílskrétti. Ákv. sala. Verð 8,0 mtllj. Álfheimar 5 herb. mjög góð endaib, 4 svefnherb. Eigrtask. mbgul Ákv. sala. Verð 8,3millj, Jörfabakki 100 fm mjðg góð 4ra herb. íb. með suðursv. Sérþvhús + búr innaf eldhúsi. Ákv. sala. Verð 5,8 mitlj. Kjarrhólmi 4ra herb. góð íb. með fallegu útsýni yfir Sundin. Sérþvottah. Ákv, sala. Verð 5,8 miHj. Mosfellsbær 2Ja hæða giæsit. Binbhús m. vönduðum innr. Tvðf. ínnb. bilsk. Mikið útsýni. Eignask. mögul. Verð 13,5 millj. Miðhús Tll sölu 179,3 fm einbhús, hæð og ris m. blisk. á glæsil. útsýnisstað á mót suðri. Húsið afh. tilb. u. trév. frág. ut- an. Eignaskiþti mögul. Teikn. á skrífst. Húsafell FASTEIGNASALALangholtsvegillS BæjanWahúsmjj Súpi:68W66 ^^^^ Þorlákui Émarsson ^JJ f^*V Bergur Guðnason wT Yfir 30 ára reynsla tryggir örugg viðskipti Leirubakki - 2ja 2ja herb. (b. á 1. hæð. Verð 3,1 millj. Dúfnahólar - 3ja 3ja herb. góð íb. á 7. hæð. Suðursv. Áhv. 1,6 millj. langtlán. Laus strax. Ástún - 3ja Glæsil., nýl. íb. á 2. hæð. Suðursv. Vélaþvottah. á hæðinni. Mikil sameign. Einkasala. Áhv. 1,9 millj. langtlán. Verð 5,4 millj. Goðheimar - 3ja-4ra Falleg 95 fm íb. á jarðh. 3 svefnherb. Einkasala. Verð 5,5 millj. íbúðarhæð - Rauðalæk 5 herb. ca'135 fm góð íb. á 2. hæð. Suðursv. Sérhiti. Bílsk. fylgir. Einkasala. Réttarholtsv. - raðhús Fallegt 4ra herb. 110,6 fm raðh. Ákv, sala. íbúðarhús - miðborgin Glæsil. nýinnr. steinh. við Grettisgötu 153 fm, kj. og tvær hæðir. Allar lagnir og innr. nýjar. Arinn istofu. Einkasala. Sogavegur - einbhús Mjög fallegt ca 160 fm einbhús, kj., hæð og ris ásamt 40 fm bilsk. Húsið er mik- ið endurn. Einkasaia. Viðihvammur - einbús Mjög fallegt 190 fm einbhús. Hæð og ris ásamt stórum bilsk. Húsið er mikiö endurn. Verð 11,0 millj. L Agnar Gústafsson hrl.,^ Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa ¦ * *<*¦¦» 4 ^CteAR tí m Kársnosbraut 106. Slmi 46044 - 46159. HRAUNHAMARhf a a fasteigna-og ¦ skipasala a| Reykjavikurvegi 72. ¦ Hafnarfirði. S-54511 Vegna mikillar sölu og eftir- spurnar vantar ailar gerðir eigná á skrá. I smíðum Suðurvangur. Höfum tn söiu 3ja og 4ra herb. íb. og eina 6 herb. íb. i þessu 7-iþhúsi. Skilast tilb. u. trév. Teikn. á skrifst. Alftanes. Höfum til sölu tvö hús við Miðskóga og Bjarnastaði sem skilast fokh. að innan en fullb. að utan. Teikn. á skrifst. Dofraberg. 2ja, 3ja, 4ra og 6 herb. ib. sem skilast tilb. u. trév. yerð frá 4,4 m. Suðurvangur - Fagrihvamm- ur - Lækjargata Hf. 2ja-6 herb. íbúðir sem skilast tilb. u. trév. Fyrstu íb. í næsta mán. Uppl. og teikn. á skrifst. Stuðlaberg. Til afh. strax 150 fm parh. að mestu tilb. u. trév. Áhv. 800 þ. Stuðlaberg. 131 fm raðh. á tveimur hæðum auk hilsk. Afh. 1 sept. nk. fokh. Verð 5,6 millj. Fæst einnig tilþ. u. trév. Hringbraut - Hf. 146 fm neðri hæð auk hílsk. Til afh. strax. fokh. Milli- veggir komnir. Verö 5,8 millj. Traðarberg - fjórbýli. 4ra herh. 112 fm íb. á 1. hæð og 6 herb. 153 fm hæð + ris. Einbýli - raðhús Sævangur. Mjög fallegt 145 fm einbhús. 4 svefnh. 30 fm bílsk. Góð staðs. Verð 13,6 millj. LjÓSaberg. Glæsil. nýl, 220 fm einb- hús á einni hæð ásamt bilsk. 5 svefn- herb. Skipti mögul. á raðh. eða sérh. í Norðurbæ. Verð 14 millj. Smyrlahraun. 150 fm raðhús í suðurenda á tveimur hæðum. Nýstand- sett að utan. Ákv. sala. Verö 9 millj. Hraunhólar - Gbæ. 204 fm parh. á tveim hæðum. Nýtt: Lagnir-, ger og gluggar, einangrun, teikn. og tólfefni. 45 fm bilsk. Skipti mögul. 4750 fm eign- arlóð gæti fylgt. Sjávargata - Álftanes. 130 fm eimbhús auk 35 fm bílsk. á góðum stað. 4 svefnherb. Áhv. 3,5 millj. Skipti mög- ul. á 4ra-5 herb. íb. Verð 8,5 millj. Mjósund. Algjörl. endurn. 85 fm einbhús. Verð 5 millj. 5-7 herb. Suðurgata Hf. - Nýl. sérh. Óvenju glæsil. 160 fm sém. + bílsk. Verð 10,4 m. Einnig 160 fm sérh. Verð 9,3 millj. Skipti mögul. á eign i Rvík. Breiðvangur - sérh. Mjög faiieg 152 fm neðri sérh. 4 svefnherb. Auka- pláss í kj. 40 fm bilsk. Gæti losnað fljótl. Verð 8,7 millj. Kelduhvammur. 126,5 fm 5 herb. sérhæð sem skiptist í 3 svefnherb., stofu og borðstofu. 4ra herb. Hjallabraut - laus strax. 4ra-5 herb. íb. á 2. hæð. Húsið er nýstandsett utan. Ekkert áhv. Verð 5,8 millj. Hringbraut - Hf. - nýtt lán. Falleg 100 fm 4ra herb. ríshæð. Litið undir súð. Sérinng. Nýstandsett að ut- an. Nýtt húsnæðislán 1,8 millj. Verð 4,9 millj. Ásbraut - KÓp. 98,5 fm nettó 4ra herb. ib. á jarðhæð. Nýtt eldhús fylgir. Áhv. 2,2 millj. Verð 5,4 mmillj. 3ja herb. Grænakinn - laus. Björt og skemmtil. 80,7 fm nettó 3ja herb. efri hæð. Góðar suðursv. Áhv. 1,2 millj. Verð 4,8 millj. Brattakinnn. Ca 70 fm 3ja herb. risíb. Verð 3,3 millj. Selvogsgata. Ca 78 fm 3ja herb. hæð + ris. Allt sér. Skipti mögul. Verð 4,4 millj. Hellisgata - laus. Algjörl. end- urn. 3ja-4ra herb. n.h. Verð 4,0 millj. Vogagerði - Vogum. Giæsii. 3ja herb. íb. i nýl. húsi. Verð 3,5 millj. Hafnargata - Vogum. 3ja herb. efri hæð. Verð 2,2 millj. KlapparStígur. 110 fm verslunar- og skrifsthúsn. Til afh. strax. Verð 4,2 m. 2ja herb. Suðurbær - sérbýli. 2ja herb. ibúðir á jarðhæð. Til afh. fljótl. tilb. u. trév. Sérgarður. Verð frá 4,3 millj. Álfaskeið m. bílSk. Mjög falleg 65 fm 2ja herb. íb. á 3. hæð. Áhv. 1,8 millj. Verð 4,3 millj. • ÖldutÚn. 2ja herb. 70 fm nettó jarð- hæð. Allt sér. Verð 4,2 millj. Sölumnður: Magnús Emilsson, kvöldsími 53274. Lögmenn: Guðm. Kristjánsson, hdl., £* Hlöðver KJartansson, hdl. I EIGNASALAIM REYKJAVIK Yfir 30 ára reynsla tryggir öryggi þjónustunnar HÓLAR - 2JA HERB. MIKIÐ ÁHVÍLANDI Mjög góð 2ja herb. ib. á hæð ofarl. i iyftuh. v. Krummahóla. Suðursv. Mikið útsýni. Verð 4,1-4,2 millj. EINSTAKLINGSÍBÚÐ Samþ. nýendurþ. íþ. á jarð hæð í Aust- urþ. Allt mjög vandað. Verð 2,5 millj. Laus. Einnig mjög snyrtil. íb. v. Kapla- skjólsveg. Verð 2-2,1 millj. í MIÐBORGINNI Rúmg. 2ja herb. jarðhæð i steinh. í lok- aðri og rólegri götu. Sérinng. Verð 3,5 millj. Áhv. ca 1 millj. við veðd. Laus. VÍÐIHVAMMUR - 2JA 2ja herb. tæpl. 70 fm ib, á jarðh. í þribhúsi. Góðar nýl. innr. Ákv. sla. Verð 4 millj. HRAUNBÆR - 3JA Höfum i ákv. sölu góða 3ja herb. íb. á 3. hæð (efstu) í fjölb. Laus e. samkomul. Verð 4,6-4,7 millj. í NÁGR. V. HLEMM Vorum að fá í sölu rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð í steinh. rétt fyrir innan Hlemm. (b. skiptist í 2 stofur og eitt svefnherb. m.m. SÓLHEIMAR - 3JA „TIL AFH. STRAX. 3ja herb. íb. á hæð í lyftuh. Tvennar svalir, Mikið útsýni. Mjög góð sameign. Góð eign á eftirsóttum stað. Laus. KRUMMAHÓLAR - 3JA M/BI'LSKÝLI - LAUS. Góð ib. á hæð í lyftuh. Suðursv. Mikið útsýni. Bílskýli. Laus nú þegar. GNOÐARVOGUR 4RA-5 4ra-5 herþ. íb. á 3. hæð í fjórbhúsi. (h. skiptist í 2 stofur og 2 svefnherb. auk eins litils m.m. Suðursv. Gott útsýni. Ákv. sala. Verð 6,5 millj. HÁALEITI M/BÍLSK. Rúmg. 120 fm endaib. á 3. hæð. Bilskúr fylgir. Góð eign. Ákv. sala. SEUAHVERFI - 4RA MIKIÐ ÁHVÍLANDI GóÖ 4ra herb. endaíb. í fjölb. v/Selja- braut. Rúmg. stæðJ í bflskýl/ fyígir. Gott útsýni. Suðursv. Ákv. sala. Verð 6,3-6,4 millj. GARÐABÆR - EllMB. Viðlagasjóðshús á einni hæð v/Ásbúð. Stærð um 120 fm auk tæpl; 40 fm bilsk. Ákv. sala. DUNHAGI 23 Litið atvhúsn. á jarðhæð v/Dunhaga 23. Stærð tæpl. 60 fm. Til afh. strax. STAÐGR. í BOÐI Okkur vantar 2ja og 3ja herb. góðar íb. m. nýjum eða nýl. húsmstjl. íb. verða greiddar út við undirskr. kaupsamnings. EIGNASALAN REYKJAVIK L Ingólfsstræti 8 Sími 19540 og 19191 . Magnús Einarsson, 623444 Vikurás 2ja herb. 65 fm falleg íb. með vönduð- um innr. Þvottaherb. og geymsla á hæðinni. Útsýni. Hagst. áhv. lán. Freyjugata 2ja herb. góð íb. á 2. hæð í steinhúsi. Ákv. sala. Verð 3,4 millj. Hlíðar 2ja herb. íb. i fjölbhúsi ásamt herb. í risi. Frábært útsýni. Ákv. sala. Flúðasel 4ra herb. 110 fm falleg íb. á 1. hæð. Aukaherb. í kj. Bilskýli. Gnoðarvogur — sérhæö 5 herb. mjög falleg neðri sérh. i fjórbhúsi. Sérinng. Tvennar sval- ir. Vandaðar innr. Góður bilsk. Skipti mögul. á minni eign. Hlíðar — hæð 5 herb. 140 fm skemmtil. 2. hæð í fjórb- húsi. 2 samf. stofur, 3 svefnherb. Ákv. sala. Asparfell - þakhæS 160 fm glæsil. „penthouse" sem skipt- ist m.a. í 2 saml. stofur m/arni, 4 svefn- herb. Nýjar innr. Bilsk. Laust. Seljahverfi — raðh. 150 fm fallegt hús á tveimur hæðum. Vandaðar innr. 4 svefn- herb. Bilskýli. Bein sala. Verö 8,5 millj. INGILEIFUREINARSSON ffs löggiltur fasteignasali, Borgartúni 33 í»t

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.