Morgunblaðið - 02.06.1995, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 02.06.1995, Blaðsíða 10
10 D FÖSTUDAGUR 2. JÚNÍ1995 MORGUNBLAÐIÐ 1 ""'"*¦ li - Gimli - Gimlí - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli o Einbýli HVERAFOLD - VANDAÐ HUS Erutn með þetta falleg einb. alls 200 fm þar af ca 35-40 fm bílsk. Húsið er fullb. að utan sem innan með háum vönduðum skjólg. og sólpöllum, 4 góð svefnherb. og rúmg. stofur. Áhv. 5,3 millj. húsbr. Verð 16,8 millj. 4329. BYGGÐARENDI. Erum með til sölu vandað einb. 317 fm alls á tveimur hæð- um. Sér 2ja herb. íb. á jarðh. Húsið er í mjög góðu standi. TIL AFH. STRAX. Verð 18,5 míllj. 4153. SOGAVEGUR. Fallegt og töluv. endurn. einb. 166 fm kj. og tvær hæðir ásamt bflsk. Glaesil. endurn. lóð. Rúmg. svefnherb. Góð lán éhv. Verð 12,8 millj. 4352. BRAGAGATA. Glæsil. einb. á tveim- ur hæðum ásamt kj. Húsið er algjöri. endurn. og er því nánast nýtt. Parket og flísar. Stór lóö. Sjón er sögu ríkari. Góð lán áhv. Verð 14,5 millj. 4349. SJÁVARGATA - ÁLFTANESI. Vorum að fá í einkasölu fallegt einbýli á einni hæð ca. 140 fm á góðum stað á nesinu. Vandaðar innr. Nýtt massíft parket á gólfum. Stór og falleg lóð. Uppl. gefur Ólafur. 4344. SVIÐHOLTSVÖR - ÁLFTAN. Vei skipul. timburhús á einni hæð, 176 fm, 5 herb., tvöf. bílskúr. Suðurgarður. Skipti koma til greina á ódýrari eign. Verð 12,5 millj. 4324. GRAFARVOGUR - SKIPTI. Fallegt nær fullb. ca 125 fm ásamt 30 fm bílsk. Góð staðsetn. Skipti á ód. eign. Áhv. byggsj. 5,2 millj. Verð 12,5 millj. 3717. SÓLBRAUT - SELTJ. Glæsil. ein- hús á einni hæð ásamt ca 45 fm bílsk. alls 260 fm. Mjög vandaðar sérsmíðaðar innr. Mjög gott skipul. 5 rúmg. svefn- herb., 2 baðherb., stórar stofur. Fallegur garður. 4212. Raðhús/parhús FANNAFOLD. Mjög fatíegt raðh. 132 fm á tveímtir hæðum ásamt 25 f m bílsk. G6ð svefnherb. Sfcemmtil. hús á góðum stað. Góð ian áhv. Verð 12,6 millj. 4270. Skemmtil. endaraðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. alls 197 fro. Eignin er næstum fullb. Parket á gólfum. Vandaðar innr. Beyki- klædd ioft m. ínnfelldri lýslngu o.fl.- Gervihnattadiskur. Verð 13,0 millj. 3821. VESTURBERG. Mjög gott endaraðh. á tveimur hæðum ásamt bílsk. alls um 190 fm. Hiti í stéttum. Byggleyfi fyrir sólskála. Skipti á ódýrari. Verð 11.950 þÚ8. 3138. i UNDARBYGGÐ - MOS. Gott nýl. ca 165 fm parh. á eínni hæð ásamt opnu Wlstcýlí. Húslð er ekki fuilb. og vamar endanl. góffefni á hluta. Ahv. 6,1 miBj. byggaj. Verft 11,6 milfl. 3569. ASBUÐ - GBÆ. Mjög gott raðh. á tveimur hæðum m. innb. bílsk. alls 166 fm. Áhv. hagst. lán 4.250 þús. Verð 11,9 millj. 3453. VÍKURBAKKI. Mjög vandað 177 fm endaraðh. 4 herb. Góðar stofur. Flísar og parket. Vandaðar innr. Stórar svalir. Innb. bílsk. 4166. SKÓLAGERÐI - KÓP. Fallegt 161 fm vandað parhús á 2 hæðum ásamt 25 fm bílskúr. 4 góð svefnherb. Vandað- ar innr. Verð 13,5 millj. 4003. Félag fasteignasala ^552 5099 Opið virka daga kl. 9-18. Lokað hvítasunnuhelgina Póstfax 552 0421. Árni Stefánsson viðskiptaf ræðingur. í smíðum Erum meö fjölda nýbygginga, raðhúsa, parhúsa, einb. og all- ar stærðir blokkaríb. i vönduð- um fjölbhúsum. NU er tími ný- bygginga framundan. Komið við og fáið teikningar og sölu- yfirlit. STARARIMI. Stórgl. einb. 192 fm á einni hæð m. innb. bilsk. Skemmtll. skipul. hús. Telkn. á skrifst. Áhv. 6,1 millj. húsbr. 4316. HEIÐARHJALLI - SERH. Falleg 123 fm neðri hæð f tvib. ásamt sérstæðum bflsk. Skilast fokh. að Innan og utan m. frág. þaki. Mogul. á hagst. greiðslukj. Verð 7,1 mlllj. 4366. BOLLATANGI - MOS. Fallegt raðh. á einni hæð meö innb. bflsk. alls 142 fm. Húsið verður til afh. fljótl. fullb. að utan og tilb. til innr., lóðin tyrfð. Áhv. húsbr. ca 3 millj. Verð ca 9 millj. LINDASMARI - NEÐRI HÆÐ. Skemmtil. ca 110 fm 4ra herb. neðrl hæð í littu fjölb. (tveggja hæða). Skiiast tilb. til innr. og hús og fóð frág. Ahv. húsbr. ca 4,0 millj. Verð 8,5 millj. 4311. LAUFRIMI - RAÐH. Skemmtil. 133 fm raðh. á einni hæð m. innb. bílsk. Húsið skilast fullb. að utan, fokh. eða tilb. u. trév. að innan. Verð 7,2 millj. Teikn. á skrifst. 3611. SUÐURÁS - RAÐH. Vorum að fá í einkasölu mjög fallegt og vel hannað 176 fm raðhús m. innb. bílsk. Húsið er vel staðsett. Suðurgarður. Skilast fullb. að utan, fokh. að inna'n. Áhv. húsbr.. 5,5 millj. Verð 9,2 millj. 4245. EYKTARHÆÐ - GLÆSIHÚS. 260 fm einb. fullb. að utan tilb. u. trév. að innan. Til afh. strax. Glæsil. hönnun. Teikn. á skrifst. Sjón er sögu ríkari. 4199. VIÐARRIMI - EINB. Einb. á einni hæð með innb. bíisk. alls 163 fm. Til afh. strax fullb. að utan en einangrað og fokh. að innan. Verð 9,8 millj. 4237. BERJARIMI 10-16 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. tilb. til afh. strax. Tilb. u. trév. eða fullb. m. stæði í bíl- skýli. Góð greiðslukjör og jafnvel íbúðin þín uppí. BERJARIMI 6. Eigum eftir tvær 3ja herb. og tvær 4ra herb íb. 88 fm og 112 fm. ásamt stæðum í bílskýli. Tilb. u. trév. eða fullb. til afh. strax. Sérhæðir og 5-6 herb. íbúðir REYNIMELUR - HÆÐ OG RIS. Vorum að fá í einkasölu óhemju góða og skemmtil. 149 fm íb. á tveimur hæð- um. íb. er mjög mikið endurn. m.a. gólf- efni, parket, eldh., baðherb.,_ lagnir, gluggar, gler og húsið að utan. Áhv. 2,6 millj. húsbr. og byggsj. Verð 11,3 millj. 4363. HOLTAGERBI - KÓP. Falleg 110 fm efri sérh. í tvíbýlish. ásamt 24,8 fm bilsk, Skemmtil. eign. Skíptí mögul. á ódýrarí elgn og jaf nvel dýrari. VerÖ 8,8 miltj. 3634. HJALLABRAUT - HF. Glæsil. ca 140 fm 5 herb. fb. á 2. hæð í góðu við- gerðu fjölb. íb. skartar vönduðum innr. og gólefnum. Endurn. baðherb. o.fl. Áhv. 5 millj. húsbr. Verð 9,8 millj. 4224. GUÐRÚNARGATA. Góð 90 fm hæð ásamt 40 fm séríb. í kj. auk 40 fm bílsk. Hús í góðu standi. Nýl. gler, gluggar og þak. Ekkert áhv. 4211. HÁALEITISBRAUT - ENDAÍB. M. BILSK. Mjög góð og mikið end- urn. 122 fm 5 herb. (b. á 1. hæð í ný- viðg. húsi. Góðar innr. og gólfefni. Skipti mógul. á 2ja-3ja herb. 3879. MELGERÐI - KÓP. Vorum að fá í sölu efri sérhæð 126 fm ásamt 22 fm bílsk. Yfirbyggðar suðursvalir. Hús nýl. endurn. að utan. Skipti á ód. Verð 11,3 millj. 4252. SOLVALLAGATA - MIKLIR MOGUL. Skernmtil. mikið end- urn. íb. á 2. haeð og f risi, Mögut. að nýta rísið sem séríb. o.fl. Nýf. gler, raflagnlr, golfefru o.fl. Áhv. ca. 4 rníllj. húsbr. 4225, BAUGHUS - NEÐRI HÆÐ. Góð 140 fm íb. á neðri hæð f góðu tvíb. ásamt bílskúr. Ib. er ekki fullb. Áhv. ca. 5 millj. byggsj. Verð 10,4 millj. 4249. 4ra herb. íbúðir HAALEITISBRAUT. Vel með farin 4ra herb. 104 fm íb. á þessum vínsæla staö. Riímgóð stofa m. parketí. Nýl. eldhinnr. Þvhús f fb. Suðursv. VerS 7,8 millj. 4Ð35. LAUFASVEGUR. Skemrotil. 3ja-4ra herb. risíb. f mjog faflegu fjórb. Husið allt gegnumtekið að utan. Nýl. rafl. og tafla, Skemmtfl, útsýni. Góð lán áhv. Verð 5,7 rolllj. 4353; GOÐHEIMAR - RIS. Göð ca 90 fm 3ja-4ra herb. íb. í risi í fjór- býfi. Áhv. ca 4,5 millj. byggsj. og húsþr. Verð 7,2 mlBj. 4367. NÆFURAS - GLÆSIL, Vor- um að fá í einkas. stórgóða 120 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð (efstu, f ertda) í gtæsil. átíýni í þrjár áttír, Bilskplata fyfgir. Áhv. ca 3,7 millj. Verð 9,3 rnBtj. 4383. DVERGABAKKI M/AUKA- HERB. Vorum að fá í sötu rnjög góða 3}a herb. íb. á 3. hasð (efstu) ásamt 16,5 fm aukaherb. íkj. (klárt til ötleígu). (b. er mjög snyrtil. og vei umgengin með nýl. parketi og skjólgóðum suöursv. Ahv. 2,8 mlllj. húsbr. Verð 6,7 miilj. FRAMNESVEGUR - TÆKI- FÆRI. Góð 73 fm fb. f véstur- bænum sém þarfrtast standsetn. Tilvalin íb. fyrir iagherita. Verð aðeíns kr. 4fi mHIJ. 1947. GRANÐAR - SKIPTI A EINB. Mjög falleg og vonduð 4ra-5 herb. 119 fm íb. á tvelmur hæðum ásamt stæði í bilskýli. Parket og flísar é gðlfum. Suð- ursv. Husf gððu standi. Ath. sklpti á sérbyii í yestúrb. eða á Seltjn. á verðí allt að 18 miltj, 4239. HVASSALEITI - LAUS STRAX. Góð 4ra herb. fb. 95 fm á 3. hæð í góðu fjölb. ásamt bítsk, Rúmg. íb. m. góðum svölum. Ekk- ert áhv. Verð aðelns 7,8 millj. 4326. HRAUNBÆR - SKIPTI A 2JA. Snyrtil. 4ra herb. 95 fm íb. á 1. hæð í ný Steni-klæddu fjölb. Suðursvalir m. útsýni. Til greina kemur að skipta á 2ja herb. eða lítilli 3ja herb. Staðsetn. ekki atriði. Verð 7,0 millj. 3840. HRAUNBÆR - GÓÐ KJÖR. Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herb. ca 90 fm íb. á 2. hæð í snyrtil. fjölb. Parket á gólfum. Endurn. eldh. Suðvestursv. m. útsýni. Góð kjör i boði. Verð 7,3 millj. Laus fljótl. 4362. KR-INGAR OG FLEIRI ATH. Sérl. skemmtil. ca 100 fm 4ra herb. íb. á tveimur hæðum í góðu fjölb. Verðið er einstakl. hagst. aðeins 7,1 millj. 4227. FURUGRUND M. AUKA- HERB. Falleg 4ra herb. oa 97 fm íb. á 2. hæð flltiu fjölbýil m. auka- herb. í kj. Mjog gott ásigkornulag. Ahv. ca 1 mlllj. Verð 7,9 millj. 3949. SUÐURHÓLAR. Mjög falleg 4ra herb. 98 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölbýli. Suðursvalir. Tengt f. þvottav. á baði. Áhv. 2,8 millj. húsbr. og byggsj. Verð 6,9 miilj. 4167. LEIRUBAKKi - GÓÐ EIGN. Vorum að fá í sölu 96 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð í viðgerðu fjölbýli. Vönduöeikarinnr. íeldh. Baðherb. nýstands., Ijósar flísar og innr. Suðvestursv. Vérð 7 mBIJ. 4343. LUNDARBREKKA. Mjöggóð 108fm 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð í nýl. viðgerðu og máluðu fjölbýli. Parket é flestum gólf- um. Suðursvalir með miklu útsýni yfir borgina. Stofa og borðstofa ásamt 3 svherb. Eign í góðu standi. Áhv. byggsj. 2,5 millj. + 2,8 í húsbr.= 5,3 millj. Verð 7,9 millj. 4059. FURUGRUND - TOPP- EIGN. Vorum að fé í einkasölu mjög fallega og miklð endurn. 4ra herb. 84 fm íb. á 5. hæð i nýstand- settu lyftuh. ásamt stæði í bíl- skýil. Nýl. eldh., baðherb. og park- et. Áhv. 2.750 biís. byggsj./húsbr. Verð 8,3 millj. 4330. AUÐBREKKA - AUKAHERB. Mjög góð mikið endurn. 4ra herb. ca 100 fm efri hæð í góu tvíbhúsi ásamt að- stöðu ( kj. sem gefur mikla mögul. Nýl. eldh., bað o.fl. Áhv. ca 3,1 rnillj. byggsj. Verð 7,5 millj. 3926. ENGJASEL. Sérl. góð og vel skipul. 4ra herb. 103 fm ib. á 1. hæð ásamt stæði í bilskýli. Fallegar flísar á gólfum. Þvottahús í íb. Stofa og borðstofa með suðursvölum. Fallegt útsýni. Verð 7,4 millj. 3539. DALSEL. Góð 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt stæði í bflskýli. Hús viðg. að ut- an. Snyrtil. sameign. Verð 7,7 millj. 4147. FÍFUSEL. Falleg 95 fm endaíb. á 1. hæð. Þvhús í íbúð. Suðursvalir. Skipti mögul. á dýrari eign t.d. í Hafn. Verð 7,0 millj. HRÍSRIMI - BÍLSKÝLI. Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð í nýl. fjölb. Vandaðar innr. Áhv. húsbr. ca 5,5 millj. Verð 8,9 millj. 4168. ÞÓRSGATA. Glæsli. 100 fm 3ja-4ra herb. íb. hæð og rís. Mjög mikið endurn. innr., góifefni o.fl. Hús I góðu standl. Áttv. 1,5 milij. Verð 8,5 míllj. 4230. VEGHUS - UTB. AÐEINS 800 ÞÚS. Glœsil. futlb. 113 fm íb. á 2. h»ð f litlu fiölb. Suðursv, Sérþvottah. Áhv. ca 7,6 milij. Verð aðeíns 8,4 mlllj. 3112 FELLSMULI. Serl. göð og miklð endurn. 3ja^4ra herb. 94 fm enda- íb. á 2. hæö í goðu fjölb. Eian f toppstandi. Verð 7^Et millj. Ahv. 4,8 mBIJ. 4267. LEIRUBAKKI. Gullfalleg 4ra herb. fb. á 2. hæð með aukaherb. i' kj. Suðursv. Flfsal. bað. Falleg sameign. Verð 7,8 millj. 4163. FRAMNESVEGUR. Góð 4ra herb. 92 fm íb. á 2. hæð í þríb. 3 svefnh., 2 stofur. Nýl. flísar og parket á gólfum. Áhv. 3,1 millj. Verð 7,1 millj. 3533. 3ja herb. íbúðir ENGJASEL - GÓÐ EIGN. Mjög góð 3ja herþ. 74 fm íb. á 3. hæð + ris ásamt stæði í bflskýli. Góðar innr. og gólfefni. Suðvestursv. með fráb. útsýni. Áhv. 4 millj. húsbr. Verð 6,8 millj. 3291. KEFLAVÍK - HEIÐARVEGUR. Góð 3ja herb. ca 90 fm fb. á 1. hæð í tvíb. Ath. skipti á eign í Rvík. Verð 5,2 millj. 4391. VITASTÍGUR. Skemmtil. 2ja- 3ja herb. íb. 68 fm á 2. hæð í þríb. Nýl. endurn. efdh. Sérhíti. Björt stofa og borðst. m. viðargólfborð- um. Ahv. 2,3 millj. V. 4,9 m. 4348. VESTURBERG. Mjög góð 3ja herb. 77 fm íb. á 3. hæð (efstu) í nýstandsettu fjölb. Parket. Suðursv. með góðu útsýni yfir borgina. Áhv. 3,4 millj. byggsj. og húsbr. Verð 6,1 millj. 2627. BALDURSGATA. Glæsil. endur- smíðuö 3ja herb. íb. ca 76 fm. Allar lagn- ir, innr., gólfefni, gluggar og gler nýtt. Ekkert áhv. Verð 6,3 millj. 4041. FURUGRUND - LYFTUH. Falleg 3ja herb. íb. á 5. hæð. Suðursv. Hús og sameign í góðu ásigkomulagi. Áhv. 1,8 millj. Verð 6,1 millj. 4374. SKERJABRAUT - SKIPTI. Góð talsv. endurn. 3ja herb. íb. á 2. hæð í nýl. klæddu fjölb. Mjög góð staðsetn. Skipti mögul. á ca 8,0 millj. kr, eign á Nesinu. Áhv. 3,0 millj. húsbr. að mestu. Verð 5,9 millj. 4122. MIÐBÆRINN - ALLT SÉR. Mjög skemmtil. 3ja herb. ca 70 fm íb. á 2. hæð í standsettu álitl. húsi. Allt sér m.a. sér- inng., stofa, borðstofa, 2 herb. Þvhús í íb. (b. er í mjög góðu standi. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. 3700. HRINGBRAUT - SKIPTI Á STÆRRI. Mjög góð 82 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð í fallegu nýstands. fjölbýli ásamt stæði í bílskýli. Ib. er mjög björt og snýr til suðurs með svölum. Vilja skipti á stærri eign ca 9-10 millj. helst i Vesturbæ. Verð 6,6 millj. 4187. BÓLSTAÐARHLJD F. 60 ÁRA OG ELDRI. Vorum að fá í sölu faflega 3ja herb, nýi. fl>. á 1. hæð í húsi Samtaka aldraora. ib. er fultbúin. Mikii þjóhuata; er a staðnum m,á. tækna- ög barika- þjónusta, mötu neyti, setustofa og mikið félagslff. (b. er til afh. strax. Verð 8,7 inBIJ. 4342. NJARÐARGATA - GLÆSILEG. Glæsil. 3ja herb. íb. á 1. hæð í nýl. við- gerðu timburhúsi. Mikið endurn. eign. Ahv. ca 3 millj. byggsj. Verð 6,6 millj. 4307. BARUGRANDI - BYGGSJ. 5 M. Mjög góð 87 fm 3ja-4ra herb. endaib. f nýmáluðu fallegu Ijölbýli á 1. hæð ásamt stæði í bilskýli. Gluggar á þrjé vegu. Áhv. byggsj. 40 ára B miiij. Verð 8,6 miiij. ib. er laus! 3580. HVERFISGATA. 3ja herb. 63 fm íb. á jarðhæð. Endurn. eldhús og pípulögn. Ib. er nýmáluð. Hægt að ganga út í bak- garð. Verð 4,4, millj. 3244. BREKKUSTÍGUR - JARÐHÆÐ. Ca 80 fm 3ja herb. íb. á jarðhæð í þrí- býli. Sérgeymsla í bakhúsi. Góður garð- ur. Ahv. byggsj. 3,1 miilj. 4306. ORRAHOLAR. MJög faileg 3|a herb, fb. á 7. hæð. Stórar suður- svallr. Stórglæsil. útsýni. Húsvörð- ur. Htis fgóðu ástandi. Verd 8,4 .mHIJ. 4318. HJARÐARHAGI. Falleg ca 79 fm íb. á 2. hæð. Suðursvalir. Góð sameign. Laus strax. 4282. ALAGRANDI - LAUS STRAX. Vorum að fó í éinkasölu fallega 75 fm fb. á 1. htseð m. sér- garðí. Góðar innr. Gott skipul. Vei staðsett hús. Áhv. hagst, lán ca 3,2 millj. Verð 6,8 millj. 4291. GRETTISGATA. Góð 67 fm (b. ( steinh. Nýl. gler. Snyrtil. eign. Verð 4,8 millj. 4279. SELTJNES - LAUS STRAX. Mjög góð 3ja herb. 81 fm íb. á 2. hæð ásamt stæði f bflskýli. Fallegt parket. Nýflísal. baðherb. Verð 7.760 þús. 4049. FLÓKAGATA. Mjög glæsil, og mikið endurn. 3ja herb. 86 fm fb. á miðhseð í fjórb. Vönduð gólfef ni. Gott eldh. Ahv. 3,6 millj. Verft 7,8 mBIJ. 3722. HRAUNTEIGUR. Góð ca 77 fm kjíb. ásamt ca 55 fm vinnuskúr á baklóð. Mikið endurn. Laus strax. Verð 6.950 þús. 4061. LEIFSGATA. Mikið endurn. 71 fm ósamþ. íb. á jarðh. Sérinng. V. 4,6 m. 3865. GULLSMÁRI F. 60 ÁRA OG ELDRI. Erum með 2Ja og 3ja herb. íb. f vönduðu lyftuh. íb. sem og sameign verða afh. fullb. i maf m. aðgangl að þjónustumlðstöð. Vorð á 2|a herb. 5,9-6 millj. Verð á 3ja herb. 7,3 millj. 4107, BARÓNSSTÍGUR - LAUS STRAX. Góð 3ja herb. 76 fm íb. á 3. hæð í steinh. íb. er töluv. endurn. Baðh. o.fl. Lyklar á Gimli. V. 5,8 m. 4246. HVERAFOLD. Falleg 3ja herb. 88 fm íb. á 3. hæð f fjölb. Sérþvottah. Parket. Sérsmíðaðar innr. Vönduð tæki. Góð sameign. Verð 7,6 inillj. 4157. LÆKJARGATA - NÝL. ÍB. Glæsil. 85 fm íb. á 5. hæð og í risi í nýl. húsi í hjarta borgarinnar. Suðvestursv. Þvotta- aðstaða f fb. Áhv. 4,4 millj. húsbr. Verð 9,2 millj. 4073. o\ ÖGimli - Gimli - Gimli - Gímli - Gimll - Gimll - Gimli - Gimli - Gimll - Glmli - Glmli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli -

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.