Morgunblaðið - 02.06.1995, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 02.06.1995, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ PÖSTUDAGUR 2. JÚNÍ1995 D 11 3imli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli H17, ^ IH t^ fl HALLVEIGARSTÍGUR. Mikið end- urn. 3ja herb. íb. á 1. hœð. Fallegt eldh. Parket. Laus. Lyklar á skrifst. Verð 5,4 mlllj. 3671. ENGJASEL - V. AÐEINS 5,9 M. Falleg 3ja herb. íb. á 4. hæð m. fráb. útsýni. Stæði í bílskýli. Áhv. 3,8 millj. langtímal. Verð aðeins 5,9 millj. 3559. ÁLFHÓLSVEGUR - BÍLSKÚR. Falleg 70 fm íb. á 2. hæð (efri) í 4ra (b. húsi sem er Steni-klætt að utan. Sér- bvhús. Fallegt útsýni. Áhv. ca 3,0 millj. byggsj. og húsbr. Verð 6,8 millj. 4065. BLIKAHÓLAR - HAGST, UTB. Fafleg og björt 3ja hért>. íb. á 1. hæð ásamt Wlsk. [b. er mtkið endurn. rrt.á. eldhús ög bað. Enda- fb, m. suðursv. Hús nýviðgert og málað. Ath. útborgun má dreif ast á 2 ár. Verð aðeins 6,6 mill]. 3701 SEILUGRANDI - GÓÐ EIGN. Mjög góð ca 70 fm 2ja herb. fb. á jarðh. í fjölb. Gengið út í suðurgarð. Áhv. 2,9 millj. byggsj. Verð 5,8 millj. 4040. SKEGGJAGATA - SAMÞ. Agæt 47 fm samþ. íb. f kj. Róleg og góð stað- setn. Húsið Iftur ágætl. út. Skuldlaus. Verð aðeins 3,9 millj. 4124. BÚSTAÐAHVERFI - M/SÉR- INNG. Rúmgóð 2ja herb. sérhæð í fal- legu tvíbýli. Nýlegt gler. Suðurgarður. Góð staðsetn. Verð 5,4 millj. 4321. ÆSUFELL - HAGSTÆÐ LÁN. Mjög góð 54 fm 2ja herb. fb. í góðu lyftu- húsi með húsverði. Endurn. eldhús. Gott skipulag. Suðursv. m. góðu útsýni. Áhv. byggsj. 2,9 millj. Verð 4.950 þ. 3214. ÞORSGATA. Mjög göð ca 40 fm 2ja rterb. ft>. f risi í tfmpurtvlb. á fréb. stað í miðbærtum, Skernmtileg eign. Áhv. ca 2,3 millj. Verö 4,1 millj. 4313. VESTURBERG. Falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Endurn. bað, nýl. skápar. Park- et. Hús nýl. standsett að utan. Endurn. gler. Akv. sala. Verð 5,7 millj. 1984. ÆSUFELL - LAUS. Ca 85,3 fm fb. á 5. hæð í lyftuhúsi sem er allt nýl. stand- sett að utan og málað. Suðursv. 2 rúmg. svefnherb. Þvottaaðstaða á hæð. Verð aðeins 5,7 millj. 3966. BERGÞÓRUGATA. Nýkomin í sölu snotur 77 fm íb. á 1. hæð i þrib. End- urn. bað, gluggar og gler. Björt íb. Garð- ur f suður. Verð 6,2 millj. 3904. ÁLFTAMYRI. Vorum að fá f einkasölu bjarta og góða 43 fm fb. í kj. f flóðu fjölb. MJog góð stað- setn. Ahv. 1760 þús. húsbr. Verö 3,8 miHj. 4240. 2ja herb. íbúðir BERGÞÓRUGATA. Góð 2ja herb. 51 fm íb. miðsvæðis í Reykjavík. Ib. er í góðu standi. Gengið út í garð bakatil. Verð 4,8 millj. 4335. KRUMMAHÓLAR. Góð 2ja herb. 71 fm fb. í nýl. viðg. fjölbhúsi. Stórar suðursvalir. Verð aðeins 4,8 millj. 1991. LÆKJARGATA. MjÖflfaMefl 2j« herb. íb. 60 frrt á 3; hæð f jiý|u og istórgl. lyftuh. Parket á öllú. Hfsar á baðl í hólf og gólf. Ahv. 4,1 millj. húsbr. Verð 6,8 millj. 4355. GRETTISGATA. Mikiðendurn. 32fm íb. f kj. í góðu húsi. Laus fjótl. Verð 2,6 millj. 3093. NÖKKVAVOGUR - SÉRINNG. Vorum að fá f sölu 2ja herb. 53 fm íb. í kj. í tvfb. Ról. staður. Verð 4,8 millj. 4236. ASPARFELL. 2ja herb. ca 54 fm íb. á 1. hæð. Ahv. ca 2,5 millj. Verð aðeins 4,3 millj. 4092. SKÓLAGERÐI - KÓP. 2ja herb. ca 56 fm neðri hæð í tvíbýli. Sérinng. Verð 4,8 millj. 3710. HRAUNBÆR. Rúmg. ca 63 fm íb. á efstu hæð í góðu fjölb. V. 4,9 m. 3971. VINDÁS - LAUS STRAX. Góð ein- stakl.íb. ca. 35 fm á 2. hæð í góðu fullb.fjölb. Ahv. byggsj. ca 1,4 miilj. Verð 3,8 millj. 4201. EFSTIHJALLI. Mjög góð 57 fm 2ja herb. mikið endurn. íb. á 2. hæð. Park- et. Suðursv. Gott skipulag. Ahv. 3,6 millj. Verð 5,6 mlllj. 3383. HRAUNBÆR - LAUS. Góð 57 fm fb. á 1. hæð í fjölb. (sem er ný Steni- klætt að utan að mestu leyti). Laus strax. Verð 4,7 millj. 4055. O Glmll - Glmli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimll - Gimll - ' Magnús M. Norðdahl, srjórnarformaður Húsnæðismálastjórnar ríkisins, afhendir Guðjóni Pálssyni byggingameistara styrk vegna nýs innveggjakerfis, sem mun hafa í för með sér mikla kostnaðar- lækkun og mikinn timasparnað í uppsetningu. Húsnæðismálastjórn 40 ára Styrkir 25 verkefni með rúml. 20 millj. ÞANN 17. maí sl. fór fram afhend- ing á styrkjum þeim, sem húsnæðis- málastjórn veitir nú árlega til marg- víslegrar tækniþróunar og framfara í byggingar- og húsnæðismálum. Samtals bárust 43 umsóknir og hafa aldrei verið fleiri. Eru þær fjöl- breytilegar og bera glöggan vott um þá miklu gósku, sem virðist vera fyrir hendi á byggingarsviðinu. Styrkt voru 25 verkefni, þar af eru 20 ný, en 5 eru framhaldsverk- efni. Heildarfjárhæð styrkjanna að þessu sinni er rúml. 20 milljón kr., þar af tæpar 15 millj. kr. til nýrra verkefna og rúmar 5 millj. kr. til framhaldsverkefna. Með veitingu þeirra vill hús- næðismálastjórn leggja sitt af mörkum til þess að efla og styrkja framfarir og umbætur í byggingar- starfsemi og húsnæðismálum þjóð- arinnar, segir í fréttatilkynningu frá húsnæðismálastjórn. Að þessu sinni er veiting og afhending styrkj- anna tengd 40 ára afrnæli hús- næðismálastjórnar og Húsnæðis- stofnunarinnar hinn 20. maí sl. SKPTPAN JSL Thn ¦Li—iif m m Jl mJL JL FASTEIGNAMIÐLCIN SUÐCIRLANDSBRAUT 46 (bláu húsin) SÍMI 568-5556 * FAX 568-5515 FÉLAG llFASTEIGNASALA MAGNÚS HILMARSSON ELFAR ÓLASON HAUKUR GUÐJÓNSSON EYSTEINN SIGURÐSSON lögg. fasteignasali. . Sími 568 5556 Einbýli og raðhús ÁLFHÓLSVEGUR 2018 Fallegt raðh. 120 fm á tveimur hæð- um ásamt góðum bflsk. Góðar suður- stofur. Parket. Fallegt útsýni. Falleg- ur ræktaður garður. Verð 9,8 millj. SMYRLAHRAUN 2008 Fallegt 153 fm endaraðh. á tveimur hæöum ásamt 30 fm bilskúr. 4 svefnherb., nýtt eldh. og tæki. Góður garður. Áhv. húsbr. 5,0 millj. Verð 12,4 millj. HVERAFOLD 1756 Glæsil. einbhús 223 fm m. innb. 32 fm bilsk. á mjög góðum stað í Grafarv. Fallegar innr. Parket. Arinn i stofu. Hornsvalir í suður og vestur. 4-5 svefnherb. Fallegt útsýni. HAMRATANGI isss Fallegt 175 fm nýl. raðh. m/innb. bílsk. Húsið er ekki alveg fullb. að innan. Ahv. húsbr. 6,0 milij. Mjög hagst. verS aSeins 8,9 millj. I smíðum HEIÐARHJALLI 2031 Höfum til sölu 123 fm neðri sérhæð I þessu fallega húsi ásamt 26 fm bílsk. fb. er fokh. nú þegar og tilb. til afh. m. járni á þaki. Verð 6,9 millj. 5 herb. og hæðir MAVAHLIÐ 2013 Falleg 106 fm mjög vel staðsett neðri sérhæð i fjórb. Sérinng. 2 saml. rúmg. stofur. Nýl. gler. Suðursvalir. Nýjar lagnir í kj. HRAUNBRUN-HF. 1697 Höfum til sölu glæsil. efri sérhæð í þríb. 140 f m ésamt 26 fm bílsk. innb. í húsið. Stórar hornsvalir i suður og vestur m. fallegu útsýni. Allt sér. Fallegur staður. Verð 10,5 millj. VIÐ MIÐBORGINA 1667 Vorum að fá f sölu afar sérstaka 200 fm rishæð sem er nýendurg. Innb. norðursvalir með útsýni ytir Esjuna og sundin. Lyfta gengui uppí íb. Laus strax. Verð 9,9 mlllj. Sklpti mðgul. i minnl eign. ASPARFELL 1012 „PENTHOUSE" - BÍLSKÚR. Höfum til sölu glæsil. 165 fm „penthouse'íb. á 8. haað m. fráb. útsýni og 70 fm svölum. Arinn í stofu. Parket. 4 svefn- herb. Fallegar innr. Bilsk. innb. t hús- ið. Ahv. byggsj. 09 húsbr. 6,0 mlllj. Verð 10,8 mlllj. ALFHEIMAR 2052 Falleg 4ra-5 herb. 106 fm íb. á 2. hæð i góður fjölbhúsi. Fallegar nýl. innr. Stórar stofur. Suðursvalir. Verð 8,2 miilj. JÖKLAFOLD 2039 Falleg 110 fm 4ra herb. endaib. á 3. hæð ésamt fullb. 21 fm bílsk. Vandaðar innr. Glæsil. bað, stórt eldhús. Tvennar svalir. Ahv. byggsj. til 40 ára 4,8 millj. V. 9,7 m. EYJABAKKI 2025 Falleg 95 fm 4ra herb. íb. é 3. hæð. Nýtt gler o.fl. Hús nýl. mál. að utan og íb. sjálf að innan. Sérþvhús í íþ. 14 fm geymsla í kj. Skipti mögul. á minni eign. Ahv. 4,7 miilj. húsbr. m. 5,1% vöxtum. V. 7,4 m. ASBUÐARTROÐ-HF. 2022 TVÆR IBÚÐIR. Glæsil. 231 fm neðri hæð í nýl. tvíbhúsi. Eignin er 160 fm hæð og 50 fm einstaklíb. Einnig íbherb. á jarðh. og innb. 25 fm bílsk. Hæðin er stórar stofur, 4 svefn- herb., vandaðar innr. og tæki. Ahv. 7,0 millj. húsbr. og byggsj. Verð 13,5 millj. SEUABRAUT/LAUS1907 Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt bílskýli. Parket. Gott sjónvhol. Þvhús innaf eldh. Suðursvalir. Ahv. byggsj. og húsbr. 4,9 mlllj. Verð 7,4 mlllj. HJALLAVEGUR6 1779 4ra herb. 90 fm risfb. á 2. hæð í 5-íb. húsi. 22 fm bílsk. fylgir. Stór stofa og hol, 3 svefn- herb. Sérhiti. Nýl. gler og gluggar. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 7 millj. HÓLMGARÐUR i783 Til sölu falleg mikið endurn. 4ra herb. íb. á jarðh. 82 fm. Sérinng., sérhiti. Góðar innr. Ahv. 2,1 millj. húsbr. Verð 7,6 millj. 3ja herb. BÓLSTAÐARHLÍÐ 2027 Falleg 3ja herb. risíb. í fjórbhúsi. Parket. Fallegt útsýni. Þvhús i ib. Verð 4,5 mlllj. KAPLASKJOLSVEGUR -LAUSSTRAX 2042 Falleg 3ja herb. 70 fm ib. á 2. hæð i góðu fjölbhúsi. Nýtt bað. Parket. Suðursv. Verð 6,3 mlllj. BJARGARSTIGUR 2035 Höfum til sölu litla 3ja herb. neðri hæð i tvíb. 55 fm á þessum fráþ. stað í Þingholtun- um. Sérinng., sérhiti. Góður suðurgarður. Ahv. byggsj. 3,0 mlllj. VerS 4,9 millj. EYJABAKKI 2024 Falleg 80 fm 3ja herb. ib. á 3. hæð. Vest- ursv. Ný teppi. Sérþvhús sem hægt er að nota sem herb. Tvær góðar geymslur i kj. Ahv. byggsj. og húsbr. 4,8 m. Verð 6,5 m. VESTURVALLAGATA 2012 Falleg mikið endurn. ca 80 fm fb. í kj. á góðum stað í vesturbænum. Parket. Nýjar innr. 2 svefnherb., sérþvhús. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Verð 5,7 millj. Skipti mögul. á stœrri elgn á Egilsstöðum. SÓLHEIMAR 1916 Falleg 3ja herb. íb. á 6. hæð i lyftubl. Parket. Fráb. útsýni. Suðursvalir. Húsvörður. HRAUNBÆR 1909 Rúmg. 3ja herb. íb. á 1. hæð 85 fm é góð- um stað í Hraunbæ. Sjónvhol. Stórar vestur- svalir. Stutt i alla þjón. Verð 6,6 mlllj. FLÓKAGATA «« Rúmg. 3ja herb. ib. 61 fm i kj. á góðum stað. Nýl. eldh. Ahv. byggsj. 1,5 mlllj. Verð 5,0 mlllj. LANGHOLTSV. 1735 Falleg og rúmg. 3ja herb. 74 fm íb. í kj. í góðu þríþ. Góðir nýir gluggar og gler. Nýl. raflagnir. Góðar innréttingar. Ahv. byggsj. o.fl. 3,8 mlllj. Verð 5.960 þús. SMAIBUÐAHVERFI 1488 Falleg neðri hæð 72 fm á góðum stað v. Sogaveg. Parket. Góðar innr. Þvhús á hæð- inni. Sérinng. Nýtt gler. Góður gerður. Verð 6,3 millj. BÁRUGRANDI-LAUS 1894 Falleg nýl. 3ja-4ra herb. endaíb. á 1. hæð ca 90 fm ásamt stæði í bílskýli. Mögul. á 3 svefnherb. Parket. Suðursv. Lækkað verð 8,5 millj. Ahv. byggsj. til 40 ára 5 millj. 2ja herb. MEÐALBRAUT-KÓP. 2036 Falleg 2ja herb. 60 fm fb. á jarðhæð í nýl. tvib. Góðar innr. Sérþvhús. Sérinng. Góður staður í vesturbæ Kóp. Ahv. byggsj. 2,7 mlllj. tll 40 ára. Verð 5,5 millj. GAUKSHOLAR - LAUS 1917 Falleg 2ja herb. 56 fm íb. á 1. hæð í fjölbh. Suðursv. Þvhús á hæðinni. Verð 4,6 millj. HRAFNHOLAR2 1793 LAUS fBÚÐ - LYKLAR A SKRIF- STOFU. Falleg 55 fm 2ja herb. fb. á 1. hæð i lítilli 3ja hæða blokk. Góðar innr. Suðaustursv. Áhv. byggsj. og húsbr. 2,8 millj. Verð 4,9 millj. MIÐBORGIN 2043 Falleg einstaklib. 45 fm á 5. hæð i lyftubl. Góðar innr. Parket. Suðursv. HRAUNBÆR - LAUS 2026 Falleg lítil einstaklib. á jarðh. í blokk. Park- et. Verð 1,1 millj. STAÐARHVAMMUR/HF. 2021 LÚXUSÍBÚÐ. Höfum til sölu 90 fm 2ja herb. lúxusíb. á 2. hæð f nýl. litlu fjölbhúsi. Suður- svalir. Gott útsýni. Mjög rúmg. og falleg eign. Sérþvhús. Laus strax. Ahv. 6,1 millj. byggsj. til 40 ára. VerS 7,9 mlllj. JÖRFABAKKI 2016 Falleg rúmg. 2ja herb. 56 fm fb. á 2. hæð í nýl. viðg. og rnál. húsi. Vestursvalir. Ný útihurð. Verð 4,9 millj. EYJABAKKI 1902 Falleg 2ja-3ja herb. 60 fm íb. á fyrstu hæð m. sér suðurverönd. Nýl. park- et, nýtt gler o.fl. Verð 5,2 millj. KAMBASEL-LAUS 1751 Vorum að fá í sölu gullfallega 2ja herb. íb. 60 fm á 1. hæð. Nýjar vandaðar innr. Park- et. Sérþvhús. Sér suðurgarður m. hellu- lagðri verönd. Góð íb. sem getur losnað fljótl. Ahv. 2,0 millj. Verð 6,8 millj. HRÍSATEIGUR 2015 Snotur 45 fm 2ja herb. íb. í kj. Fráb. stað- setn. Sérinng. Verð 3,1 mlllj. GULLSMÁR111 -KÓP. 2007 2JA HERB. (B. F. ELDRI BORGARA. Vorum að fá í einkasölu glæsil. nýja fullb. 2ja herb. íb. 60 fm á 9. hæð í glæsil. nýju húsi f. eldri borgara sem á að afh. kaupendum i maí. Verð 6.950 þús. BOÐAGRANDI 2005 Falieg 2ja herb. ib. 53 fm, á 5. hæð f tyftublokk. Fallegar innr. Suðursv. Fallegt útsýni. Laus strax. VerS að- eins 4,8 mlllj. HRAUNBÆR 1757 Falleg íb. 45 fm á 1. hæð í fjölb. Parket. Þvottah. á hæðinni. Verð 3,8 millj. RAUÐALÆKUR 2038 Glæsil. 135 fm efri sérhæð i nýl. húsi. Vand- aöar innr. Parket. Arinn i stofu. 4 svefn- herb. Sérþvhús. Upphitað þílaplan. Glæsil. útsýni. 4ra herb. HRÍSMÓAR 2046 Höfum til sölu 4ra herþ. 102 fm fþ. sem er hæð og ris i nýl. fjölbhúsi. Stórar suðursval- ir. Göður staður. Sklptl mögtil. á mlnnl eign. Verð 7,6 millj. Gullsmári 10 - Kópavogi JS. ^" ^ sfsC Itfýjar íbúdir á frábœru verdi Nú hefur Járnbendtng hf. haflð byggingu á 28 ibúðum vtð Gullsmára 10, Kópavogl, sem er 7 hæða lyftuhús. 2ja herb. 3ja herb. 4ra herb. 2 stk. 76 fm 86 fm 106 fm frá 6.200.000 6.950.000 8.200.000 8.900.000 Allar ibúðlrnar afhendast fullbúnar án gólfefna. flisalögð baðherb.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.