Morgunblaðið - 02.06.1995, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 02.06.1995, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 2. JÚNÍ 1995 D FASTEIGNAMIÐSTOÐINP ^ SKIPHOLTI 50B - SIMI 62 20 30 - FAX 62 22 90 Magnús Leópoldsson, lögg. fasteignasali. Opið virka daga frá kl. 9-12 og 13-18, laugardaga kl. 11 -14. Eldri borgarar BÓLSTAÐARHLÍÐ 2795 3je hérb. íb. á 1. hæd f Bólstaðar- höo 45. íb. er 77,4 ím. Ábugavert hú$. Frébær staðsetn. Nánarí uppl. á skrtfst. GRANDAVEGUR 3608 Varum að fá f sölu glæ$ii. 1t5 fm íb. á 8. haað vönduðu fjölb. fyrir - eldri borgare. Staíði í bilskýli. Míkif og góö samefgn. Stórar suðursv. Fráb. útsýni. tb. fyrir vandláta. Einbýli MOSFELLSBÆR 7592 EINBÝLI/TVÍBÝLI Glæsil. 260 fm einb. é fráb. útsýnisstað. Húsið stendur á u.þ.b. 2500 fm eignarlóð (joðarlóð) í landi Reykja. Mjög áhugaverð eign. Skipti mögul. á minni eign. ÓTTUHÆÐ 7639 Til sölu sórl. glæsil. nýtt um 250 fm éinb. með tvöf. innb. bílsk. Glæsil. teikning. Urr er að ræða nær fullb. eign. Skipti mögul. á minni eign. Myridir og uppl. á skrifst. FM. HÁTÚIM 7455 Gott tveggja íbúða SG-timburhús á góð- 'um stað á Álftanesi. Skipti mögul. á minni eign. Áhv. 4,8 millj. veðd. VerS 12,9 millj. HLÍÐARTÚN - MOS. 7610 Skemmtil. staðsett 168 fm einb. auk 40 fm bílsk. og u.þ.b. 12 fm sólstofu. 5 svefn- herb. Mjög stór gróin lóð. Mikill trjágróð- ur. Áhugaverð eign. Verð: Tilboð. ÁSLAND-MOS. 7503 Glæsil. 208 fm einb. á tveimur hæðum m. innb. 40 fm bílsk. Parket á stofum. Mjög gott útsýni. Áhugaverð eign. NJARÐARHOLT 7646 ÞINGÁS 7655 Til söiu skemmtil. timburh. á elnni hæð. Stærð 202 fm þar af innb. 50 fm tvöf. bilsk. 4 svefnherb. Skemmtil. innr. Áhuga- verð eign. Skipti mógul. á minni eign. REYKJAV. MOS. 7631 Mjög fallegt og vel byggt 159 fm einb. é einni hæð auk 35 fm bílsk. Húsið stendur á 1300 fm eignarlóð. Mjög áhugaverð eign. Mögul. skipti á minni eign. Raöhus/parhus DALATANGI - MOS. 6432 Vorum að fá í sölu gott 3ja herb. 87 fm raðh. á einni hæð. Snyrtileg eign í grónu hverfi. Verð 8,2 millj. SI'ÐUSEL 6383 Áhugavert 155 fm endaraðh. ásamt 26 fm bílsk. 4-5 herb. Tvennar svalir. Góður blómaskáli. Falleg ræktuð lóð. Vel stað- sett hús í litlum botnlanga. Skipti koma vel til greina. HJARÐARLAND - MOS. 6408 Fallegt 189 fm parh. á tveimur hæðum m. innb. 31 fm bílsk. Góðar suðursv. Mik- ið útsýni. 5 svefnherb. Skipti mögul. á mlnni eign. Áhv. 3,7 millj. Verð 12,5 millj. KAMBASEL 6392 Til sölu skemmtil. 180 fm endaraðh. Hús- ið er á tveimur hæðum. Innb. 27 fm bilsk. Skemmtil. staðsetn. Verð 12 millj. SUÐURGATA - HF. 6402 Gott 163 fm parhús m. innb. bilsk. Fallegt útsýni yfir höfnina. Verð 10,9 millj. Áhv. 6,2 millj. húsbr. Laust. FLÓKAGATA 5353 Vorum að fá í sölu 172,4 fm hæð, þ.m.t. innb. bílsk. Um er að ræða íb. á 2. hæö í húsi byggðu '63. Þvottahús í íb. Stórar svalir. 4 svefnh. Áhugaverð íb. LINDARBR.-SELTJ. 5348 Vorum að fá f sölu 122 fm neðri sérh. í þríb. ásamt 35 fm bílsk. 3 svefnh., stórar stofur. Gott útsýni. Laus. Lyklar á skrifst. Áhv. 3,4 millj. Verð 10,4 millj. STAPASEL 5343 Góð 121 fm neðri sérhæð í vönduðu tvíb. 3 svefnherb. Góð stofa. Sérlóð í enda á byggð. Gott útsýni til suðurs. Áhv. 5,4 millj. Verð 8,7 millj. DVERGHAMRAR 5344 Falleg 125 fm neðri sérhæð auk 60 fm ófrág. rými í góðu tvíb. Vandaöar sérsm. innr. Góð suðurlóð. Áhv. 5,0 millj. byggsj. til 40 ára, 4,9% vextir. V. aðeins 9,4 m. HREFNUGATA. 5355 Falleg 112 fm efri hæð í góðu þríb. 2 stór- ar stofur, 4 svefnherb., geymsluloft yfir íb. Laus fljótl. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 8,4 millj. ENGIHLÍÐ 5352 Fallega 85 fm neðri hæð i góðu fjórb. Mikið endurn. íb. m.a. eldh., baðherb., gólfefni o.fl. Laus. Lyklar á skrifst. Verð 7,6 millj. 4ra herb. og staerri. SKIPHOLT 2818 Vorum að fá í sölu bjarta og góða 88 fm 3ja herb. lítið niðurgr. kjíb. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 6,7 mlllj. HRAUNBÆR 2798 FRÁBÆRT VERÐ. Vet Skipul. 3ja herb. 84 fm íb. á 1. hæð í ágætu fjölb. Suðursvalir, íb. er í upprunalegu ástandi. taus. Verð aðelns 5,8 mill). ROFABÆR 2800 Falleg 3ja herb. 78 fm íb. á 2. hæð i góðu fjölb. Nýl. eldh., parket og gler. Áhv. 1,6 millj. Verð 6,5 millj. VEGHÚS 2767 Falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. 105,5 fm auk 20,5 fm bilsk. pvottah. og geymsla í íb. Góðar svalir. Áhugaverð eign. Áhv. húsbr. um 3,4 millj. KJARRVEGUR FOSSVOGUR 3605 Vorurrt að fá í sötu faltega 110 fm 4ra herb. íb. á 2. hæ* f nýt. Iltlu fjötb. 28 fm bílskúr. Fráb. staðsetn- Ing. Faltegt úts. Parieet ög flísar. LUNDARBR. - KÓP. 2798 Falleg 3ja herb. 88 fm fb; á 3. hæ* í góðu fjölb. Sórlnng. af svölum. Suðursv. Mikið ötsýni. Vsrft 6,9 miltj. LAUFÁSVEGUR 5362 Vorum að fá í sBlu eina af glæsileg- ustu íbítðum miðbæjarins. (b. er 111 fm að stærð rneð sérinng, Ölt endurn. með vðnduðum Innr. og fultkornnustu gerð af tækjum, Gegnheilt parket og granft á gótf- um. Granit borðptötur. Heitur pott- ur. Halogenlýstng. Sjón er sögu rík- ari. Verð: tilboð. í sölu einb. á einni hæð, stærð 110 fm auk 30 fm sólstofu og 45 fm bílskúrs. 3 svefnherb., rúmg. baðherb., stofa, borðst. og sólst. Góð staðsetn. 10,7 millj. MOSFELLSDALUR 7638 Til sölu þetta áhugaverða hús í Mosfells- dal. Um er að ræða einbýlish. úr timbri ásamt stórum bilsk. Stærð samt. um 190 fm. Um 80 fm sólpallur. Húsinu fylgir um 1,5 ha eignarland. Fráb. staðsetn. HÆÐARGARÐUR 5359 Vorum að fá í sölu góða 82 fm neðri sérh. í tvíbýli á þessum vinsæla stað. Hús ný- klætt að utan. Góður suðurgarður. Laus. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Verð 6,8 millj. Lyklar á skrifst. ' LAUGARNESVEGUR 5311 Til sölu skemmtil. sérh. í þrfbýlish. Stærð um 120 fm auk rúmg. bílsk. 4 svefnherb. Góðar innr. Gólfefni, parket, dúkur og teppi. Eignaskipti mögul, SÖRLASKJÓL 5356 Vorum að fá í sölu skemmtil. hæö rúmir 100 fm í þríbýli. Eignin hefur verið mikið endurn. m.a. nýtt þak, rafmagn einnig gler og gluggar að hluta. 3 svefnherb. Parket á holi, stofu og herb. Glæsil. út- sýni. Áhugaverð eign. JOKLAFOLD 3610 Vorum að fá í sölu góða 110 fm 4ra herb. íb. ásamt 21 fm bílsk. Snyrtil. eign. Áhv. byggsj. 4,7 millj. Verð 9,7 millj. HJARÐARHAGI 3579 Góð 100 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt 25 fm bílsk. Góðar innr. Vestursv. Áhv. húsbr. 2,9 millj. Skipti mögul. á minni eign. Verð aðeins 7,9 millj. ENGIHJALLI 3509 Góð 93 fm 4ra herb. ib. á 5. hæð í lyftu- húsi. Störar suðursvalir. Parket á gólfum. Verð 6,6 millj. ASPARFELL 3586 Tíl sölu 4ra herb. íb. 106 fm á 5. hæð i lyftuh. Sérsvefnherbálma. Góðir skápar. Parket á herb. og svefnherbholi. Áhv. veðd. og byggsj. 3,8 millj. Verð 6,9 millj. HÁALEITISBRAUT 3566 Góð 102 fm 4ra herb. fb. á 4. hæð í góðu fjölb. 23 fm bílsk. fylgir. Frábært útsýni. Laus. Verð 8,2 millj. ÁLFHOLT-HF. 4144 Vorum að fá í sölu glæsil. 108 fm íb. á 2. hæð í litlu fjölb. Parket og flísar á gólf- um. Eign í toppstandi. Glæsil. útsýni. Verð 9,2 millj. KEILUGRANDI 3606 Falleg 114 fm 4ra herb. íb. á tveimur hæðum í góðu fjölb. Stæð't í bilskýli. Fráb. útsýni. Suðursv. Falieg lóð með ieiktækj- um. Skipti möguleg á minna. Áhv. 3,2 m. LEIRUBAKKI 3585 Falleg 4ra herb. 96 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Vandaðar innr. Baðherb. ný- standsett. Parket, flísar. Fráb. útsýni til suðurs. Verð 7 mitlj. 3ia herb. ib. ORRAHÓLAR 2822 Vorum að fá í sölu rúmg. 3ja herb. 88 fm íb. á 2. hæð. Stórar svalir. Gott útsýni. Góð sameign. Húsvörður. Lyfta. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. EYJABAKKI 2720 Mjög góð 81 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð í góðu fjölb. Þvottaherb. innaf eldh.Góð gólfefni. Stórt geymsluherb. í kj. með gluggum. Mjög snyrtil. sameign. íb. getur verið laus strax. FRÓÐENGI 2743 87 fm 3ja herb. ib. í nýju fjölb. á fráb. útsýnisstað. íb. skilast tilb. til innr. Verð 6,3 millj. SÖRLASKJÓL 2611 Til sölu ágæt 52 fm 3ja herb. kjíb. í þrib. Góð staðsetn. Parket á gólfum. V. 3,9 m. RAUÐÁS 2685 Glæsil. 77 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð með sérgarði. Parket Og flísar. Áhv. 2,2 millj. Verð 6,5 mlllj. 2ja herb. ib. VÍÐITEIGUR - MOS. 6442 ENDARAÐHÚS Vorum að fá í sölu gott 66 fm endaraðh. á einni hæð. Rúmg. stofa m. parketi. Eld- hús m. hvítri innr. og parketi. Svefnh. m. góðum skáp. Góður garður. Áhv. byggsj./húsbr. 3,5 millj. Verð 6,3 m. MEISTARAVELLIR 1604 Vorum að f'á í sölu góða 2ja herb. 60 fm íb. i kj. nálægt Háskólanum. Parket á gólfum. Verð 4,5 millj. ÁLFTAMÝRI 1602 Til sölu 2ja herb. 55 fm íb. á 2. hæð í ágætu fjölb, Snyrtil. íb. með upprunal. innr. Parket á stofu og forstofu. Verð 5,2 millj. ASPARFELL 1577 Falleg 66 fm 2ja herb. íb. í nýviðg. lyftuh. mjög rúmg. stofa m. suðursv. Nýstands. baðherb. m. flísum. Áhv. 3,4 millj. Verð 5,4 millj. KÓPAVOGSBRAUT 1467 Til sölu falleg, 2ja herb. 53 fm íb. m. sér- inng. á jarðh. í góðu fjórb. Mikið endurn. eign., m.a. innr. og góríefnt. Verð 4,7 millj. Ahv. 2 millj. VINDÁS 1583 Til sölu skemmtil. 58 fm 2ja herb. íb. á 3. hæð i nýklæddu fjölb. Ib. er laus nú þegar. Lyklar á skrifst. SUÐURÁS 6422 Glæsil. raðh. é einni hæð með innb. bilsk. samt. 137,5 fm. Húsinu skilað fullb. að utan með grófjafnaðri lóð en fokh. að inn- an. Traustur seljandi. Afh. 1.5.'95. Hag- stætt verð 7,8 ntillj. Atvinnuhúsnæöi o.fl. GRENSÁSVEGUR 9162 Til sölu um 1025 fm skrifstofu- og iðnaðar- húsn. á 2. hæð f þessu vel staðsetta húsi. Eignin þarfn. lagfæringar en gefur mikla möguleika. Mögul. að kaupa eignina í minni einingum. Innkeyrsludyr; Teikn., lyklar og nánari uppl. á skrifst. Eignir uti a landi FLUÐIR-EINB. 14118 Glæsil. nýl. fullb. einb. á einni hæð um 133 fm. Úm er að ræða skemmtil. timb- urh. sem stendur á góðri hornlóð. Kjörið t.d. fyrir einstakling eða félagasamt. Áhugaverð eign. Myndir og nánari uppl. á FM. HVERAGERÐI 14166 Fallegt 132 fm steypt einb. á einni hæð ásamt 40 fm bílsk. m. öllu. 4 svefnherb., góð stofa. Laust. Verð 8,2 millj. HVERAGERÐI 14000 Til sölu nokkur einbýli og raðhús af ýms- um stærðum í Hveragerði. Ath. hagstætt verð. IMybyggingar EIÐISMYRI 6421 Nýtt glæsil. 200 fm raðhús m. innb. bílsk. á eftirsóttum stað á Seltjn. Hægt að fá húsið afh. á ýmsum byggstigum. Teikn. á skrifst. Bujarðir o.fl EYJAR - VESTURL. 10299 Til sölu eyjarnar Emburhöfði, Nautey, Litla-Nautey og Díanes í minni Hvamms- fjarðar í Dalasýslu. Nýl. lítið sumarhús um 10 fm og bátur fylgja. Töluvert æðarvarp. Etnstök néttúrufegurð. Myndir á skrifst. FM. Verð 5,4 millj. ÖLVALDSSTABIR I. 10361 Til sölu jörðin Ölvaldsstaðir I, Borgar- hreppi, Mýrasýslu. Áhugaverð jörð án framleiðsluréttar. Byggingar, ágætt íbúð- arhús um 100 fm auk vélaskemmu um 60 fm auk gamalla fjérhúsa. Landstærð um 143 ha. Veiðihlunnindi. Aðeins um 8 km í Borgarnes. Stutt í golfvöll og sund. Myndir og nánari uppl. á skrifstofu FM. HESTHÚS 12086 Til sölu glæsil. 7 hesta hús við Faxaból í Reykjavik. Kaffistofa, snyrting og hlaða. Allt sér nema gerðið. Verð 3,5 millj. Sumarbustaðir SNÆFOKSSTAÐIR 13268 Vorum að fá í sölu nýtt glæsil. 60 fm sumarhús á þessum eftirsótta stað. Hús- ið er fullb. og til afh. strax. Myndir á skrifs.t FM. KJÓS 13265 Til sölu 40 fm hús frá HOsasmiðjunni \ byggt 1981. Húsið er panelklætt að utan sem innan með stórri verönd umhverfis. Verð 2,4 millj. SUMARHÚSÍ HRÍSEY 13257 Til sölu fallegt sumarhús i Hrisey, stærð 32,4 fm m. 27 fm verönd. Einstakt tæki- færi til að eignast nýl. sumarhús á þess- ari einstöku eyju. Ahv. 1,0 millj. til 10 ára. Verð 2,5-2,8 tnillj. SUMARHÚS 13243 Vandað, fallegt 50 fm sumarhús m. verönd á þrjá vegu í Skyggnisskógt. Herb. eru 3 ásamt baðh. Falleg lóð með hraunklettum og háu kjarri. Fallegt útsýni. P + LÁTIÐ FAGMANN ANNAST FASTEIGNAVIÐSKIPTIN |f FÉLAG FASTEIGNASALA Hönnunarsamkeppni um félagslegar íbúðir ÁKVEÐIÐ hefur verið að efna til hugmyndasarakeppní um grunn- hönnun á félagslegum íbúðum í tilefni af fjörutíu ára afmælis húsnæðismálastjórnar og Hús- næðisstofnunar ríkisins hinn 20. maí sl. Kemur þetta fram í frétta- tilkynningu frá Húsnæðisstofnun ríkisins. Á síðustu árum hefur talsverð umræða farið fram í húsnæðis- málastjórn um hönnun og gerð félagslegra íbúða. Var því ákveðið að leita eftir nýjum hugmyndum um íbúðir, sem gætu hentað stór- um sem smáum byggðum, um leið og leitað yrði nýrra lausna í ljósi breyttrar fjölskyldu- og þjóðfé- lagsaðstæðna. Með þessari hönnunarsam- keppni er leitað eftir hugmyndum um: • Mögnlega þróun í húsa- og íbúðagerðum á næstu árum og áratugum. • Grunnhönnun íbúða, sem liggi til grundvallar við byggingu á ýmsum stærðum og gerðum híbýla. • Hagkvæmari byggingaraðferð- ir og byggingarefni, samtímis því sem hönnun feli í sér lækk- un á rekstrarkostnaði. Hönnunin á einnig að gefa raöguleika á fjölbreytni í útliti og tekið skal tillit til þess, að kröfur um meðferð sorps og fráveitu kunna að breytast verulega í næstu framtíð. Samkeppnin fer fram í sam- vinnu við Arkitektafélag íslands. Áformað er að afhenda kepp'nis- gögn í ágúst-september á þessu ári. Rétt til þátttöku hafa allir félagar í Arkitektafélagi íslands og aðrir þeir, sem hafa rétt til að leggja aðaluppdrætti fyrir bygg- ingamefnd. Dómnefndina skipa þessir menn Björgvin R. Hjálmarsson, for- stöðumaður, Höskuldur Sveinsson, arkitekt FAI, Þórhallur Jósepsson, sem er formaður nefndarinnar, Jón Ólafur Ólafsson, arkitekt FAÍ, og Sigurður Halldórsson, arkitekt FAÍ. j% FASTEIGNA IP MARKAÐURINN HF ÓDINSGÓTU 4. SiMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 Reynilundur 5 - Gbæ - Opið hús V£ Qlæsil. 288 fm einl. einbýlish. með 42 fm innb. bílsk. Saml. stofur, arinstofa, húsbóndaherb., 32 fm sólstofa með nuddporti, 4 svefnherb. Fallegur gróinn garður. Eign í sérflokki. Húsið verður til sýnis á morgun, laugardag, frá kl. 14 til 17. JónGu&mundsson,sölusljóri,lögg.fasteignasali. ÓlalurSteíánsson,viðsk.fi.oglögg.fasteignasali. mmmm^mm VM FASTEIGNAMARKAÐURINN HF mmmmmmmmmmmmm*

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.