Morgunblaðið - 02.06.1995, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 02.06.1995, Blaðsíða 24
A. 4ra-5 herb. % co ARNARTANGI - MOS. Peltegt endaraðh. 94 fm. 3 $vefn- rierb., stofa, parket. Ahv. 3,6 miiij. Tækifærisverö 7,9 millj. DÚFNAHÓLAR - 4RA Rúmg. falleg 4ra herb. ib. 105 fm i fjölbh. á 6. hœð. Parket. Stórar suð- ursv. Mögul. húsbr. 5,3 millj. Vext- ir 5,1%. Verð 7,5 mlllj. Laus strax. H V ASSALEITI - M/BÍLSK. Falleg rumg. 3js-4ra herb. ib. 90 fm á 3. hseð m. 24 fm bflsk. Nýjar irtnr. og parket. Verð 7,0 mlll|. AUSTURBRÚN - 2JA Vorum að fé í einkasölu 2ja herb. íb. 50 fm f lyftuh. Húsvörður. Suð- ursv. Verð 4,6 millj. Laus ttrex. ©588 55 30 Bréfsími 5885540 LYNGRIMI - PARHÚS Nýtt fallegt parh. á tveim haaöum 197 fm m< )ð 20 fm btlek. Selst fullfrág. að utan, mátaö, fokh. að innan. Áhv. húsbr . 6,3 millj. Verð 8,6 mlllj. MIÐBÆR - MOS. Vorum að fá i einkasölu nýl. 3ja-4ra herb. ib. 112 fm á 1. hæð. Áhv. byggsj. til 40 ára 5,5 millj. Verð 8,5 mlllj. KJARRHÓLMI - KÓPAV. Mjög góð 3|a hsrb. íb. á 1. haðð með stórum suðursv. Laus strax. Verð 6,7 mltlj. fttvinnuhusnæði Einbýlishús BAKKASMÁRI - KÓPAV. Til sölu nýbyggt parhúa, 180 fm, m. 30 fm bRskúr. Selst fullb. utan, fokh. innan. Verð 8,9 mlllj. LAUFEÍMGI - 4RA Ný (jlæsil. rúmg. 4ra harb. Ib fm á 2, hæð. Nýjar Innr. og Áhv. 6 millj. Verð 0,2 millj. . 111 tæki. ALFHOLT - HAFNARF. Ný 3ja herb. ib. 93 fm á 1. hæð. Fullbúin. Áhv. 4,9 mlllj. Verð 7,5 millj. Laus strax. HRAUNBERG Til sölu á 2. hæð 300 fm salur (þar sem Jazzballettskóli Báru var) og einnig í risi 80 fm salur með sturtu- klefum og snyrtingu. Hagstæð lán og kjör. Tækifærlsverð. HAMARSTEIGUR - MOS. Rúmg. etnbhús 142 fm. 4 svefnherb. Parket. Ahv. 5,0 millj. Verð 10,2 mlll). VÍÐITEIGUR - MOS. Fallegt stórt einb. 193 fm hæð og rls ásamt 31 fm bHsk. 5 svefnherb. Mögul. á 2ja herb. íb. I risi. Sklptl mögul. Ahv. 4,2 millj. byggsj. Verð 13,6 millj. AÐALTÚN - RAÐHÚS Nýbyggt mjög fallegt endaraðh. 183 fm með 31 fm bílsk. 4 svefnherb. Fullb. að utan, tilb. u. trév. að inn- an. Mögul. húsbr. 6,3 mlllj. Verð 10,8 millj. FÍFUSEL - M/BÍLSK. Góð 4ra herb. t'b. á 1. hæð 104 fm með bílskýli 27 fm. Góðar suðurstf,:¦ Laus strax. Hagetætt verð. kr. 7,61 millj. ENGIHJALLI - KÓPAV. Rúmg. 3ja herb. íb. 85 fm f fjölbh. Húsvörður. Parket. Stórar suðursv. Áhv. 4,2 millj. Verð 6,6 millj. BARRHOLT - EiNB. Vorum að fá í sölu fallegt einb. 140 fm með 33 fm bílsk. 4 svefnherb. 066 ataðsetning. Vert 12,7 mlHJ. STÓRITEIGUR - MOS. Fallegt raðhús 260 fm á 3 hæðum m. 26 fm bflsk. 3-4 svefnherb. Stðr sauna-klefi og nuddpottur. Skipti mögul. á dýrari eign á Reykjavfku r- svæðinu. VESTUR8ERG - 4RA Mjög goð 4ra herb. íb. 100 fm á 1. hæð. 3 svefnherb. Parket. Suðvest- ursv. Ahv. 3 mlltj. Skipti mögul. LEIRUTANGI - MOS. Falleg neðri sérh. 94 fm 3ja herb. Parket. Sérinng. og garður. Mögul. áhv. 4,2 millj. Verð 6,5 millj. 2ia herb. ibuðir ARTUNSHOLT Þetta glæsilega skrifstofu- og versl- unarhúsnæði á þremur haeðum, 1100 fm, með sökklum fyrir viðbót- arbyggingu ásamt auglýsingaskilti, selst í hlutum eða skipti á annarri eign. REYKJABYGGÐ - MOS. Nýl. efnb. 173 fm á tveimur hæðum með sfjkklum fyrír tvöf. bílsk. 4 svefnherbergi. Stór verönd. Skipti mögul. Áhv. 7,4 mlllj. Verð 11,9 miHJ. KRÓKABYGGÐ - MOS. Fallegt endaraðh. 110 fm með mllli- lofti. 4 svefnherb. Sérsuðurgarður. Góð staðsetn. Áhv. 5,1 millj. byggsj. Verð 9,4 mlllj. RAUÐHAMRAR - M/BÍLSKÚR Rúmg. 4ra herb. íb. 120 fm ásamt 21 fm bllskúr. Parket. Vandaðar Innr. Áhv. 5,5 mlllj. Verð 10,6 millj. REYKJAVÍKURV. - 2JA Rúmg. 2ja-3ja herb. Ib. 75 fm á jarðh. Tvö svefnherb. Nýstands. fb. Nýjar rafmagnstagnir. Sér hlti. Verð 8,2 millj. Sumarbustaðir KRINGLAN - 4RA Mjög falleg 4ra herb. íb. 105 fm á 2. hæð í litlu fjölb. Parket. Suðursv. Góð eign. FURUGRUND - 2JA Vorum að fá f sölu rúmg. 2Ja herb. fb. 70 fm á 1. hæð m. aukaherb. f kj. Nýstands. hús. Laus fljðti. ÞRASTARSKÓGUR Fallegur sumarbústaður 45 fm f skógi vöxnu landi. Steyptir sökklar. Stór verönd. Rafmagn og kalt vatn. Stór eignarlóð. PINGVALLASTRÆTI - AKUREYRI VTrðulegt embýlish. 170 fm steypt rneð staösetningu f hjarta Akur- eyrar. Fatleg lóð. Hfti t stétt. Skipti mögul. & elgn á Reykjovfkursvæð- Inu. PRESTBAKKI Fallegt raðh. 211 fm með 28 fm bílsk. Stórar suðursv. og garður. Hiti í stéttum. Laus strax. Verð 11,9 mlllj. 3ja herb. ibuðir MIÐHOLT - MOS. Ný rúmg. 2ja herb. íb. 71 fm á 3. hæð l tittu fjölb. Stórar suðursv. Áhv. 4,3 mlllj. Verð 6,8 millj. SVÍNADALUR Fallegur sumarbústaður 50 fm við Eyrarvatn móti Vatnaskógi. Skógi vaxin 6000 fm lóð og góð staðsetn- ing. <f Serhæðir UGLUHÓLAR M/BÍLSK. Falleg 3ja herb. íb. 84 fm með 22 fm bifsk. Stórar suðursv. Ábv. 4 mitlj. Verð 7,4 mtllj. Sæberg Þórðarson, lögglltur fasteigna- og sklpasali, Háaleitísbraut 58 sfml 885530 FÍFURÍMI - SÉRH. Stórglæsil. efrt sérhæö, 100 fm. 3Ja herb. m. sérsmfði tnnr. Parkét. Áftv. 6,2 mlllj. Laus strax. Hagstæö kjör. DVERGHOLT - MOS. Rúmg., björt 3ja herb. íb. 91 fm á 1. hæð í tvfbýli. Sérinng. Góð stað- setn. Verð 6,6 mlllj. Vegna meiri fyrirspurna undanfarið vantar allar gerðir eigna á skrá. Bráðvantar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir á stór- Reykjavíkursvæðinu ásamt fleiri eignum. Góð sala. Háaleitisbraut 58 á 2. hæð. Símanúmer 588 55 30, bréfsími 588 55 40. SMIÐJAN IMorsk byggð Reynsla og þekking í smíði timburhúsa í Noregi -------------------_------------------------------------------_---------------- er eldri en Islandsbyggð, segir Bjarni Olafsson. Það þykja góð meðmæli með timburhúsi, ef efni til hússins hefur verið flutt inn tilsniðið frá Noregi. SKEMMTILEGT er að virða fyrir sér byggðalög og bæi á Norðurlönd- unum. Hvert landanna fyrir sig ber sitt ákveðna svipmót. Fljótt á litið virðist mér sem stærsta hlutfall timburhúsa sé í Noregi. Hér er ég ekki að vitna til neinnar könnunar heldur er um eig- in ágiskun að ræða. Mér finnst fallegt að virða fyrir mér norska bæi og byggðalóg. Víð- ast hvar standa húsin í halla svo að byggðin blasir vel við augum og fara húsin einkar vel í landslaginu -innan um hávaxin tré í skógivöxnu landinu. Reynsla og þekking í byggingu timburhúsa í Noregi er eldri en Is- lands byggð. Timbur til húsagerðar hefur verið flutt til íslands frá Nor- egi alveg frá því á landnámsöld og það þykja góð meðmæli með timbur- húsi ef efni til hússins hefur verið flutt inn tilsniðið frá Noregi. Ef svo er bendir það til þess að viðir húss- ins séu vænir og sterkir, að húsið sé vel viðað. Ný timburhús Oft er því haldið fram að það sé okkur hollara að búa í timburhúsum heldur en að búa í steinhúsum. Mér er ekki kunnugt um niðurstöður rannsókna á þessu sviði en heyrt hefi ég þess getið að í Þýskalandi séu stundaðar þess konar rannsókn- ir við háskóla þar sem kennd er byggingafræði og hönnun húsa. Því miður get ég ekki vitnað til ákveð- innar niðurstöðu úr þeim rannsókn- um en hefi aðeins heyrt hjá ungum arkitektum að talið sé hollara fyrir okkur að búa í timburhúsum. Hér er ég aðeins að segja frá munnmæl- um en ekki staðreyndum. Nokkuð hefur verið flutt inn af tilsniðnu efni í timburhús undanfar- in ár. Allmikil breyting hefur átt sér stað á efnisþykkt til klæðninga bæði innan húss og utan.Tæknileg- ur frágangur timburhúsa er einnig orðinn mjög frábrugðinn því sem áður tíðkaðist. Allmikil áhersla er nú lögð á að loft geti leikið um veggi og þök inn á milli laga en jafnframt eru húsin mun vindþéttari en áður var og miklu betur einangruð, bæði veggir þeirra og þök og gluggar vandaðri með 2-3 falt gler. Styrkleiki grindaefnis er nú met- inn öðruvísi en áður var gert. Grind- ur húsa voru oft smíðaðar úr efni sem var 100x100 mm eða 125x125 mm eða jafnvel 150x150 mm. Nú eru húsagrindur smíðaðar úr efni sem er 150x50 mm og í minni hús svo sem Iitla sumarbústaði o.s.frv. eru grindur smíðaðar úr efni 100x50 mm. Verð og gæði Margir þættir eru teknir með inn í dæmið þegar efnisverð til húsa- gerðar er reiknað út. Þegar tekin er ákvörðun um að notað skuli helm- TEIKNING af útsýni yfir íbúðahúsahverfi í landi timburhúsanna, Noregi. ingi efnisminna timbur í húsgrind heldur en það sem notað var fyrir 75 árum, þá er auðvitað reiknað út hve þungt álag grindin þarf að geta staðist. Hve sterkur er vindurinn sem leggst á hlið hússins og hve mikill þungi verður byggður ofan á fyrstu hæð? Hve þungt verðtjr þakið eða kemur ein til tvær hæðir yfír hina fyrstu? Það eru margir slíkir þættir sem koma inn í reiknings- dærnið. Þegar timbur er flutt um langan veg að byggingarstað munar miklu í rúmtaki og þyngd einnar stoðar í útvegg hvort stoðin er úr efni sem er 150x150 mm eða 150x50 mm. Fyrr á árum var útveggjaklæðning og gólfborð unnið úr borðum sem voru 32 mm þykk, nú er sú klæðn- ingyfirleitt unnin úr 25 mm þykkum borðum. Auðvitað eru þetta ekki eins end- ingarmikil efni og fyrrum var en þetta er gert vegna vaxandi sam- keppni um verð húsanna og einnig til þess að spara skógana. Efnið er sennilega nógu sterkt, þóttfþynnra sé, miðað við notkun húsa þeirra sem nú eru byggð, þau eiga að geta staðist tímans tönn a.m.k. í eitt til tvöhundruð ár. Annað efni Til bygginga timburhúsa nútím- ans er notað margvíslegt annað efni en timbrið í grind og klæðn- ingu. Fyrst vil ég nefna tjöruborið tré- tex sem algengt er að klæða með utan á grindina. Texið er ágætt efni sem er rakaverjandi og gefur ágæta vindþéttingu. Með lektum er síðan myndað loftrúm á milli tex- platanna og ystu kápunnar. Jafn- hliða því að klædd er ysta klæðning eru sett vatnsbretti yfir glugga og dyr og undir gluggana. Ysta klæðningin, kápan er ýmist timburklæðning eða plötur, oft er notað blikk t.d. bárujárn sem kápa hérlendis, en sjaldan í Noregi. Á þakið er venjulega þéttklætt með borðum ofan á sperrurnar og síðan tjörupappi áður en plöturnar eru lagðar yfir þakið. Það fer eftir þakhallanum hvar þakeinangrun er sett. Ef ekki er ætlunin að nota risið verður hag- kvæmast að-einangra loftið vel yfir íbúðinni. Það sparar hita ef rýmið í risinu verður ekki notað, að hita það ekki upp. Algengt er að einangra þökin með um 200 mm þykkri einangrun en innveggina með 150 mm ein- angrun. Innan við einangrunina er klædd svonefnd rakasperra. Það er raka- heldur dúkur sem strengdur er á stoðir, bita og sperrur. Þar sem mætist heitt loft innanfrá og kalt utanfrá verður æfinlega rakamynd- un. Því er nauðsynlegt að klæða með listum undir inni veggjaklæðn- ingu svo að loft geti leikið þar um. Einnig þarf að ganga svo frá að loftgöt séu t.d. undir gólflistum og uppi við loft, til þess að auka loft- strauminn. Frágangur inni Ef rafleiðslur og rör eru sett und- ir inniklæðningu verður að hafa fulla gát á að ekki komi neinsstaðar göt á raka-vindsperruna þegar rör- um og dósum verður komið fyrir. Það er ekki minni vinna að klæða og ganga frá húsi að innanverðu heldur en að klæða það og ljúka öllum frágangi að utanverðu. Inni- vinnan getur verið mun meiri þegar með er talin raflögn, hitalögn, mál- un, skápar, snyrtitæki, eldhús og gólf. Þannig er það í öllum húsum sem byggð eru, hvort heldur það er úr timbri eða steini. Þau eru vinaleg og falleg íbúða- hverfin í Noregi þar sem næstum hvert hús er byggt úr timbri. Timburhús á íslandi Tregða hefur verið hér á landi varðandi byggingu timburhúsa. Sumt fólk hefur borið ótta í brjósti vegna eldhræðslu. Við höfum því miður reynslu af að eldsvoðar herja einnig á steinhús og þar hefur stundum brunnið allt sem brunnið gat. Rökin fyrir því að þjóðin býr að mestu í steinsteyptum húsum nú eru þau að við byggjum þau úr mnlendu hráefni. Sannleikurinn er sá að við- haldskostnaður margra húsa úr hinu »varanlega efni« er að sliga fjöl- margt eldra fólk. Jafnframt sækist margt yngra fólk eftir að kaupa gömul timburhús til íbúðar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.