Morgunblaðið - 02.06.1995, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 02.06.1995, Blaðsíða 16
16 D FÖSTUDAGUR 2. JÚNÍ1995 MORGUNBLAÐIÐ I Einbýlis- og raðhús Selás. ES£Q Glæsil. 206 fm einbhús á tveimur hæð- um ásamt 50 fm bilsk. 5 herb. þar af 1 forstherb. Flisar og parket á gólfum. Fallegt útsýni. Skipti mögul. á minni eign. Verð 16,8 millj. BrekklltÚn. Einbhús 270 fm ásamt 25 fm bílsk. 4 svefnherb. Mögul. á sérib. m. vinnuaðst. í kj. Verð 16,8 millj. Af lagrandi. Nýtt glæsil. endaraðh. 214 fm m. innb. bflsk. 4 rúmg. herb. Vandaðar innr. Áhv. 7,8 millj. húsbr. Verð17,0millj. Kaplaskjólsvegur. Faiiegt 155 fm raðh. m. 4 svefnherb. Arinn. Suður- verönd. Verð 12,5 millj. Laugalækur. 230 fm raðh. m. bíi- sk. 4-5 svefnherb. Mögul. á séríb. í kj. Verð 13,5 millj. Lækjaitljalli. Parh. I8B fm. Einnig bílsk. I húsinu er i dag séríb. á neðri hæð. Áhv. húsbr. 6,0 millj. Verð 12,9 millj. Reynihlíð. Endaraðh. 220 fm m. innb. bílsk. 4 rúmg. svefnherb. Garð- skáli m. ami. Heitur pottur í garði. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. íb. í Fossvogi eða nágr. Ásgarður. Raðhús 178 fm með séríb. í kj. og 28 fm bilsk. Áhv. um 5 millj. veðd. Verð 12,5 millj. Sæviðarsund. Fallegt endarað- hús 160 fm með innb. bílskúr. 4 svefn- herb., arinn, suðurverönd. Verð 13.8 millj. Birkigmnd. Endaraðh. um 200 fm m. 4 svefnherb., gufubaði, lítilli séríb. í kj. 28 fm bílsk. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. íb. Verð 3,5 millj. Foidarsmári - Kóp. Partiús 175 fm m. innb. bílsk. 4 svefnherb. Suður- garður. Áhv. húsbr. 6,0 millj. Verð 12.9 millj. I smíöum Grófarsmári ESSfl 2ZiJ£ LiJLluVjJ H ¦ffit; li' | iLim ' — Glæsil. parhús á tveimur hæðum 184 fm, fyrir ofan götu. 4 svefnherb. Innb. bílsk. Suðurgarður. Stórar svalir til norð- urs m. fallegu útsýni. Húsin skilast fokh., fullfrág. að utan. Verð 8,9 millj. Bogahlíð Glæsil. 3ja og 4ra herb. íb. í þessu vandaða húsi fyrir kröfuharða kaupend- ur. Aðeins 3 íb. eftir. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. Foldarsmári. Erum með í sölu raðhús á einni hæð 151 fm með innb. bílsk. Mögul. að taka yfir 4,5 mlllj. húsbr. Verð 8,4 millj. Foldarsmári 190 fm raðhús á tveimur hæðum með innb. bflsk. Góð teikn. Gert ráð fyrir 5 herto. í húsinu. Áhv. 4,5 millj. Verð 8,5 millj. Hæðir 09 sérhæðir rnta Laugarásvegur Falleg fb. á tveimur hæðum 140 fm m. 4 svefnherb., suðursvölum. Einnig bílsk. og einstaklíb. Verð 13,0 millj. cssa Bergstaðastræti Glæsil. ib. á tveimur hæðum (3. og 4. hæð) alls 190 fm. 3-4 svefnherb., storar stofur. Tvennar svalir. Gufubað. Áhv. um 8,0 millj. húsbr. o.fl. Verð 13,9 millj. CSED Kvisthagi Falleg 151 frn aértiæö í þríb. m. 2 stof- um, sjónvherb. og 2 svefnherb. Einnig íbherb. f kj. m. aðgangi að snyrtingu. Verð 12,0 millj. FASTEIGNASALA SKÓLAVÖRÐUSTÍG 3BA FAX 552-9078 0PIB9-18 LAUGARDAGA 11-15 Viðar Friðriksson jb Löggiltur fasteignasali II SII ESSS Laufásvegur. Glæsil. 130 fm íb. á 1. hæð (gengið beint inn). Tvö stór svefnherb., rúmg. stofa. Fallegar flísar og parket á gólfum. Sérinng. og hiti. Bergstaðastræti. Giæsii. ib. á 2 hæðum, um 190 fm. 3 svefnherb., gætu verið 4. Tvennar svalir. Gufubað. Stórar stofur. Ahv. húsbr. o.fl. 6,7 millj. Verð 14 millj. 4-5 herb. íbúðir Berjarimi. ISBB Glæsil. 118 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð. 3- 4 svefnherb. Stór þvherb. f fb. Rúmg. stofa. Einnig stæði í fullkomnu bilskýli. (b. er til afh. nú þegar tilb. til innr. Verð 7.7 millj. Reykás. 4ra-5 herb. endafb. á 3. og 4. haeð 153 fm auk 26 fm bflsk. Parket á neðri hæð. Sérþvhús. Suðursv. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. íb. Verð 9,5 millj. Asparfell. ESÍfl Glæsil. 107 fm fb. á 6. hæð m. parketi. Gestasnyrt. Flísal. baðherb. Einnig 21 fm bflskúr. Skipti mögul. á 2ja-3ja herb. íb. Áhv. húsbr. o.fl. 4,6 millj. Verð 8,4 millj. JÖrfabakkÍ. Falleg 4ra herb. 96 fm ib. á 1. hæð. Sérþvhús. Parket. Áhv. 4,0 millj. húsbr. Verð 7,2 millj. KjarrhÓlmí. 4ra herb. íb. á 4. hæð m. 3 svefnherb., sérþvhúsi, fallegu út- sýni, suðursv. Áhv. 3,0 millj. veðd. Verð 7,2 millj. FífUSel. 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð ásamt stæði í bílskýli. 3 svefnherb. í íb. Einnig íbherb. í kj. Áhv. byggsj. 3,5 millj. GrettÍSgata. Glæsil. 90 fm 3ja-4ra herb. íb. á 3. hæð (efstu) f fjórbýli. Húsið byggt "89. 2 svenherb., 2 stofur, innb. bilskúr og sér bílastæði á baklóð. Eign í sérflokki. Verð 9,8 millj. _____ Eyjabakki. tSSB Falleg, björt 4ra herb. Ib. á 3. hæð. Flísal. bað. 3 svefnherb. Áhv. 2,4 millj. Verð 6,9 millj. Öldugata. 4ra herb. ib. á 2. hæð í fallegu steinhúsi. Tvær slofur. Suður- svalir. 2 svefnherb. Áhv. byggsj. o.fl. 4.8 millj. 3ja herb. íbúðir 4 Stigahlíð ESJB 3ja herb. 75 fm íb. á 3. hæð. 2 rúmg. svefnherb., 2 stofur. Vestursv. Laus. Áhv. 3,7 mitij. húsbr. Verð 6,5 mlllj. Austurströnd. CSÍÍU Falleg 3ja herb. 80 fm íb. á 2. hæð í ' lyftuh. Stórar svalir til norðurs m. glæsil. útsýni útá Sundin. Laus nú þegar. Lyklar á skrifst. Bflskýli og öll þjón. f næsta nágr. Áhv. 1,9 millj. byggsj. Álfhólsvegur GBÍB 3ja herb. íb. á 2. hæð í fjórb. m. sérþv- húsi f fb. Fallegt útsýni til norðurs, Einnig stórt íbherb. f k). m. aðgangi að snyrt- ingu og stór sérgeymsla. Verð 6,9 milli- Lausstrax. Berjarimi. CSö* Stórglæsil. 3ja herb. 90 fm íb. á 2. hæð m. sérþvhúsi. Vandaðar innr. úr kirsu- berjaviði. Einnig stæði í bílskýli. Ib. selst án gólfefna. Áhv. húsbr. 3,2 millj. Verð 7,5 millj. Blöndubakki. CBSS 3ja herb. íb. á 3. hæð 106 fm. Stór stofa, rúmg. herb. Áhv. byggsj. 3,8 millj. til 40 ára. Laus strax. Verð 6,6 millj. Snorrabraut. Ð3S3 3ja herb. íb. á 3. hæð 70 fm. Endurn. baðherb. Nýtt eldh. Nýtt rafm. Áhv. byggsj. 2,3 millj. til 40 ára. Verð 5,9 millj. Grettisgata. E23B Glæsil. 3ja herb. íb. á 3. hæð (efstu) I nýju húsi. Parket. Suðursv. Sérbílast. á baklóð. Áhv. byggsj. til 40 ára 5,3 millj. Verð 7,7 millj. Álagrandi. EHffl Falleg 3ja herb. fb. á 1. hæð. 2 svefn- herb. Ágæt stofa. Sérgarður. Áhv. byggs). o.fl. 3 millj. Laus strax. Verð 6,9 míllj. Framnesvegur. ESÍIU 3ja herb. íb. á 3. hæð ásamt ibherb. í kj. Áhv. húsbr. 3,5 millj. Verð 5,6 millj. Bústaðavegur. CQEB 3ja herb. 82 fm íb. á 1. hæð I fjórb. 2-3 svefnherb. Ágæt stofa. Parket. Björt íb. Sérinng., sérhiti. Laus strax. Verð 6,8 millj. 2ja herb. íbúðir Fífurimi Rúmg. 2ja herb. 70 fm íb. ásamt bílsk. f fjórb. Ib. er m. sérhita, sérinng. og sér- þvhúsi og er laus nú þegar. Áhv. húsbr. 5,0 millj. Verð 6.950 þús. Eldri borgarar ES"* 2ja herb. glæsil. ib. á 8. hæð við Gull- smára í Kópavogi. (b. afh. fullgerð fljótl. Verð 6 millj. Austurberg CSB* 2ja herb. íb. á 3. hæð með parketi, suð- ursv. Áhv. byggsj. 3 millj. Laus strax. Verð 4,9 millj. BÚStaðavegur. 2ja herb. 63 fm ib. á jarðhæð i tvlbýli með sérinng. og hita. Éldhús með fallegri límtrésinnr. og borðkrók. Rúmg. svefnherb. Ágæt stofa. Laus fIjótl. Verð 5,4 millj. EfStaland. Falleg 40 fm fb. á jarðh. Svefnherb. m. skápum, flísal. bað, stofa til suðurs. Verð 4,8 millj. Sumarbústaðir Silungatjörn. C0 fm sumarbústað- ur á 1/2 ha eignarlandi í landi Miðdals. Stendur v. veiðivatn, góð silungsveiði. 20 mín. akstur frá Rvík. Verð 3,5 millj. Miðfellsland. 45 fm bústaður (5 ára) m. 2 svefnherb., svefnlofti, ágætri stofu. Vel staðsettur á svæðinu. Verð 3,0 millj. Atvinnuhúsnæði Viðarhöfði 400 fm húsnæði sem skiptist f 4 sér ein- ingar allar I skammtimaútleigu. Góð framtfðarstaðsetn. Húsnæðið er m. fal- legu útsýni til norðurs. Hagst. verð og greiðsluskilmálar. Vantar - Síðumúla. Höfum traustan kaupanda að lager-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði í Síðumúla eða Ármúla. Stærð 400- 800 fm. Sterkar greiðslur í boði Vantar - Höfða. Iðnaðarhúsnæði m. góðri lofthæð og stórum innkeyrsludyrum óskast. Stærð 300-400 fm. Sterkar greiðsl- ur f boði. ---------------------------------r--------------------------------------------- ÞAÐ ER HAGKVÆM ARA AÐ KAUPA EN LEIGJA - LEITIÐ UPPLÝSINGA if I I I FÉLAG FASTEIGNASALA Fasteignamiðlun Siguröur Óskarsson iðgg.íastcigna- og skipasali Suourlandsbraul 16,108 Rtykjavfk r.rfr, FÉLAGIIfASTEIGNASALA SIMI 588-0150 Eldn borqarar Miðleiti - Gimli. Til sölu fráb. 80-90 fm íb. Glæsil. sameign. Parket. Sólskýli. Bílageymsla. Verð 9,5 millj. Einbýli - raðhús - parhus Klukkurimi. Glæsil. 170 fm einb. m. innb. bílsk., nánast fokh., innst í rólegri götu. Frábær staðs. Hagst. kjör. Uppl. og teikn. á skrifst. Háagerði. Vandað raðh. m. innb." bflsk. Til greina kemur að taka minni eign uppí. Verð 12,5 millj. Prestbakki. Til sölu vandað 211 fm raðh. með innb. bílsk. Fráb. hverfi og hagstætt verð 11,9 millj. Háagerði. Vandað raðh. með innb. bflsk. Til greina kemur að taka minni eign uppi. Verð 12,5 millj. Kársnesbraut - Kóp. Giæsil. 165 fm einb. með 43 fm bflsk. Vandaðar innr. Sólhýsi. Útsýni. Skipti á minna sérbýli eða sérh. í Kópavogi eða Garðabæ. Húsahverfi. Fallegt og vel skipul. raðh. á tveim hæðum. Áhv. 6,1 millj. Verð 11,4 millj. Miklabraut. Til sölu 160 fm 6 herb. raðhús á þremur hæðum. Bílskúr. Fal- legur garður. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Verö 9,5 millj. Sérhæðir Fannafold - stór sérhæð. Ný- komið á skrá 197 fm neðri sérhæð í steyptu tvíb. Rúmg. bjartar stofur. Sauna og falleg frág. lóð. Fráb. eign fyrir stóra fjölskyldu. Áhv. 5,0 millj. Verð 10,9 millj. Hlaðbrekka - Kóp. tll söiu 80 fm neðri sérh. i tvfb. Áhv. byggsjlán 3,4 millj. Verð 6,9 millj. Skipti á stærri eign. Kópavogur - Vesturbœr. tíi sölu vandaðar sérhæðir. Gott verð. Uppl. á skrifst. Vesturgata - laus. Bráðskemmt- il. 80 fm 3ja herb. íb. á tveimur hæðum í 3ja ib. húsi. Nýjar innr. Laus strax. Verð 5,9 millj. Lyklar á skrifst. 4ra-5 herb. ib. Hrafnhólar. Rúmg. og falleg 108fm íb. á 4. hæð í lyftubl. Frábært útsýni. Bflskúr. Skipti á sérbýli í Breiðholti. Verð 8,9 millj. FellsmÚN. Fráb. 113 fm 4ra herb. parketlögð fb. á 4. hæð. Útsýni. Áhv.. hagst. lán. Verð 8,1 millj. Háaleitisbraut. Faiieg 106 fm íb. á 4. hæð. Útsýni. Bflskúr. Góð stað- setn. Öll blokkin ný yfirfarin. Skipti á minni eign. Verð 8,5 millj. Lundarbrekka - Kóp. Rúmg. 93 fm parketlögð íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Áhv. 4,2 m. Hagst. verð 7-7,5 m. Veghús - Grafarvogi. Rúmg. 112 fm fb. á 2. hæð í vönduðu fjölb. Áhv. 3,9 millj. Verð 8,9 millj. Álfheimar. Hlýleg 97 fm fb. á 3. hæð í góðu fjölb. Verð 7,4 millj. 3ja-4ra herb. Vesturbær - Háskólasvæði Til sölu 75 fm íb. á 1. hæð. Parket. Nýbyggt upplýst bflastæði. Hiti ígang- stéttum. Nýjar rennur og lagnir. Auka- herb. í rishæð. Frábært verð 5,9 millj. Reykás. Til sölu björt og falleg 91 fm íb. á 2. hæð. Útsýni og sameign í sérfl. Áhv. byggsj. 1,7 millj. V. 8,7 m. Spóahólar - útsýni. Til söiu 76 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Skipti. Hagst. greiðslukjör. Verð 6,5 millj. Álf heimar. Hlýleg 97 fm íb. á 3. hæð í fjölb. Vinsælt hverfi. Verð 7,4 millj. 2jaherb. ib. Hamraborg - Kóp. Hiýieg 58 fm ib. á 2. hæð i lyftublokk. Inng. i bila- geymslu. Verð 4,9 millj. Ásvallagata. Hlýleg 44 fm íb. á 1. hæð. Frábær sameign. Áhv. byggjs. 2,7 millj. Verð 4,9 millj. Vesturberg. Faiieg 57 fm íb. .-< 3. hæð. Frábær sameign. Verð 5,3 millj. Vallarás. Ljómandi skemmtil. og vel búin 54 fm suðuríb. á 5. hæð í lyftu- húsi. Parket. Áhv. húsbr. 2,4 millj. Verð 5,4 millj. Atvinnuhúsnæði Grensásvegur - skrifsthúsn. 198 fm á 3. hæð i nýl. húsi. Hagst. lán. Leiga kemur til greina. Engjateígur - listhús. Glæsil. 45 fm verslunarhúsn. Hagstætt verð og fráb. kjör. Laust. Uppl. á skrifst. Vantar iiú þegar: • Einbýli eða raðhús i Fossvogi eða Bústaðah verfi. • Sérh. eða 3ja-4ra herb. íb. f Hlíðum, Teigum eða Vogum. • Einbýli eða raðhús í Garöabæ eða Kópavogi, austurbæ. • Sér h. eöa 3ja -4ra herb. íb. f R vík, vesturbæ eða á Seltjnesi. Velnýtt pláss Undir stigum er oft pláss sem æskilegt er að nýta. Hér má sjá hvernig hægt er að leysa það á hagstæðan máta. Sjón- varp og hljóniflutiuiigs- tæki hafa hér fengið sitt rúm og skáphurðir settar fyrir svo loka megi fyrir herlegheitin ef þaú eru ekki í notkun. Snyrti- mennska ífyrir- rúmi Oft gengur erfiðlega að hafa snyrtímennskuna í fyrrúmi i þvottahúsinu. Þetta fyrirkomulag sem hér er sýnt ætti að auð- velda það

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.