Alþýðublaðið - 01.12.1965, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 01.12.1965, Blaðsíða 2
eimsfréttix ......siáasflidna nótt * MOSKVU: - Fastanefmd efnahagssamvinnustofnunar komm «únistarikjanna, Comecon, liélt fund d Mosfcva 24 nóvember sl. Fjöldi tmála um lefnahagssamvinnu var á daigsíkrá. ¦*• TOKIÓ: — Japanska istjórnin liefur foatonað alla sölu iá kop ar úr landi. Orsökin er að imikill skortur er á 'þessum miálani á Japan svo og á Iheimsmairfcaði. ¦A VÍN: — Forseti Aiusturríkis, Franz Jonas, (hef ur boðið Tito *í opinbera heimsókn tii Austurríkis. Tito þáði Sboðið, en ekki "er áfcveðið 'nvenær 'heimsóknin verður. * PARÍS: — Verzílunarjöfnuðurlnn á Frafcklandi er miifl toetri í ár en í fyrra ¦os lútflutningsverðmæti Frakka lliefur aukizt uim 14 af hundraði é1 síðasta áíri. i •k HANNOVER: —¦ Fyrrverandi liðsforingi í SS sveitunum, 'ÍYanz Hunke, sem mú er 54 ára að aldri, var ú gær dæmdur í ævi • tágt fangelsi fyrtr að ttiafa Tnynt prófessora af igyðingaættum, í Úkraínu á stríðsárunuim. * LUSAK: — Áneiðalnlegar heimildir í Lusak, höfuðborg Zamibíu, seg.ia að von sé á öflugum, ibrezkum ihersveitum til Zamibíu. Munu hersveitirnar leggja höfuðáherzlu á' að verja hina tmifclu Kariba^stíflu, sem ef mjcfe imikilvæg. Tefcið er fram að jit»etta verði enginn skrauther, toeldur snuni hann hafa yfir að *áða herþotum og öftugunii stórisfcotaliðsvopnum. * SALISBURY: — Forsætisráðherra Rhodesíu, Ian Smith, sagði í igær í sjónvarpsvifftali, að Rlhodesíusitjórn Qiefði ekkert við %>að að athuga þótt Bretar isendu öflugar lierisyeitir til Zambíu. "frað fcæmi honum'.yfir höfiuð efckert við, þetta væri mál Bretlands <og Zambíustjórnar. Aftur á imóti væri það Rhodesíu fyrir beztu að friður héldist í Zambíu og Ihann kvaðist itreysta torezkum Iher mönnum betur til að Ihalda niðri óeirðum í landinu lieldur en ef -tiierísveitir frá einhverju Afríkuriki tæku að sér friðargæzluhlut verfcið. UÐ Á AKURE Akureyri GS OO. FULLKOMIN ölgerff mun taka til starfa á Akureyri seint á næsta ári. Þar verffur framleidd ur láfengur bjór til útflutnings oíí óáfengt öl til innanlands- neyzlu. Byrjað verður á niður- setningu véla verksmiðjunnar strax upp úr áramótum. Það er efnagerðin Sana sem Skotverðlaun fyrir Svart- bak verða veitt áfram FRUMVARP um fuglaveiðar og fuglafriðun var afgreitt við aðra umræðu í neðri deild Alþingis í gær. Höfðu risið um málið marg- víslegar deilur og var fluttur sæg- ur af breytingatillögum. Gekk á ýmsu um afdrif þeirra í atkvæða- greiðslunni. Frumvarpið gerði ráð fyrir, að ríkið hætti að veita verðlaun fyrir skot á svartbak, þ'ar sem vísindamenn telja skotin hafa sára litla þýðingu við eyðingu fuglsins. Þetta ákvæði var fellt niður með 19:9 atkvæðum og verða skotverð- laun því veitt áfram. *<><><><><><X>00<>0O«<><X><XXXX><><X!<><XXXXX>0000^ Sovézkt reknetaskip eyðileggur hringnót Reykíavík GO. UM MIÐNÆTTI í fyrri- nótt gerðist það, að sovézkt ffieknetaskip sigldi. ínn í nót Siigurpáis frá Gerðum Og olli á Jienni - m'iíklum¦¦• spjölium. •Sfcipstjói-inn á Sigurpáii Haf steinn Guðnason, segif svo frá að 'þeir ihafi verið á Veiðum i £. íbeztá veðri í Sfceiðarárdýpi Oig «kki :ábt sér neihna Rússa von. Að sjáifsögðu voru öli teigiingaljós og merkjaljós uppi á Sigurpáli, en þrátt fyrir það fcom Rússinn stíim- | andi utan úr dimmunhi og yf »ir nótina, iþar sem hún l'á í • isjónum-og 'þeir voru nýbyrj- (^éBiv að isniirpa. 'Nótin 'lenti í sfcrúfu rúss- weisfcá skipsins og stóðvaðist f'iþað. Hafsteiinn skipstjóri é Sig urpáli tfór etrax um borð í Iþað og gerði skipstjórahum iskiljanlegt að tonn vildi fá nöfn.. skipsinis og skipstjóra fært- í- daglbók isína. Skipstjór inn vildi ekfcent eiga á hættu í 'því m'áli og lét það é sér skilja. Fór Hafsteinn frá borði við bvo 'búið, én Ihinto dreif nót ina einhvern wginn úr skruf 'unni og fceyrði í burtu. Þeir á Sigurpáli voru ný- búnir að kasta á gullfallega lóðningu og 'huigisuðu heldur igott iil iglóðaririnar. Bátur var rébt. við ihliðina á þeim. ís lleifur IV. ifrá Vestmannaeyj ma ög ihafði Ikastað á svipaða lóðningu. Hann fyllti sjáifan Nsig og annan Ibát' til og varð að isleppa talsverðu maisni í tilbót <úr isama kasti. Varðskip íslenzka ríkisins var þarhá nærrstatt, -en vildi ekfcert gera í miálinu. Hafsteinn iheldur. iþví fram að tframkoma sovézka skipstjór ans hafi verið imeð öllu óaf- Isakanleg. Bezta veffur var er abvikið átti sér stað. Rússinn sfceytti engu nim merkjaljós Ibátanna, og thélt 'áitt strik meff ifyrrgreilndum afileiðingum. Bklki var það að yeiðum, held. ur munu Rússar Ihafa verið • t>arna við umskipun í móður- iskip, en ófært veður er til 'beirra Ihluta fyrir austan. Haf isteinn segir að svipuð atvik komi alloft fyrir á miðunum ieystra, en þar séu að vísu ailt aðrar aðstæður. Öli skipin aff veiffum Ihvert ofan í öðru og"' Framhald á 15. síffu Tillaga um að sveitarstjórnir megi banna fuglaveiffar á afrétt- um var tekin aftur. Var á það bent, að lög um réttarstöðu lands fyrir ofan byggð væru mjög óljós hér á landi og þyrfti það mál ná- kvæmrar rannsóknar við, áður en sett verða ný ákvæði um það. Tillaga um að óheimilt skuli vera að trufla örn, fálka, snæuglu 'eða harðtyrðil á varpstöðum var sámþykkt. Seinni hluti tillögunn- ar, sem bannaði Ijósmyndun við hreiður þessara sjaldgæfu teg- unda nema að fengnu leyfi, féll á jöfnum atkvæðum, 14 gegn 14. Tillaga um að banna með öllu uppsetningu á hömum arnar, fálka eða snæuglu nema í þágu almenn- ingssafna, var samþykkt með 17 atkvæðum gegn 14. Gegn fefða- skattinum Á FUNDI í stjórn Alþýðu- flokksfélags Reykjavikur var fyrir nokkru samþykkt eftirfarandi tillaga, sem yar send þingflokki Alþýðu- flokksins, þar sem þing- flofckurinn var beðinn að beita sér gegn ferðaskattin- um svonefnda. Frá þessu skýrði formaður félagsins, Erlendur Vilhjálmsson á fé- lagsfundi í fyrrakvöld: „Stjórn Alþýðuflokksfé- lags Reykjavíkur lýsir óá- nægju sinni með ráðágerðir ríkisstjórnarinnar um sér- stakan skatt á farseðla til út- landa. Telur stjórnin, að skattur þessi muni bitna mest á láglauna- og milli- stéttarfólki. Skorar stjórn- in á þingflokk Alþýðu- flokksins að beita sér gegn framangreindri skattaálagn- ingu. Auglýsið í Alþýðublaðinu Auglýsingasíminn 14906 ætlar aff stofnsetja þessa ölgerð. Dair.iska fyrirtækið Alfred Jörg ensen AS útveigar allar yélar ogj veitir nauðsynlega tæfcniaðstoff. Sénfræðinigar fyi-irtækisins hafa þegar rannsakað sfcilyrði til öl framleiðslu 'á Alkureyri og telja þau með ágætum. Verksmiðjuhúa ið er þegar tilbúið og möguleiki lá stækkun þess ef nauðsvn fcreí ur. Þetta dansfca fyrirtæki hefur séð um uppsetningu öligerða''víða um heim og hafa mikla reynsl'U á því sviði. Það eru eingöngu íslenzkir aðil ar sem 'leiggja fjármagn 5 fyrir- tækið og mun Alfred Jörgenseni AS ekki eiiga neinn þatt í rekstri þess, aðeins veita tæfcniaðstoð. Þegar er Ihafin ranrasófcn á út- flutningi framleiðlslu ölgerðarirm ar til Kanada og Bandarífcjanna. Framleiðsluvörur Sana eiga sí auknum vinsældum að fagna. % verksmiðjunni eru nú framleidd ar sjö teigundir igosdrykkja auk anarra eiíniagerffarvara. Verið er að koma upp vörulaiger og solu kerfi í Reykjavífc á vegum fyrir tækisins, og sérstakur fram- framkvæmdastjóri náffinn sem sölustjóri syðra. í istjórn.. Efnaverfcsmiðjunnar Sana ieru: Eyþór H. Tómasson for maður, Jön M. Jónsson og Valde mar Baldursson, sem jafnframt er tframfcvaimdastjóri fyrirtækis- ins. oóooooooooooooo< 1 DESEMBER: Varðveizla þjoðernis VARÐVEIZLA ÞJÓÐ ERNIS er þaff efni, sem stúdentar hafa valiff til um ræffu 1. desember aff þessu sinni. Verffur þetta efni raett í affalræffu dagsins, sem flutt verður af Sigurffi Lín dal hæstaréttarritara, en auk þess eru um þaff grein ar í blaffi dagsins. Samkomuhald í sambandi viff 1. desember er meff venjulegum hætti, og út varpsdagskrá .verffur aff V vanda aff nokkru leyti frá Y hátíffahölduni. Því -til viff ^y hótar verffur minnzt í útr-0 varpinu 50 ára afmælis ís V lenzka fárians, sem rauriar ^ var fyrr á árinu. Mun J6 hann Hafstein dómsmálaráff< herrá flytja ávarp í þeirri útvárpsdágskrá. - "¦ ><X><>0<><><><X><><><><><>0; S- 2 1. des^J965 ALÞÝÐUBLAÐIÐ

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.