Alþýðublaðið - 01.12.1965, Blaðsíða 14

Alþýðublaðið - 01.12.1965, Blaðsíða 14
MÍStMBiB 1 Kvenfélag Kópavogs heldur baz- ar sunnudaginn 5. des kl. 15 í félagsheimili Kópavogs uppi. Miun um veitt móttaka f immtudagskvöld 2. des. frá kl. 20,30 til 23 sama 'stað. Munið jólasöfnun mæðrastyrks nefndar. Gleðjið einstæðar mæður og böm. Skrifstofa mæðrastyrks- 'nefndar er á Njálsgötu 3 og er opin frá 10,30-18 alla daga. Nefnd'n r Frá félagi ungra Guðspekinema Fundur verður í F.U.G. í kvöld (1. des) ki. 8.30 aS Laugavegi 51. Grétar Fells flytur erindi um kristna dulspeki. Jélafundur Húsmæðrafélags Rvík. Verður að Hótel Sögu þriðjudag. inn V- des. kl. 8,30 e.h. mjög margt verður til skemmtunar og fróðleiks. Aðgöngumiðar afhent ir félagskonum að Njálsgötu 3 laug ardaginn 4. des frá 2—5. Utanfé lagskonur geta fengið miða sama dag frá 5—7. Minningarspjöld félagsheimilis sjóðs Hjúkrunarfélags íslands eru til sölu hjá eftirtöldum forstöðu- konum:: Landspítalanum, Klepps spítalanum sjúkrahúsi Hvíta bands ins Heilsuverndarstöðinni í Reykja vik. f Hafnarfirði: hjá Elínu E. dag föstudag á skrifstofu íljúkr Stefánsson Herjólfsgötu 10 og f Mlnningarspjöid Kvenfélags Laugarnessóknar fast á eftirtöld um stöOúm. Astu Jónsdóttur Laug arnesvegi 43. símj 32060 og Bóka búðinni Laugarnesvegi 52, sími 37560 og GuOmundu Jónsdóttur GrænuhlíB 3. siml 32573 og SigríBi Asmundsdóttur Hofteigi 19. slmi S4544 Borgarbókasafn Reykjavíkur: Aðalsafnið. Þingholtsstræti 29A, sími 12308. Útlánsdeild er opin frá kl. 14—22 alla virka daga nema laugardaga kl. 13—19 og sunnudaga kl. 17—19; Lesstofan opin kl. 9—22 alla virka daga nema laugardaga kl. 9—19 og sunnudaga kl. 14—19. Utibúið Hofsvallagötu 16 opið alla virka daga nema laugardaga kl. 17-19. Útibúið Hólmgarði 34 opið alla virka daga nema laugardaga kL 17—19, mánudaga er opið fyrir fullorðna til kl. 21. Útibúið Sólheimum 27 sími 3 6814, fullorðnisdeild opin mánu- daga miðvikudaga og föstudaga kl. 16—21, Þriðjudaga og fimmtu dag kl. 16—19. Barnadeild opin alla virka daga nema laugardaga kl. 16-19. Minnlngarsjóður Maríu Jóns löttup flugfreyju. Mihningarspjöld fást i Verzluninhi Oculus Austur- rtræti 7. Verzlunin Lýsing Hverfis 4ötu Snyrtistofunni Valhöll Lauga ^egi 25 og Maríu Ólafsdóittur Overgasteinl ReýöarfirBi. Alls komu þarna fram 45 manns nærri eingöngu unglingar, og voru skemmtiatriðin 15 talsins, leikþætt ir, söngur tónlist o.fl. Er þetta í þriðja sinn sem slík skemmtun er haldin og hefur ágóðinn alltaf runnið til starfsemi Æskulýðsheim ilisins á staðnum og allir lagt sinn skerf til skemmtunarinnar^ endur gjaldslaust. Æfingar og undirbúningur all ur fór fram í Æskulýðsheimilinu og sá Júlíus Júlíusson um þá hlið málsins, en hann var einnig kynn ir á skemmtuninni. Hefur verið. unnið sleitulaust að undirbúningi í einn og hálfan mánuð og kom ávöxtur .þess starfs glögglega í ljós á föstudagskvöldið. Má telja sérstakt, að hægt sé að halda svo fjölbreytta skemmt un sem þessa á ekki stærri stað en Siglufjörður er, og næsta ó- trúlegt að til sé slíkur fjöldi skemmtikrafta, sem þarna komu fram. Skemmtanir Æskulýðsheimil isins eru orðnar fastur liður í menningarlífi Siglfirðinga og er ekki að efa að bæjarbúar eru þakklátir fyrir þær í deyfð vetr armánaðanna. sjóð, en það hefur þegar ver- ið afgreitt frá efri deild. Brunatryggingar: Önnur umræða fór fram í neðri deild í dag um frumvarp, til laga um brunatryggingar utan kaupstaða og var málinu vísað til 3. umræðu. FJÖLBREYTT SKEMMTUN Rvík, — ÓR. Hin árlega skemmtun Æskulýðs heimilisins á Siglufirði fór fram siðastliðið föstudagskvöld í Nýja Bíó fyrir troðfullu húsi, og voru undirtektir áheyrenda sérstaklega góðar. Fyrir börn var skemmtun in á laugardaglnn. ignngi Framhald af 3. síðu dómfestingu mála í undirrétti verði hækkað í 500 krónur. Helgi Bergs (F) og Björn Jóns son (K) mælti eindrégið gegn samþykkt frumvarpsins, og auk þess tók þátt í umræðunum Magnús Jónsson fjármálaráð- herra (S). Bjargráðasjóður: Eggert G. Þorsteinsson fé- lagsmálaráðherra (A) mælti í neðri deild í gær fyrir frum- varpi til laga um bjargráða- Tit HAMIMGJU MEÐ DAGINN Steinþór Guðmundsson, kenn- ari, er 75 óra í dag. Hann verður í dag staddur á Nesvegi 10. Umferöaraukning Pramhald af 3. siðu. hafi verið mjög snjóléttur á Suð ur- og Vesturlandi, þá verður það ekki sagt um Norður- og Austur- land. Vegna þess að hafís var landfastur fyrir Norður- og Aust- urlandi síðari hluta vetrar, þá varð ekki hjá því komizt, að halda opnum ýmsum fjallvegum í þess- um landshlutum, sem að jafnaði er talið óíramkvæmanlegt að ryðja vegna kostnaðar. Varð kostnaður við snjómokstur í heild 6.8 millj. kr., en var aðeins 2,8 kr. árið 1964. Aukning umferðarinnar. Um- ferðartalningar í sumar hafa leitt í Ijós að aukning umferðarinn- ar um sumarmánuðina á ýmsum vegum hefur verið 10—20% frá sumrinu 1964. Kemur þar að sjálfsögðu til aukning bifreiða í landinu frá fyrra ári, sem í heild nam 2700 bifreiðum eða 9.2% frá 1/1 1964 til 1/1 1965, svo og ó- venju þurrt og góðviðrasamt sum- ar. Umferðin um fjölförnustu mal- arvegina er komins í 1000—3000 i bíla á dag eða langt yfir það, sem slíkir vegir þola. Afleiðingih er sú, að allt bindi^fni rýkur burt úr veginum í þurrkatíð og eftir verður grjáthröngl. í rigningartíð verða þessir vegir nær ókeyrandi á 1—2 klukkustundum. Má segja að viðhald fjölförnustu malarveg- anna sé vonlaust verk. Skemmdir vegna vatnavaxta. Töluverðar skemmdir urðu á vegum og brúm á Suðurlandi á sl. vetri vegna mikillar úrkomu. Mun alvarlegri skemmdir urðu á vegum og brúm á Suður- og á Vesturlandi vegna óvenjulegrar úrkomu dagana 19. og 20. október og einnig dagana 8. og 10. nóv. Alvarlegasta tjónið varð við brúna á Jökulsá á Sólheimasandi. — Brauzt áin þar j'fir varnargarð á vesturbakka og tók sundur veg- inn á 50—60 m. kafla vestan við brúna. Við þetta gróf undan land stöpli að vestan og sökk hann niður fyrir vatnsborð. Bráðabirgða viðgerð mun kosta töluvert fé. Fullnaðarviðgerð á brúnni verður ekki framkvæmanleg fyrr en næsta vor. Lauslega áætlað má gera ráð fyrir að ofangreindar skemmdir hafi valdið tjóni að upphæð 3—4 millj. kr. Til hraðbrauta. 1. Reykjanesbraut (A 2): Fjárveiting 6.8 millj. kr. og lán 115.0 millj. kr. íslenzkir Aðalverk takar luku skv. samningum við undirbyggingu 6.2 km. vegar á Strandaheiði, byggingu 1,4 km. af- leggjara frá Reykjanesbraut í Voga, lagningu 18,3 km. steyptr- ar veghellu frá Kúagerði suður að Fitjum og lagningu malbiks á 3.2 km. kafla á Fitjum og í Ytri Njarðvík. Þeir vinna nú að bygg- ingu á 0.6 km. afleggjara í Innri- Njarðvík. Vegagerð ríkisins hef ur unnið að frágangi vegkanta og vegfláa frá Kúagerði suður að Fitjum og byggingu gjaldstöðvar til inn- heimtu veggjalds við Straum. Byggingu vegarins er nú að mestu lokið, að undanskildum 0.9 km. kafla fyrir ofan Hafnar- fjörð, sem frestað er tilnæsta árs. 2. Þrengslavegur (G 2): Fjárveiting 3.2 millj. kr. Fór til að byggja upp og lagfæra 3.3 km. kafla um Sandfell." útvarpið Miðvikudagor 1. desember 7.00 Morgunútvarp. 10.30 Messa í kapellu 'hásikólans Heimir Steinsson stod. iheol. prédikar. Séra Amgirímur Jónsson þjónar fyrir aitari. Stúdentar syngja undir stjórn Róberts A. Ottóssonar söngmálastfcj. Organleikari: Guðjón Guðjómsson stud. theol. Hádegisútvarp. Tónleikar: ivslejtók lög. Fullveldissamkoma í ihátíðarsal Iíáskóla íslands. Miðdegisúlivarp. Frétjtir — Tónleilkar. Útvarpssaga barnanna: „Úlíhundiurinn" eftir Ken Anderson Benediikit Aitokelsson les (12). 18.20 Veðoirfiregnir. 18.30 Tónleikar — Tilkynningar. Sl 12.00 13.00 f 14.00 "4 15.30 ' 17.00 18.00 19.30 Fréttir. 20.00 íslenzki fáninn i hálfa öld Dagskrár!þá!fcbur í umsjá Vilhjálms Þ. Gísla sonar útwarpsstjóra. Flytjendur auk hans: Jóhann Haifsbein dómsmiálaráðherra, Andrés Björnsson, Kristjana Thorsteinsson, Guð- miundur Jónisson p. £1. 20.50 Dagskrá Stúdenifcafélags Reykjavíkur a) Formaðuir félagsins, Aðalsteinn Guðjohn sdn werkfræðinguir flytuir óivanp. b. Sigurður Bjarnason forseti Neðri deildar Alþingis flytur ræðu: íslenzik uitanríkisstefna og Isjáltfstæðisbaráitta. c. Geir Hallgrímsson borgarstjóri flytur ræðu. d. Stúdentakórinn syngiur undir stjórn Jóns Þórarinssonar. e. Kari Einarsson flytur ganuanþátt. f. Stefani Anna Ohriisfcopherson syngur. 22.00 Fréfctir og veðurfregnir. 22.10 Lög unga fólksins Bengur Guðnason kynnir. 23.00 Danslög — 24.00 Dagskrárlolk. OOOOOOOOOOOOCXXXX - >OCxrx~><X> Kristján Jóhannesson frá Harrastöðum í Döluni sem andaðlst í Hrafnistu 25. nóvemtoer verður jarðsunginn frá Fossvagskirkáiu föstudaginn 3. desemlber JeL 13.30 Aðstandendur. ^^Vi/tHut&t oezr 1,4 1. des. 1965 - ALÞÝÐUBLAÐIÐ ' AIJLBT""" Útför föður okkair, Vigfúsar Gnðmundssonar, fyrrverandi gestgjafa, fer fram frá Fossvogskirikju fdstudaginn 3. desemiber ki. 10.30. Aibhöfninni verðnr útvarpað. Heiður Viefúsdóttir Guffmundur Gaukur Vigfússon. Útför Ásdísar Hallvarðsdóttur er lézt 29. nóivember sJ. verður gerð frá Fríkirkjunni fimmtudag inn 2. desember og 'hefst iM. 1,30 e.(h. Fyrir hönd sysfckinanna Guðbjörg Hallvarðsdóttir.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.