Vísir - 22.09.1962, Blaðsíða 5

Vísir - 22.09.1962, Blaðsíða 5
Laugardagur 22. september 1962 VÍSIR SAS ætti fremur að læra af x ! i eiðum en veitast að þeim Winsunsleg forustugrein i ciönsku blciði Að uudanförnu hafa dönsk blöð verið að birta fréttir um að skand- inaviska flugfélagið SAS hyggi á einhverjar aðgerðir til að stöðva samkeppnina frá Loftleiðum. En ekki eru allir í Danmörku hrifnir af því að þessi volduga flugsam- steypa, sem hefur að vissu Ieyti einokunaraðstöðu beiti at'Ii til að útiloka litla keppinauta. Þetta kem ur t. d. greinilega fram í forustu- grein, sem blaðið Jyllandsposten Sæslanga — Framhald af bls. 1. lesta veiðiskip, sem fyllir sig af síld og hefir að auki nylon- eða gúmmislöngu í togi til lands fyllta með síld, e. t. v. allt að 50000 málum. Það þarf ekki að fjölyrða um það hvílíkan sparn- að flutningaskipa og björgun verðmæta slíkt hefði i för með sér þegar mikil veiði er. Síldin er eðlisléttari en salttur sjórinn og þarf engin flotholt til þess að halda slöngunum á floti þótt þær séu fullar af sfld. Síldartunnur óþarfar? Þá komum við að saltsíldinni og í sambandi við hana höfum við ennþá býltingakenndari hugmyndir. Við ætlum ekki að eins að gera tilraunir með að flytja saltsíld milli landa með sama lagi og fersksíld af mið- unum og þeim sparnaði á fragt, sem slíkt hefði I för með sér, heldur beinlínis að hafa þessar slöngur söltunarstöð og salta beint'í þær og yrðu síldartunn- ur í núverandi mynd óþarfar, ef sú tilraun tækist að svo miklu leyti sem farið væri út á þessa braut. Við hugsum okkur þá að síldin væri hausskorin og slógdregin eins og venjulega og síðan færi hún í „hítina", það er að segja stóru slönguna og væri pækluð þar nákvæmlega eftir sömu forskrift og hún er pækluð í tunnu. Slangan lægi auðvitað við bryggju og geymslupláss sparaðist í landi. Þarna yrði síldin síðan geymd unz hún yrði flutt út. I útland- inu yrði slöngunum síðan lagt við bryggju, eða festar, og þar myndi einnig sparast mikið f é, vegna minni geymslu- og,lager- kostnaðar. Viðurkenndar af Lloyds. Vigfú^ sagði að unnið væri að því að finna sem hagkvæm- asta lausn á ýmsum tæknileg- um atriðum, sem kæmu til greina þegar farið væri að hugsa til síldarflutninga með þessum nýju flutnjngaslöngum, sem Lloyd tryggingastofnunin í London hefir þegar viðurkennt sem flutningatæki. M. a. i er unnið að því að gera opið á slöngunum sem aðgengilegast til að renna síld í það og finna hagkvæmustu aðferðir til tæm- ingar. Þá þarf og að tryggja með einhverjum hætti að síldin slái sig ekki þegar hún er flutt í sjó langa leið milli landa. Þeir Vigfús og , Gísli hugsa sér að festa kaup á belgjum þeim eða slbngum, sem um er ræða, og leigja siðan út ýmsum aðilum til síldarflutninga ef til- raunir þeim ganga að óskum Væri óskandi að vel tækist því að hér er sýnilega á ferðinni mikið hagsmunamál fyrir alla. birtir, en það er eitt áhrifamesta blað f Danmörku utan höfuðborg- arinnar. í forustugrein þessari er fyrst vikið að hinum sífelldu breytingum og óróa, sem hefur verið í SAS. Þar eru stöðug mannaskipti, fram- kvæmdastjórar koma og fara og ríkisstjórnir hinna þriggja landa, sem að félaginu standa þurfa við og við að lyfta Iokinu af peninga- kassa sínum. Þrátt fyrir allar breyt ingar og endurskipulagninu á félag ið erfitt með að „láta endana mæt- ast". Þá minnir blaðið á þær fréttir, sem hafa verið að birtast að undan förnu og koma frá höfuðstöðvum SAS í Stokkhólmi um að SAS vilji núfara að stöðva Loftleiðir. En til efnið er sagt það að Loftleiðir hafi náð í farþegaflutning frá Norður- landamarkaðnum fyrir margar milljónir króna. En SAS telur, að nú verði að stöðva þetta og helzt leysa.málið á einhverjum sameigin legum vettvangi. Þetta telur Jyllandsposten ekki1 hljóða skemmtilega. Hið hálfopin- bera fyrirtæki, sem hefur einokun- arréttindi ætli að láta til skarar skríða gegn minna einkafyrirtæki, sem leyfi sér að taka farþega frá hinum norræna stórabróður. Að lokum segir Jyllandsposten: „Nútíma flugsamgöngur eru orðnar spil á æðri stöðum um lendingar- leyfi o. fl. en norrænu löndin ættu að fara gætilega og hugsa sig tvisv ar um, áður en þau leggja SAS lið f að ýta íslendingunum út úr samgöngum, en með þjónustu sinni hafa Loftleiðir eignazt marga stuðningsmenn bæði í Danmörku, Noregi og Svíþjó^. Það væri kannske nær fyrir SÁS að reyna að læra eitthvað af hinu norræna bróðurfélagi, sem flýgur e. t. v. svolítið hægar en í staðinn ekki svo lítið ódýrara og eftir því sem bezt er vitað gerir sömu miklu öryggiskröfurnar. La Salle kvartettinn. I honum erU talið frá vinstri á myndinni Walter Levin, Henry Meyer, Jack Kirstein og Peter Kammitzer. Hinn frægi La Salle kvartett leikur hér Strandaði — Fiamhald af 16. síðu: Ingjaldsson á flot, en þá tók ekki betra við, þvi að straumur var þá svo mikill, að skipið sveiflað- ist yfir álihn, sem það var dreg- ið út á, Og strandaði hinum megin við hann, þar sem Ólafur Tryggva son gat ekki rótað því. Þar sat það svo, þegar lóðsinn kom á vettvang í fyrradag og gerði hann fyrstu tilraun • á flóðinu í fyrrakvöld, en hún bar ekki árang- ur. Aftur var reynt á hádegi í gær og tókst þá betur, því að lóðs- inum tókst að ná skipinu á flot með nokkrum rykkjum. Pétur Ingjaldsson verður nú dreginn til Esju, en óvíst er, hvað verður um farminn, sem þolir vit- anlega ekki að liggja í skipinu. | Froskmaður hefir skoðað skipið og j er hællinn brotinn eða beyglaður, ' svo og eitt skrúfublaðið. ir Framhald at bls. 1. hugunarstöð í hálendinu, þ<5 að slík stöð væri mjög þýðingar- mikil fyrir veðurspár. Kvað hún helztu möguleika á föstum veðurathugunum þar bundna við það, að raforku- málastjórn hefði þar menn í sambandi við virkjanir. Hefur raforkumálastjórn áður haft samvinnu við veðurstofuna um þessi mál. Hveiti Framhald af bls. 1. þessara bænda og er íslenzka kornið vel samkeppnisfært við það erlenda hyað verð snertir, þar sem aðstæður eru góðar. Þar sem aðstæður eru góðar, kostar um þrjár krónur að fram- leiða kílóið af korni,, þegar reiknað hefur verið með afskriftum á vél- um, vinnu bóndans og öðrum kostnaði. Erlenda kornið kostar hins vegar nálægt fimm krónum ! kílóið. I Eftir helgina er væntanlegur hingað til lands á vegum Tónlistar- félagsins og Kammermúsikklúbbs- ins einn af þekktustu strengjakvart ettum Bandaríkjanna, La Salle- krartettinn. Heldur hann alls þrjá tónleika hér, tvo fyrir styrktar- meðlimi Tónlistarfélagsins, á þriðjudags. og miðvikudagskvöld. Verða þeir tónleikar haldnir f Aust urbæjarbíói og hefjast kl. 7 e.h. Þriðju tónleikana heldur kvartett- inn fyrir meðlimi Kammermúsik- klúbbsins í samkomusal Melaskðl- ans á fimmtudagskvöld og hefjast þeir kl. 9 síðdegis. Það má tvímælalaust telja heim- sókn þessa fræga strengjakvartetts til viðburðar í tónlistarlíf inu hér, því hann er í flokki með fremstu strengjakvartettum Bandaríkjanna og hefur fyrir Iöngu öðlazt mikið álít á sviði kammertónlistar. . Þegar La Salle kvartettinn kem- ur hingað til lands er hann að ljúka einni af mörgum tónlistar- ferðum sínum til Evrópp., §£önnunin jálpi W ai Wd/pa sé, siálM Á morgun er fjáröflunardagur Sjálfsbjargar, landssambands fatl- aðra og þá er það einlæg ósk okk- ar, að sem flestir leggi eitthvað af mörkum, okkur til styrktar. Við vildum að fólk gerði sér Ijóst, að með bví að hjálpa fötluðum til siálfsbiargar. gera þeim kleift að bjarga sér á Bigin spýtur, fær þjóð félagið nýja starfskrafta sem skapa , svo al'tur meiri verðmæti fyrir þjóðina". Þannig förust Theodóri Jónssym formanni sambandsins orð, þegar Landssamband fatlaðra k-vaddi ,fréttamenn á sinn fund. Forystu- menn fatlaðra skýrðu f réttamönn um frá starfsemi Siálfsbiarear fyrirætlunum og kiaramálum Af beim upplýsingum er ljóst. íð starfsemin er nú begar orðin dll- mikil um land allt, og í samband- inu eru nú 10 deildir. Teknar hafa verið í notkun áð tilhlutun sam- bandsins vinnustofur, bæði á Isa- firði og Siglufirði og á næsta ári taka til starfa vinnustofur í Reykja j vík, Akureyri og Sauðárkróki. Þá hefur Sjálfsbjörg forgöngu , að flytja inn ýmis hjálpartæki fyrir fatlaða. Voru fréttamönnum sýnd nokkur þeirra og voru tækin bæði hentug og einföld á allan hátt Tímarit er gefið _út Sjálfsbjörg" j og landssambandið hefur opna skrifstofu alia daga. Hins vegar eru mikil og stór verkefni, sem fyrir liggja og bíða úrlausnar. Stærst þeirra er bygg- ing öryrkjaheimilis, en ekkert slíkt heimili er til eins og er. Þurfa fatl- aðir að dvelia á elliheimilum ofí | við ,p~''afnar *ft?t&pu.r innan um i fólk á aldrinum 70-100 ára Slíkt ' 'o.r að oiflifsöpðú pkki saman. Er nú þess að\ vænta að fólk bregðist vel og drengilega 'ið.'beg- ar, merki Sjálfsbjargar verða seld á götunum á morgun. | I Framh at 16. síðu; draga átti úr. Af 12059 voru þar samtals 9250 kort og má þó btfast við að enn berist allmörg kort til viðbótar. Árangur þessi er mjög góður sagði Einar Páls son og mun betri en venja er erlendis". Er þetta vissulega gleðilegur vottur um afstöðu almennings til þeirra verka rtins opinbera, sem til bóta horfa. Auk þessarar umferðarkönn- unar fóru fram aðrar tvenns konar talningar. Talið var í strætisvögnum borgarinnar í tvo daga á 24 leiðum og er enn með öllu ó- unnið úr þeirri talningu. Þá var og talin umferðin á fjölmörgum gatnamótum í Reykjavík og „er það von okkar," sagði Ein- ar Pálsson, „að af því fáist mikill og góður árangur." . > Umferðarnefnd hefur þegar hafizt handa að vi'nna úr taln- ingum þessum, reyndar strax og kort fóru að berast. Fer sú vinna fram í Hagaskóla. Þar eru rúmlega 10 manns í þeirri vinnu og upp um alla veggi getur jð líta Reykjavíkurkort með liðurstrikuðum tölumerktum ¦væðum. Er hér greinilega um mikla vinnu og vandasama að ræða Á tónleikum Tónlistarfélagsins leikur La-Salle kvartettinn kvart- etta eftir Mozart, Gunther Schull- er (bandarískt nútímatónskáld) og Brahms. Á efnisskrá tónleikanna hjá Kammermúsikklúbbnum verða verk eftir Haydn, van Webern, Stravinsky og Ravel. Hmferðarslys - Framh. at 16. siðu: banaslys, en sum önnur slysin einnig alvarlegs eðlis. Þá gat Borgþór þess einnig að stórkostleg aukning hafi orðið í árekstrum bifreiða I Reykjavik og nágrenni frá því £ fyrra. Það sem af er þessu ári til 20. sept. var á- rekstraf jöldinn' orðinn 1685 í stað 1376 árekstra á sama tíma í fyrra. Þetta eru þó aðeins þeir árekstrar sem bókaðir eru hjá lögreglunni, en mikill f jöldi árekstra kemur þar aldrei til bókunar heldur fer beint til tryggingarfélaganna. Vísir átti einnig I gær tal við einn fulltrúa tryggingarfélags, en það var Runólfur Þorbergsson hjá Sjóvátryggingarfélagi íslands. Hann sagði að hjá því eina félagi hafi bótagreiðslur og skuldbinding- ar vegna bótagreiðsla á bifreiðum numið rúmlega 12 millj. kr. árið sem leið ,og væri það um 1 millj. k hærri fjárhæð en félagið hafi orðið að greiða eða skuldbundið sig til að greiða árið áður. Um yfirstandandiár kvaðst Run- ólafur ekki hafa neinar heildartölur enn sem komið væri, en ljóst væri þó að þenslan í þessum efnum væri mikil frá því sem verið hefði, enda sýndi árekstra-aukningin það hvað bezt. Eins og að líkum lætur er tjón mjög misjafnt í hverju einstöku árekstratilfelli. Stundum skiptir það jafnvel ekki nema nokkur hjndruð krónum, en f öðrum til- fellum þúsundum og jafnvel tug- þúsundum króna. Runólfur kvað þess .nokkur dæmi að bifreiðatjón hafi orðið að bæta yfir 100 þús. kr í einstökum tilfellum og með per- sónUtryggingum hafi bótatjónið jafnvel komizt yfir i/2 millj. kr. Á þessu ári kvaðst Runólfur þó ekki vita til að Sjóvátryggingarfélagið hafi greitt hærri upphæð en 80 þús. kr. í bótatjón á eina bifreið. Hitt er e. t. v. verra aðfarartækin verða oft og einatt ekki þait söriiu eftir árekstur, eins og þau voru áður. WÝTT SJÖNVARPSi.^iii (MOTOROLA) TIL SÖLU. UPPL. í SÍMA 38225 MILLI KL. 4—6 í DAG.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.