Dagblaðið Vísir - DV - 19.05.1989, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 19.05.1989, Blaðsíða 4
FÖSTUDAGUR 19. MAÍ 1989. SPENNANDINAMSKEIÐ um einstæða náttúrulega tækni. Dr. Anna Edström, lífefnafræðingur frá Bretlandi, heldur á næstu mánuðum námskeið í Aromatherapy, sem er sérstakt þrýstipunktanudd með náttúrulegum olíum. Námskeið fyrir fyrsta hóp hófst í síðasta mán- uði og vakti óskipta athygli og áhuga þeirra sem þátt tóku. Athugið. Aðeins 4 sæti laus á síðara nám- skeiðið sem haldið verður eina helgi í mánuði allt til áramóta. Allar frekari upplýsingar veittar á skrifstofu Ambrosíu í dag í síma (91 )680630. i se§ Tökum í umboðssölutil dæmis. Húsgögn,Ijósritunarvélar,tölvur og annað þess háttar. Sem sagt allt fyrir skrifstofunaj Sækjum á staðinn. 627763 KI.9.30-18.00 VISINDASTYRKIR ATLANTSHAFSBANDALAGSINS 1989 Atlantshafsbandalagið leggur árlega fé af mörkum til að styrkja unga vísindamenn til rannsókna eða framhaldsnáms erlendis. Fjárhæð sú, er á þessu ári hefur komið í hlut Islendinga í framangreindu skyni, nemur um 3 milljónum ísl. kr. og mun henni varið til að styrkja menn til rannsókna eða námsdvalar við erlendar vísindastofnanir í aðildarríkjum Atlantshafs- bandalagsins á einhverjum eftirtalinna sviða: náttúru- vísindum, líf- og læknisfræði, félagsvísindum og verkfræði. Umsóknum um^styrki afjfé þessu - „Nato Science Fellowships" - skal komið til Vísindaráðs, Bárugötu 3,101 Reykjavík, fyrir 15. júní nk. Fylgja skulu stað- fest afrit prófskírteina og meðmæla, svo og upplýs- ingar um starfsferil og ritverkaskrá. Þá skal tekið fram hvers konar rannsóknir eða framhaldsnám umsækj- andi ætli að stunda, við hvaða stofnun hann hyggst dvelja, svo og skal greina ráðgerðan dvalartíma.- Umsóknareyðublöð fást hjá Vísindaráði. Afgreiðslu- tími þar er kl. 10-12 og kl. 14-16 daglega. Fréttir Nauðungaruppboð á lausafjármunum Eftir kröfu skattheimtu rikissjóös i Kópavogi, skiptaréttar Kópavogs, bæjar- sjóðs Kópavogs, Gjaldheimtunnar í Reykjavík, ýmissa lögmanna og stofn- ana fer fram opinbert uppboð á bifreiöum og ýmsum lausafjármunum að Hamraborg 3, norðan við hús, kjallara, laugardaginn 20, mai og hefst það kl. 13.30. 1) Samkvaemt beiðni skiptaréttar Kópavogs verður seld kranabifreiöin Y- 17667, Ling Belt Speeder, árg. 1974. 2) Jafnframt verða seldar eftirgreindar bifreiöar: X-5617, Mercedes Benz LPS 1632, vörubifreið, árg. 1974 Y-16984, Fiat Uno, árg. 1987 Y-3596, Nissan Laurel, árg. 1985 Y-17132, Range Rover, árg. 1979 R-35298, Lada, árg. 1982 Y-13233, Fiat127 V-366, Galant árg. 1983 R-51239, Suzuki, árg. 1983 3) Einnig hefur verið krafist sölu á eftirgreindum bifreiðum: Y-913, Y-1817, Y-4041, Y-5676, Y-6226, Y-9578, Y-11117, Y- 16130, Y-16984, Y-17409, Y-18484, R-37154, R-48393, R-51239, R-54902, R-55670, R-55803, R-66266, R-73715, G-18198, G- 22296, Þ-2559, R-38512, Y-14885 4) Eftirgreint lausafé veröur væntanlega selt: Hljómflutningstæki, Akai myndbandstæki, Kalman lyftari, Honda há- þrýstivél og hábrystiþvottavél, Ishida tolvuvog, Arc tölva, Quantet Syst- em 23 tölva og segulbandsstöð ásamt 6 skjáum og Aakerman belta- grafa o.fl. Greiösla við hamarshögg Bæjarfógetinn í Kópavogi Opinbert uppboð Að beiðni lögreglunnar I Kópavogi verða ýmsir óskilamunir, aðallega reið- hjól, seldir á opinberu uppboði sem haldið veröur að Hamraborg 3, kjallar- a, norðan við hús, laugardaginn 20. mai 1989 og hefst það kl. 13.50. Greiösla við hamarshögg Bæjarfógetinn i Kópavogi Eftir sex vikna verkfall og margra mánaöa kjaradellu innsigla Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráöherra og Wincie Jóhannsdóttir, formaður Hins íslenska kennarafélags, samning sem gildir til fimm ára. Páll Halldórsson, formaður Bandalags háskólamanna hjá ríkinu, les samninginn betur á meðan. DV-mynd KAE Laun kennara eftir sarnningana: 19,8 prósent hækk- un á fyrsta árinu - auk þess ýmsar sporslur og þær hækkanir sem aðrir kunna að semja um Venjulegur menntaskólakennari í Hinu íslenska kennarafélagi getur á næstu fólf mánuöum fengið um 227 tþúsund krónum meira útborgaö fyr- ir dagvinnu en hann hefði annars fengið samkvæmt eldri samningum. Það jafhgUdir um 29,4 prósent launa- hækkun á mánuði. Dagvinnulaun venjulegs kennara munu verða um 19,8 prósent hærri á sama tíma á næsta ári en þau voru fyrir verkfall. Vegna samninga um tvöfalt kaúp í sumar ef kennsla eöa próf fara fram veröur kennarinn búinn að fá tekju- tap sitt vegna verkfailsins endur- greitt í s'umar. Hann fær hluta af því greitt strax þar sem sumar hækkan- irnar eru afturvirkar og eins vegna sérstakra verkfallsbóta sem ríkis- sjóður greiðir. Þetta eru dæmi um þær hækkanir sem samningur ríkisins viö háskóla- menn hefur í fór með sér. Ríkið bætir upp tekjutap vegna verkfalls Viö skulum taka dæmi af ákveðn- um manni: 45 ára menntaskólakenn- ara með BA-próf í sagnfræði, próf í kennslu- og uppeldisfræöum og við- bótarnám sem metiö er á 20 stig. Fyrir verkfall hafði þessi maöur 64.365 þúsund krónur á mánuði fyrir dagvinnu. Hann var í verkfalli í 42- daga. Hann tapaði því um 88.877 krónum á verkfallinu. Þegar hann kom aftur til vinnu í morgun á hann inni laun hjá ríkinu af tveimur ástæðum. í fyrsta lagi hafði hann hækkaö um einn launa- flokk vegna viðbótarnámsins og tók sú hækkun gildi þann 1. mars síöast- liöinn samkvæmt samningunum. Laun hans fyrir mars og fram aö verkfalli 6. apríl voru því ekki 64.365 heldur 66.296. Hann á því inni hjá ríkinu um 2.265 krónur vegna vinnu fyrir verkfall. Auk þess fær hann um 20 þúsund krónur í einhvers konar verkfallsbætur sem samið var um. Þetta er bundið því aö Hið íslenska kennarafélag láti alla félagsmenn sína njóta þessara bóta jafnt. Hreint tap hans af verkfallinu varö því 66.613 krónur. 8,6 prósent hœkkun á fyrsta degi Þegar kennarinn kom til vinnu í morgun höfðu laun hans einnig hækkað vegna hækkunar sem tók gildi 1. mai. Þau eru í dag 69.887. Fréttaljós Gunnaf Smárt Egilsson Laun kennarans hafa því hækkaö um 5.522 krónur frá því fyrir verk- faJl; annars vegar vegna hækkunar upp um einn launaflokk og hins veg- ar vegna almennrar hækkunar 1. maí. Þetta jafngildir um 8,6 prósent hækkun. 1. júní fær kennarinn síðan greidd- ar 6.500 krónur í orlofsuppbót. 1. júlí hækkar kennarinn um eitt þrep í launataxta Bandalags háskóla- manna þar sem hann er eldri en 40 ára. Laun hans eru þá orðin 72.682 krónur. Þaö er 4 prósent hækkun frá mánuðinum á undan og 12,9 prósent hærri laun en fyrir verkfall. Tvöföld laun vegna kennslu i sumar Vegna verkfallsins er síöan ákveð- ið aö kennsla og próf fari fram í ágúst í þeim skóla sem kennarinn vinnur viö. Vegna samninganna fær kenn- arinn sérstaklega borgaö fyrir vinnu sem er utan við venjubundna sumar- vinnu. Hann fær þvi aukalega borg- uð ein mánaðarlaun eöa 72.682 krón- ur. Þá hefur hann fengið um 107 þús- und krónur eftir verkfall umfram það sem fyrri samningar kváðu á um. Honum hefur því tekist að vinna upp tapiö af verkfallinu og gott betur án þess aö nokkurt tillit hafl veriö tekið til yflrvinnu. Laun kennarans hækka síðan um 1,5 prósent 1. september og 1. nóv- ember. Þá er kennarinn kominn með um 74.879 krónur í mánaðarlaun. Þaö eru 9.990 krónum hærri laun en fyrir verkfall eða um 15,5 prósent. í desember fær kennarinn 21.809 krónur í desemberuppbót. Þaö er 4.515 krónum hærra en í fyrra. 19,8 prósent hækkun á einu ári Laun kennarans hækka síöan aftur um 1,5 prósent 1. janúar og 1. maí. Eftir þaö eru launin kornin í 77.142 krónur. Þaö er 12.777 krónum hærra en fyrir verkfall. Laun kennarans hafa því hækkað um 19,8 prósent á þessum tólf mánuöum. Þegar allar hækkanir kennarans; bæði áfangahækkanir, launaflokka- og þrepahækkanir og kaupaukar, eru teknar saman á tólf mánaða tímabili frá næstu mánaðamótum fær þessi kennari rúnjjega 132gþús-i und krónum meira á þessu tímabíii en samkvæmt eldri samningi. Þaö jafhgildir um 17,1 prósent hækkun yfir tímabilið. Ef tekið er tiUit til verkfallsbótanna og afturvirkrar hækkunar um launaflokka er hækk- unin 20 prósent. Ef aukaborgunin vegna vinnu í ágúst er einnig tekin með fær kennarinn 29,4 prósent hærri laun á þessu tólf mánaða tíma- bili en hann hefði fengið samkvæmt eldri samningum. Trygging gegn hækkunum annarra Samkvæmt samningi háskóla- manna og ríkisins munu háskóla- menn fá þær hækkanir sem verða á launatöxtum þeirra verkalýðsfélaga sem hafa samið til styttii tíma en háskólamennirnir. Frá lokum nóv- ember í haust geta háskólamenn krafist hækkana ef samningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, Alþýðusambandsins, Far- manna- og flskimannasambandsins eða Sambands íslenskra banka- manna fela í sér meiri hækkun en sem nemur janúar- og maíhækkun háskólamanna. Samræming viö laun á almennum markaöi Næsta sumar er síöan gert ráð fyr- ir að fyrsti áfanginn af endurmati á launum háskólamanna í vinnu hjá ríkinu komi til framkvæmda. Ef samanburöur á kjörum þeirra og fólks með sambærilega menntun á almennum vinnumarkaöi leiðir í ljós að opinberir starfsmenn hafi verri kjör á að hækka laun þeirra í áfóng- um. Inn í þessa athugun er ætlunin að taka öll laun, yfirborganir, ómælda yflrvinnu, vinnuframlag, lífeyris- réttindi og önnur hlunnindi. Af þessum atriðum er hætt við að lífeyrisréttindi hækki kjör opinberra starfsmanna umtalsvert. Þeir greiða ekki iögjöld nema af dagvinnulaun- um og ekki nema í 30 ár. Eftir sem áður njóta þeir betri lífeyrisgreiöslna úr sjóði starfsmanna ríkisins en starfsmenn á almennum markaöi njóta. Talið hefur verið að lífeyris- réttindi opinberra starfsmanna hækki raunveruleg laun þeirra um allt aö 15 prósent.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.