Dagblaðið Vísir - DV - 31.10.1989, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 31.10.1989, Blaðsíða 2
ÞRIÐJUDAGUR 31. OKTÓBER 1989. Fréttir Hafharverkamenn við Sundahöfti lögðu niður vinnu til að funda í morgun: Bara tímaspursmál hvenær sýður upp úr - sagði Hannes Jónsson, aðstoðartrúnaðarmaður Dagsbrúnar við höfnina Hafnarverkamerin viö Sundahöfn lögöu niður vinnu í morgun klukkan 8 og héldu með sér fund til að ræða innri mál hafnarverkamanna. Sig- urður Rúnar Jónsson, aðaltrúnaðar- maður Dagsbrúnar við Sundahöfn, hélt ræðu og rakti þau mál sem valda óánægju hafnárverkamanna. DV ræddi við Hannes Jónsson að- stoðartrúnaðarmann og sagði hann aö óánægja hefði verið að grafa um sig meðal háfnarverkamanna og nú væri aðeins tímaspursmál hvenær sýði upp úr. Hanries sagði aö verið væri að fækka starfsmönnum við höfnina með þeim afieiðingum að álagið á hina sem eftir væru stóry- kist. „Þeim sem orðnir eru 67 ára er sagt upp með þriggja mánaða fyrir- vara og nú er verið að bjóða þeim sem orðnir eru 60 ára að hætta. Við unum þessu ekki. Þá er ýmis verktakastarf- semi rekin hér á svæðinu þar sem verktakar ganga inn í störf okkar hafnarverkamanna. Verkstjórar vinna á tækjunum vegna mannfæðar og loks erum við orðnir langþreyttir á lágum launum. Það er staðreynd að hafnarverkamenn hafa dregjst stórlegaaftur úr öðru verkafólki i laurium," sagöi Hannes. Samkvæmt áreiðanlegum heimild- um DV býr meira en þetta að baki óánægju hafnarverkamanna. Þeir eru óánægðir með hvað þeirra manni í stjórn Dagsbrúnar, Sigurði Rúnari, er haldið frá öllum trúnaðarstörfum á vegum félagsins. Þeim finnst sem þeir séu settir hjá innan Dagsbrúnar en allt framundir þetta hafa hafnar- verkamenn verið sterkasti kjarninn í félaginu. Einn stjórnarmanna Dags- brúnar, sem DV ræddi við, viður- kenndi að mikil óánægja kraumaði undir hjá hafnarverkamönnum vegna þess að þeim þætti sem þeir væru nú settir hjá innan félagsins. Guðmundur J. Guðmundsson, for- maður Dagsbrúnar, er í veikindafríi en Halldór Björnsson, varaformaður félagsins, er erlendis þannig að ekki var hægt að fá umsögn þeirra um þá óánægju sem kraumar undir hjá hafnarverkamönnum í Sundahöfn. -S.dór Fá ekki að birta spá um kaupmátt at- vinnutekna Ráðamenn hafa hindrað Þjóð- hagsstofnun í að birta.spá um kaupmátt atvinnutekna fyrir þetta og næsta ár. Þetta kom í ljós eftir margar tUraunir DV til að fá Þjóðhagsstofnun til að koma með þessa spá. Þess í stað endaði síðasta þjóð- hagsspá snubbótt með auðum lín- um. Ráðamenn munu ekki vilja láta koma í ljós hvaða áhrif fyrir- hugaðir skattar eru líklegir til að hafa á kaupmátt atvinnutekna. Hins vegar er birt spá um kaup- mátt ráðstöfunartekna þar sem fram kemur að áætlað er að kaupmáttur þeirra hiinnki um 8,2 prósent í ár og 4,9 prósent á næsta ári. En almenningur má sem sé ekki af spánni ráða hvernig lík- legt er að fara muni um atvitaiu- tekjurnar. -HH Jón Baldvin Hannibalsson: Samningaviðræðum EFTA og EB Ijúki á næsta ári „Við stefnum að því að ljúka samn- ingaviðræðunum á næsta ári. Síðan munum við þurfa tvö ár til að gera atriði samninganna að veruleika og fá þá formlega samþykkta í þjóð- þingunum," sagði Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra á blaðamannafundi í Brussel í gær. Hann hafði þá átt viðræður við Frans Andriessen, varaforseta fram- kvæmdastjórnar Evrópubandalags- ins, í kjölfar ráöherrafundar EFTA á íöstudaginn. í E.FTA og EB er vilji fyrir því að hefja viðræður um samstarfssamn- inga bandalaganna í mars á næsta ári. Er tilgangurinn að koma á mun umfangsmeira og formlegra sam- starfi milli bandalagsríkjanna sem síðan myndi leiða til evrópsks efna- hagssvæðis, EES. Vonast er til að evrópskt efnahagssvæði verði að veruleika um leið og innri markaður Evrópubandalagsins, 1. janúar 1993. Næstu skref í undirbúningi þess- ara viðræðna er ráðherrafundur EFTA-ríkjanna 12. desember og sam- eiginlegur ráðherrafundur EFTA- og EB- ríkjanna 19. desember. Á ráð- herrafundi EB, 8. og 9. desember, verða tengslin við EFTA eitt af um- ræðuefnunum. Þá sagðist Jón Baldvin eiga von á því að heimsókn Mitterrands Frakk- landsforseta til íslands, 7. nóvember, hefði mikla þýðingu varðandi vænt- anlegar viðræður. -hlh íslenskir dagar eru nú i BYKÓ og ýmislegt á seyði af þvi tilefni, til dæmis kynningar og uppákomur. Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra heimsótti timb- ursölu BYKÓ i Kópavogi i gær. Þar sagaöi hann pianka af miklum myndar- skap. Að því loknu lét hann þau orð falla að það væri ábyrgðarhlutur að láta sög í hendur ráðherra. „Þeir sleppa nefnilega ekki allir með „fulde fem"," sagði ráðherrann og veifaði þumalfingri, vísifingri, löngutöng, baug- fingriog-litlafingriframaníviðstadda. DV-myndGVA Steingrímur J. Sigfússon: Flugráðsmenn eiga sjálf ir að ákveða hvort þeir víkja „Viljum betri þjón ustu og verð" - Eyjamenn og Húsvíkingar vilja samkeppni í innanlandsflugi „Ég vil taka fram að Leifur Magn- ússon er virtur maður með þekkingu og reynslu á sínu sviði og reikna með að forveri minn hafi valið hann á þeim forsendum. En það ber að treysta mönnum til að ákveða hvort þeir eigi að víkja eða ekki ef um hags- muni eins aðila er að ræða. Þessi vandkvæði koma oft upp í fámennu þjóðfélagi og við þekkjum þetta víða í okkar stjórnkerfi," sagði Steingrím- ur J. Sigfússon samgönguráðherra í samtah við D V i morgun um að í flug- ráði, sem gefur umsögn um veitingu flugleyfa í iimanlandsfiugi, situr framkvæmdastóri flugrekstrarsviðs Flugleiða og tekur þar m.a. afstöðu til yfirlýstrar stefnu Flugleiða í flug- málum innanlands. „Flugráð væri afstöðulaust ef það væri mannað aðilum sem ekki tengj- ast flugi á beinan hátt. - En nú er flugrekstur ekki beinlínis sérgrein Páls Péturssonar og ann- arra í ráðinu. „Ég get skilið að menn velti vöng- um yfir þessu. En menn veröa að gæta sín sjálfir og ég kannast ekki við annað en að menn hafi vandað sín vinnubrögð í flugráði," sagði Steingrímur. -ÓTT I samhljóða ályktun bæjarstjórnar Húsavikur segir að þeim tilmælum sé beint til samgönguráðherra að Húsvíkingum verði séð fyrir tveimur flugferðum á dag - sérstakt flugfélag er þó ekki tilgreint. Meirihluti bæjar- stjórnar Vestmannaeyja samþykkti húis vegar að að mæla með veitingu sérleyfa fyrir þrjá aðila, Flugleiðir, Arnarflug og Val Andersen. Guð- mundur Þ.B. Ólafsson í bæjarstjórn Vestmannaeyja segir þaö merkilegt að talsmenn frjálsræðis úr Sjálfstæð- isflokki þar skuli vera andvígir sam- keppni. „Sama gildir um Áma Johnsen í flugráði," sagði Guðmund- ur. Ráðherra heldur fund í dag með flugráði vegna úthlutunar sérleyfa. Meirihluti flugráðs hefur mælt með ofangreindri samþykkt bæjarstjórn- ar Vestmannaeyja. Flugráð mælir einnig með að bæði Flugleiðum og Arnarflugi verði úthlutað sérleyfum fyrir áætlunarflug til Húsavíkur. „Við erum ekki beint að biðja um þjónustu Arnarflugs en við vUjum örari ferðir - nokkuð sem Arnarflug hefur boðist til í umsókn sinni um hluta af flugi til og frá Húsavík. Margir eru óhressir með núverandi ástand og millilendingar á Sauðár- króki," sagði Tryggvi Finnsson, full- trúi í hæjarstjórn og bæjarráði Húsa- víkur, í samtali við DV. „Við Húsvíkingar getum sparað okkur mikinn tíma og jafnvel gist- ingu ef við fáum beinar feröir fram og til baka kvölds og morgna til Reykjavikur. Ég hef farið tvær ferðir á síðustu dögum með Dornier-vél Arnarflugs, t.d. frá ísafirði til Reykjavikur, og var sú vél pöntuð vegna þess að ekki var útlit fyrir að aðrar vélar gætu lent þar vegna hlið- arvinds. Mér flnnast þessar vélar vera hentugar og með góöu öryggi- skerfi. Við látum síðan ráðherra ákveða með framhaldið," sagði Tryggvi. „Bæjarstjórnin okkar hefur farið fram á að samkeppni skuh verða reynd og flugráð komst að sömu nið- urstöðu. Þess vegna trúum við ekki öðru en að ráðherra taki það til greina. Áhuginn hér er mikUl og hann kviknaði þegar Arnarflug sótti um," sagði Aðalsteinn Baldursson, einn frumkvöðla á Húsavík að um- ræðu um flugþjónustu við bæjarbúa og veitingu sérleyfa. „Fólk hér vill breytingar og er ósátt við mynstur Flugleiða. Við viljum samkeppni enda umhugsunarefni að til og frá Reykjavík kosti 11.000 kr.," sagði Aðalsteinn. I Vestmannaeyjum samþykkti meirihluti bæjarstjórnar að sérleyf- um skyldi haldið opnum fyrir Flug- leiðir, Arnarflug og Val Andersen. Hins vegar segir þar að ef ráðherra taki ákvörðun um að aðeins einn aðih fái leyfið skuli það falla í hlut Flugleiða. Minnihluti bæjarstjórnar, skipaður fjórum sjálfstæðismönn- um, vildi aðeins að leyfið yrði veitt Flugleiðum. Sigurður Einarsson, Sjálfstæðisflokki, sagði í samtali við DV að hann sæi ekki hvernig ætti að skipta sérleyfum án samvinnu. „Ég get ekki áttað mig á hvernig það á að ganga fyrir sig," sagði hann. Ragnar Óskarsson, forseti bæjar- stjórnar, sagði við DV aö meirihlut- inn hefði talið að með því að veita þremur aðilum sérleyfi myndi það þýða aukna þjónustu og betra verð. „Til marks um áhugann hér skrifuðu á þrettánda hundrað Eyjamanna á undirskriftahsta til stuðnings Arnar- flugi," sagði Ragnar. Ákvörðun meirihluta flugráðs um að mæla með véitingu sérleyfa fyrir Flugfélag Norðurlands, Flugfélagið Erni og Flugfélag Austurlands á leið- unum á milh Reykjavíkur og Akur- eyrar, ísafjarðar og EgUsstaða hefur komið á óvart þar sem félögin sóttu aUs ekki um leyfi á þessum leiðum. Hins vegar sóttu þessi félög um aUar átta núverandi flugleiðir Arnarflugs - og samvinnu við Flugleiðir á „stóru stöðunum". „Hvað þessu Tyrirbæri Uður þá telur meirihluti flugráðs greinUega að smáu flugfélögm séu þörf," sagði einn viðmælandi DV. -ÓTT

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.