Dagblaðið Vísir - DV - 03.11.1994, Blaðsíða 13

Dagblaðið Vísir - DV - 03.11.1994, Blaðsíða 13
FIMMTUDAGUR 3. NÓVEMBER 1994 13 Að mála sjátfan sig út í horn A nýafstöönu þingi útvegsmanna færði sjávarútvegsráðherra, Þor- steinn Pálsson, þeim þær gleðifrétt- ir að við endurskoðun fiskveiðilög- gjafarinnar á Alþingi sl. vor hefði tekist að mestu að kveða niður þá drauga sem vildu láta útgerðina borga sérstakan skatt fyrir auð- lindaeign sína. Einkaeign útvegsmanna Samkvæmt skilningi Þorsteins hefur Alþingi þar með endanlega viðurkennt að núlifandi útgerðar- menn og niðjar þeirra eiga allan fisk sem syndir í sjónum á ísa- landsmiðum til eilífðarnóns. Það er eins og margir vissu fyrir, almenningur á ekkert í fiskauð- lindinni og hann á ekkert að vera að skipta sér að því sem honum kemur ekki við. Það mun vera KjaUarinn Halldór Hermannsson verkstjóri, ísafirði „Þó að Davíð Oddsson máli sig út í horn í Evrópumálum er það ekki bara hans mál. Ef fram fer sem horfir mun honum takast að stórskaðaþessa þjóð sökum einstrengingsháttar síns og þjóðernisrembings varðandi Evrópu- málin." Vilhjálmur Egilsson, Ólafur G. Einarsson, Lára M. Ragnarsdóttir og Sólveig Pétursdóttir alþingismenn. - „Því miöur fær þetta fólk litlu að ráða vegna ofríkis..." segir Halldór m.a. í greininni. einkamál þeirra stjórnmálamanna sem með valdið fara í þjóðfélaginu og einkavina þeirra sem eiga fisk- inn í sjónum. Svo þegar þessir ágætu stjórn- málaforingjar ræða um hugsanleg efhahagssambönd við Evrópu snúa þeir blaðinu við og tala til almenn- ings eins og hann eigi auðlindir hafsins og verði aö passa sig á því að ljótu kallarnir í Brussel taki ekki þessi miklu auðæfi frá honum. Hvað sagði ekki Stalín við fólkið? „Þið eigið allt, verið ánægð, ég skal gæta auðæfa ykkar." Það virðist ótrúlegt hve margir nytsamir sak- leysingjar eru til hjá annars nokk- uð vel menntaðri þjóð. Auðlindagæsla Davíðs Oddssonar Aldrei slíku vant sýndi Davíð Oddsson útvegsmönnum virðingu með því að mæta á aðalfund þeirra sem mun vera nokkuð sjaldgæft þegar um hagsmunahópa er að ræða. Þar á fundinum fullvissaði hann menn um að hann myndi gæta auðlinda þeirra fyrir (ímynd- aöri) ásælni ESB-landanna. Talaði hann þar að vanda með niðurlægjandi hætti um þá sem eru á annarri skoðun en hann í Evr- ópumálum og aulahátt þeirra sem myndu fara sér að voða á járn- brautarteinum Evrópu enda þekkti hann einungis einn mann sem teldi að Norðmenn hefðu gert gott upp- kast að sjávarútvegssamningj við ESB. - Fyndinn maður Davíð. Þarna taldi forsætisráðherra út- vegsmönnumtrú um að Norðmenn myndu glata öllu forræöi yfir auð- hndum hafsins gerðUst þeir aðilar. - Seinheppinn maður Davíð. Tveimur dögum síðar bárust þær fréttir frá Brussel að ef Norðmenn gengju í ESB fengju þeir fram- kvæmdastjórnina í sjávarútvegs- málum ESB í sínar hendur. Davíð virðist ekki þekkja Norðmenn vel ef hann heldur að þeir láti aðrar þjóðir vaða yfir sig til lengdar varð- andi auðlindir sínar þótt þeir verði fullgildir aðilar innan ESB. Það myndu íslendingar heldur ekki gera þótt þeir gerðust þar aðilar. Þjóðemisrembingur Þess ber að geta að í þingmanna- Uði Sjálfstæðisflokksins fyrirfinnst fólk sem vill skoða aðild að ESB. Má þar nefha Vilhjálm Egilsson, Ólaf G. Einarsson, Láru M. Ragn- arsdóttur og Sólveigu Pétursdótt- ur. Því miður fær þetta fólk litlu að ráða vegna ofríMs Davíðs, Björns Bjarnasonar, Geirs Haarde, Þorsteins Pálssonar og annarra sem telja sig eiga Sjálfstæðisflokk- inn. - í þennan hóp hefur nú bæst við Pétur Blöndal sem með ein- hverjum persónulegum hætti hef- ur andúð á Þjóðverjum. Færeyingar voru þeir ógæfu- menn að hafna aðild að ESB 1972 þegar Danir gengu inn. Það væri öðruvísi umhorfs nú í Færeyjum hefði það ekki gerst. Þó að Davíð Oddsson máU sig út í horn í Evr- ópumálum er það ekki bara hans mál. Ef fram fer sem horfir mun honum takast að stórskaða þessa þjóð sökum einstrengingsháttar síns og þjóðernisrembings varð- andi Evrópumálin. Halldór Hermannsson Ungt fólk í leit að framtíð Margir kannast við þá óvissu sem unglingurinn stendur frammi fyrir þegar ákvarða skal skólagöngu eft- ir að skyldunámi lýkur. Það sem áður gekk eðlilega fyrir sig vetur eftir vetur gerir það ekki lengur. Oft eru foreldrar vanmáttugir gagnvart því hvernig taka skuli á uppeldismálum barna sinna og á unglingsárunum er óöryggið gjarn- an mest. Að mínu mati hefur of lít- ið verið gert að því að styðja for- eldra með fræðslu um þetta erfiða tímabil í uppeldi barna. Ráðgjöf fyrir foreldra Á ráðstefnu sem haldin var í Keflavík fyrir skömmu á vegum Sambands sveitarfélaga á Suður- nesjum, Æskulýðsráðs ríkisins og menntamálaráðuneytis var rætt um framtið ungs fólks og kom margt athyglisvert fram. Bent var á að agaleysi á heimilum er eitt af því sem gerir ungmennum erfitt fyrir og að nauðsyn sé á því að styrkja foreldrana til að geta rækt betur uppeldishlurverk sitt. Fram kom að möguleikar á ráð- gjöf um hin ýmsu mál sem upp kunna að koma varðandi uppeldi Kjallarínn Vímulaus grunnskóli Á ráðstefhunni var rætt um til- lögur til úrbóta til þess að gera framtíð ungmenna betri og var meðal annars rætt um að gera þyrfti stórátak til að fyrirbyggja að vímuefni kæmu inn fyrir veggi grunnskólans. Það er mín skoðun að ríkið, sveitarfélög, foreldrafélög og skólinn sjálfur eigi að taka sam- að koma vímuefnum á framfæri hversu hættuleg sem þau kunna að vera heilsu fólks. Fjöldi stofhana og félagasamtaka hefur gert margt til þess að forða ungmennum frá þessum hrikalega vágesti. Það er því óheppilegt að mismun- andi stofnanir skuli vinna að for- vörnum á vegum ríkisins. Mun hagkvæmara væri að rekin væri Unnur Stefánsdóttir leikskólakennari barna og unglinga eru ekki nógu aðgengilegir og því vefst það fyrir mörgum að verða sér út um slíka fræðslu. Mörgum er það ekki ljóst hvort það er presturinn, skólinn, Félagsmálastofnun eða heilsugæsl- an sem hefur svar við þeim spurn- ingum sem brenna á þeim. „Það er því óheppilegt að nokkrar mis- munandi stofnanir skuli vinna að for- vörnum á vegum ríkisins. Mun hag- kvæmara væri að rekin væri ein stofn- un sem sæi um þessi mál." an höndum og vinna þessu máli framgang. Forvarnastofnun Öll getum við verið sammála því að við viljum unglingunum það besta og því má hvergi sofa á verð- inum. Þeir svífast einskis sem ætla ein stofnun sem sæi um þessi mál. Þaö myndi tryggja markvissari vinnubrögð og betri nýtingu þeirra fjármuna sem þjóðfélagið leggur til þessara mála. Unnur Stefánsdóttir Gunnar Jóhann Birgis- son, (ulllrui Sjálfslæðis- I lokks i skipulagsnelnd. Meðog ámóti Byggingsendiráös viðLautásveg31 Frábært „Mér finnst alveg frábært að fornir fjendur skuli ætla að standa saman að rekstri svona húss. Það gerir okkar skyld- ur ríkari að láta málið ganga snurðulaust fyrir sig. Mér finnst sjálfsagt að leyfa byggingu á þessari lóð af þeirri einfóldu ástæðu að breska sendiráðið á Ióðina og það var búið að leyfa byggingu á henni fyrir löngu. Skipulagsnefhd hefur verið sam- mála um að byggingin sé fullstór miðað við byggingar í nágrenn- inu en það er ekki hlutverk skipulagsnefndar að fara yfir teikningar arkitekta í smáatrið- um. Hlutverk skipulágsnefndar er að sjá um að staðið sé rétt að framkvæmdinni samkvæmt skipuiagslögum. Ég hef stundum á tilfinning- unni að verið sé að reýna aö svæfa málið.-Sendiráðsmennirn- ir skilja hvorki upp né niður í afgreiðslunni og hafa á ulftaning- unni aö skipulagsyfirvöld séu að reyna aö eyðileggja málið. Skipu- lagsstjórn ríkisins vili láta aug- lýsa landnotkunarbreytinguna þó að það seinki framkvæmdinni og skipulagsnefnd hefur bent arkitektinum á ýmsar breyttagar sem geta orðið til þess að bæði skipulagsnefnd og byggtagar- nefnd sætti sig vlð tillöguna. ArMtekttan ætlaði að taka þær tíl athugunar og vonandi verður það heppileg lending í málinu." Lélegur arkitektúr „Ég fagna þessum sögu- lega atburði að Bretar og Þjóöverjar byggi saman hús en ég set stærð hflssins og útlit þess fyrir mig og tel að sendi- ráðin eigj skilið betra hús. Ég er mótfallinn því að stór og mikil skrifstofu- bygging rísi á þessari lóö inni í miðju Sbúðahverfi þar sem það er álitamál skipulagslega séð. Arkitektúrinh á byggingunni er ekki nógu góður og ef byggingin heföi verið vel leyst, brotin upp i tvö hús og gerð falleg þá hefði rnaður frekar sett kíkmn fyrir blinda augað varðandi skipuiag- ið. Þá kemur byggingin tU með að standa við nukiö umferðar- horn og því verður að leysa þar ákveðin vandamáL Stefnan í málefnum sendiráðs- bygginga er sú að nota gömul hús og breyta þeim í skrifstofuhús- næði ogbústaði sendiráðsmanna. Með byggmgu sMfstofahúsnæði á hornlóðinni númer 31 við Lauf- ásveg er hins vegár veriö að ganga þvert á venjuna. í sjálfu sér væri ásættanlegt ef bréska sendi- ráðið væri sjálft að byggja húsið á sinni eigin lóð en sannleikurinn er sá að ísjenskt fyrirtæki byggir húsið og ætlar að haída þvx í sinni éigu. Ég veit ekki hvaða trygging er fyrír því að sendiráð verði í húsinu um aldur og ajyi. Breska og þýska sendiráðið ætla bara að leigja þarna." Magnúa Skúlason, arkltcktogibUUiðLaul- ásveg.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.