Þjóðviljinn - 20.04.1969, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 20.04.1969, Blaðsíða 1
Sunnudagur 20. apríl 1969 — 34. árgangur — 87. tölublað. VESTUR- LANDS- BLAÐ Þrjú blöð í dag 16 + 16 + 8 síður Fyrirtækin getaauðveldlega verið án svonefndra eigenda Það getur verkafólk sýnt í verki með því að halda á eigin spýtur áfram starfrækslu fyrirtækja þrátt fyrir verkbannið Á sama tíma og verkalýðshreyfingin hefur á- kveðið að beita 'takimörkuðum verkfallsaðgerðum, meðfram með tilliti til atvinnuástandsins í land- inu, hyggst fámenn klíka atvinnurekenda leggja dauða hönd á atvinnugreinar með verkbannsað- gerðum. Að sjálfsögðu verður launafólk að taka tillit til þessara aðgerða þeirra afturhaldstrúboða, sem nú stjórna atvinnurekendasamtökum. Bezta svarið er að sjálf sögðu að sýna þeim fram á að þeir skipta engu máli í fyrirtækjunum. Það er unnt að starfrækja fyrirtækin án þess að þeir komi nakkru sinni á vinnustað. Fyrirtækin eru rekin með stuðn- ingi almannafjár í bankakerfinu og margvísleg- uim styrkjum úr almennum sjóðum í landinu. Enda þótt svokallaðir eigendur fyrirtækjanna Hugmyndasamkeppni um mið- bæjarskipulagið í Kópavogi ? Kópavogskaupstaður og skipulagsstjórn ríkisins efna um þessar mundir til hugmyndasamkeppni meðal arkitekta um skipulag miðbæjar í Kópavogskaupstað. Miðbærinn er talinn frá kirkjunni að félagsheimilinu og þar er stefnt að því að mynda byggðakjarna, sem fullnægi eðlilegum þörfum kauostaðarins fyrir húsrými til stjórnsýslu, menningarstarf- semi. skemmtana, verzlunar og almennra viðskipta. O Prá þessu var skýrt í viðtali við forráðamenn bæjar- ins í gærmorgun og verður nánar sagt frá því í næsta blaði. reyni nú að setja sig á háan hest og hyggist loka fyrir'íækjunum fyrir verkafólki er - sjálfsagt að sýna þeim hversu lítilmótlegt vald þeirra er þegar til kastanna kemur. Á ekki að sætta sig við verkbannið Auðvitað á laumafólk þaumig að neita að sætta sig við verk- bammsæði atvinmiurefcenidaklíkunniar og haldia áíratn störfuni án þess að láta öskucr aftvimm<urekandans á sdig M. Haldi bann sér ekki inn- an eðlilegra marka miamnasiðanma er vel bugsanlegt að gauka honum fram á gangimm, svo hann geti rakið harmatöiur sínair í einrúmi en ekki til þyngsla og leiðinda fyrir vdnnandi fólk. Þeir menn sem hafa staðið kenigbogniir af auðmýkt firammi fyrir þeiirri stefmu stjórn- arvalda sem hefur vegið að atvinnurekstrinum eiga bað eitt skiiið. Það ber að sjálfsögðu að benda á í þessu samhemgi, að það var ríkissitjórndn sem var upphafsaðili að þeim átökum sem nú eiga sér stað á vinnium,arkaðin,uim. Hún gaf út þá línu við gengisfellimguma í vetur, að laun mættu ekki hækka í samræmi við verðlaigshækk- amir. Á sama tíma og þetta gerist berst aðalmálgagn ríkisstjórnar- innar fyrir kauphækkunium til handa kaupmönnum í landinu, þeirr- ar stéttar mainna sem dyggilegast hefur gengið fram í því að sólunda auðæfum þeim, se.m launaifólk hefur skapað með strití siínu. Ber að svara á verðugan hátt Ósvífni og verkbannsæði örfárra atvinnurek- enda og viðurstyggilegum ofstækisáróðri stjórnar- flokka og málgagna þeirra ber að svara á verðug- an hátt með aðferðum sem duga. Á þann hátt ein- an er hugsanlegt að ná þeim markmiðum sem verkalýðshreyfingin setur sér nú og hún hvorki má né getur hvikað frá. 1 dag er Þjó&viljinn helgað- ur Vesturlandskjördæmi. Og af bví tilefni er hann miklu stærri í sniðuni og meir til ' efnisins vandað en hversdags- lega er gert. Blaðið er aills 40 síður, þrjú blöð. Allt efni aukablaðanna og megnið er efni aðalblaðsins eru viðtöl við fólk víðsvegar úr Vesturlandskjördæxni, — myndir og frasagnir þaðan. Ilcl'ur Vilborg Harðardóttir blaðamaður Þjóðviljans haft vcs og vanda af bessu blaði. Ferðaðist hún um flestar byggðir kjördæmisins og safn- aði efni og hefur ritað öll viðtölin ncma viðtalið við Jónas Árnason aHiingismann og .tekið myndirnar sem þeini fylgja að því undansfeildu, a<> Ari Kárason Ijósmyndari Þjóðviljans tók myndirnar á Akranjesi. • Að lokum vill Þjóðviljinn nota þetta tækifæri til að senda öllum Vestlendinguim beztu árnaðaróskir á sumrinu sem nú er að koma. • Myndin sem hér fylgir er af minnismerki sjómanna á Akranesi. Gerizt áskrifendur að Þjóðviljanum. — Sendið beiðni merkta: Þjóðviljinn, S'kóla- vörðustíg 19, Reykjavík, eða hringið í síma 17-500. Öfíug starfsemi Alþýðubandalagsins áAkranesi 29. marz viar halldinn aðal- fumdur Alþýðubandalaigsins á Akranesi og þar voru fólaginu afhentar formlega eignir Sós- íalistafélags Akraness, se<m lagt var niður uim leið og Sósíalistafloklkurinn. I tilefni af þessu hvoru tveggja snéri Þjóðviljinn sér til fonmanns Alþýðubandalagsins á Akra- nesi, Hafsteins Sigurbjörns- sonar, og lagði fyrir hann noklkrar spurninigar um starf- semi félagsins og atvinnuimál á staðnuim.. — Voru það miklar eignir, sem Sósíalistafélagið á Akra- nesi afhianti Alþýðubandalag- inu? — Já, Aliþýðubandalaigið fékk afhenitar allar eignir Sósíalistafélagsins, þar með talið Félagsheimilið Rein. seim félagsheimilissjóður Sósíalista- féttiagsins átti, er það éign upp á iháiLEa aðra mittjón króna. Þessi ákrvörðun, að aflhenda Alþiýðuibandalaginu eignir Sós- íalistafélaigsins beiinit og milli- liðalaust, ber vott um algera einingu og saimheldni sósíal- ista á Akranesi. Um hana var enginn áigreinimgur. Þar réði engin annarleg tilfinningasemi gerðum imanna heldur skyn- semi og rökhyggja. — Er mikið félagsstarf unn- ið hjá Alþiýðubandailaiginu á Akranesi? — Það er mikil gróska í fé- laigsstarfseminni. Félagsmönn- um heíur fjölgað undanfarið, og eru nú nær 50 manns í félaiginu. Síðast liðna tvo món- uði hefiur félagið haft reglu- lega mólfundastarfseml viku- lega og félaigsvist hefur veir- ið spiluð hálfsmánaðarlega i aillan vetur. Af nýbreytni í starfi félaigs- inis mé sérsitakleiga nefna, að 27. þ.ma. efnir Alþýðubanda- lagið til kappræðufundar við Alþýðutfiloikksifélag Akraness um atvinnu- og efnahagsmál. Bjarnfríður Leósdóttir og Bng- ilbert Guðmundsson hafa fraimsögu á fundinum af hálfu Allþýðubandalagsins en að laknum framsöguræðum aðil- anna verða frjálsar umræður. — Hverjir skipa nú stjórn Alþýðubandal. á Akranesi? — Stjórnina sem kosin var á aðailfundiinuim í byrjun marz skipa Haifsteinn Sigurbjörns- son formaður, Ársæll Valdi- marsson varaformaður, Guð- mundur M. Jónssion, gjaldkeri, Bjarnfríður Leósdóttir ritari og Bannes Hjairtairson með- stjórinandi. Myndin er tekin á aðalfundi Aliþýðubandalagsins á Akra- ni-si 29. marz sl. er aíðasti formaður Sósíalistafélags Akra- ness, Árni Ingimuridarson (t.v.) afhenti Hafsteini Sigur- björnssyni, formanni Alþýðubandalagsfélags Akraness af- salsbréf fyrir eignum Sósíalistafélags Akraness. Var það í samræmi við samþykktir skiptafundar Sósíalistafélags- ins. Og úr þvf vi'ð erum farnir að tala wm, aðaliundinn þá er rétt að getá þess, að á fuind- inum. var saimlþykkt reglugerð fyrir félagsheiimiilissjóð..í sam- ræmi við'afhen'dingarbréfSós- íalistafélagsins. Einnig sam- þykkti aðál'f undu'irinn að leggja" fraim 10 þúsund krónur til styrlitar . starfsemi landssam- taka Allþýðubandaiagsins í R- vík. — Svo við .víkjuim að öðru . efni, hvernig er atvinnuástand á Akranesi? — Atvinnuleysi var talsvert hór á Akranesi áður en vertíð hófst- og'Segja má,- að í þeim málum ríki mikið öryggisleysi, því 'fólk veit, að það getur orðið um mikið atvinnuleysi að ræða, þegar vertíð lýkur ef ekki verður gripið til sér- stakra ráðstatfiana til þess að tryggia atvinmu í bænum. Byggingafraimífcvaarndir hafa dregizt stórlega saitnan að und- anförnu og útlit er fyrir að sárah'til vinna verði vtö þær í sumar. Hjá Dráttairbrautinni liggja ekki fyrir nein verk- efni. Og fari stóru bátarhir á síld í sumar, er adllt í ó'vissu uimi starfraakslu frystihúsainna, hvort þau fa eitthvert hráefni ttl að vinrta, — Hafa Áftþýðubariidailags- menn , á Akranesi einhverjar tillögur til úrbóta í þessum mélum? •' ¦ —. Ársælll VaMátnarsson, fulltrúi AlþýðubandalBigBins í bæjamstjóm hefiur lagt fraoi tillögu þar sem skorað er á bæjarsitjörn að hatfa forgönigu um að hllutast til uim að^hafin verði bygging stállskipa í Dráttarbraut Akrainess (Þor- geir og Bllert), en eins og ég sagði áðan hefur Dráttar- brautin nú engin föst verkefini fraimjuedan. Þessari tiMöigiU; Ár- sæBis var vísað til bæjarráðs og hefur ekki verið aiflgreidd þareða komið til bæjarstjorn- ar aftur. Það er deginum ljósam, að komi ekki til sikipulagðar framlcvæmdir af opiniberri hálifiu, t.d. smdði fisikiskipa í Dráittarbrautinni, útvegun hrá- efnis til vinnslu í frysitiihús- umuim í suimar, t.d. með kaup- um á togaraifiski eða öðruim bolfisiki, eða byggingafraim- kvæmdir á vegum bæjarins, t.d. við verlíamannabústaði, þá eru horfur í atvinnumáluimi á Akranesá er vertíð lýkur mjög tvfsýnar og algert öryggisleysi ríkjandi, sagöi Hafsteimn að nölsum.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.