Þjóðviljinn - 20.04.1969, Blaðsíða 13

Þjóðviljinn - 20.04.1969, Blaðsíða 13
Sunnudaigur 20. eeprii 1969 ÞJÓÐVTLOrmN — sfe>A J3 Kolviðarnes Framhald af 8. síðu. arnir og börnin sjálf hafa ein- dregið óskað eftir að M að vera í heiimavistinni. Börindn eru í skólanuim sjálf- urn hálfan veturinn, þannig. að þau eru hálfan mánuð hér í einu og hálfari mánuð heima, -?n fá þá meö sér verkefni, seim ætlazt er til að þau vinni heima. Unglingarnir, þ.e. 1. og 2. bekk- ur gaginfræðastigsins, eru hér hins veigar allan veturinn ut- a,n hálfs mónaðar fyrir jól og hálfsimónaðar síðari hluta vetr- ar, sem þau dveljast heiima og kornia þá átta ára bömin í þeirra stað og fá kennsllu hér tvisvar á vetrinuim, tvær vik- ur hvort sinn. Átta ára börn- in eru ekki' skólaskyld, þótt stefnt sé að því, og var upp- haflega efcki gert ráð fyrír að þau kæmu neitt í skólann þar sem mörguin þótti þau of umg til að fara að heiman, en það hetfur komið í ljós, að þieitta gengur vel og er gott fyrirþau að kynnast sikólastarfinu. Hins- vegar þyrfti aufcið starfslið ef þau kæmu sjö ára, svo ung eru þau tæpast sjálfbjarga. — Hvernig skiipuleggið þið sikólastarfið hér, hvenær er kennsila og hvenær frí og hvað gera bömin við frftíima sína? — Það er kennt kl. 9 — 12 og 13 — 15,30 með hléum fyrir útivist. kl. hálffimim til sjö er vinnutími og þá unnið undir handleiðslu kennara. Þessi langi tími brúar að noklkru biilið. börnin fá aðeins hálfan sfcólq- tíma, en miklu lengri daglt^- an tíma en hin sem eru allan veturinn. Þau eru með þessu að mörgu leyti betur sett með heimanámið, vinina undir haind- leiðsiLu og fá visst aðhald. — Margir hafa undrazt hvernig i við náuim hér sama árangri og í skóluim þar sem börn eru all- an veturinn, en hann næstmeð þessu oig með því að láta börn- in hafa verkefni háifan mán- ------_-----------,----------------------( Byggingaráðstefna Framhald af 16. síðu. I undirbúningi er byggingar- ráðstefna í haust og mum efni hiennar verða nýtízfcu byggingar- hættir í ísUenzkri veðráttu. Binu tekjur Byggingaþjónust- unnar eru leigugjöld aif sýning- arsvæðimt, en þess ber þó að géta að borg og ríiki hafa jafn- an sýtnt henni velviilja í skatta- málum. Að öðru leyti hetfur starfsemin verið rekin óstyrkt og á ábyrgð Arkitektafélags ísJands, sem hiefur a£ henni beeðd veg og vamda. Búskapurinn FramhaM,.af 16. síðu. inn;á að reðía búsikap barna í , fraintfðinni. Það getur verið þægileigt að fá styrk til að reisa, nýbýli, en mveira virði að halííið sé búskap á hæfuim jörðuhi-- Þetfei :'¦ breytist ekki nema bændur sjálfir taki forustuna í sin^a?;-. hendur, eins og veirka- meön^ Sú forusta sem sköpuð ¦ vaij jhja bændum fyrir 50 árum . er /sstöðnuð-ví- dag, þetta eru i orðniir,; embættismenn, — við ] vitúm ihvers konar báfcn er orð- ið ;í kringum Búnaðarfélagið. í Bæn4iJJi*.,.Æafa treyst þessiarí forustu, en tijfixx er þeim gagns- laus. Þeir ftela sínum slátur- hafa eða sínu mjólkurbúi að seflja fyrir sig vöruna, en þeir fylgjast svo ofcki nógui vel með hvort þeir fá fyrir hana það verð seim þeir eiga að fá. Það er áreiðainllegt, að það þarf að gera bændasamtökin að stéttarfélagi mieð sínu trúnað- armannaráði, rétt eins og hjé verkaimönnum. — Eru bændur ekki ofmikl- ir einstakilingsihyggjuimenDi til þess? — Ég tal að meirihlutd bænda mundi vilja þetta nú. Bænda- forustain er orðin svo háð rík- isvaldinu. og bændur hættir að gera kröfur, heldur skrifa bænabréf og biðja um misk- unn og náð, eins og gert var við Damakóng í gamla daga, Hér þarf að gera kröfur og setja hnefann í borðið! uðinn heima. EMltir kvöldimat er frjáls tíimi kl. 8 — 10, sem kiemnar- armir hjálpa til að skipuieggja, stunda börnin þá áhugamál sín í ýmsuim klúbbum og íþróttir eða þau eru öíll saman, horfa t.d. á ákveðna sjónvarpsþætti eða hafa sameiginlegar kvöld- vökur með söng og hljóðfæra- leik og fleiru. — Laugardaginn sem þau eru hér eru alitaf haldnar stórar kvöldvökur og dansað á eftir. — Er þetta ekki nokfcuð bindandi fyrir fcennarana við skólann? — Auðvitað er það, því þótt kennslu sé lokið kl. 4 og vörzl- unni skipt, þá er maður háður þessu allan daginn, þegar bú- ið er í sfcóilanum, ekki sízt skólastjórinn. Þetta er í raun og veru heimili með 60 börn- um og verður að taka það eins og heimili ef veJ á að vera. Hálfsmánaðairflega fá kennar- arnir frí frá miðo'um föstudegi fram á mánudagsmorgun. — Hver er kostnaðurinn fyr- ir fbreldrana við sfcólagöngu barna sinna hér? — Hann er 50 krónur á dag fyrir barnið og er þá aðeins greitt fæði og ritföng; verður þetta t.d. fyrir unglingana 9 tii 10 búsund kr. yfir veiturinin. 1 sfcoðanakönnun meðal föreldra hefur komið fram, að fólk tei- ur sér þennan kostnað ekki ofviða. þótt ég hafi orðið var við að margir hafa átt erfitt með að greiða þetta nú; en margir sögðu líka, að þeir treystu sér ekki til að senda börnin áfram til náme að skyldunáminu loknu, því þar er kostnaðurinn orðinn gífur- legur. — alilt að 40 þúsund kr á barn í héraðsskólunum. Eru áreiðanlega margir unglingar sem sitja heirna fyrir það hve kostoaðurinn er orðinn mikilil og væri brýn þörf að hér kæmi hið opinbera til móts viðdreif- býlið, t.d. með bvi að greiða laun starfsifólksins við skólana, líkt og er í skólaskyiduinámiTiiu. — Burtséð frá kostnaðinuim við að hafa börn í heimaivistar- sikóla, hvort fyrirkomuiagið talur þú þá heppilegra, heima- vistarsfcólann eða heimangöngu- sfcólann? —- Ég er á byjj að ails stað- ar sem hægt er að koma bví við> eigi skólihn að vera heim- angönguskóli og ekki heima- vist, en slíku er ekki hægt að koma við á strjálbýlu svæði. Sé heimavist er mikill kostur að samvinna sé um stóran skóla eins og hér, þá er fjöidinn svo mdkill að hægt er að haf a hreina bekkjaskiptingu og því stærri sem skólinn er þvi meiri mögu- leikar eru á að fá fjöibreytt- ari og fulikomnari fcennsiu. Aðalfundur Ferðafélags íslands verður mániudagskvöld 28. apr- íl 1969 kl. 20.30 í Lindarbæ, uppi, Lindargötu 9. —' Venjuleg aðalfundarstörf. Endursikoðaðir reikningar félagsins liggja frammi á Skrifstofunni. Öldugötu 3. MÁL OG MENNING TILKYNNIR: ÆYISAGA ÁRNA PRÓFASTS ÞÓRARINSSONAR eftir Þórberg Þórðarson í tveim bindum ....., . verður meðal félagsbóka Máls og menningar í ár og næsta ár. Fyrra bindið — Fagurt mannlíf, í sálarháska, Hjá vondu fólki — kemur út í maí. Kynnið ykkur þau kjör sem félagsmenn Máls og menningar njóta. MÁL OG MENNING Laugavegi 18 — Reykjavík. Trillubátaeigendur SETJIÐ PEARCE-SIMPSON TALSTÖÐ EINNIG í YDAR BÁT. Bimini 50, 4 rásir Bimini 550, 4 rásir, auk útvarpsviðtækis. Catalina 85, 8 rásir auk útvarpsviðtækis. VERÐIÐ ÖTROLEGA HAGSTÆTT HITATÆKI H.F. -Skipholti 70 — Sími 30200. Frá barnaskólum Kónavogs: Innrítun nýrra nemenda Börn íædd 1962 eiga að hefja skólagöngu á þessu ári. Innritun þeirra fer fram í skólum kaupstaðarins laugardaginn 10. maí 1969 kl. 10 -12 f.h.. verða þau síðan um skeið í vorskóla. Eldri skólabörn. sem verið hafa í öðrum skólum. en ætla að hefja skólagöngu i Kópavogi að hausti, eru einnig beðin að innrita sig á sama tíma. Fræðslufulltrúi. SIMI 51666 SIMI 51666 Bílastöð Hafnarfjarðar — opið allan sólarhringinn — Það erum við, sem sjáum um þjónustuna. — Tal- stöðvabílar um allan bæ allan sólarhringinn. —NÆTURSALA— Vanti eitthvað matarkyns þá fæst það einnig hjá okkur. Samlokur — Pylsur — Öl — Gosdrykkir eða Tóbak einnig allan sólarhringinn. Bílastöð Hafnarfjarðar — opið allan sólarhringinn — — NÆG BÍLASTÆÐI — SIMI 51666 SIMI 51666 Hugmyndasamkeppni um skipulag miðbæjar í Kópavogi Kópavogskaupstaður og Skipulagsstjórn ríkisins efna til hugmyndasamkeppni um skipulag miðbæj- ar í Kópavogi. Keppnisgögn fást afihent hjá trúnaðarmanni dóm- nefndar, hr. Ólafi Jenssyni, fulltrúa hjá Bygginga- þjónustu A.Í., Laugavegi 26, Reyk'javfk, kl. 13-18 á virkum dögum nema laugardögum kl. 10 -12, gegn skilatryggingu og þátttökugjaldi kr. 3.500,00. Fyrirspurnafrestur rennur út 31. maí n.k. Dómnéfnd. Að gef nu filefni er vakin athygli á því að skipting lands, t.d. í suimarbústaðaland, er háð sérstöku sam- þykki hlutaðeigandi bygginganefndar. Bygging sumarbústaðar er, eins og bygging annarra húsa, óheimil án sérstaks leyfis bygginganefndar. Ef bygging er hafin án leyfis verður hún f jarlægð bótalaust og á kostnað eiganda. Byggingafulltrúinn í Reykjavík. Byggingafulltrúinn í Kópavogi. Byggingafulltrúinn á Seltiarnarnesi. Byggingafulltrúinn í Garðahreppi. Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði^ Byggingafulltrúinn í Mosfellshreppi. Oddvitinn í Bessastaðahreppi. Oddvitinn í Kjalarneshreppi.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.