Þjóðviljinn - 20.04.1969, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 20.04.1969, Blaðsíða 4
g SlöA — ÞJÓÐVILJINN — Sunnudagujr 20. apsnffl 1969. DIOOVIUINN — málgagn sósialisma, verkalýðshreyfingar og þjóSfrelsis — Otgefandi: Otgáfufélag Þjóðviljans. Ritstjórar: Ivar H. Jónsson fáb.), Magnús Kjartansson, Sigurður Guðmundsson. Fréttarit8tjóri: Stgurður V. Friðþjófsson. Auglýsingast).: Ólafur lórtsson. Framkv.stlórl: Eiður Bergmann. Ritstjórn. afgreiðsla, auglýsingar, prentsmlðja: Skólavörðust. 19. Síml 17500 {5 linur). — Askriftarverð kr. 150.00 á mánuðl. — LausasöluverS kr. 10,00. Kauplækkun hafnað l/erkamenn og aðrir launþegar ættu að taka vel eftir því hvernig blöð Sjálfstæðisflokksins haga sér. Þau koma alltaf fram sem blygðunarlaus mál- gögn vinnukaupenda, hins svokallaða Vinnuveit- endasambands, sem nú reynir að þrýsta niður kaupi og kjörum hinna lægst launuðu í landinu, og telja að öll velferð þjóðarinnar velti á því að þetta takist, að tekið verði af mönnum sam hafa 10 þúsund króna mánaðarlaun verulegur hluti af því sem samið var um í samningunum síðustu. Rík- isstjórn Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins, jafnt ráðherrar Alþýðuflokksins, Gylfi, Egger'f og Emil, og íhaldsráðherrarnir, gáfu þegar í haust yf- irlýsingu um að þannig yrði að ráðast á kjör hinna lægst launuðu í landinu, hin skerta verðtrygging kemur að langmestu leyti einungis hinum lægst- launuðu að verulegu gagni, svo hræsnistal íhalds- blaðanna um umhyggju þessara aðila fyrir lág- launafólki hefur aldrei verið eins hjáróma og hafa þó fyrr heyrzt falskar raddir úr þeim hálsi. Það er riánast broslegt að sjá Vísi tönnlast á venjulegum áróðri gegn verkalýðsfélögunum; suimir rithöfund- ar blaðsins virðast ekki hafa hugmynd um að kaup- deilan nú er ekki um kauphækkunarkröfu, ekki enn að minnsta kosti, þó ekki sé líklegt að verka- lýðshreyfingin hafi verðtrygginguna eina að kröfu eigi að stofna til þeirra stórátaka sem ofstækis- klíka Vinnuveitendasambandsins o<? Vinnumála- sambands samvinnufélaganna hafa hótað. Daráttan undanfarna mánuði hefur staðið um verðtrygginguna; verkalýðshreyfingin hefur öll snúizt til varnar gegn hinni ósvífnu og ofstækis- fullu kauplækkunarkröfu ríkisstjórnarinnar, Vinnuveitendasambandsins og fylgifiska. í viðtali sem Eðvarð Sigurðsson, formaður Verkamannafé- lagsins Dagsbrúnar og Verkamannasambands ís- lands átti 3. þ.m. við Þjóðviljann, lýsti hann því skýrt hver áhrif þessi kauplækkunarkrafa hefði á láglaunin, ef hún næði fraim að ganga, og sagði þá m.a.: „Eins og kunnugt er nemur kauplækkunin miðað við 1. febrúar 10,8% á lægstu launin, það er af 10 þúsund krónum á mánuði. Samkvæmt nýj- ustu tölum Hagstofunnar verður þessi kauplækk- un 15.7% 1. ágúst. Það er að segja grunnkaupið ætti þá að hækka um 28,85% í stað 11,35% sem var 1. des. sl. Þetta er auðvitað áætlun, en nokkuð Ijóst er að lækkun kaupsins yrði enn meiri en þess- ar tölur greina frá. Öllum er Ijóst að svona kaup- lækkun er engin leið að framkvæma hjá láglauna- fólki. Ef efnahagsástandið í þjóðfélaginu er talið svona aumt verður að skera niður hjá öðrum" ... „Kaupgjald hér er orðið mjög langt á eftir því sem það er í nálæguim löndum og það hlutfall versnar enn, því nú er búið að semja í Danmörku um hærra kaup og styttri vinnutíma og í Svíþjóð standa yfir samningaviðræður og þar verður áreiðanlega sam- ið um kauphækkanir." fjetta eru hinar einföldu staðreyndir málsins, andstætt því sem segir í áróðursvaðli íhalds- blaðanna. — s. ? Margir foreldrar í Dalasýslu hafa á ári hverju þungar áhyggjur af því hvernig koma eigi unglingunum áfram til náms eftir að skyldunáani lýkur. Enginn héraðsskóli er í sýslunni og í skól- um annarra sýslna ganga nemendur úr heima- héraði fyrir áður en við er bætt og eru skólarnir meira og minna lokaðir öðrum. I \ i,wmt " "^ FélagsheimJIið í Búdardal: Samkomuhús eða skóli? SKÓLAMÁL DALAMANNA Rætt við Einar Kristjánsson skólastjóra að Laugum og Bjarna Finnbogason í Búðardal Að því er Einar Kristjánsson stoólastjóri að Laiuiguim sagöi Þjóðviljanuim eru nú í stoólan- uin þar uim 140 börn og umg- lingar á skyldunámss.tiginu. — Njóta börnán og 1. bokikingar Einar Kristjánsson kennsllu tœplega hálfan veturinn, eru ménuð í sfcólanuim í einu og mánuð heima á milli, en ung- linigar í 2. bekk eru í stoóHanuni aillain veturinn. — Bftir að sikyldiunáimiinu lýk- ur eiga þau hvergi víst skóla- pláss, sagði Einar, helzt að gagn- frEeðastoóilinn í Stykkishólmi hafi bjargað okkur með framhailds- námið, eru þar t.d. núna níu nemendur héðan. Áður em unglingadeildin var Rtofnuö við Lauigasikólla jaðraði hér við neyðarástandi, burfti líka að senda börn burt í 1. og 2. bekk, en deildin veitti nokkra úrbcit þótt þar sé aðeins um dkyldunöan ungJinga að ræða. — Húsnæðið hér er hins vegar ekki heppilegt og á ekki vel saman i heimavistinni, u.nigllingastigið og barnaskólastigið. VERKTAKAR - VINNUVÉLALEIGA Fyrir utan erfiðleikana við að komasit í héraðssikiólama er lika á það að lita fyrir heimilin að það er dýrt að kosta unglingana í sikóila í fjarlægium héruðum, hefur kostnaðurinn í Stykkis- hólimi t.d. verið mdllli 20 og 30 þúsund, og meiri annarsstaðar. Eru nú Dalamenn að undirbúa byggingu unglingaskóila heima í héraöi og þá hér að Laugum o<g stefnt að iandsprófi fyrst í stað og síðan gagnfræðaprófi líka. — Yrði þetfc'i þá sérstaikur ung- lingaskóli með 1., 2. cg 3. befck. í barnasikóilanum í Búðardal ganga uppundir 50 börn og hann vcrður 60 ára á þessu ári, en ræður þó enn ekki yfir eigin húsnæði og hefur verið holað niður i Félagsheimiili Búðardails, sagði Bjarni Finnbogason búnað- arráðunautur við Maðaimann Þjóðviljans. en Bjarni á sæti í skólaraeifnd og hafði þungar á- hyggjur of þessum mállium. — Fyrir nokkrum árum var skólinn viðurkenndur sem heim- angönguskóli fyrir Búðardal og í fyrsta skipti í haust fengum víð leyfi til að hafa í honuim 1. bekk skyldunáms gagnfræðastigs- ins. Bygging Félaigsheimilisins hefur mestöll verið lögð undir skólann, þótt óhentugt húsnæði sé og húsvarðaríbúðin undir sikólasitjórann. Brum við nú að reyna að fá sfcólamw hér inin á skódaáætliun á næsta ári, a.m.k. skólastjórabústað, því húsvarðar- íbúðina verður að rýma fyrir ¦miann til að sjá um rekstur Fé- lagsiheimilisins. Við sóttum uim að fá skólasitjóraiibúðina inn á fjárlög s.l. haust, en var synjað, og vonum að það gangi nú. Skólahald í Félagsihieimilmu er ákaiflega óþægilegt, bæði fyrir skólann, þar sem húsmæðið er ekki við hæfi. verður t. d. að hafa fimileikana i saimkomusaln- uim og ekki hæigt að aðskiljaaild- ursflokkana sem þyrfti vegna skorts á fleiri skóllastofum, — og eins er þetta slaamt fyrir rekstur Félagsheiimiilisins, hefur t.d. ekiki verið hægt að ganga frá eldhúsi, þar sem það hús- rými er notað fyrir skólastofu. Það hefði borgað »ig fyrir |------------------------------------------ Bjarni Finnbogason oktour að byggja í upphafi sam1; an skólahús og félaigsheimili, eíi ekki métti á þeim tíma heyrast á slíkt minnzt, það var talið svo óheppiDegt En „það sean heizt hann varast vann, varð þó að koma yfir hann" og veit égvarla meira samkruill samkoimuhalds og sitoóla en hér hefíur orðið raunin á. Við gerum oktour náttúrdega ljóst, að við nieyðumst til að hafa sibólann áfram í félaigsheimilinu næsita ár og jafnvel lengur, en þótt við vildum eitthvað gera til hsegðarauka fyrir skólahaldið í húsiiniu er fjármaignið ekki fyrir hendi. Félaigsheiimilas.ióður stór- skuldar öllum félagsheimiíum á landinu, okfcur t.d. vsn tvær miiljónir. En þótt við fengjum skólastjóraíbúð, sem er ailveg bráðnauðsynleigt, lfka til að okk- ur haldist betur á skólast.iótran- uim, þá stækkar kennslurýmið ekki við það. Næsta vetur verð- um við að fá eina sitofu til við- bótar. Ætli verði þá ekfci farið í að hölfa í sundur kaffisattliinin! Brauð og kökur ávallt í rniklu úrvali. BRAUÐGERÐIN ÓLAFSVÍK Loftpressun- Skurðgröfur' Kranar Tökum að okkur alls konar íramkvoerrídir bœði í tíma-og ákvœðisvinnu Miki! reynsla í sþrengingum LOFTORKA SF. SÍMAR í REYKJAVÍK: 21450 & 30190. SÍMI í BORGARNESI: 93—7155. B jH «i li'iB j 1 --í^í^víí^^k^^C^ Höfum ávallt bírgðir af FLINTKOTE Til vatnsþéttingar á þökum og húsum Flintkote V Flintkote I Flintkote VII Flintkote III Einnig: Flintkote Decoralt „Ffí í eftirtöldum litum: Grænt, grátt, rautt og hvítt. Vinsamlegast hafið samband við skrifstofu vora sem veitir allar nánari upplýsingar um FLINTKOTE. 3LÍUFÉLAGÍÐ SKELJUNGUR h/f Einkaumboð fyrir „SHELL"-vörur Sími: 38100. Suðurlandsbraut 4.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.