Dagblaðið Vísir - DV - 30.10.1995, Blaðsíða 26

Dagblaðið Vísir - DV - 30.10.1995, Blaðsíða 26
38 MÁNUDAGUR 30. OKTÓBER 1995 Fréttir Gífurleg eyðilegging á Norðurlandi og Vestflörðum í óveðri síðustu viku: Tjón á raf línum nemur um hálf um milljarði - um átta hundruð staurar og stæður ýmist ónýtar eða þarfnast lagfæringa Samkvæmt upplýsingum tals- manna RARTK, Orkubús Vestfjarða og Landsvirkjunar má búast við að Ijón á raflínum í óveðrinu á landinu í síðustu viku nemi allt að hálfum milljarði króna. Yfir 500 staurar og stæður eru brotnar og 200-300 liggja á hliðinni eða þarfnast lagfæringa. Eiríkur Briem, framkvæmdastjóri hjá RARIK, sagði í samtali við DV í gærkvöldi að á Norðurlandi eystra væru 275 staurar brotnir en 100-200 hafi lagst á hhðina. „Tjón af þessum völdum eru alla vega 200 milljónir króna," sagði Eiríkur. Á Norðurlandi vestra eru 47 staurar brotnir og fjöldi hefur lagst á hliðina. „Þar er um a.m.k. 50 milhóna króna tjón," sagði Eiríkur. HeUdartjón á þessum um- dæmissvæðum RARTK nema því 250-300 miUjónum króna, að sögn Eiríks - yfir 300 brotnir staurar og 200-250 á hlið sem einnig þarfnast lagfæringa. Kristján Haraldsson, hjá Orkubúi Vestfjarða, sagði að um 200 staurar væru brotnir á Vestfjörðum eftir óveðrið en óljóst væri hve margir þörfnuðust lagfæringa. Kristján sagðist ekki vilja nefna tölur í þessu sambandi. Staurarnir á Vesfjörðum séu þó heldur viðameiri en þeir sem eru í umdæmum RARTK. Samkvæmt þessu má áætla að tjónið á Vestfjörð- um nemi 100-200 miUjónum króna. Á hinn-bóginn benti Kristján á að einnig mætti reikna inn það tjón sem hlýst af framleiðslu dísilorku á með- an á bilunum stendur. Aðspurður hvort ekki borgaði sig til lengri tíma að leggja línur í jörð sagði Kristján slíkt áhtamál því lagnir Una með hærri spennu væru fjórfalt kostnaö- arsamari en það sem nú gerðist. Jón Aðils, yfirmaður háspennulína hjá Landsyirkjun, sagði í samtali við DV í gærkvöldi að 10-15 milljóna króna tjón hefði orðið hjá stofnun- Snjóflóðið um 200 þúsund rúmmetrar: A við rúmmál átta þúsund einbýlishúsa „Við mældum stærsta brotsárið og það hefur verið fjórir metrar þar sem það var hæst en að jafnaði hefur það verið um tveggja metra hátt og 90 metra breitt. Við teljum að þetta hafi verið um hundrað þúsund rúmmetr- ar sem hafi farið af stað og síðan hefur bæst við snjór sem ómögulegt er að áætla," segir Oddur Pétursson, eftiriitsmaður með snjóflóðum á ísafirði, en hann fór ásamt starfs- mönnum Veðurstofu upp í Skolla- hvilft fyrir ofan Flateyri á laugardag til mæhnga en þaðan féU snjóflóðið á fimmtudagsmorgun. Samkvæmt tölum sem sérfræðing- ar nefndu á borgarafundi á Flateyri má ætla að yfir 200 þúsund rúmmetr- ar af snjó hafi skolUð á byggðinni á fimmtudagsmorgun. Er þá reiknað með þeim snjó sem flóðiö, sem skreið úr SkollahvUft, bætti við sig á leið- inni áður en það skaU á byggðinni. Ef reiknað er með að eitt einbýlishús sé um 500 rúmetrar að stærð má því ætla að snjór sem samsvarar 8000 einbýUshúsum hafi hveUst yfir , byggðina á yfir hundrað kUómetra hraða þennan afdrifaríka morgun í seinustu viku. SkriðhalU flóðsins var um 45 til 50 gráður og aðstæður eins slæmar og hægt var. Snjóað hafði mikið ofan á ísheUu og skafið í giUð sem flóöið féU úr. Oddur, sem verið hefur snjóflóða- eftirUtsmaður í mörg ár, segir að umfang flóðsins nú sé ekki ósvipað því sem gerðist árið 1994 þegar snjó- flóð skaU á sumarbústaðabyggð ís- firðinga í Tungudal. Það flóð rann að vísu lengri leið og aðstæður nú voru á margan hátt óUkar en ónjó- magnið sem skreið af stað sé mjög svipað. Nú hafi þröngt gUið aukið hraðann á flóðinu og það því ekki tekið að dreUa sér fyrr en það var komið að byggðinni. Snjóflóðavarnir Flateyringa sam- anstanda af keUum eða varnargörð- um fyrir ofan byggðina og hafa heimamenn rætt um að hugsanlega hafl þær varnir orðið tíl þess að dreifa úr flóðinu þegar það kom að byggðinni. -PP Starfsmenn Rafmagnsveitna rikisins unnu alla helgina að viðgerðum á rafmagnslínum á Norðausturlandi og sjást nokkrir þeirra hér að störfum í utanverðum Eyjafirði i gær. DV-mynd gk Allgóð síldveiði síðustu daga Jóharm Jóhannsson, DV, Seyöisfiröí: Eftir nokkurt hlé á sfldveiðum vegna rysjótts veðurfars hefur verið aUgóð veiði síðustu daga. Nú er sUd- in miklu blandaðri en hún var fyrr í haust en sjómenn eiga von á að þegar lengra Uður á haustið muni smærri síldin skilja sig frá þeirri stærri. Sú mun vera reynslan frá undanförnum vertíðum hér eystra. SR-Mjöl hefur tekið á móti tæpum 16.000 tonnum á haustvertíðnini. Hjá Fiskiðjunni Dvergasteini er búið að frysta um 250 tonn fyrir Japans- markað. Hjá StrandarsUd hefur verið saltað í 5.300 tunnur og búið er að frysta 40 tonn fyrir sama markað. Veiðiskipum hefur heldur fækkað á miðunum og mun skortur á veiði- heimUdum vera orsök þess. Sighvatur Björgvinsson, þingmaður á Vestrjörðum: Hreinsunarstarf ið á Rateyri til fyrirmyndar „Það eru bUkur á lofti hvað varðar byggð á Vestfjörðum. Þær hafa magnast í seinni tíð, ekki eingöngu vegna snjóflóða heldur einnig út.af nálægð við auðugustu fiskimið landsins. Sú aðstaða hefur verið að versna með hverju árinu vegna fisk- veiðistefnunnar. Menn eru því ekki lengur frjálsir að því að veiða sinn fisk með þeim hætti sem gefur þeim sjátfum og þjóðarbúinu mestan arð," sagði Sighvatur Björgvinsson, þing- maður á Vestfjörðum, við DV. Sighvatur sagði að snjóflóðið á Flateyri væri gríðarlegt áfaU fyrir aUa Vestfirðinga og ekki síður ætt- ingja og vandamenn þehra. „Þegar ég var veðurtepptur á Pat- reksfirði í vikunni varð ég var við hræðslu fólks sem býr í öðrum lands- hlutum þegar það hringdi til síns fólks. Það er hins vegar engin tilvilj- un að búseta er á þessum fjörðum. Þeir væru í miklum uppgangi ef ekki hefðu komið tU afleiðingar fiskveiði- stjórnunar. Þetta er því áfall því til viðbótar. Það sem leggja þarf höfuðkapp á er að koma atvinnuUfinu í gang á ný. Méf finnst til fyrirmyndar hvern- ig staðið er að hreinsunarstarfi. Þar er einn gámur fyrir hvert hús sem fór í flóðinu og einn fuUtrúi hvers eiganda starfar með björgunar- mönnunum í hreinsunarstarfinu. Gámarnir verða læstir og merktir hverju húsi fyrir sig. Það verður því ekki farin sama leiðin og í Súðavík - að hreinsa allt í burtu án þess að gefa íbúunum tækUæri á að ná sín- um persónulegu munum." Sighvatur sagði að hvað varðaði uppbyggingu væri umfangsmikið og öruggt byggingarland í Holti - tals- verðan spöl frá Flateyri. „Það þarf mjög mikið átak til aö flytja byggð þangað. Þeir sem eru fæddir og uppaldir á Flateyri vUja búa þar áfram að því ulskUdu að það sé hægt í öryggi. Menn verða því að fara hægt í sakirnar með að hugsa um að rýma heUu byggðarlögin," sagði Sighvatur. Hann benti jafnframt á að íslend- ingar væru í raun hvergi óhultir og benti á að íbúar á Suðurlandi og suð- vesturhorninu hefðu lengi beðið núkUlar eyðUeggingar af völdum jarðhræringa á borð við Suðurlands- skjátfta. -Ótt inni í síðustu viku. Mikið rjón hefði orðið á raflínum VesturUnu frá GeUadal vestur í Mjólká. Sex stæður hefðu skemmst við Kamb í Reyk- hólasveit og 13 stæður í Vattarfirði. Auk þess hefði ein þverslá brotnað í Djúpadal. Línurnar væru 25 mUU- metrar að sverleika og 17-25 sentí- metra ísing hefði hlaðist á þær. Við- gerð hefst á morgun. -Ótt ReykjarQörður: Ekkert símasam- bandí4 daga - tvær konur búa einar Tvær konur ásjótugsaldri, þær Guðfinna Guðmundsdóttír og Herdís Magnúsdóttir, á bænum Reykjarfirði á Ströndum hafa veríð símasambandslausar frá þvi á fimmtudag, éða í fjóra sólar- hringa. Sambandið fór í óveðrinu um leið og rafmagnið en það komst á eftir rúman sólarhring. Þær eru einu ábúendumir í sam- nefndum firði en heimUisfóUdð á Djúpavík er fjarverandi. Elísabet Pálsdóttír, dóttir Guö- finnu, sagði í samtali við DV að ekkert amaði að þeim HerdísL Það yarð þenn í raunUmi tíl happs að sonur Guðfinnu og annar maður voru staddir á bænum þegar óveðrið skaU á á fimmtudag. Þeir gátu neglt niður fjárhúsþak sem fór af stað í látunum, auk þess sem þeim tókst að festa aftur stórar hlöðudyr sem höfðu losnað af hjörunum. EUsabet sagði að Ula hefði farið ef þeir hefðu ekki verið staddir á bænum. Guðfinna og Herdíshalda 60-70 kíndur og voru með nokkrar kýr þar tU í haust EUsabet sagði að vissulega væri óþægUegt að vita af þeUn afskekktum í óveðrum því rafmagn og símasamband væri oft aðfara yfir veturna. Hún sagði þær við þokkalega heUsu. -bjb Húnaþing: Fjöldifjárférst íóveðrinu Magnús Óiafesoin, 0V, ffiaBpngi; Undanfarna daga hafa bændur og hjálparsveitarmenn í Húna- þingi verið í miklum önnum við að bjarga fé úr fónn en Mndur voru víða úti þegar áhlaupið gerði í síðustu viku. Ekki er fuUljóst hve mikUr fjárskaðar hafa orðið en vitað er um að á nokkrum bæjum hafa tuttugu tU fimmtíu kindur drep- ist, m.a. hrakið í ár og læki. Ekki er ólíklegt aö í heild hafi nokkur hundruð fjár drepist og dæmi eru um að hross og geldneyti hafi fennt. Menn hér um slóðir muna ekki að svp hart veður og mUdU snjór hafi komið í einni hríðargusu á auða jörð í október. .

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.