Dagblaðið Vísir - DV - 29.12.1999, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 29.12.1999, Blaðsíða 6
MIÐVIKUDAGUR 29. DESEMBER 1999 Viðskipti Þetta helst: Viðskipti á VÞÍ 1.216 m.kr. ... Mest með húsbréf, 598 m.kr. ... Hlutabréf, 273 m.kr. ... Össur hækkaði um3,24% ... Delta hækkaði um3,33% ... Hraðfrystihús Eskifjarðar lækkaði um 13% ... Samvinnusjóðurinn lækkaði um 8,2% ... Úrvalsvísitala hækkaði um 0,605% og er nú 1.585,5 ... Hefur hækkað um 44% frá síðustu áramótum ... •• Ossur ahugaverðast að mati Kaupþings - einnig Baugur, Þormóður rammi, Marel og Nýherji Greiningardeild Kaupþings gaf í gær út nýja greiningarskýrslu. Þar kemur m.a. fram hvaða fimm hlutafé- Tæp 28 þúsund keyptu í Lands- bankanum AUs skráðu 27.885 aðilar sig fyrir hlut í Landsbanka íslands hf. í al- mennum hluta þess útboðs er fram fór á 15% af hlut ríkisins 1 bankan- um dagana 15. til 17. desember. í þessum hluta útboðsins voru boðnar 550 milljónir króna á genginu 3,8. Að teknu táliti til skerðingar vegna um- framáskriftar er hámarkshlutur hvers áskrifanda 20.484 kr. aö nafn- verði eða 77.839 kr. að kaupverði. I tilboðshluta útboðsins bárust 66 tilboð frá 40 aðilum og voru tilboðin samanlagt að nafnverði 1.156 milJj- ónir. í þessum hluta útboðsins voru boðnar 275 milljónir króna og ósk- uðu tilboðsgjafar því eftir fjórfbldu því magni sem í boði var. Hæsta til- boðið var frá Eftirlaunasjóði Félags íslenskra atvinnuflugmanna í hlut að nafnverði kr. 5 milljónir á geng- inu 4,501 en það hafði þegar komið fram. Vegið meðaltal allra tilboða var 4,12 en meðalgengi samþykktra tilboða var 4,34. Greiðsluseðlar voru sendir út á mánudaginn og er síðasti greiðslu- dagur þeirra 11. janúar 2000. lög Kaupþing telur áhugaverðust. í efsta sæti er össur. í skýrslunni er bent á að gengi bréfa Össurar hefur hækkað töluvert að undanfömu en það er i raun í samræmi við þær almennu hækkanir sem hafa átt sér stað á markaðnum. í ööru sæti er Baugur en félagið og Debenhams hafa tekið upp samstarf um hugsanlega opnun versl- ana á Norðurlöndunum og nú þegar er fyrirhuguð opnun Debenhams-verslun- ar í Stokkhólmi á tímabilinu 2002-3. Reksturinn verður í höndum Baugs en innkaup og lagerhald í höndum Deben- hams. Þá hefur Baugur keypt helm- ingshlut í Bonus Dollar Stores í Banda- ríkjunum fyrir 21 milljón króna. Að mati greiningardeildarinnar er núver- andi gengi bréfa félagsins mjög hag- stætt. í þriðja sæti er Þormóður rammi - Sæberg. Kaupþing bendir á að gert er ráð fyrir að hagnaður af reglulegri starfsemi fyrir skatta verði verulega betri en gert var ráð fyrir í rekstrará- ætlun en þá var reiknað með 237 m.kr.' hagnaði fyrir árið í heild. Það ættu því að vera töluverðir möguleikar á hækk- unum á gengi félagsins til framtíöar og er félagið einn af betri fjárfestingar- kostum í sjávarútvegi í dag. í fjórða sæti er Marel. Það er ljóst að félagið er orðið nokkuð dýrt og þarf að skila mjög góðu uppgjöri í lok árs til að standa undir þeim framtíðarvænting- um sem fjárfestar gera til félagsins. Ef hins vegar er tekið mið af framtiðar- möguleikum þess og verkefnastöðu mælir Greiningardeild Kaupþings enn með kaupum á bréfum félagsins. For- svarsmenn Marel hafa jafnframt lýst því yfir að útkoma ársins muni verða góð. í fimmta sæti er Nýherji. í grein- ingu Kaupþings segir að vöxtur félags- ins hefur verið mikill og hagnaður að aukast. Gengi bréfa annarra tæknifyr- irtækja hefur verið að hækka nokkuð að undanförnu og ætti gengi bréfa Ný- herja að eiga möguleika á að taka við sér til hækkunar á komandi mánuð- um. Nýjar lausafjárreglur taka gildi um áramót - fjármálastofnanir fagna breytingum Hraðfrystihúsið- Gunnvör selur Bessa Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. hefur skrifað undir samning um sölu á rækjufrystitogaranum Bessa ÍS-410 til Færeyja. Gert er ráð fyrir að skipið verði afhent nýjum eig- endum í lok janúar næstkomandi og er söluverðið um 600 milljónir króna. „Tilgangur sölunnar er fyrst og fremst sá að aðlaga skipastól fé- lagsins veiðiheimildum og í öðru lagi er ástæðan mikill samdráttur í rækjuveiðum á heimamiðum," seg- ir í tilkynningu frá félaginu. Seðlabanki íslands hefur sett nýjar reglur um laust fé bindi- skyldra lánastofnana og gilda þær frá 31. desember nk. Um leið falla úr gildi eldri reglur um laust fé bindiskyldra lánastofnana. Út- reikningstímabil sem lauk 20. des- ember sl. var síðasta gildistímabil þeirra. Gefinn er aðlögunartími að hinum nýju reglum með þeim hætti að viðurlög við vanhöldum leggjast ekki á af fullum þunga fyrr en að þremur mánuðum liðn- um. Að undanförnu hefur verið unn- ið að undirbúningi hinna nýju reglna í samstarfi við fulltrúa lánastofnana og Fjármálaeftirlits- ins. Til þess að þær gætu tekið gildi þurfti að breyta ákvæðum laga um Seðlabanka íslands um laust fé. Frumvarp þess efnis var samþykkt á Alþingi skömmu fyrir jól og lögin tóku gildi í gær. Seölabanki íslands. Nýr grunnur Nýju reglurnar byggja á öðrum grunni en þær eldri og fela í sér að fram fer heildarmat á lausafjáreign- um og lausafjárskuldbindingum lánastofnana. Þær eru því enn betur til þess fallnar að tryggja að lána- stofnanir eigi nægjanlegt laust fé til þess að mæta skuldbindingum sín- HrT]i igrT % Skattaafsláttur f* -¦ Fjárfesting í hlutabréfasjóðum Landsbréfa fyrir áramót tryggir allt að 61.344 kr. skattaafslátt. Hlutabréfasjóðir Landsbréfa eru íslenski hlutabréfasjóðurinn og fslenski fjársjóðurinn. Ávöxtun frá áramótum* íslenski hlutabréfasjóðurinn 25,3% íslenski fjársjóðurinn 25,4% Leiðin til skattaafsláttar um áramótin liggur um Landsbréf eða næsta Landsbanka. um. Að mati Seðlabanka ís- lands fela nýju reglurnar ekki i sér minna aðhald að lausafjár- stööu lánastofnana en eldri reglurnar en með þeim mun draga úr neikvæðum hliðará- hrifum sem eldri reglur höfðu á vaxtamyndun á peninga- og verðbréfamarkaði. FBA fagnar í Morgunkorni FBA í gær er þessum breytingum sérstaklega fagnað. Bent er á að þessar nýju reglur séu í samræmi við það sém þekkist í útlöndum, bæði fræðilega og í framkvæmd. FBA segir að ólíkt fyrri regrlum notast menn ekki við dagsstöðu fyrir 30 daga tímabil heldur mun staða í lok mánaðars gilda. Sett mörk tryggja lausafjár- hæfi kerfisins í heild. Atvinnurekendur verði skyldaðir til að taka upp starfsmanna- heilsuvernd Þrátt fyrir að lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnu- stöðum hafi verið í gildi í hartnær 20 ár hefur sá hluti laganna sem fjallar um atvinnutengda sjúk- dóma og varnir gegn þeim enn ekki komist til framkvæmda. Frá þessu er greint á vef Samtaka at- vinnulífsins. Þar segir að sam- kvæmt þeim beri atvinnrekendum að koma á fót heilsuvernd starfs- manna sem felst m.a. í því að láta fara fram úttekt á viðkomandi vinnustað varðandi hugsanlega hættu*sem steðjað getur að heilsu starfsmanna. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu um heilsuvernd starfsmanna sem Vinnueftirlit rík- isins gaf út á dögunum. 80% umframeftirspurn Á Þorláksmessu lauk sölu Sæplasts hf. á nýju hlutafé til hlut- hafa félagsins. Boðnar voru 30 milljónir króna að nafhverði á genginu 9,0, eða sem nemur. 270 milljónum að kaupverði, til 375 hluthafa. Fjárfestingarbanki at- vinnulífsins hf. sá um útboðið. Áskriftarblöð bárust frá 177 hlufhöfum sem áttu rétt á að skrá sig fyrir samtals 26,6 milbónum að nafnverði af þehn 30 muljónum sem boðnar voru til sölu. Umframeftirspurn hluthafa var veruleg en 105 hluthafar óskuðu eftir umframáskrift að fjárhæð samtals 27,3 milljónir að nafh- verði. Umframeftirspurnin nam því um '80% og samtals var óskað eftir hlutabréfom að fjárhæð 54 milh'ónfr í útboðinu eða sem nem- ur um 486 milljónum að kaup- verði. Hlutafjárútboði lokiö Hlutaflárútboði Hraðfrystihúss- ins-Gunnvarar hf. lauk á Þorláks- messu. í boði var nýtt hlutafé að fjárhæö 50 milljónir króna að nafn- verði á genginu 6,25 eða samtals 312,5 m.kr. aö markaðsvirði. Seld- ist allt hlutafé sem í boði var til forkaupsréttarhafa. Enn fremur óskuðu hluthafar eftir 29 m.kr. að nafnverði í umframáskrift. Eftir- spurn var því 58% umfram fram- boð. Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. verður fært af Vaxtarlista yfir á Aðallista Verðbréfaþings íslands þann 4. janúar nk. og verður auð- kenni félagsins HL/HRADFRYST. Loönuvinnslan selur Hof- fell SU 80 Loðnuvinnslan hf. hefur selt b/v Hoffell SU 80 til Kaupfélags Fá- skrúðsfirðinga og verður skipið af- hent 31. desember 1999. Rekstur Loðnuvinnslunnar hefur gengið erfiðlega og hefur gengi bréfa fé- lagsins lækkað um 34,7% á árinu. Helsta ástæðan er verðfall á loðnu- afurðum. Marel gefur starfsmönnum sínum 100 þúsund krónur Marel hf. gaf öllum starfsmönn- um sínum 100 þúsund krónur fyr- ir jólin til viðbótar við fastar launagreiðslur. Að sögn Kristjáns Þorsteinssonar, , fjármálastjóra Marels, vill fyrirtækið með þess- um hætti sýna starfsmönnum sín- um þakklætisvott fyrir góða frammistöðu og árangur á þessu Stóraukin verslun á vefnum Jólaverslunin hjá internetfyrir- tækinu Yahoo var fimmfalt meiri í ár en í fyrra. Að sögn fyrirtækis- ins tók það á móti fleiri pöntunum á tímabilinu frá 13. desember til 17. desember í ár en allan jólamán- uðinn í fyrra. Fjöldi pantana á 30 daga tímabili fyrir jóladag varð 110% hærri í ár en á sama timabili 1998. Greint var frá á Viðskipta- vefnum á VísLis. Minnkandi atvinnuleysi Atvinnuleysi í Japan er nú 4,5% og hefur ekki mæíst minna í 10 mánuði. Hæst náði atvinnuleysið í júní og júlí eða 4,9% sem þá var met í Japan. Helsta ástæða fyrir minnkandi atvinnuleysi ér hægt batnandi efnahagsástand með auk- inni einkaneyslu og eftirspurn eft- ir vörum og þjónustu.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.