Dagblaðið Vísir - DV - 19.02.2001, Blaðsíða 22

Dagblaðið Vísir - DV - 19.02.2001, Blaðsíða 22
38 MANUDAGUR 19. FEBRUAR 2001 Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 Markaösfyrirtæki í Reykjavik óskar eftir að ráða til starfa gott fólk við sölu- og kynn- ingarmál. Hjá okkur er góður starfsandi og þægilegt vinnuumhverfi. Viðkomandi þarf að vera 20 ára eða eldri, hafa tölvu- kunnáttu og hafa gaman af mannlegum 4, samskiptum. Starfsfólk fær þjálfun á námskeiðum. Unnið er á skrifstofu fyrir- tækisins við úthringingar. Vinnutími 18-22 mán.-fós. og 13-17 lau., minnst 3 skipti í viku. Hentar vel fyrir skólafólk eða sem góð aukavinna, með möguleika á framtíðarstarfi. Mikil vinna fram und- an. Hringdu í síma 575 1500 milli kl. 13 og 17 og fáðu að koma í viðtal._________ Hagkaup Eiöistorgi Okkur vantar fólk til starfa. í boði er tví- þætt starf: áfylling á brauðum ogkökum fyrir hádegi og á kassa eftir hádegi. Vinnutími er 8-16. Einm'g óskum við eftir því að ráða fólk til starfa á kvöldin og um helgar. Við leitum að áreiðanlegu og samviskusömu fólki sem hefur áhuga á að veita viðskiptavinum okkar góða þjónustu. Starfsmenn Hagkaups njóta 10% afsláttar af sérvöru og 5% af mat- vöru eftir 3ja mánaða starf. Upplýsingar um þessi störf veitir Jón Karlsson í síma 561 2000 og á staðnum næstu daga.________________________ Dagvinna á Select. Vantar duglega og þrifalega manneskju til framtíðarstarfa á Select-stöðvar Skeljungs. Vinnutími er frá kl. 9.00 til 17.00 mánudag til föstu- dags. Starfið felst í almennum þrifum og tengdum verkefhum. Nánari uppl. veitir Karen Kristjánsdótt- ir í Starfsmannahaldi Skeljungs hf., Suð- urlandsbraut 4, 5. hæð. Opið virka daga frá kl. 8.00 til 17.00. S. 560 3800. Um helgina er svarað í s. 863 6319.________ Ertu 65 ára eoa eldri? Viljum gjarnan ráða hressan starfsmann til bensínaf- greiðslustarfa á morgnana. Hentugt hlutastarf fyrir eldri mann sem hefur gaman af mannlegum samskiptum og er tilbúinn til að veita góða þjónustu. Nánari uppl. veitir Karen Kristjánsdótt- ir í Starfsmannahaldi Skeljungs hf., Suð- urlandsbraut 4, 5. hæð. Opið virka daga frá kl. 8.00 til 17.00. S. 560 3800. Hagkaup Skeifunni. Okkur vantar hresst og duglegt starfs- fólk í matvörudeild okkar. Um er að ræða 100% starf við áfyllingu og umsjón á mjólkurkæli, vinnutími 8-18. Einnig vantar starfsmann í 100% starf við áfyll- ingu á matvöru, vinnutími 8-17. Upplýs- ingar gefur Hrönn Hjálmarsdóttir starfsmannafulltrúi í síma 563-5044 og á staðnum.__________________________ IKEA óskar eftir framtíöarmanneskju í góða liðsheild. Um er að ræða starf í þjónustudeild við afgreiðslu á kassa. En reynsla af svipuðu er kostur. Umsækj- andi þarf að vera áreiðanlegur, sam- viskusamur og hafa rika þjónustulund. Æskilegt er að viðkomandi sé 18 ára eða eldri. Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslun IKEA Holtagörðum og á www.ikea.is________________________ lönaöarstarf. Starfsfólk, ekki yngra en 18 ára, óskast til framleiðslustarfa í verksmiðjuna að Bíldshöfða 9. Unnið er á dagvöktum, kvöldvöktum, næturvöktum og tvískipt- um vöktum virka daga vikunnar. Gott mötuneyti á staðnum. Nánari uppl. veittar á staðnum en ekki í síma. Hamp- iðjan hf.___________________________ Popeyes, Smáratorgi. Opnum bráðlega veitingastað í Kópa- vogi. Vaktavinna 100 % starf sem er 15 vinnudagar og 15 frídagar í mánuði. Einnig hlutastörf virka daga og um helg- ar. Allir fá frítt árskort í World Class. Góð laun fyrir rétta fólkið. Uppl. veitir rekstrarstjóri í s. 896 4409 eða sendið póst til popeyes@saga.is______________ Veislueldhúsiö Glæsibæ. Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða áreiðan- legt starfsfólk strax í eftirtalin störf: út- keyrslu og aðstoð í eldhús 100% starfs- hlutfall, uppvask 50% starfshlutfall, vinnutími frá 12-16. Umsækjendur eru beðnir um að mæta í viðtal milli 13 ogl4, Álfheimum 74. Nánari uppl. veita Stefán og Þorvaldur í s. 568 5660.____________ Avon-snyrtivórur. Vörur fyrir alla fjöl- skylduna á góðu verði. Vantar sölumenn um allt land. Há sölulaun - Nýr sölu- bæklingur. Námskeið og kennsla í boði. Hafðu samband og fáðu nánari upplýs- ingar í s. 577 2150, milli kl. 9 og 17. Avon umboðið, Funahöfða 1, 112 Rvík - active@isholf.is - www.avon.is_________ Óskum eftir áreioanlegu, hressu og já- kvæðu fólki til að kynna og selja okkar frábæru vörur sem heita Volare og eru frá Israel. Við erum á öllum aldri (frá 20 til 70 ára) og höfum möguleika á góðum tekjum, ferðalögum og ýmsu fleiru. Kynntu þér málið og fáðu nánari uppl. í s. 482 2402 (Lilja).__________________ Saumastofa. Við viljum ráða saumakonu eða klæð- skera á verkstæði.okkar, má kunna kín- versku eða zvahili. Reynsla i saumaskap nauðsynleg. saevarkarl@saevarkarl.is Sævar Karl, Bankastræti, s. 551 3470. Atvinna - Noregur - Danmörk. •- Aðstoðum við búferlaflutninga. Frábærir atyinnumöguleikar, mun hærri Iaun en á íslandi og betri lífsskilyrði. Seljum ít> arleg upplýsingahefti á kr. 3.500. Pönt.s. 491 6179 - www.norice.com___________ Gluggasmiöjan hf. óskar eftir aö rá&a iðnað- ar- eða laghenta menn til glugga- og hurða -framleiðslu í ál- og trédeild fyrir- tækisins. Uppl. gefa Pétur/Halldór í síma 577 5050. Hrói Höttur Hringbraut, óskar eftir hressu og lífsglöðu fóllu í afgreiðslu. Bæði fullt starf og hlutastarf. Uppl. í síma 866 7272 Jónsi, einnig hægt að sækja um á staðn- um. Kaffistofa, 3 tímar á dag. Laust starf við kaffistofu á vingjarnleg- um 15 manna vinnusatað í nágrenni Landspítalans. Vinnutími kl. 11-14. Uppl. í síma 595 1119 og 595 1110. Veitíngahúsakeoja auglýsir eftir starfs- fólki í fullt starf og/eða hlutastarf. Fyrsta starfsstöðin verður til húsa í Lundunum í Kóp. Uppl. í síma 864 8888.__________ Aukavinna. Símafólk óskast til að hringja 3-6 daga í viku, 2-4 tíma í senn, e. kl. 17 á virkum dögum, helgar ca 12-15. (Ekki sala.) Uppl. í s. 893 1819._____________ Bakarameistarinn Mjódd óskar eftir líf- legu og skemmtilegu starfsfólki til sölu- starfa. Nánari uppl. gefa Björg eða Hild- ur, í s. 557 3700.____________________ Bæjarvideo. Söluturn, ís, pitsa og grill í Hafnarfirði óskar eftir starfsfólki í vaktavinnu á kvöldin og um helgar. Ekki yngri en 18 ára. S. 8612736. Einstakt tækifæri!! Mjög áhugavert verkefhi og góðir tekju- möguleikar. Uppl. sveinn@global.is Hafnarfjöröur, „Vortdaglegt brauö". Starfskraftur óskast til afgreiðslu hálfan daginn. Uppl. í s. 565 8070 eða 891 8258. Rau&a Torgiö vill kaupa erótískar upptök- ur kvenna: því djarfari því betn. Þú hljóðritar og færð upplýsingar í síma 535-9969 allan sólarhringinn. Starfsmaður óskast í sláturhús á höfuð- borgarsvæðinu, góð laun í boði. Umsókn- ir sendist DV merkt „Grísabær-337735" Tækniteiknari óskast „freelance", vanur Autocat-forritinu, í arkitekt-teikningar. Uppl. gefur Sigrún í s. 565 4405 eða 8612707.______________________ Barnafataverslun. Starfskraftur óskast í 50% stöðu. Uppl. milli kl.10 og 18, að Laugavegi 4. Ert þú leiðtogi? Þettá gæti verið tækifærið þitt, kíktu á www.velgengni.is. Húshjálp óskast einu sinni í viku, tvo tíma í senn. Svör sendist DV, merkt: .A-226903". Skalli, Vesturlandsvegi, óskar oftir starfs- fólki í fullt starf. Uppl. á staðnum, milli kl. 17.00 og 19.00. Vanan starfsmann vantar i filmuísetning- ar. Þarf að geta byrjað strax. Upplýsingar í síma 564 6722. Vanur maöur óskast á jarðýtu strax. Uppl. í síma 554 3079 og 899 3041. K Atvinna óskast Ungur ma&ur óskar eftir vinnu við mat- vælapökkun eða verksmiðjustarfi. Uppl. í s. 554 2101._______________________ 18 ára stelpa óskar eftir starfi. Flest allt kemur til greina. Uppl. í s. 6914722. Vanur smibur tekur a& sér verk i upp- steypu o.fl. Uppl. í s. 553 0080 e.kl.18. vettvangur Ymislegt • • ART TATTOO S. 552 9877 • • Húðgötun (bodypiercing). Hringir í ýmsum stærðum, naflapinnar með fallegum steinum. Opið frá kl. 12-18 alla v/daga. (visa/eruo/debet). • ART TATTOO, Þingholtsstræti 6. • Fjölskyldur og fyrirtæki! Viðskipta- og lögfræðingur aðstoðar við rekstrarráo- gjöf, gjaldþrot, fjármál, bókhald, samn. við lánardrottna. Fyrirgreiðsla og ráð- gjöf. 11 ára reynsla. S. 698 1980. • FYRIR KARLMENN! Janúar útsalan er hafin, er með besta náttúrulega efnið fyrir okkur karlmenn. Eykur þolið, stynnir og styrkir. Má ekki segja meira í auglýsingunni. Uppl. í síma 695 0028. HÓKUS PÓKUS- Húögötun/Piercing. Not- um aðeins, nýjar nálar, 5 ára reynsla, gott verð. Úrval vandaðra skartgripa frá Wildcat. HP, Laugavegi 69, s. 551 7955. Tek a& mér ásetningu nagla. Verð kr. 5000 og kr. 3000 fyrir lagfæringu. Nánari upp- lýsingar í síma 847 4690, Farida. S Símaþjónusta Spiallrásir Rau&a Torgsins: hraðvirkari, miklu fjölbreyttari og margfalt ódýrari! Karlar: 903-5050 (aðeins 24,90 mín.!). Konur: 535-9955 (alveg frítt!). MllfUlll Fasteignir Smíðum íbúöarhús og heilsársbústaði úr kjörviði sem er sérvalin, þurrkuð og hægvaxin norsk fura. Húsin eru ein- angruð með 125, 150 og 200 mm ís- lenskri steinull. Hringdu og við sendum þér fjölbreytt úrval teikninga ásamt verðlista. RC Hús ehf. íbúðarhús og sumarbústaðir, Sóltúni 3, 105 Rvík, s. 511 5550 eða 892 5045. http://www.islandia.is/rchus/ > Hár og snyriing Alþjóðlegt útlitsnám. Litgreinig, förðun og markaðssetning. Fatastíll, fatasamsetning og markaðs- setning. Námskeið, litgreining, förðun og fatastíll. Anna og útlitið, s. 892 8778 eða 587 2270. Heilsa • Janúartilboð- Strata 3-2-1 • Grenning, mótun ,styrking, cellolit- meðferð. Mjög góður árangur. 10 b'mar 6.900,15 tímar 8.900,10 tvöfaldir tímar á 10.900,15 tvöfaldir á 14.900. Heilsu-gallerí, Grænatúni 1, Kópavogi, s. 554 5800. Trimform. Leigjum trimform í heimahús. Gott fyrir: Vöðvauppbyggingu, vöðvabólgu, grenn- ingu, örvun blóðrásar, appelsínuhúð o.fl. Sendum um allt land. Opið 10-22. Heimaform, s. 562 3000. rfl Húsgögn Vönduð sérsmíðuð barnarúm og kojur í klassískum stíl. Rúmin eru úr gegnheilli eik og fást í stærðum 70x140 cm og 70x170 cm. Verð frá 18.800 (án dýnu). Tek einnig að mér ýmsa sérsrm'ði. Jakob Ólason húsgagnasmíðameistari, s. 694 4779. Sumarbústaðir Heilsárs- hús I ll'[-ii'llll Eítt með öllu tffc ¦111 »1 Ötrúlegt verð III >} ert, IIMFMM SOLUMENN ÆGIH Seglageröin Ægir vsa Verslun otneo Troðfull búð af glænýjum, vönduöum og spennandi una&svörum ástarlífsins á frá- bæru ver&i. S.s titrarasett, tugir geröa, har&- piasttitr., fjöldi geröa og iita, handunnir hitadrægir hragúmmítitr., afsteypur, cyberskintitr., futurotictitr.jellytitr., latextitr., vinyltitr., tvívirkir titr., perlutitr., tölvustýr&ir titr., tvöfaldir titr., vatnsheidir titr., vatnsfyHtir titr., göngutitr.(fiörildi), margar geröir, sameiginl..titr.,margar gerö- ir, G-blettatitr., extra smáir titr., extra öfl- ugir titr., örbylgjuhit. titr., fjöldi gerða og lita af eggjunum góðu, framleiðum einnig extra öfiug egg, kínakúlurnar lífs- nauðsynlegu. Urvaí af vónduðum áspennibún. fýrir konur/karla. Einnig frábært úrval af vönduðum tækjum f. herra í mörgum efnisteg., afsteypur, dúkkur, gagnlegar gerðir af undirþrýst- ingshólkum. Margs konar vörur f. sam- kynhneigða o.m.fl. Myndbönd um nudd, 3 útg. Mikið úrval af bragðolíum, gelum, nuddolíum, boddíolíum, baðolíum, sleipi- efnum og kremum. Úrval af smokkum, kitlum og hringjum, tímarit, bindisett, erótískt spil o.m.fl. Sjón er sögu ríkari. Ábyrgð tekin á öllum vörum. Gerðu sam- anburð á verði, úrvali og þjónustu. Fag- leg og persónuleg þjónusta hjá þaul- reyndu starfsfólki. Leggjum mikinn metnað í pökkun og frágang á póstsend. Ennfremur trúnað. Ath. viðgerðarþjón- usta á flestum gerðum titrara. Kíktu inn á glæsilega netverslun okkar, www.romeo.is Erum í Fákafeni 9,2. h. S. 553 1300. Næg bílastæði. Opið 10-20 mán.-fös., 10-16 lau._______ ________ Rey%jav(k erotica shop Hcilustu vcrsiunarvofír londsins. MestQ úrval of hjálparliekjum ájittxrlífsins og alvöru *rótík á vfdaó 09 DVO* gortS vorasamanburS vib erum alltaf ódýrastir. Sendum i póslkröfu um lend alft. Fóbu sendon voro og myndalisfo • VISA / EURO iviviv.pen./s • vivm.DVDzone.is • www.clltor.ls erotica shop Reykjavík^025E& •Glæsileg verslun * Msk'to úrvol • erolita shap ¦ Hyerfisgota 8 2/vitasí igsmegin Opiomán-fösll-21 /Laug 12-18/Lokot5unnud. erotica shop Akureyri @HBB> •Glæsileg verslun • Mikio úrval • erotica shop • Verslunarmiostöoin Kaupangur 2hæ& Opio món-tös 15-21 / Laug 12-18 / Lokao Sunnud, ' Alltaf nýtt & sjóðheitt efni daglega!!! Pöntunarlistar, hlægilega auövelt. Údýr- ara, meira úrval, raogreiðslur Visa/Euro. Kays, nýjasta fatatískan á alla fjölskyld- una, litlar og stórar stærðir, nærföt til yf- irhafna. Argos ljós, búsáhöld, leikföng, mublur, skart o.fl. Panduro, allt til föndurgerðar. Verslun/skrifstofa, s. 555 2866. Austur- hraun 3, Gbæ/Hfj. Hitaveitur, vatnsveitur. Þýskir rennslis- mælar fýrir heitt og kalt vatn. Boltís sf. S. 567 1130, 566 7418, 893 6270 og 853 6270. i> Bátar Til sölu Cleópatra 28, árg. '99. Vél, 350 hö., Yanmar, árg. 99, báturinn er í þorskaflahámarks kerfi og selst með eða án kvóta. Oskað er eftir tilboði í bátinn. Skipasalan Bátar og búnaður. Baróns- stíg 5. Sími 562 2554. Fax 552 6726 Til sölu Vikinqur 800 árg. '93, vél 430 hp. Cumins *98. Báturinn er í þorskaflahá- markskerfi, útbúin á línu og er í góðu standi. Skipasalan Bátar og búnaður, Barónsstíg, 5, s. 562 2254, fax 552 6726. Bílartilsölu Getum útvegaö örfáa Kia Sportage, nýja og óekna eftirársbfla. Beinskiptir bens- ínbílar. Bestu jeppakaupin í dag. MMC Pajero Sport GLS V-6, 11/99 '01. Getum útvegað Pajero sport GLS V-6, 5 gíra og ssk. með ýmsum búnaði. Gott verð, góðir bflar. Nýir bflar. Hyundai Galloper Exceed plus, árg. '01. Getum útvegað nýja vel búna Hyundai Galloper bensín og dísil, vel búnir bílar á góðu verði. Nýir bflar, MMC Pajero pinin GDI, árg. '01. Getum útvegað MMC Pajero pinin nýja bfla og vel búna, á góðu verði. Uppl. í s. 899 5555, www.bilastill.is Aftengjanleg Dráttarbeisli ®]Stillin SKEIFUNNI11 •SÍMI520 8000 ' BlLDSHOFBA 16 • SlMI 5771300- DALSHRAUN113 • SÍMI5551019 Stilling, s. 520 8000 / 5771300 / 555 1019. Smáauglýsingar bílar, bátar, jeppar, húsbflar, sendibflar, pallbílar, hópferðabflar, fornbflar, kerrur, fjórhjól, mótorhjöl, hjólhýsi, vélsleöar, varahlutir, viögeröír, flug, lyftarar, tjaldvagnar, vörubfiar...bílar og farartæki jSkoðaóu ?imiiug\yiu>gam;it fj VlSlf.lS 55Q SOOO i +

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.