Dagblaðið Vísir - DV - 02.08.2001, Blaðsíða 8

Dagblaðið Vísir - DV - 02.08.2001, Blaðsíða 8
FIMMTUDAGUR 2. ÁGÚST 2001 Viðskipti I>V Umsjón: Viöskiptablaðiö Bandarísk hlutabréf verða umræðuefni hlutabréfarabbsins í kvöld: Þettahelst Framúrskarandi árangur næst með ýmsum leiðum - segir Willy Blumenstein um val á hlutabréfum Sjötta og síðasta hlutabréfarabb islandsbanka og DV verður í kvöld í Garðheimum. Að þessu sinni mun Willy Blumenstein, sjóðstjóri hjá ís- landsbanka-Eignastýringu, ræða um bandarísk hlutabréf og hvernig menn eiga að fara að til að velja þau bestu. DV ræddi við Willy um um- fjöllunarefni kvöldsins. Hver er ástœöa þess að hlutabréfa- verð hefur lœkkaó svo mikiö í Bandaríkjunum undanfarið ár og hvað er til ráöa? „Hagvöxtur hefur minnkað mikið og hlutabréfaverð var almennt orð- ið yfirspennt og væntingar fjárfesta orðnar of miklar í upphafi árs 2000. Fyrirtækin, þá sérstaklega tækni- fyrirtækin, stóðu almennt ekki und- ir þessu háa hlutabréfaverði og því hlaut eitthvað að láta undan að lok- um. Á tímum þegar markaðurinn er mjög sveiflukenndur, eins og hann hefur verið undanfama mánuði, er mun erfiðara að taka ákvarðanir um hvaða fyrirtæki eigi að fjárfesta i og ekki eins auðvelt að ná framúr- skarandi ávöxtun. Við þess háttar aðstæður er nauðsynlegt að beita öguðum vinnubrögðum við fjárfest- ingar og vera með aðferðir sem virka." Hvaöa aðferðir virka best til aö ná framúrskarandi árangri við val á hlutabréfum? „Einkenni frægra fjárfesta sem náð hafa framúrskarandi árangri undanfarin ár er að þeir fylgja hver sinni fastmótuðu aðferð. Aðferðirn- ar eru í raun mjög ólíkar frá einum fjárfesti til annars og hafa einnig þróast í timans rás með reynslu og lærdómi. í raun má segja að það sé ekki nein ein leið sem sé hin eina rétta því sagan hefur kennt okkur að hægt er að ná framúrskarandi árangri með hinum ýmsu aðferðum. Það virðist vera sammerkt að þeir vinna heimavinnuna vel, beita ög- uðum og markvissum vinnubrögð- um og halda sig við eina skil- Willy Blumensteln, sjóöstjóri hjá Islands- banka-Eignastýringu. slisti er tilbúinn er farið út í nánari greiningarvinnu til þess að meta stöðu hvers fyrirtækis á markaði og hvort það sé á góðu verði eða ekki og við það er notuð svokölluð innra verðmætis aðferð. Innra verðmætis aðferðin gefur okkur góða vísbend- ingu um hvort verð hlutabréfanna er hagstætt eða ekki. Hins vegar gefur hún okkur litlar vísbendingar um hvenær verðbreytinga sé að vænta í fyrirtækinu. Til þess að fá betri tilfinningu fyrir því hvenær hlutabréf muni hækka eða lækka er ágætt að styðjast við tæknigrein- ingu, en aftur á móti er mjög erfitt að tímasetja markaðinn og oft nær ómögulegt." En af hverju nýtið þið ykkur ekki einfaldlega greiningar frá utanað- komandi aðilum? Við nýtum okkur reyndar greiningarskýrslur frá ut- anaðkomandi aðilum, þó einungis þannig að við kynnum okkur hvað þeir hafa að segja um ákveðin fyrirtæki. Aftur á móti byggjum við ekki ákvörðun okkar um kaup eða sölu á þeirra ráðlegg- ingum. Þegar lesnar eru greiningar- skýrslur eru flestir að mæla með kaupum á þeim bréfum sem þeir hafa rannsakað, en aftur á móti seg- ir þér enginn hvenær eigi að selja þessi ákveðnu bréf sem er í raun lykillinn að því að ná hámarkshagn- aði af fjárfestingunni. Rannsóknir hafa sýnt að í 72% af öllum með- mælum greiningaraðila er sterklega mælt meö kaupum, í 27% tilvika er mælt með því að halda bréfunum og þótt ótrúlegt megi virðast er einung- is 1% þar sem mælt er með sölu bréfa. Ef fjárfestar hefðu farið alfar- ið eftir þessum meðmælum væru ansi margir illa staddir eftir allar lækkanirnar sem orðið hafa undan- farið ár. -MA greinda fjárfestingaraðferð." Nú hafið þið hjá íslandsbanka- Eignastýringu þróað hjá ykkur ákveðna aöferð við val á fyrirtœkj- um, i hverju felst sú aðferð í megin- dráttum? „Við byrjum á því að fara yfir fyr- irtæki úr stórum gagnagrunni, t.d. tökum S&P500 vísitöluna sem dæmi. Við förum yfir hvert fyrir- tæki og reynum að fækka þeim á listanum til að mynda ákveðinn fók- uslista. Fyrir valinu verða fyrirtæki sem hafa mjög sterka grunnþætti, eins og mikinn vöxt hagnaðar og veltu, hafa sýnt stöðuga og háa arð- semi undanfarin ár og eru líkleg til þess að gera svo áfram. Til þess þurfa þau að hafa sterka markaðs- stöðu og vörumerki og hafa yfir að ráða stjórnendum sem búa yfir mik- illi framtíðarsýn. Þegar þessi fóku- Bók vikunnar: Atta aðferðir til að ná árangri í bókinni Ordinary People, Extra- ordinary Wealth: The 8 Secrets of How 5.000 Ordinary Americans Became Successful Investors and How You Can Too er að finna ráð- leggingar fólks á því hvernig það kom að fjármálaheiminum, oftast með enga áætlun til að byrja með, en náði að byggja upp aðferðir sem færðu þeim mikil auðæfi. í bókinni er fjallað um 8 aðferðir sem virðast vera algengastar til að ná árangri. Bókin fæst á amazon.com og kostar þar $17,5. Ritstjóri bókarinnar er Ric Edelman og útgefandinn er Harper Resources, New York. íBaby born-leíknum 4 Baby born-hjólasæti Margrét Valdimarsdóttir nr.18345 íris Alma Össurardóttir nr. 7534 Silvía Sif Ólafsdóttir nr. 15421 Margrét Lóa Ágústsdóttir nr. 11243 Krakkaklúbbur DV og Baby born óska vinningshöfum til hamingju. Vinningarnir verða sendir í pósti næstu daga. Þökkum frábæra þátttöku. Kveðja, Tígri og Halldóra X rv /1 €! .:& .lufcabréfa- rabb 2001 Hlutabréfaleikur íslandsbanka oq DV Hlutabréfaleikur föstudegi fram til hvert sinn og tengist hún því Hlutabréfarabbinu kvöldið áður. Islandsbanka og DV fer fram á hverjum 3. ágúst nk. Svara þarf einni spurningu í umræðuefni sem var á Safna þarf saman a.m.k þremur af svörunum og senda til DV í umslagi merktu „DV - Hlutabréfaleikur - Þverholti 11 - 105 Reykjavík". Þrír heppnir þátttakendur verða dregnir út þann 16. ágúst og fær hver um sig 20 þúsund króna inneign í Astra-heimssafninu sem fjárfestir í alþjóðlegum hlutabréfum og hefur skilað 16,8% ávöxtun sl. 12 mánuði. Þeir sem aðhyllast hefðbundna greiningu (funda- mental research) telja að verð hlutabréfa stjórnist af: 3- ? Rökrænum þáttum D. [] Sálrænum þáttum C. ? Hvorugu ofangreindu Hvaða aðferð við val á hlutabréfum byggir á samanburði kennitalna? a. n Lykiltalnagreining b. ? Sjóðstreymisgreining C r-j Innraverðmætis-greining Stöðutaka er... a. r-j Áhættulítil fjárfestingaraðferð. b. rj Áhættumikil fjárfestingaraðferð. C. ? Fyrir þá sem vilja ekki taka neina áhættu. Hvað er arðsemi eigin fjár? a. ? Ávöxtun á það fé sem fjárfest er í hlutabréfum b. ? Ávöxtun á það fé sem bundið er í fyrirtæki C. ? Ávöxtun eigin hlutabréfa sem fyrirtækið á Hvaða fjárfesting hefur í gegnum tíðina gefið hæstu ávöxtun á langtímasparnað? a. ? víxlar b. ? Skuldabréf C. ? Hlutabréf Hvað gerist á bolamarkaði? a. ? Verð hlutabréfa hækkar b. ? verð hlutabréfa lækkar C. ? verð hlutabréfa sveiflast mikið vi i :;>; :i :)y jLSSLTH.íl E HEILDARVIÐSKIPTI 3900 m.kr. ! Hlutabréf Ríkisbréf 190 m.kr. j 1100 m.kr. \ MEST VIÐSKIPTI Q íslandsbanki Búnaðarbankinn 63 m.kr. j 57 m.kr. i Q Baugur 11 m.kr. i MESTA HÆKKUN Q Kögun 6,7% | Q Ossur 5,0% Q Flugleiðir 4,4% i MESTA LÆKKUN ©Olís 4,7% ! Q Marel 4,5% ; QBaugur 1,7% ¦ ÚRVALSVÍSITALAN 1034 stig - Breyting Q 0,24% Greiningar á hlutabréfum Að baki hefðbundinni greiningu liggur sú trú þeirra sem hana að- hyllast að verð hlutabréfa stjórnist af rökrænum þáttum sem finna má í fyrirtækjunum sjálfum og í umhverfi þeirra. Helstu kostir hefðbundinnar greiningar eru að hún segir okkur hvort bréfið er dýrt eða ódýrt á markaði en svar- ar ekki spurningunni hvenær leið- réttingin á verði bréfsins mtmi eiga sér stað. Þeir sem aðhyllast tæknigreiningu spá ekki í það hvort verð bréfa sé of hátt eða of lágt verðlagt. Þeir telja að verð bréfa stjórnist að mestu leyti af væntingum kaupenda og seljenda um þróun hlutabréfaverðs þannig að sálfræðilegri þættir stjórni að mestu leyti verðþróun hlutabréfa. Wai-Mart Stores Inc. Eitt dæmi um frábært fyrirtæki er Wal-Mart Stores Inc. sem er bandarísk verslunarkeðja með starfsemi um allan heim. Þetta fyr- irtæki er eitt af stærri fyrirtækj- um í heimsvísitölunni og stærsta fyrirtækið í neytendavöruvísitöl- unni. Arðsemin hefur verið góð undanfarin ár, framlegðin góð og vöxturinn mikill, þ.e. fyrirtækið uppfyllir öll skilyrðin um frábært fyrirtæki. En aftur á móti sjáum við að miðað við okkar forsendur um væntan vöxt og normalhagnað er verðið á Wal-Mart í hærri kant- inum, eða 13% yfir innra verð- mæti, og myndum við ráðleggja fólki að bíða með fjárfestingu í fé- laginu og sjá hvort verðið komi ekki niður. 5,3% yfir við miðunarvísitöiu I hlutabréfarabbinu verður tek- ið raunverulegt dæmi um sjóð hjá Íslandsbanka-Eignastýringu þar sem þessum aðferðum hefur verið beitt. Sjóðurinn var stomaður í byrjun febrúar á þessu ári ásamt þremur öðrum atvinnugreinasjóð- um. Við stýringu sjóðsins er beitt virkri stýringu og þó svo stutt sé síðan að þessi sjóður var stofnaður hafa þessar aðferðir, sem kynntar verða, reynst vel og er sjóðurinn nú 5,3% yfir viðmiðunarvísitölu. mm Doilar HEÍPund 1*1 Kan. dolliir JSJDönskkr. EEiNorskkr Osœnskkr. rrHn.mark QFra. franki OB«lg.frankI E3 Svira-frai*' 3hoI1. gyllíni iflÞýakt mark rirLlíra QAust. sch. BPort. escudo I * ISná. peseti | > jjap. yon r^írsMpund SDR gECU 02.08. KAUP 98,110 140,640 63,820 11,6090 10,8140 9,3530 14,5411 13,1803 2,1432 57,2500 39,2326 44,2049 0,04465 6,2831 0,4312 0,5196 0,78880 109,778 123,7300 86,4572 .2001 kl. 9.15 SALA 98,610 141,360 64,220 11,6730 10,8730 9,4040 14,6284 13,2595 2,1561 57,5700 39,4683 44,4705 0,04492 6,3208 0,4338 0,5227 0,79350 110,437 124,4700 86,9767

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.