Vikublaðið


Vikublaðið - 08.04.1994, Blaðsíða 3

Vikublaðið - 08.04.1994, Blaðsíða 3
VIKUBLAÐIÐ 8. APRIL 1994 S<jórnmálin ^ s ....... Arni Sigfusson Johnsen raulaði „Skattalagið" sitt íyrir sveitar- stjórnarkosningarnar 1990. Þá var Steingrímur Hermannsson for- sætisráðherra og Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráðherra og Jón Baldvin Hannibalsson þeim við hlið. I texta sínum kvartaði Arni yfir því að fólk væri að sökkva dýpra í „skatta- flórinn" en boðaði að landnáms- draumurinn yrði látinn rætast. Og 1991 yfirgaf Davíð Oddsson borgar- stjórastólinn og settist að í forsætis- ráðuneytinu. Og Friðrik „Báknið burt" Sophusson settist að í fjár- málaráðuneytinu. Hefur draumurinn ræst? Er verið að moka skattaflórinn? Hetjumar hans Arna heimta þriðjungi hærri skatt Framreiknað til núvirðis voru beinir skattar (aðallega tekjuskattur og eignaskattar) einstaklinga til ríkis- ins að meðaltali 13.139 milljónir króna á ári á tímabilinu 1988 til 1990. Þetta meðaltal hækkaði í 16.044 millj- ónir á tímabilinu 1991 til 1993 eða um 22,1 prósent að raungildi (heimild: fjármálaráðuneytið). Og samkvæmt fjárlögum fyrir 1994 á að innheifnta 17.425 milljónir króna í beinum sköttum á einstaklinga í ár. Þetta þýðir að í ár munu Friðrik, Davíð ogjón Baldvin skattleggja ein- staklinga um 4,3 milljarða króna meir en Ólafiir, Steingrímur og Jón gerðu og Árni söng um. Munurinn er 32,6 prósent. Fólkið í landinu hefur sigið þriðjungi neðar í skattaflórinn. Og hvað gerir Arni? Nú „syngur" hann um 10 lykla í atvinnumálum, þar sem trompið er að vísa á samninga við ríkisstjórnina um skattalækkun á fyr- irtækin í borginni. Skattar á fólk hækka og hækka en Árni biður Friðrik að vera fyrirtækjunum góður. Skattaflór fyrirtækjanna gljáfægðurr En það hefur Friðrik einmitt leitast við að vera. A valdatíma núverandi ríkisstjórnar hafa beinir skattar fyr- irtækja lækkað úr 4.954 milljónum (meðaltal 1991 til 1993) í 3.920 millj- ónir (fjárlög 1994) vegna lækkunar tekjuskatts og eignaskatts. Og er þá ótalin 5 milljarða króna niðurfelling aðstöðugjalds. Friðrik Sophusson og félagar tóku nefnilega völdin af Arna Sigfussyni Johnsen og öðrum svcitarstjórnarmönnum og afham aðstöðugjald fyrirtækjanna. En hann hækkaði skatta fólksins til að bæta borginni og öðrum sveitar- stjórnum tekjumissinn. Skattaflór fyr- irtækjanna var mokaður og skítnum vippað yfir í skattaflór fólksins. Og bætt um betur. Þegar á heildina er litið hafa skattar og gjöld hins opinbera á einstaklinga hækkað á tímabili núverandi stjórnar um nettó 6,8 milljarða, en skattar og gjöld á fyrirtæki laekkað nettó um 5,7 milljarða. Hér er allt tínt til, líka lækkun virðisaukaskatts á matvæli. Hér kemur margt til, fyrir utan beina hækkun á staðgreiðslunni. Per- sónuafsláttur hefur lækkað. Barna- bætur hafa lækkað. Vaxtabætur hafa lækkað. Og áfram mætti telja. Fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði þriðjungi hærri Hvað hefur Reykjavíkuríhaldið gert í skatttekjumálum sínum síðustu árin? Borgin fær 80 prósent aðstöðugjalds- ins endurgreitt frá ríkinu og fær síðan heimild til að hækka fasteignagjöldin með meiru. Reykjavíkurborg nýtir sér að fullu þá heimild að hækka fasteignagjöld á Arna Sigfússonar Johnsen eftir Árna Sígfússon Johnsen borgarstjóraSjálfstæðisflokksms Er land er þja'ð og þakið djúpum sárum, þjóð'm kreppt, afisköttum niðurhít, - þá leitar hugiir að landnámsmannaárum. Hvt' lögðu þeir íferðir hiúgað út? Svörin hbfiim vib á reiðum höndum. Er helsið hafði skattafyrir vönd, þá sigldu þeir í leit að nýjum löndum og lögðu að við tsakalda strönd. viðlag: Þeir sögðu: Við hbfitm skömm á sknttastjórnum og skuhim aldrei leyfa slíkar hér. Við munum k<efa í miðstýringarkónitim og kjósa aukið valdfrelsi, kjósa aukið sjdlfstæði, kjésafrelsisstjórnerþessifer. En mína er hún Snotrabúðin stekkur og Steingrímur að hækka skatta og grjón. Dýprafólk í skattaflórinn sekktír, áfiósbitanumfttnaóliogjón. Við segjnnt: (viðlag) Enn er von og ástœða að katast þvíhlands <evi ekki er nœrri hálf, viðmunum láta iandnámsdrauminn ratast um frelsi til að hjálpa okkur sjálfi Viðsegjum: (viðlag) atvinnuhúsnæði í ár; gjaldið fer úr 1,19 í 1,4 prósent. Gera önnur sveitarfélög slíkt hið sama? Mjög fa, aðeins 9 af 31 kaupstöðum landsins. Meðaltalið hjá Kópavogi, Seltjarnar- nesi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Garða- bæ og Keflavík er 1,067 prósent. Hlutfallslega er fasteignaskatturinn á atvinnuhúsnæði 31,2 prósent hærri í Reykjavík en í þessum sex nágranna- bæjarfélögum. Um leið rukkar Reykjavík hærri fasteignagjöld á íbúðarhúsnæði en flestir aðrir kaupstaðir. I ár er álagn- ingarprósentan 0,421 prósent í Reykjavík. Aðeins 4 af 31 kaupstöðum eru með hærri álagningu. I ofan- greindum sex kaupstöðum er meðal- talið 0,37 prósent. Hlutfallslega er fasteignaskatturinn 13,8 prósent hærri í Reykjavík en í þessum bæjar- félögum. Afhverju innheimta þeir skattinn á skrifstofu- og verslunarhúsnæði? Þegar Friðrik tók aðstöðugjaldið af sveitarfélögunum afhenti hann þeim á móti hinn illa þokkaða sérstaka skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði. Þeg- ar Árni kynnti „lykla" sína lagði hann til afhám þessa skatts. Sveitarfélögi.n voru samt ekki nauðbeygð til að nýta sér þennan skatt frekar en þau vildu eða þurftu. En Reykjavíkurborg tekur í ár skattinn á verslunar- og skrifstofu- húsnæði fegins hendi frá ríkinu og leggur hann á af fullum þunga, 1,25 prósent. Arna og félögum var og er fullkom- lega frjálst að fara að fordæmi Garð- bæinga, Seltirninga, Dalvíkinga, Ol- afsfirðinga og Vestmannaeyinga og innheimta þennan skatt alls ekki. Eða hafa hann 0,9 prósent eins og níu sveitarfélög gera, t.d. Mosfellsbær, Akranes og Hveragerði. En Markús Örn og Árni völdu að innheimta skattinn og gjörnýta hann. Og ekki má gleyma því að um 70 prósent þessa skatts kemur frá skrif- stofu- og verslunarfyrirtækjum í Reykjavík. Utsvarið hækkað um 2.500 krónur á fjölskyldu Og ekki er Arni beinlínis frumlegur að leggja til að skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði verði lagður niður. Skatturinn var búinn til 1979 og allar götur síðan hafa sjálfstæðismenn lofað afnámi hans. Það tókst ekki þótt Al- bert Guðmundssyni, Þorsteini Páls- syni og Friðrik Sophussyni hafi boðist vist í fjármálaráðuneytinu. Friðrik ákvað að moka þennan skatt yfir í flór sveitarfélaganna. I viðkomandi tekju- stofnalögum er beinlínis gert ráð fyrir því að þessi skattur falli síðan inn í núverandi fyrirkomulag fasteigna- skatta. Arni leggur með öðrum orðum til afhám skatts sem átti hvort sem er að fjúka. Þarna vantar hljóðstafi og stuðla, eins og sums staðar í Skatta- laginu hans Arna. En hvað með blessaða útsvarið, hefur það ekki farið lækkandi hjá borgaríhaldinu? Að sönnu er útsvarsálagningin í heimiluðu lág- marki í Reykjavík. Búið að vera 6,7 prósent undanfarin ár. 1988 til 1990 námu útsvarstekjur borgarinnar að meðaltali 5.829 milljónum króna á núvirði á ári eða 61.202 krónur á hvern íbúa. 1991 til 1993 námu út- svarstekjurnar síðan 6.144 milljónum króna að meðaltali á ári. Hækkunin er 315 milljónir eða nær 2.500 krónur á hverja fjögurra manna fjölskyldu. Og í ár hækkar utsvarið hjá öllum sveitar- félögum, hjá Reykjavík úr 6,7 í 8',4 prósent. Megum við heldur heyra Þykkvabæjarkartöflurnar Samkvæmt upplýsingum embættis Ríkisskattstjóra úr skattskrá 1993 voru lagðar á einstaklinga alls 44,5 milljarðar króna í tekjuskatti, eignar- sköttum óg útsvari, en á fyrirtæki (lögaðila) 5 milljarðar í tekjuskatti og eignarsköttum. Önnur bein gjöld eru léttvæg fundin eftir afnám aðstöðu- gjaldsins. Innbyrðis skipting þarna á milli eru 90 prósent á móti 10 pró- sent. Hví ekki ganga skrefið til fulls og afnema þessa skatta á fyrirtækin í nafni atvinnuleysisins? Til að bæta hinu opinbera tekjumissinn þyrfti að hækka skatta einstaklinga um „aðeins" 11 prósent. Eigum við ekki að láta einstaklinga fa 50 prósent stað- greiðsluhlutfall? Er ekki lítil fórn fyrir fólkið í landinu að taka á sig skatta fyrirtækja eins og Eimskips, olíufclag- anna, tryggingafélaganna og fésýslu- fyrirtækjanna, ef það reddar einhverj- um vinnu? Skyldi ])að annars hryggja Árna Sigfússon Johnsen að Hæstiréttur úr- skurðaði nýverið að Sameinaðir verk- takar skyldu greiða skatt af hinum umtöluðu 900 milljónum af hermang- inu? Þannig blasa staðreyndirnar við. Beinir skattar sem fólkið borgar hafa hækkað að raungildi um þriðjung frá því núverandi ríkisstjórn tók við. Einstaklingar borga 9 af hverjum 10 krónum til hins opinbera. Ymsir óbeinir skattar sem fólkið borgar hafa og hækkað, svo sem bifreiðagjöldin. Reykjavíkuríhaldið rukkar hærri fast- eignaskatta af atyinnuhúsnæði en flestir aðrir kaupstaðir. Það rukkar líka hærri fasteignaskatta af íbúðar- húsnæði en flestir aðrir kaupstaðir. Það gjörnýtir skattinn af skrifstofu- og verslunarhúsnæði þótt 14 kaup- staðir geri það ekki. Og hvað býður Arni upp á? Flýti- firningar. f Utboð F.h. Hitaveitu Reykjavíkur er óskað eftir tilboðum í verkið „Borgarvegur, stofnlögn". Verkið felst í að leggja tvöfalda stofnlögn fyrir hitaveitu á um 800 m löngum kafla meðfram fyrirhuguðum Borgarvegi í Borgarholti. Stofnlögnin er 0300 og 0350 mm stálpípur í plastkápu. Einnig skal steypa tvo brunna á lögnina, sjóða pipulögn í þeim og full- gera þá að öðru leyti. Verkinu skal að fullu lokið 1. október 1994. Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu vorri Fríkirkjuvegi 3, Reykja- vík, gegn kr. 15.000.- skilatryggingu. Tilboðin verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 19. apríl 1994, kl. 14.00. INNKAUPASTOFNUNREYKJAVÍKURBORGAR Fríkirkjuvegi 3 - Sími 25800

x

Vikublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vikublaðið
https://timarit.is/publication/310

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.