Tíminn - 25.03.1970, Blaðsíða 9

Tíminn - 25.03.1970, Blaðsíða 9
MBDVIKUDAGUR 25. marz 1970 TIMINN 9 Imiifflf Útgefandl: FRAMSÓKNARFLOKKURINN Framkvæmdas>tjóri: Kristján Benediktsson Ritstjórar Þórartnn Þórarinsson (áb) Andés Kristjánsson. Jón Helgason og Tómas Karlsson. Auglýsingastjóri: Steingrímur Gíslason Ritstjórnar- sbrifstofur 1 Edduhúsinu símar 18300—18306 SkrifstofUT Bankastræti 7 — Afgreiðslusími: 12323 Auglýsingasími' 19523. Aðrar sikrifstofur simi 18300 Askrifargjald kr 165.00 a mán- uði, innamlands — f Iausasölu kr. 10.00 eint. Prentsm. Edda hí. Framkvæmd verðlagsmálanna í grein eftir Björn Fr. Björnsson, sýslumann og al- þingismann, sem birtist hér í blaðinu í gær, er það ítar- lega rakið, að hægt sé að bæta úr þeim ágöllum, sem kunria að vera á framkvæmd verðlagshaftanna, án þess að breyta lögunum. Björn Fr. Björnsson rekur það í grein sinni, að engin bein fyrirmæli séu í núgildandi lögum um íhlutun ríkis- valdsins um verðlagsmálefni. Hins vegar hafi verðlags- nefnd heimild til þess, ef hún telur það nauðsynlegt- Undir þeim kringumstæðum eigi framkvæmd verðlags- ákvæðanna að byggjast á tveimur höfuðatriðum. í fyrsta lagi eiga verðlagsyfirvöldin að veita almenningi nauðsyn- lega vernd gegn óeðlilegu verðlagi. í öðru lagi eiga þau að hafa til hliðsjónar þarfir þeirra fyrirtækja, sem búa við hagkvæman og skynsamlegan rekstur og miða verð- lagsákvarðanir við það. Það er vitanlega vandasamt að þræða þessa leið, og þó alveg sérstaklega á tímum tíðra gengisfellinga og skattahækkana, eins og þjóðin hefur búið við að undan- förnu. Verðlagsyfirvöldin hafa líka orðið fyrir verulegri gagnrýni, einkum þó af hálfu verzlunarinnar, sem telur að oft hafi ekki verið farið eftir framangreindum fyrir- mælum. Það er líka viðurkennt af fulltrúum launþega- samtakanna í séráliti þeirra um verðgæzlufrumvarpið, sem féll á Alþingi í fyrradag. Þar segir, að starfshættir þeir, sem hafi tíðkazt í þessum efnum, „séu allt annað en fullkomnir eða gallalausir". Jafnframt leggja þeir áherzlu á, að verðlagsmálastefnan eigi að vera sveigjan- leg, þ.e. verðlagsíhlutun eigi að auka og minnka eftir aðstæðum á hverjum tíma. Þetta var líka meginstefnan í frv., sem féll. En fulltrúar launþegasamtakanna leggja áherzlu á, að þessa sveigjanlegu stefnu megi framkvæma innan ramma núgildandi verðlagslaga- Það var því engin knýjandi nauðsyn að breyta lögum til að koma fram réttmætum lagfæringum á verðlags- málum, enda átti samkv. verðgæzlufrv. að búa við óbreytt skipulag a.m.k. fram yfir næstu þingkosningar. Ef fulltrúar stéttanna í verðlagsnefndinni koma sér ekki saman um slíkar leiðréttingar, hefur ríkisstjórnin fyllstu aðstöðu til að framkvæma þær. Fulltrúi hennar er oddamaður í verðlagsnefndinni og ræður sem slíkur langmestu um framkvæmdina. Ríkisstjórnin getur þannig mótað það að mestu hvernig framkvæmdin er. Eftir fall verðgæzlufrumvarpsins hlýtur ríkisstjórnin því að snúa sér að því að lagfæra það i framkvæmd þessara mála, sem helzt er talið miður fara. Annars er allt tal hennar um þetta efni blekkingar og látalæti. inni en Eggert Verðgæzlumálið dregur upp harla óglæsilega mynd af ráðherrum Sjálfstæðisflokksins. Þeir hafa talið verð- gæziufrumvarpið hjartans mál sitt Þó þarf ekki annað en að Eggert Þorsteinsson leggi hnefann á borðið og segist vera á móti því. Enginn trúir þvi, að Eggert sé slíkur skörungur. a'ð hann hefði staðið við þessa hótun sína, ef honum hefði verið sagt, að ella myndi stjórnin falla. En ráðherrar Sjálfstæðisflokksins þorðu ekki að eiga á hættu að segja það Þess vegna kusu þeir heldur að lyppast niður. Þeir reyndust enn minni skörungar en Eggert. Slíkt er mannvalið í ríkisstjórn íslands í dag. Þ. Þ. JAMES FERON# The New York Times: Israelsmenn eru að setjast að á herteknu landssvæðunum Það þykir merki þess, að þeir ætli ekki að sleppa þeim aftur LEIÐTOGAR ísraelsmanna fullyrtu í upphafi við erlenda sendimenn, að sex-daga styrj- c.din væri efcki háS til þess að færa út landamæri. Nauim- ast var þó viba liðin, þegar þeir sögðu, að þeir hyrfu aldrei til hinna fyrri landaunæra. Og fullyrðingarnar stóðu í raun og veru efcki hivor gégn annarri. ' í júníbyrjun 1967 höfðu ísraelsmenn ekkert annað í huga en að fcoma í veg fyrir yfir- vofandi ógæfu. Allir fsraels- menn og langflestir aðrir litu á styrjöldina sem varnar- styrjöld. Þegar styrjöldinni lauk svona skjótt með fullnaS arsigri, fylltist þjóðin fögnuði, en ályktaði síðan, að einhverjar leiðréttingar yrði að gera, bæði í stjórnmálum og landfræði- lega. Hverjar áttu þesar breyting ar að vera? Gátu ísraelsmenn framkvæmt leiðréttingarnar sjálfir, meðan leiðtogar Araba voru þess ekki umfcomnir að semja? Þrjú ár eru senn li5in t'rá styrjaldarlokum, friðarum- leitanir koma enn ekki til greina, en- þessar spurningar halda áfram að sæbja á ísraeis tnenn. NOKKRAR breytingar hafa farið fram. Jórdanski hluti Jerúsalem hefur verið innlim aður til þess að koma í veg fyrir, aS borginni verði. skipt að nýju,' og talin hernaðamauð syn að bæta Golan-hæðunum nS. fsraelsmenn eru nú búsett ir á tuttugu og einum aðset- arsstað á hinum hernumdu svœðum og 11 eru á Golan- hæðunum. Níu aðsetursstaíSir bætast við fyrir árslo"k 1971. Níu aðsetursstaðanna eru eins konar varaherstöðvar, sem fsraelsmenn segjast geta yfir- gefið ef nauðsyn krefur, en aðrir draga það í efa. Hitt eru aðsfetursstaSir óbreyttra^ borg- ara á svæðum, sem fsraels- menn ætla að halda, svo setn Golan-hæðunum og vestur- bakka Jórdan. Yigal Allan varaforsætisráð- herra ísrael lýsti yfir í fyrri hluta þessa mánaðar, að ríkis- stjórnin væri að athuga, hvor'. rétt væri að stofna til útborg ar Gyðinga við Hebron, eina aðalborgina á vesturbabka Jórdan, þar sem andúð á Gyðing um er afar rfk. Allan sagði, að frumdrög að uppdráttum yrðu til fyrir mánaðarmót og þá yrði tekin ákvörðun um, hvort úr framkvæmdum yrði. Samþyfcki ríkisstjómin framkvæmdina (fyrri ríkisstjórn reyndi þrisvar að taka ákvörðun en tókst ekki) verður fullnaðarteikning uim lokið fyrir mitt næsta ár. VERÐI úr þessari fram- fcvæmd er þar um fyrsta að- setursstað Gyðinga að ræða i þéttbýli Araba. Sumir telja einnig, að framkvæmdin fyrir- byggði, að Jórdaníu verði af- hentur vesturbakki Jordan að nýju, eða að minnsta kosti suð urhluti svæðisins. Andstæðing ar áœtlunarinnar halda fram, að stofnun slíkrar útborgar hafi sterk sálfræðileg áhrif og þessi ahrif hvíla þungt á þeim, sem eru að reyna að koma á friði. Þetta kom berlega fram und- ir eins eftir að Allon lýsti hug myndinni um útborgina. Þing- maður úr vinstri armi Mapam- flofcksins átti í deilum við fylgj anda útborgarhugmyndarinnar úr hægri armi flokksins og hélt því fram met nofckurri beiskju, að kostum fsraelsmanna fækk aði ískyggilega. Fleiri eru sama sinnis, og þó minnihluti, en verður samt vart i viðskiptum, hásfcólunum, þinginu og þó sér stafclega innan Mapam-floifcks- ins. Fræðilegir leiðtogar Mapam- flofcksins eru Gyðingar frá Aust ur-Evrópu, sem somu til ísrael fyrir nofckrum áratugum til þess að sjá um myndan sam- yrkjubúanna, og voru margir þeirra frá Rússlandi. Þetta voru sósíalistar, en sögðu sfcil- ið við forustu Moskvumiinna fyrh löngu. Þeir berjast gegn stefnu ríkisstjórnarinnai uir> stofnun fastra aðsetursstaða, þar sem það geri erfiðaða fyrir um úrrs^ði og færri kosta verðx völ eftir en áður. Senni- lega eiga þeir fylgjendur innan ríkisstjórnarinnar, t.d. að öll- um líkiníum Aþba Eban utan- ríkisráðherra. MEÐAL þeirra, sem eru fylgjandi stofnun fastra aðset- ursstaða á hernámssvæðunum, eru bæði áhugamenn um út- færslu, sem fagna „stæbkun ísraels" út fyrir vopnahléslín- una, og harðvítugir héntistefnu- menn, sem færa fram þung rfik: Þeir segja til dæmis, að fleiri kosta sé völ en áður, ef Gyðingar setjast að við Hebron os víðar. Arabar hljóti að álykta sem svo, að landssvæð- anuoi eigi að ski'a. ef ís'-ae'- menn ákveði að koma engum föstuim aðsetursstöðV'um upp. Þessir menn halda einnig fram, að fyrirætlanir um fasta búsetu kunni að reka á eftir Aröbum að hefja samninga, og þá á þeirri forsendu, að þess færra verði að semja um, því lengur sem samningar dragast. Þeir segja ennfremur, að efck- ert mæ'li gegn þvi, a3 verk- smiðja í eigu Gyðinga eða út- borg Gyðinga, verði á þeim svæðum, sem Arabar hafi um- ráð yfir eftir að samningar séu bomnir á, enda geti fsraels- menn varla samþykfct friðar- Samninga á öðrum grundvelli en þeim, að komið sé á eðli- legu ástandi. EIGI að síður er það stað- reynd, að aðsetursstaðir ísraels manna verða varanlegir og landið milli þeirra lýtur ísrael. Borgaralegir aðsetursstaðir verða vissulega varanlegir og varaherstöðvarnar verða tæp- ast látnir af hendi tregSulaust við friðarsamninga, enda þðtt að haldið sé fram í stjórnmála- deilum, að þær séu aðeins til bráðabirgða. Stofnun þessarra stöðva bend ir til stjórnmálaákvarðana. Með al átta nýrra aðsetursstaða, sem fyrirhugað er að koma upp á næstunni, eru tveir á Gaza- strandlengjunni. Það hefur vej ið ætlur ísraelsmanna síðan sex-daganStríðinu laub, að inn- lima þetta svæði, og stofnun aðsetursstöðva þar undirstriK- ar þá ætlun. Arabar telja þessar aðfarir renna stoðum undir þá fallyrð ingu, að glötuðu landi wsrði ekki náð á annan nátt en meíi valdi, jafnvel þó að aldir þurfi til. ísraelsmenn leggja eyrun við þessari fullyrðingu og telja hana einmitt réttlæta fasta að- setursstaði á landamærunum, þar sem þeir verði útvarðs- stöðvar landvarnanna. EDiTERRmt SEA icr.ussfeTfi / Port Saíd NS^? l--^r GAZÁ' íffllP' " A. UNiTED ARA8 REPUBLiC ;, '¦>f$fi;' X Hernumdu $va>81n cru grá, svörtu þrihyrningarnir sýna aðseturtsta'ái, sem búio er a'ð kema á fót, og hvitu brihyrntnoamlr fyrirhugaða aðsetursstaði.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.