Fréttablaðið - 18.11.2002, Blaðsíða 25

Fréttablaðið - 18.11.2002, Blaðsíða 25
Keypt og selt Til sölu ELDVARNIR - ÞJÓFAVARNIR Slökkvi- tæki, reykskynjarar, viðvörunarkerfi. http://www.slokkvitaeki.is S. 899 1549. Rauðvín, hvítvín, rósavín. FIESTA vín- gerðarefni frá Spáni. 22 l af góðu létt- víni. Jólatilb. 3.900, sendum í póstkr., frí heimsending á höfuðborgarsv. S. 899 7230. Gluggatjöld. Erum flutt í Síðumúla 15. Mikið úrval vandaðra gluggatjaldaefna. Saumastofa á staðnum. Saumalist, áður Fákafeni. Uppl. í 581 4222. Minkapels síður & hálfsíður, bífurpels, minkahúfur & kragar, ullarkápur, einnig yfirstærðir, hagstætt verð. Díana, s. 551 8481. Saumavélar, Unionspecial Overlock saumavél, Pfaff saumavél m/klippum. Uppl. í 696 9350. 50% afmælisafsláttur á billiard milli kl.11:30-19:00 virka daga út Nóv. BH Trönuhraun 10, S: 5651277 Í TILEFNI AF 1 ÁRS AFMÆLI PROXY Smiðjuvegi 6 er 15% afsláttur fram að 1. des. af öllum vörum. Erum með ódýrar indverskar handunnar trévörur, grímur og húsgögn. Opið 11-18 laug- ard. til 17. S: 544 4430. Verkstæðisþjónusta, trésmíði og lökkun. Stigar, handrið, innihurðir. Setj- um glugga í hurðir. Lökkum hurðir og innréttingar. www.imex.is Imex Lyng- hálsi 3 S. 5877660 ÞARF STIGAGANGURINN NÝTT ÚT- LIT/INNLIT? Falleg og vönduð teppi samþykkt af Brunamálastofnun. Verðtil- boð. Stepp ehf. Ármúla 23. Sími 533 5060. BÍLSKÚRSHURÐIR, mótorar ásamt varahlutum í allar gerðir + gormar & fjarstýringar. Halldór. S. 892 7285/554 1510 SKJÁVARPAR fyrir heimabíó og skrif- stofur á frábæru verði. SVGA, 1300 lumens, 4000 klst. peruending og 34db á aðeins 189.900 kr (XGA upplausn á aðeins 244.900 kr.) Ótrúleg gæði á verði sem ekki hefur sést áður. Tilboðið gildir aðeins þennan mánuð. Allar uppl. á www.skjavarpi.is Óskast keypt Óska eftir borðstofuborði og stólum, gafli 180 cm á lengd, náttborð í stíl, babyborn dúkkufötum og fylgihlutum, kristalljósakrónu S: 8666658 Vélar og verkfæri Iðnaðarsaumavél óskast. 535 1711 virka daga kl. 9-12 og 13-16. Bækur Til bygginga Nánast ný hálfpoka steypuhrærivél, einnig 14” vetradekk negld. Upplýsing- ar í síma: 8462270 Vinnuskúrar til leigu og sölu. Einnig færanlegar girðingar. Hafnarbakki hf., www.hafnarbakki.is, Sími 565-2733 Þjónusta Jólaskemmtanir JÓLASVEINARNIR fara að koma til byg- gða, viltu að þeir komi við hjá þér. Uppl. í S: 694 7474 Jólasveinaþjónusta Skyrgáms þar sem 20% renna til Hjálp- arstarfs kirkjunnar Hreingerningar Þvegillinn, stofnað 1969. Hreingern- ingar, bónl. og bónun, þrif. e. iðn.m., flutningsþrif. S. 896 9507 / 544 4446. ERT ÞÚ AÐ FLYTJA? Getum bætt við okkur verkefnum í hreingerningum! Erum byrjuð að bóka fyrir jólin. Gerum föst verðtilboð. Hreingerningaþjón- usta Bergþóru, S. 699-3301 Teppahreinsun og almennar hrein- gerningar. Hreingerningafélagið Hólm- bræður. S: 555 4596 og 897 0841. Hreingerningaþjónusta R. Sigtryggs- sonar. Teppa- og húsgagnahreinsun, búferlaþrif. Aldraðir og öryrkjar fá afsl. Uppl. í 587 1488 eða 697 7702 Pjattrófurnar. Jólahreingerningar á heimilum, bókið tímanlega. Uppl. í síma 848 8262 og 849 9600. ÚTRÉTT HJÁLPARHÖND EHF !! S: 895 3211 HJÁLPA einstaklingum, húsfélög- um og fyrirtækjum með viðhald, við- gerðir sorpgeymsluþrif, sótthreinsun og alhliða þrif. Jólahreingerningar og regluleg þrif í heimahúsum. Er hússtjórnarskóla- gengin. Árný 898 9930. Bókhald BÓKHALD / INNHEIMTA. VANTAR AÐ- STOÐ EÐA RÁÐGJÖF??? GETUM KOMIÐ EÐA TEKIÐ MEÐ OKKUR. HAFÐU SAM- BAND. UPPLÝSINGAR Í SÍMA 84 69 404. Bókhald, skattskil og rekstrarráðgjöf fyrir einstaklinga og fyrirtæki. VSK og launauppgjör. Bókhaldsstofan Mjódd, uppl. í s. 694 5441 / 864 4023. Ráðgjöf FJÁRMÁL-LAUSNIR. Ertu í greiðsluerf- iðleikum? Tökum að okkur að endur- skipuleggja fjármál einstaklinga og smærri fyrirtæki, þ.m.t samninga um vanskil og hagstæðari greiðslubyrði. 3 Skref ehf Lágmúla 9 S: 533-3007 GREIÐSLUERFIÐLEIKAR. Viðskipta- fræðingur aðstoðar við samninga í banka, við lögfræðinga, og aðra. Sjáum um að greiða reikningana, nauðunga- sölur og gjaldþrot. Færum bókhald. Fyrirgreiðsla og Ráðgjöf. 13 Ára reynsla. S: 660 1870, for@for.is, www.for.is Bólstrun Áklæða úrvalið er hjá okkur svo og leður, leðurlíki og gardínuefni. Pönt- unarþjónusta eftir ótal sýnishornum. Opið virka daga 10-18. Goddi, Auð- brekku 19. Kóp. S: 544 5550. goddi.is Málarar GETUM BÆTT VIÐ OKKUR VERKEFN- UM í málningar- og viðhaldsvinnu. Van- ir menn og vönduð vinnubrögð. Tilb./tímav. S. 896-5758. Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við fagmenn.Málarameistarafélag Reykjavíkur.Málarafélag Reykjavíkur. Meindýraeyðing MEYNDÝRAEYÐING HEIMILANNA, öll meyndýraeyðing f. heimili, húsfélög. Skordýragreining, sérfræðiráðgjöf. S: 822 3710. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 Húsaviðgerðir MÚRARI getur bætt við sig verkefn- um. Hef sérhæft mig í endurnýjun bað- herbergja og öllu sem við kemur múr- verki. UPPL. Í SÍMA 898 0418. Lása- og hurðaviðgerðir, glerjun- og gluggaviðgerðir. Glugga- og hurðaþjón- ustan, S. 895-5511. TRÉGAUR EHF. Parket, innréttingar, gluggar, hurðir, þök, sólpallar og öll al- menn trésmíði. S: 898 6248. eða tre- gaur@simnet.is RAFVIRKJAR! Getum bætt við okkur verkefnum. Almennar raflagnir, viðhald eldri lagna, tölvu-, sjónvarps- og síma- lagnir. S. 6604430 LEKUR ÞAKIÐ? Við kunnum ráð við því! Þéttingar og húðun með hinum frá- bæru Pace-þakefnum. Uppl. í S. 699 7280 BLIKKTAK auglýsir. Skipti um þakrenn- ur, klæði steyptar rennur, legg þök, þak- kanta, álklæðningar, steniklæðningar og öll almenn blikksmíði. Uppl. í síma 861-7733 S.G. Goggar. Önnumst allar múrvið- gerðir. Höfum reynslu í útifloti á svöl- um, tröppum og bílskúrsþökum. Gummi 899 8561 Siggi 899 8237 Tölvur KK TÖLVUR. Tölvuviðg. frá 1.950 kr. Uppfærslur frá 15.900 kr. Notað upp í nýtt. S. 554 5451. www.kktolvur.is ER TÖLVAN BILUÐ? Mæti á staðinn og kem henni í gang, verð 5000.- kr. S. 696 3436 www.simnet.is/togg Dulspeki-heilun Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila- spá, draumar. og huglækningar. Frá há- degi-2 eftir miðn. Hanna.S. 9086040 Snyrting Neglur, neglur, neglur! Gelneglur m/ French 3400. Akrýlneglur m/French 3200. 6 ára reynsla. Hringdu í 695 7423. Geymið auglýsinguna. Spádómar ÖRLAGALÍNAN 595 2001 / 908 1800. Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, drauma- ráðningar. Fáðu svar við spurningu morgundagsins. Sími 908 1800 eða 595 2001 (Vísa/Euro). Opin frá 18-24 alla daga vikunnarSímaspá 908 5050 - Ástin, fjármálin, atvinnan. Miðlun, draumaráð. Laufey miðill/huglæknir. Spái í spil og bolla alla daga vikunn- ar. Gef góð ráð og ræð drauma. Afsl. fyrir lífeyrisþega. 551 8727, Stella. SPÁSÍMINN 908-5666 Stjörnuspá, tarot, talnaspeki, draumráðningar (ást og peningar), spámiðlun og andleg hjálp. Nafnleynd og alger trúnaður. Í spásímanum 908 6116 er spákonan Sirrý. Framtíðin, ástin, heilsan, fjárm. Tímap. í sama síma. Spennandi tími framundan? Spámið- illinn Yrsa í beinu sambandi 908 6414. 149,90 mín. Hringdu núna! og 908 2288 66,38 mín. milli 10 og 12 TAROT - OG TALNASPEKI NÁMSKEIÐ. Upplýsingar og skráning á www.tarot.is og í síma: 553 8822. Fjarnám/bréfa- skóli. Velkomin í hópinn. VIÐHALDSÞJÓNUSTA MÁLNINGAR- OG VIÐHALDSÞJÓNUSTA Tökum að okkur alla almenna málningarvinnu, inni sem úti. Einnig háþrýstiþvott, steypu- og sprunguviðgerðir, sílanböðun, sandspörtlun og spörtlun á gifs- plötum. Gerum verðtilboð að kostnaðarlausu. Vönduð vinna, fagmenn ALLT- VERK EHF., S. 699 6667 OG 586 1640 EIGNASKIPTAYFIRLÝSINGAR Tek að mér að gera eignaskiptayfirlýsingar fyrir allar gerðir fjöleignahúsa. FÖST VERÐTILBOÐ. Sigrún Elín Birgisdóttir Uppl. í s: 554-0937 861-8120. sigrune@mi.is SENN KOMA JÓLIN ! Hú, ha, Helga Möller, Maggi Kjartans og frábærir jólasveinar bíða spennt eftir að skemmta krökkunum. Jólaböll, jólatré í Brynjudal og Skorradal, og skemmtanir við allra hæfi. Jólasveinn.is Sími 897 8850 eða 586 9003 KRISTILEGAR BÆKUR • Daglegt líf • Biblían og þú Fyrir börn: • Bænir og vers • Besti vinur barnanna Sími 565 1357, Sigurborg Sími 869 5820, Margrét Bækur afhendast við húsdyr á Reykjavíkursvæðinu ÖMMU ANTIK Haust tilboð á matar og kaffistellum. Hjá ÖMMU ANTIK Hverfisgötu 37 Sími: 552 0190 Opið 11 - 18 Laugardaga 12 - 16 Námsfólk Skiptibókamarkaðurinn er á kassi.is Nú geta allir farið á kassi.is og skráð bækurnar sínar til sölu sér að kostanaðarlausu. Kassi.is er búðarkassinn þinn Smáauglýsingasími kassi.is og bílakassi er 564 5959. Endingagóð teppi fyrir sameignir smáauglýsing í 80.000 eintökum á aðeins 995,- kr. 25MÁNUDAGUR 18. nóvember 2002 smáauglýsingar sími 515 7500 Þjónusta H R E I N G E R N I N G A R Nú styttist til jóla. Hreinsum gólf, teppi, húsgögn og veggi. Fljót og góð þjónusta. Fjölbýlishús og fyrirtæki, fáið tilboð frá okkur. Þrifnaður er okkar fag! Hreingerningaþjónusta Guðmundar Sími 661 4820 Ljósmyndastofa Gunnars Ingimarssonar Barnamyndatökur Fjölskyldumyndir Fermingarmyndir Endurnýjum gamlar myndir Sími 553 4852 Heimasíða: lgi.vortex.is BÆKUR Hellaþjóðin eftir Jean M. Auel er einhver mest selda bók síð- ari tíma. Hálfu ári eftir að hún kom út hefur hún selst í 2.333.235 ein- tökum víða um lönd og náð efsta sæti metsölulista í tíu löndum. Hellaþjóðin hefur meðal annars verið í fyrsta sæti metsölulista í Bandaríkjunum, Bretlandi, Kanada, Ástralíu, Hollandi, Frakk- landi, Spáni, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi. Samtals hefur bókin set- ið í 146 vikur á metsölulistum víða um heim og var auk þess tilnefnd sem Bók ársins í Hollandi. Hellaþjóðin, sem er sjálfstætt framhald bóka- flokksins um Börn jarðar, sem hófst með Þjóð bjarnarins mikla, kom út hjá Vöku-Helgafelli í nóv- ember. Fjórar fyrri bækur Auel hafa selst í 34 milljónum eintaka. Bókin hefst á því að stúlkan Ayla og unnusti hennar Jondalar eru komin til þjóðar hans eftir langa og stranga ferð. Ayla heill- ast af þessu fólki; föt þeirra, hefðir og jafnvel bústaðir koma henni sífellt á óvart. Þegar þau Jondalar hafa gengið í hjónaband þarf Ayla á allri sinni þekkingu, hæfni og innsæi að halda til að finna sér stað í framandi samfé- lagi og búa sig undir fæðingu frumburðar síns.  Hellaþjóðin: Frummennirnir rokseljast HELLAÞJÓÐIN Ayla þarf að treysta á innsæi sitt og þekk- ingu eftir að hún gengur í hjónaband og býr sig undir fæðingu frumburðarins. FULLORÐINN TÖFRASTRÁKUR „Harry Potter og leyniklefinn“ var frumsýnd síðastliðinn fimmtudag í Bretlandi. Hér má sjá Rupert Grint ásamt uglunni Tacoma. Eitthvað virðast krakkarnir vera farnir að eldast og drengirnir orðnir djúpraddaðri.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.